Godkjent materiale lagres i dag på CDer, som legges i et sikret magasin. Materialet lagres i to sett - arkivskapers sett og en kopi laget av Arkivverket.

CDer som medium for langtidslagring skal fases ut. Det foreligger planer for å gå over til lagring på disk og tape. Forberedende arbeid er påbegynt ved at materialet blir kopiert til disk. Etter planen vil materialet bli "testet" på nytt og sammenstilt (pakket) før det lagres i et digitalt sikringsmagasin. Et prosjekt for å definere pakkeformat er påbegynt, det vil benytte OAIS-standarden. Sikringsmagasinet vil ha materialet på disk og kopier på tape. Det digitale sikringsmagasinet er ikke på plass i dag, men forventes etablert i løpet av de nærmeste årene.