Lenke til Digitalarkivet

Skanna tinglyste dokument


Start Rettleiing Tenesta Min tilpassing Informasjon


Dette er ei foreløpig teneste for navigering i skanna tinglysingsdokument. Tenesta er framleis under utvikling.

Tinglysningsdokumentene er anslått til å utgjøre ca. 14 millioner sider. Antall indekserte, og dermed tilgjengelige, sider i øyeblikket kan leses ut fra prosjektstatusen til venstre. Pantebøkene fra 1945-1947 er inntil videre ikke tilgjengelige.

Skanna tinglysingsmateriale

Til tinglysingsmaterialet høyrer:

Tinglysingsmaterialet høyrer heime i arkiva etter sorenskrivarane på landet, og byfutane eller byskrivarane i dei større byane.

Inngang

Denne nettenesta tilbyr tre ulike inngangar til tinglysingsmaterialet: