Mottak og testing

Arkivverket mottar og tester elektroniske uttrekk fra arkivskaperne. Når et uttrekk er godkjent, blir det registrert som ferdig og langtidslagret.

Testverktøy

Arkivverket bruker forskjellige verktøy til å teste uttrekk. Verktøyene er dedikert til forskjellige typer uttrekk.

Langtidslagring

Elektronisk arkivmateriale som er testet og godkjent av Arkivverket, blir langtidslagret i Arkivverkets spesialmagasin for elektroniske arkiver. For tiden lagres arkivmateriale på CDer. En overgang til et digitalt sikringsmagasin er påbegynt.

Standarder

Arkivverket bruker de internasjonale standardene ISAD(G) og OAIS og vår egen standard ADDML som grunnlag for arbeidet med elektroniske arkiv.