Testprogram


ArkN4
Dette verktøyet brukes til å teste arkivuttrekk fra Noark 4-system. ArkN4 er utviklet i programmeringsspråket Perl med en MySQL-database i bunnen. Verktøyet kan lastes ned fra Arkivverkets sider. Informasjon om videreutvikling og nye versjoner skjer på Arkivverkets ArkN4-forum som er opprettet for dette formålet. Se også en nærmere beskrivelse av ArkN4.

Arkade
Dette verktøyet brukes til å teste arkivuttrekk og datasett før og etter leveranse til arkivdepot. Verktøyet forutsetter en datasettbeskrivelse som følger ADDML-standarden. Arkade versjon 4 er utviklet i Java, og tester fagsystemuttrekk og Noark 5-arkivuttrekk. Arkade versjon 5 er under utvikling. Se også en nærmere beskrivelse av Arkade.

XML check
Programmet kontrollerer Noark 4-arkivuttrekk for validering. Resultatet visualiseres i programmet med fargegradering, og kan lagres som en tekstfil med sammendrag over eventuelle feil.Arkivbeskrivelse


Arkadukt
Dette verktøyet brukes til å lage en datasettbeskrivelse (teknisk metadata-beskrivelse) av uttrekket. Beskrivelsen vil følge Arkivverkets egen standard ADDML for denne typen datasettbeskrivelser. Se også en nærmere beskrivelse av Arkadukt.

INFO.TXT
Sammen med et arkivuttrekk til Riksarkivet ønsker vi å motta en info-fil med overordnet informasjon om arkivuttrekket, jf. Riksarkivarens forskrift § 8-30 og sjekksum for arkivuttrekket. Mest mulig informasjon i INFO.TXT sparer både arkivskaper og testerne for arbeid. Sjekksummen for arkivuttrekket sendes separat på e-post til post@arkivverket.no. Under finner du en mal for hva INFO.TXT bør inneholde, samt et eksempel på en ferdig utfylt info.txt for et fiktivt uttrekk.