Elever fra andre skoler tok eksamen som privatister ved Bergens Katedralskole. Eksamensprotokoller fra andre skoler med eksamensrett, særlig realskoler, ble ved nedleggelse av skolen/skoleordningen oversendt til Katedralskolens arkiv.

A Eksamenskontorets kartotek over lærere (mulige sensorer),

( "Kretskartoteket", jfr. III.C.b )

1 u.å. Lærere født 1885-1943

2 ca. 1950- A-K

3 ca. 1950- L-Å

B Eksamensoppgaver

1 1866-1918 Latin, tysk, engelsk, norsk, fysikk Inkl. enkelte eksamensoppgaver uten år

2 1877-1930 Regning/matematikk og projeksjonstegning

3 1960-1966 Examen artium og realskoleeksamen 1967-1970 - " -

4 1967-1970 Examen artium og realskoleeksamen, 1969-1971 Realskoleeksamen, 1969-1972 Examen artium

5 1969-1972 - " -

1970-1972 - " -

6 1970-1976 - " - Reformgymnaset, 1968-1971 Økonomisk gymnas og studentfagkurset

C Opptaksprøver for postvesenets postelev-aspiranter

a Eksamensprotokoll

1 1920-1921 Vedlegg

D Årseksamen ved Katedralskolen

a Eksamensprotokoll

1 1834-1860 Også halvårseksamen

2 1861-1885 Også halvårseksamen

3 1886-1920

4 1920-1946

5 1947-1967

6 1968-1971

E Middelskoleeksamen

a Eksamensprotokoller

1 1911-1915 Opptaksprøver til 1. middelklasse. Vedlegg

2 1916-1920 Opptaksprøver til 1. middelklasse. Vedlegg

3 1921-1925 Opptaksprøver til 1. middelklasse. Vedlegg

- 1909-1941 Forhåndskarakterer, Se VII.F.a.3 Realskoleeksamen 1946-65

4 1901-1902 Tentamen

5 1903-1914 Tentamen og kvartalssensur. Inkl. gymnas

6 1923-1935 Tentamen og kvartalssensur. Inkl. gymnas

7 1903-1927 Elever og privatister

8 1928-1938 Elever og privatister

9 1937-1942 Elever og privatister

10 1939-1943 Privatister

11 1886-1900 Elever og privatister

12 1900-1927 Elever og privatister

13 1928-1932 Elever og privatister

14 1933-1939 Elever og privatister

15 1939-1942 Elever og privatister

- 1940 Privatister, 2. klasse, se VII.F.a.5

16 1918-1929 Elever 1935 Privatister: Den norske millomskule og Stord private m.skole

17 1919-1941 Odda kommunale høgre ålmenskule

18 1925-1934 Tanks skole. Årseksamen

19 1903-1912 " " Register

20 1913-1917 " " Register, 1936 Den norske millomskule

21 1918-1936 Tanks skole. Privatister. Elever 1932-36.

22 1914-1916 Fru Griegs pikeskole. Vedlegg 1930-1931 Tanks skole

b Forhandlingsprotokoll, kopibok og journal

1 1885-1945 Forhandlingsprotokoll. Om fellessensorer, 1890-1896 Kopibok og Journal. Eksamenskommisjonen. Er ført bakfra

c Saker

1 1901-1934 Om sensur, 1928-1930 "Den store norsk-sensursaken og dens følger": Språkstrid.

F Realskoleeksamen

a Eksamensprotokoller

Forhåndskarakterer

1 1943 2. klasse. Elever. Vedlegg

2 1943 3. " " "

3 1946-1965 3. " " Inkluderer middelskolens forhåndskarakterer 1909-41

4 1962-1964 3. klasse. Elever. Vedlegg

5 1938-1963 Tanks skole, 2. og 3. klasse

6 1946-1961 " " 3. klasse, elever

7 1952-1963 " " Årseksamen, 1.-2. klasse

Foreløpige prøver (2. klasse)

8 1939-1941 Div. skoler Inkl. middelskoleeksamen 1940

9 1942-1945 Privatister

10 1945-1949 "

11 1950-1962 "

12 1963 " (bygdeskolene)

13 1964-1968 "

14 1968-1973 Privatister

15 1947-1959 Tanks skole: privatister

16 1960-1963 " " "

17 1949-1965 Askøy kommunale realskole Inkluderer hovedprøven 1949-1955

18 1966-1970 Askøy kommunale realskole

19 1971-1973 " "

20 1956-1964 Laksevåg kommunale realskole

21 1965-1970 " " "

22 1971 " " "Vedlegg: Realskoleeksamen 1972

Hovedprøven (3. klasse)

23 1942-1944 Elever og privatister

24 1944-1946 Privatister

25 1946-1948 Elever og privatister

26 1948-1953 " "

27 1953-1957 " "

28 1958-1962 " "

29 1962-1965 " "

30 1964 Elever 31 1964-1965 Privatister

32 1965-1966 "

33 1966-1967 "

34 1968-1969 "

35 1969-1971 "

36 1971-1972 ", SE X.2 STORT FORMAT

37 1973-1976 Privatister. Inkludert Danielsen skole, SE X.2 STORT FORMAT

- 1949-1955 Askøy kommunale realskole, Se VII.F.a.17 Foreløpige prøver 1949-1965

38 1956-1966 Askøy kommunale realskole

39 1967-1970 " " "

40 1971-1973 " ", SE X.2 STORT FORMAT

41 1973-1974 Askøy kommunale realskole, SE X.2 STORT FORMAT

42 1957-1964 Laksevåg kommunale realskole

43 1965-1970 " " " Vedlegg

44 1971-1972 " " ", SE X.2 STORT FORMAT

45 1942-1959 Odda kommunale høgre ålmennskule. Elever og privatister

46 1960-1969 Odda kommunale høgre ålmennskule. Elever og privatister

47 1969-1971 Odda kommunale høgre ålmennskule. Elever og privatister

48 1969 Rå skole

49 1967-1970 Storetveit skole

50 1971-1974 " " Vedlegg: Beretning om skolens virksomhet 1964-1974 SE X.2 STORT FORMAT

51 1942-1949 Tanks skole. Elever og privatister

52 1950-1958 " " Elever

53 1959-1963 " " "

54 1946-1949 Tanks skole. Privatister

55 1950-1954 " " "

56 1955-1959 " " "

57 1960-1964 " " "

b Eksamensprotokoller (sensur)

1 1946-1949 Div.skoler. Inkl. eksamensbesvarelser fra Strandebarm framhalds- og realskule 1946 2 1946 Diverse skoler. Muntlig

1964-1967 - " " "

3 1946-1947 - " - Skriftlig

4 1948-1951 - " - "

5 1952-1954 - " - " 1956 Eksamensbesvarelser, utsatt og ny prøve

6 1960-1962 Diverse skoler, 2. og 3. klasse

7 1972-1974 - " -

1954-1957 Sensurjournal, lektor O. F. Edwin 1962-1964

c Oppmelding til eksamen. Pensum

1 1950-1955, 1971, 1974 Diverse skoler

G Eksamen artium

a Eksamensprotokoller

Forhåndskarakterer 

 1 1915-1923 1.-2. klasse, alle linjer

 2 1909-1963 Alle klassetrinn og linjer - 1924-1943 1.-2. klasse, elever og privatister

 Kjemi, geografi, tysk, matematikk.

 Se VII.G.a.11 Foreløpige prøver 1924-1943 3 1965-1970 Lavere klassetrinn, Latinlinjen

 4 1965-1972 " " Engelsklinjen

 - 1965 " " Reallinje, naturfaglinje Se VII.G.a.19 Foreløpige prøver 1965-72

 - 1970-1971 " " Alle linjer, Se VII.G.a.20 Foreløpige prøver 1970-71

 5 1965-1971 Til hovedprøven, Latinlinjen

 6 1965-1974 " " Engelsklinjen

 7 1965-1974 " " Reallinje, naturfaglinje

Foreløpige prøver

 - 1923-1935 Tentamen og kvartalsensur. Se VII.E.a.6 Middelskoleeksamen

 - 1903-1914 Inkluderer kvartalsensur. Se VIII. E.a. 5 Middelskoleeksamen

 8 1915-1923 2.-4. klasse, alle linjer

 9 1935-1957 Alle klassetrinn og linjer

 10 1957-1972 " " "

 11 1924-1943 1.-2. klasse, elever og privatister, Kjemi, geografi, tysk, matematikk. Inkluderer forhåndskarakterer.

 12 1943-1970 Latinlinjen m.m., elever og privatister

 13 1943-1948 Engelsklinje / Nyspråklig linje, elever og privatister

 14 1949-1963 Engelsklinje / Nyspråklig linje, privatister

 15 1964-1970 Engelsklinje, "

 16 1943-1948 Reallinje, "

 17 1949-1965 " "

 18 1966-1971 " "

 19 1965-1972 Lavere klassetrinn, Real- og naturlinje, elever. Inkl. forhåndskarakterer 1965 20 1970-1971 Lavere klassetrinn, alle linjer, elever. Inkluderer forhåndskarakterer 1970-71 Hovedprøven Klassisk / Latin / Språ klig-historisk artium, evt. m/latin 21 1884-1902 Elever og privatister

 22 1903-1922 " " Vedlegg

 23 1923-1933 " "

 24 1933-1945 " "

 25 1944-1962 " "

 26 1963-1964 " "

 27 1965-1970 " "

 28 1970 " "

 29 1971 " " Inkludert naturfaglinjen

Engelsk / Nyspråklig artium

 30 1933-1944 Elever og privatister

 31 1944-1947 " " Inkludert Økonomisk linje

 32 1947-1951 " "

 33 1951-1955 " "

 34 1955-1961 " "

 35 1961-1964 " "

 36 1965-1967 Privatister, inkludert Danielsens skole

 37 1965-1970 Elever

 38 1968-1970 Privatister

 39 1970 "

 40 1970 "

Realartium

 41 1884-1903 Elever og privatister

 42 1903-1924 " "

 43 1925-1932 " "

 44 1933-1944 " "

 45 1944-1948 " "

 46 1949-1953 " "

 47 1954-1958 " "

 48 1959-1964 " "

 49 1964 " " Inkluderer naturfaglinje

 50 1965-1967 "

 51 1965-1967 Privatister

 52 1965-1970 Elever og privatister. Kun naturfaglinjen

 53 1967-1969 Privatister

 54 1968-1970 Elever

 55 1969-1970 Elever og privatister

 56 1970 Privatister

 Økonomisk gymnas / Studentfagkurs / Sekretærskole VII.G.a.57 1967-1971

 Diverse linjer

 58 1896, 1960, 1972

b Eksamensprotokoller (sensur)

Klassisk / Språklig-historisk artium, evt. med latin

 1 1884-1920 Geografi 1884-1924 Tysk, 1884-1924 Fransk, 1884-1924 Latin

 2 1884-1924 Matematikk 1884-1924 Historie 1884-1924 Morsmålets litteratur + oldnorsk 1884-1925 Engelsk

 3 1889-1903 Tilleggsprøve i latin og gresk, 1904-1925 Naturfag/biologi 1915-1921 Kjemi og fysiologi

 1915-1922 Naturfag A. (Biologi). Inkl. realartium 4 1917-1923 Geografi. Inkl. realartium 1915-1917 Realartium

 4 1884-1922 Religion, senere tysk, 1884-1922 Historie, 1884-1922 Engelsk

 5 1884-1922 Fransk, 1884-1923 Morsmålets litteratur + oldnorsk, 1884-1925 Matematikk, 1884-1925 Geografi

 6 1884-1925 Naturvitenskaper. Fysikk, 1886-1912 Tilleggsprøve i matematiske og naturvitenskapelige fag

 - 1915-1917 Geografi. Se VII.G.b.4

 - 1915-1922 Naturfag A. (Biologi). Se VII.G.b.3

Flere linjer, muntlig

 7 1946-1949

 8 1950-1957

 9 1958-1964

 10 1965-1966, 1968

c Forhandlingsprotokoll

1 1940 Om artium. Vedlegg

d Oppmeldingsskjema, pensumlister

1 1950 Oppmelding

2 1950 "

3 1951 "

4 1952 "

5 1953 Oppmelding

6 1963 Oppmelding, 1970-1972 Pensum 

e Diverse

1 1960 Liste over sensorer

1974 Liste over sensorer og kandidater

1965 Om eksamen artium

2 1842 Kandidater og resultater i Norge

1851 - " -

1861-1862 - " -

1929 Vitnemål

1942-1944 "

1959 Instruks for ex. artium

1961 Om nummerering av besvarelsene