Link to the Digital Archive

Digitised Real Estate Registers


Start User guide The Service User preferences Informasjon


Valg av inngang

Det skannede tinglysingamaterialet består av:


Denne nettjenesten tilbyr tre ulike innganger til tinglysingsmaterialet:


Merk! Velg inngang før andre valg. Det vil lette arbeidet ditt.