Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Søkeresultat Min tilpasning Informasjon


Panteregister

Bergen by
II.Aa.1 (1714-1737) II.Aa.2 (1711-1742) II.Aa.3 (1737-1840)
II.Aa.4 (0-1874) II.Aa.5 (0-1885) II.Aa.6 (0-1895)
II.Aa.7 (1896-1897) II.Aa.8 (1898-1901) II.Aa.9 (1901-1906)
II.Aa.10 (1904-1907) II.Ab.2 (0-1926) II.Ab.3 (0-1926)
II.Ab.4 (0-1926) II.Ac.1 (1874-1899) A.d.A.1 (1732-1820)
A.d.A.2 (1732-1820) A.d.A.3 (1732-1820) A.d.A.4 (1732-1820)
A.d.A.5 (1732-1820) A.d.B.1 (1820-1850) A.d.B.2 (1820-1850)
A.d.B.3 (1820-1850) A.d.B.4 (1820-1850) A.d.B.5 (1853-1873)
A.d.C.1 (1823-1896) A.d.C.2 (1823-1896) A.d.C.3 (1823-1896)
A.d.C.4 (1823-1896) A.d.C.5 (1823-1896) A.d.C.6a (1823-1896)
A.d.C.6b (1823-1896) A.d.C.7 (1823-1896) A.d.C.8 (1823-1896)
A.d.C.9 (1823-1896) A.d.C.10 (1823-1896) A.d.C.11 (1823-1896)
A.d.C.12 (1823-1896) A.d.C.13 (1823-1896) A.d.C.14 (1823-1896)
A.d.C.15 (1823-1896) A.d.C.16 (1823-1896) A.d.C.17 (1823-1896)
A.d.C.18 (1750-1877) A.d.C.19 (1774-1861) A.d.C.20 (1778-1859)
A.d.C.21 (1801-1851) A.d.D.1 (1894-1936) A.d.D.2 (1894-1936)
A.d.D.3 (1894-1936) A.d.D.4 (1894-1936) A.d.D.5 (1894-1936)
A.d.D.6 (1894-1936) A.d.D.7 (1894-1936) A.d.D.8 (1894-1936)
A.d.D.9 (1894-1936) A.d.D.10 (1894-1936) A.d.D.11 (1894-1936)
A.d.D.12 (1894-1936) A.d.D.13 (1894-1936) A.d.D.14 (1894-1936)
A.d.D.15 (1894-1936) A.d.D.16 (1894-1936) A.d.D.17 (1894-1936)
A.d.D.18 (1894-1936) A.d.D.19 (1894-1936) A.d.D.20 (1894-1936)
A.d.D.21 (1894-1936) A.d.D.22 (1894-1936) A.d.D.23 (1894-1936)
A.d.D.24 (1894-1936) A.d.D.25 (1894-1936) A.d.D.26 (1894-1936)
A.d.D.27 (1894-1936) A.d.D.28 (1894-1936) A.d.D.29 (1894-1936)
A.d.D.30 (1894-1936) A.d.D.31 (1894-1936) A.d.D.32 (1894-1936)
A.d.D.33 (1894-1936) A.d.D.34 (1894-1936) A.d.D.35 (1894-1936)
A.d.D.36 (1894-1936) A.d.D.37 (1894-1936) A.d.D.38 (1894-1936)
A.d.D.39 (1894-1936) A.d.D.40 (1894-1936) A.d.D.41 (1894-1936)
A.d.D.42 (1894-1936) A.d.D.43 (1894-1936) A.d.D.44 (1894-1936)
A.d.D.45 (1894-1936) A.d.D.46 (1894-1936) A.d.D.47 (1894-1936)
A.d.D.48 (1894-1936) A.d.D.49 (1894-1936) A.d.D.50 (1894-1936)
A.d.D.51 (1894-1936) A.d.D.52 (1894-1936) A.d.D.53 (1894-1936)
A.d.D.54 (1894-1936) A.d.D.55 (1894-1936) A.d.D.56 (1894-1936)
A.d.D.57 (1894-1936) A.d.D.58 (1894-1936) A.d.D.59 (1894-1936)
A.d.D.60 (1894-1936) A.d.D.61 (1894-1936) A.d.D.62 (1894-1936)
A.d.D.63 (1894-1936) A.d.D.64 (1894-1936) A.d.D.70 (1894-1936)
Årstad
II.Ab.1 (0-1915) A.d.C.22 (1757-1857) A.d.C.23 (1882-1900)
A.d.D.65 (1894-1936) A.d.D.66 (1894-1936) A.d.D.67 (1894-1936)
A.d.D.68 (1894-1936) A.d.D.69 (1894-1936)