Rapporten følges opp med flere parallelle prosjekter i 2010 med sikte på å iverksette løsningen i 2011. Et sentralt oppfølgingstiltak som gjennomføres i 2010, er DIAS-prosjektet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og IKA Trøndelag, IKA Møre og Romsdal, Oslo byarkiv og Bergen byarkiv for å definere en omforent arkivpakkestruktur for statlig og kommunal sektor. Prosjektet skal også spesifisere krav til et system for å generere og vedlikeholde arkivpakker med en slik struktur. ABM-utvikling bevilget 22.02.2010 1 mill. kr. i støtte til dette prosjektet.