Regimentschirurgen Wilhelm Johannes Scwindt 1766-1826 og hans lærlinger


Av professor, dr. med. Torstein I. Bertelsen

Bergen 2003. Bok med stive permar, stort format (21x28 cm). 231 sider. Boka inneheld personregister og eit vedlegg: Regimentschirurgens jordiske gods.

Forfattaren har gjennom nitid kjeldegransking freista å avdekkja gåta Wilhelm Johannes Schwindt (1766-1826). I boka fortel forfattaren om Shcwindt og korleis han kom som regimentskirurg frå Tyskland til Bergen og fekk stor innverknad på etableringa av eit fungerandre legevesen i byen. 

Boka kan tingaste ved å kontakta Statsarkivet i Bergen. Statarkivet sel boka for kr 380 på vegner av arvingane til forfattaren.