Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Min tilpasning Informasjon


Veiledning i bruk av tjenesten

Du kan velge mellom søk på inngangene:

Søk på eiendom er foreløpig basert på mangelfulle registre. Dersom du ikke får tilslag må du benytte panteregister og bla manuelt til du finner det du søker.

I panteregistrene finner kan du finne ønskede referanser. Deretter må du slå opp handlingen i rett pantebok for å kunne lese informasjonen. Dette er samme fremgangsmåten som benyttes i papirutgavene.

Trykk først på ønsket inngang øverst i det venstre grå feltet for å velge hva du skal søke i. Deretter kan du foreta ytterligere valg eller benytte fritekst søkefeltet. Har du javascript aktivert, vil valget ditt umiddelbart bli vise i resultatlista når du foretar et valg, eller når du trykker [Enter] knappen på tastaturet etter å ha skrevet noe i fritekst søkefeltet. Hvis javascript ikke er aktivert, må du trykke på knappen [->], eventuelt [Utfør], for at valget ditt skal bli utført.

Velg fylke

Dersom du vet hvilket fylke informasjonen du søker ligger, vil du kunne avgense søket ved først å velge rett fylke. Nedtrekksmenyen i venstre felt gjennspeiler til enhver tid fylker hvor informasjon er lagt ut.

Årstall

Hvis du har aktivert årstallsøk under Min tilpasning, kan du enten angi firesifret årstall eller en periode. Angir du en periode må formatet være YYYY-XXXX, altså to firesifrede årstall med vanlig bindestrek (minustegn) mellom tallene. Ingen mellomrom. En periode kan for eksempel være 1752-1763. Du vil få tilslag på alle bøker innenfor valgt type (panteregister eller pantebok) hvor årstallet eller hele eller deler av perioden faller innenfor ytre tidsrammer for boken.

Fritekstsøk

I fritekst søkefeltet skal du kunne søke på kommune-, sogne-, steds-, gards- og bruksnavn, Gnr og Bnr dersom du benytter eiendomsinngangen. Benytter du en annen inngang vil søkeomfanget tilpasses hva som er mulig. Feltet foretar søk på tvers i registrene basert på hva du har skrevet inn og om du har valgt eiendom, panteregister eller pantebøker. Søkene kan også gi treff i merknadsfelt. Et slikt treff vil du først kunne lese når du velger å vise bildeinformasjonen på bildedvisningssiden.

Fritekstsøkefeltet kan brukes direkte uten at andre valg er gjort. Det kan være en rask vei for å finne informasjon du søker om du allerede har noe informasjon.

Du kan skrive inntil tre elementer i fritekstfeltet. Det første elementet kan bestå av flere ord. Bruk mellomrom, skråstrek, punktum eller komma for å skille elementene.

Eksempler på fritekstsøk med inngangen Eiendom valgt

Begrensninger

Søkefeltet gir ikke eksakte treff, men reduserer resultatet så mye at den informasjonen du søker blir enkel å finne i resultatlista.

Tinglysningsmaterialet består av bilder som ikke er transkribert. Du må derfor tyde tekst og lage notater underveis for å komme videre. Du må lete i bøkene som om de var fysisk papir. Fordelen er at du slipper å løpe til et arkiv langt unna for så å hente fram bøkene. De er direkte tilgjengelig på din PC.