Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Arkivverket

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

Om Arkivverket

Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.Riksarkivet

Riksarkivet er en del av Arkivverket og har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, og arkivene etter Høyesterett. Riksarkivet har også arkiver etter privatpersoner og organisasjoner.Statsarkivet i Oslo

Statsarkivet i Oslo er en del av Arkivverket og har Oslo, Østfold og Akershus som sitt embetsdistrikt. Statsarkivet er samlokalisert med Riksarkivet.Statsarkivet i Hamar

Statsarkivet i Hamar er en del av Arkivverket og har fylkene Hedmark og Oppland som sitt embetsdistrikt. Statsarkivet i Kongsberg

Statsarkivet i Kongsberg er en del av Arkivverket og har fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark som sitt embetsdistrikt.Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand er en del av Arkivverket og har fylkene Aust-Agder og Vest-Agder som sitt embetsdistrikt.Statsarkivet i Stavanger

Statsarkivet i Stavanger er ein del av det norske Arkivverket og har Rogaland fylke som ansvarsområde.Statsarkivet i Bergen

Statsarkivet i Bergen er en del av Arkivverket har ansvar for arkiver fra statlige institusjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Statsarkivet i Trondheim

Statsarkiv i Trondheim er en del av Arkivverket og har Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland som sitt embetsdistrikt. Statsarkivet i Tromsø

Statsarkivet i Tromsø er en del av Arkivverket og har Troms, Finnmark og Svalbard som sitt embetsdistrikt. Samisk arkiv/Sámi Arkiiva

Samisk arkiv holder til i Kautokeino og har depoansvar for offentlige arkiv av betydning for samisk samfunn, historie og kultur. Arkivet har også ansvar for samiske privatarkiver.Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv skal ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene. Etableringen av Norsk helsearkiv bygger på forslagene i NOU 2006:5 Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene.
.