ADDML versjon 8.3

Versjon 8.3 ble lansert i 2014, og er nå den gjeldende versjonen. For detaljer kan man fortsatt bruke beskrivelsene av versjon 8.2, men versjon 8.3 har følgende modifikasjoner:

  • Elementet "reference" i datasettet er ikke lenger obligatorisk
  • Det er lagt inn mulighet for flere linjer i overskrift
  • "FieldDefinitionReferences" er unik innen en instans

XML-skjema for versjon 8.3: 

addml_8.3.xsd

ADDML versjon 8.2

Versjon 8.2 ble lansert i 2010, og er fortsatt i utstrakt bruk. Versjon 8.2 kan fortsatt brukes da versjon 8.3 er en ren utvidelse av mulighetene i 8.2.

Beskrivelsen av standarden for versjon 8.2 finnes både i generell og utvidet versjon:

XML-skjema for versjon 8.2: 

addml_8.2.xsd