Lepra


Av Lorentz M. Irgens, Yngve Nedrebø, Sigurd Sandmo og Arne Skivenes

Selja forlag 2005. Bok med stive permar, stort format (22,5x28,5 cm), 96 sider. 

Boka er ei artikkelsamling om norsk leprahistorie med bidrag frå representantane frå Lepraarkiva i Bergen, i tillegg til Astri Andresen, Tor Bjerkedal, Morten Hammerborg, Michel Lechat, Stein Atle Lie, Jo Robertson, Magnus Vollset.

Boka er også tilgjengeleg på engelsk: Leprosy

Både norsk og engelsk utgåve av boka kan tingast ved å kontakta Statsarkivet i Bergen. Statsarkivet sel boka i kommisjon for Lepraarkiva i Bergen. Pris 198 kr.

Sjå også presentasjon av lepraarkiva på nett.