A Saker

1 1750-1970 Om biblioteket, bokdokumentasjon, om mynter og medaljer

B Bokfortegnelser m.m.

1 1756 Seminarium Fredericianum. Inkluderer inventarliste.
Se også V.D.a.3 regnskapsprotokoll 1824-1830 pagina 340-403
- 1829 Katedralskolen. Inkl. kartfortegnelse Se V.D.a.3 regnskapsprotokoll 1824-1830 p. 326-339, 1848 Katedralskolen u.å. " Alfabetisk ordnet, 1898 Skoleprogram-samlingen, 1764-1806 Tilvekstliste, Seminarium Fredericianum
2 1847-1876 " Katedralskolen
1971 " Elevbiblioteket
1909-1937 Utlånsprotokoll for lærerne
1937-1953 " " "
1909-1927 " " elevene
1927-1948 " " "
1924-1967 Forslag til bokanskaffelser
1917-1936 Innbinding

C Inventarliste

- 1756 Seminarium Fredericianum, se bak i IX.B.1 Bokfortegnelse 1756
1 1812
- 1829 Latinskolen, se V.D.a.3 regnskapsprotokoll 1824-1830 p. 404-406 1840 Det nye skolebygget
- 1862-1897 Se II.A.a.2 Rektors kopibok 1827-1843 folio 178a-ut
1894-1896 Kjemiske apparater
1901-1940 Med vedlegg
1901-1919 Sløyd
- 1915 Se II.A.b.1 Rektors brevkopier 1913-1929, u.å. Undervisningsmidler, fysikksamlingen
u.å. Undervisningsmidler, fysikksamlingen, u.å. Undervisningsmidler biologisamlingen, u.å. Undervisningsmidler kjemisamlingen 1954-1970, 1966-1968 Audiovisuelt utstyr