Stiftamtmannens kopibok


Dette er ein skriftserie i seks hefte som består av ekstrakt og register til dei eldste bevarte kopibøkene frå arkivet etter stiftamtmannen i Bergen. Registreringsarbeidet er gjort av Ættehistorisk Institutt og dei skal òg ha inntektene av salet.

Kontakt Statsarkivet i Bergen for å tinge eit eksemplar. Statsarkivet i Bergen sel hefta for 50 kr pr stykk, ved sending kjem porto i tillegg. 

Frå forordet

Arkivet til Stiftamtmannen i Bergen gikk tapt under Bergensbrannen 19. mai 1702.Den eldste av de resolusjonskopibøker som er i behold og oppbevares i Statsarkivet i Bergen, omfatter tidsrommet 8/5 1703 - 26/9 1705. I Statsarkivet har den fått betegnelsen Aa 1og er i denne avdeling den første i en serie på 17 protokoller.Christian Stockfleth fikk bestallingsbrev på embetet som Stiftamtmann over Bergen stift 7. oktober 1699 og Mathias de Tonsberg bestallingsbrev på samme 10. mai 1704.Embetet sto imidlertid vakant i lang tid og resolusjonskopibok Aa 1 er således i sin helhet underskrevet på Stiftamtmannens vegne av lagmann Niels Knag.
Det var herrene Josef Lutro og Conrad Claussen som i sin tid fant opplysningene i Stiftamtmannens kopibøker så interessante at de mente det måtte være en oppgave for Ættehistorisk Institutt å sørge for at resolusjonskopibøkene ble registrert.

Band Periode Tal sider
Stiftmantmannens kopibok a nr 1
Ekstrakt og register, Bergen 1974 
1703-1705 93 sider
Stiftmantmannens kopibok a nr 2
Ekstrakt og register, Bergen 1976 
29.09.1705-09.10.1706
12.02.1707-31.12.1707 
183 sider
Stiftmantmannens kopibok a nr 3
Ekstrakt og register, Bergen 1980
02.01.1708-05.06.1710 109 sider
Stiftmantmannens kopibok a nr 4
Ekstrakt og register, Bergen 1983
11.06.1710-10.03.1711 119 sider
Stiftmantmannens kopibok a nr 5
Ekstrakt og register, Bergen 1984
07.04.1711-21.09.1711 109 sider
Stiftmantmannens kopibok a nr 6
Ekstrakt og register, Bergen 1988
15.08.1711-02.02.1712 91 sider