Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Min tilpasning Informasjon


Informasjon til testbrukere

Status 1. juli 2008:

(1. juli) Alle [i] knapper på forsiden er på plass. Nye navigeringsknapper som tar mindre plass er brukt på billedvisningssiden. Flere hjelpetekster er oppdatert, og noen flere engelske oversettelser er lagt inn.

(30. juni) Støttesystem for informasjonsknapper er nå på plass. Prøv [i] knappen for inngang. Flere [i] knapper vil fortløpende bli lagt inn.

(28. juni) Oppdatering av noen tekster. Flere feilrettinger på eiendomsinngangen.

(27. juni) Enkelte feilrettinger og begynt å legge til [i] info knapper. Bruk av den rene linken http://www.arkivverket.no/URN:tl_read uten opsjoner granterer nullstilling av systemet. En kunne ellers oppleve at en kom direkte kom inn på en tidligere side eller at systemet på andre måter oppførte seg underlig.

(25. juni) Erfaringer fra interen brukertester gjør at visningen i løpet av noen dager vil endres for å gjøre det forhåpentligvis mere oversiktlig. Blant annet vil hjelpefunksjoanliteten utvides med [i] knapper, som dels kort informasjon når en holder musepekeren over og går til utfyllende informasjon dersom en klikker.

(24. juni) Panteregistre som foreløpig mangler referanseinformasjon i databasen vises nå som "System ID nnnnn". En vil dermed manuelt kunne lese filmingsplakaten og med litt leting kanskje likevel finne det en søker. Rettet feilen med at trykk på Mitt utvalg på billedvisningsiden når en benyttet registerinngangen, gjorde at en kom til første side med eiendomsinngang valgt.

(23. juni) Folierte sider som er nummerert med a og b nummer, hvor b nummeret er på baksiden av arket har bommet i oppslaget med en side. Dette er nå rettet.

(20. juni) Veiledningen og andre tekster revideres og oppdateres fortløpende, først på bokmål for deretter å oversettes. Mer eiendomsinnformasjon for Oppland fylke er publisert.

(19. juni) Det er gjort tilpasninger i CSS og framvisningen slik at sidevisningen skal bli litt bedre på dynamiske sidendringer samt at det er blitt forberedt for direkte skriftstørrelsesvalg. Eiendomsdata for Oppland rulles nå inn. Dersom man la inn bare skilletegn i fritekstfeltet, for eksempel usynlige mellomrom, ville en risikere å blokkere nettleser eller få overflyt på serveren. Denne feilen er nå rettet. Viktige menypunkter på diverse sider er klarere markert og gruppert.

(17. juni) Navigering på billedsider er nå implementert som for de skannede kirkebøkene. Du kan klikke på høyre del av bildet for å bla til neste side eller på venstre del (100 første piksler) for forrige side. Avhengig av hvordan nettleseren virker og tolker CSS er det ikke sikkert at blaing med visning av nedre del av bildet fortsatt viser nedre del ved neste eller forrige bilde. Ytterligere data for eiendommer i Hedmark fylke er lagt inn.

(16. juni) Nå ser det ut som fritekstsøket virker riktig i henhold til forklaringen under fanen Brukerveiledning. Enkelte andre mindre endringer er også gjort. Når en gikk fra DA sin forside til systemet kunne www.digitalarkivet.no feilaktig bli låst på adresselinjen til nettleseren i stedet for www.arkivverket.no. Det gjorde at IE ikke virket riktig. Dette er nå rettet.