Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
  • middelalderen
  • dansketiden
  • 1814
  • Union med Sverige
  • Norge blir moderne
  • Andre verdenskrig
  • mot vår egen tid

Aktuelt og Nyheter

Arkivverket er klar for mottak av nye digitale arkiv

23.03.2017

Arkivverket innførte 14.9.2016 en midlertidig stopp for avtaleinngåelse knyttet til testing og mottak av elektroniske arkiver. Årsaken var forbundet med en omdisponering av interne testressurser til bidrag i andre strategisk viktige prosjekter. Den midlertidige avtalestoppen ble anslått til å ha et års varighet, men vil allerede nå bli opphevet. Les mer...

Arkivverket er klar for mottak av nye digitale arkiv

Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

17.03.2017

Norsk helsearkiv har i samarbeid med Statsbygg utarbeidet kravspesifikasjon for nytt bygg på Tynset. Arbeidet ble gjennomført høsten 2016. Les mer...

Norsk helsearkiv får nytt bygg på Tynset

- Slik vil vi løse arkivutfordringene i offentlig sektor

16.03.2017

Arkivverket har høsten 2016, i samarbeid med forvaltningen, utredet temaene dokumentasjonsforvaltning og arkiv på bestilling fra Skate (samarbeidsrådet for styring og koordinering av tenester i e-forvaltning). Vi mener det er særlig seks hovedutfordringer som peker seg ut, og som må løses. Dette skriver vi om i en kronikk på digi.no i dag. Les mer...

Skjermbilde fra digi.no: Inga Bolstad

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017

08.03.2017

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv 2017 skal lyses ut etter at Regjeringen har fordelt andelen til kulturformål fra overskuddet til Norsk Tipping. Les mer...

Foto av arkivbokser
.