Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Søkeresultat Min tilpasning Informasjon


Panteregister

Vinger og Odal
Vinger
Aaserud (Gnr 67)
Aaserud (Bnr 8) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 9) 3. serie 11
Aaserud (Bnr 14) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 15) 3. serie 11
Aaserud (Bnr 17) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 20) 3. serie 11
Aaserud (Bnr 21) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 22) 3. serie 11
Aaserud (Bnr 23) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 24) 3. serie 11
Aaserud (Bnr 28) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 30) 3. serie 11
Aaserud (Bnr 33) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 36) 3. serie 11
Aaserud (Bnr 39) 3. serie 11 Aaserud (Bnr 40) 3. serie 11
Aaserud (med Varildlien) (Bnr 1) 3. serie 11 Aaserud (med Varlien) (Bnr 16) 3. serie 11
Aaserud (skog) (Bnr 5) 3. serie 11 Aaserud (skog) (Bnr 5) 3. serie 11
Aaserud (skogteig nr. 1) (Bnr 55) 3. serie 11 Aaserud (skogteig nr. 2) (Bnr 56) 3. serie 11
Aaserud (skogteig nr. 3.) (Bnr 57) 3. serie 11 Aaserud (skogteig nr.4) (Bnr 58) 3. serie 11
Aaserudhaget (Bnr 35) 3. serie 11 Aaserudholtet (Bnr 77) 3. serie 11
Aaserudseter (Bnr 92) 3. serie 12 Bekkedal (Bnr 85) 3. serie 11
Berger (Bnr 81) 3. serie 11 Bjerke (Bnr 82) 3. serie 11
Bolig (Bnr 51) 3. serie 11 Brenna (Bnr 18) 3. serie 11
Bruåsen (Bnr 37) 3. serie 11 Bråten (Bnr 43) 3. serie 11
Bråten (Bnr 49) 3. serie 11 Engelsrud (Bnr 63) 3. serie 11
Fornebo (Bnr 83) 3. serie 11 Hagan (Bnr 79) 3. serie 11
Hanshaugen (Bnr 7) 3. serie 11 Hanshaugseteren (Bnr 45) 3. serie 11
Haug (Bnr 76) 3. serie 11 Haugen (Bnr 41) 3. serie 11
Haugli (Bnr 80) 3. serie 11 Heimen (Bnr 90) 3. serie 12
Husmo (Bnr 50) 3. serie 11 Husmo (Bnr 73) 3. serie 11
Husmo (Bnr 74) 3. serie 11 Høgåsen teig nr.1 (Bnr 78) 3. serie 11
Jansrudvangen (Bnr 59) 3. serie 11 Jensmoen og Rinden (Bnr 10) 3. serie 11
Lebakken (Bnr 75) 3. serie 11 Li (Bnr 61) 3. serie 11
Lyvik (Bnr 64) 3. serie 11 Malmtorpet (Bnr 4) 3. serie 11
Myhrvold (Bnr 34) 3. serie 11 Norderud (Bnr 71) 3. serie 11
Norderud (Bnr 72) 3. serie 11 Nytorpet (Bnr 44) 3. serie 11
Persbråten (Bnr 27) 3. serie 11 Pynten (Bnr 60) 3. serie 11
Sagteppen (Bnr 3) 3. serie 11 Sagåsen (Bnr 52) 3. serie 11
Sjøheim (Bnr 69) 3. serie 11 Skoger (Bnr 91) 3. serie 12
Skogheim (Bnr 48) 3. serie 11 Skogli (Bnr 47) 3. serie 11
Skåliteig vestre (Bnr 86) 3. serie 11 Solbakken (Bnr 84) 3. serie 11
Solhaug (Bnr 38) 3. serie 11 Solstua (Bnr 70) 3. serie 11
Soltun (Bnr 88) 3. serie 11 Sommerro (Bnr 87) 3. serie 11
Steinhaug (Bnr 67) 3. serie 11 Stenholmlien (Bnr 25) 3. serie 11
Strand nordre (Bnr 12) 3. serie 11 Strand søndre (Bnr 13) 3. serie 11
Sullersetervangen (Bnr 32) 3. serie 11 Sundkroken (Bnr 29) 3. serie 11
Svensmoen (Bnr 2) 3. serie 11 Syvershaget (Bnr 26) 3. serie 11
Sæteren (Bnr 11) 3. serie 11 Teppa (Bnr 19) 3. serie 11
Tolåberget (Bnr 66) 3. serie 11 Tolåen (Bnr 62) 3. serie 11
Torshaug (Bnr 65) 3. serie 11 Trollhaugen (Bnr 68) 3. serie 11
Vangli (Bnr 89) 3. serie 12 Varalbakken (Bnr 6) 3. serie 11
Varildengen (Bnr 46) 3. serie 11 Varildlien (Bnr 53) 3. serie 11
Østberg (Bnr 54) 3. serie 11 Åberg (Bnr 42) 3. serie 11
Åsheim (Bnr 31) 3. serie 11
Aasum (Gnr 34)
Aasum (Bnr 1) 3. serie 6 Aasum (Bnr 2) 3. serie 6
Aasum (Bnr 3) 3. serie 6 Aasum (Bnr 4) 3. serie 6
Aasum (Bnr 5) 3. serie 6 Aasum (Bnr 6) 3. serie 6
Aasum (Bnr 10) 3. serie 6 Aasum (Bnr 11) 3. serie 6
Aasum (Bnr 12) 3. serie 6 Aasum nedre (Bnr 7) 3. serie 6
Aasum nedre (Bnr 8) 3. serie 6 Aasum nedre (Bnr 9) 3. serie 6
Boger (Gnr 48)
Boger (Bnr 1) 3. serie 7 Hagen (Bnr 2) 3. serie 7
Skogtun (Bnr 3) 3. serie 7
Bottelsrud (Gnr 64)
Bottelsrud (Bnr 1) 3. serie 10 Bottelsrud (Bnr 1) 3. serie 10
Bottelsrud (Bnr 3) 3. serie 10 Bottelsrud (Bnr 4) 3. serie 10
Gunnarsholmen (Bnr 6) 3. serie 10 Nyborg (Bnr 5) 3. serie 10
Vestby (Bnr 2) 3. serie 10
Brødbøl (Gnr 58)
Aasgaard (Bnr 4) 3. serie 9 Bruket (Bnr 37) 3. serie 9
Bruket (Bnr 38) 3. serie 9 Brødal (1/4 part av møllebruk m.m.) (Bnr 7) 3. serie 9
Brødbøl (Bnr 1) 3. serie 9 Brødbøl (Bnr 2) 3. serie 9
Brødbøl (Bnr 3) 3. serie 9 Brødbøl (Bnr 5) 3. serie 9
Brødbøl (Bnr 6) 3. serie 9 Brødbøl (Bnr 7) 3. serie 9
Brødbøl (Bnr 7) 3. serie 9 Brødbøl (Bnr 7) 3. serie 9
Brødbøl (Bnr 7) 3. serie 9 Brødbøl (Bnr 7) 3. serie 9
Brødbøl (Bnr 9) 3. serie 9 Brødbøl (Bnr 10) 3. serie 9
Brødbøl (Bnr 11) 3. serie 9 Brødbøl (Bnr 12) 3. serie 9
Brødbølbråten (Bnr 40) 3. serie 9 Brødbølfoss (Bnr 20) 3. serie 9
Brødbølfoss (Bnr 22) 3. serie 9 Brødbøll nordre (Bnr 34) 3. serie 9
Brødbølmon (Bnr 39) 3. serie 9 Brødbølåsen (Bnr 36) 3. serie 9
Delet (Bnr 33) 3. serie 9 Eikåsen (Bnr 32) 3. serie 9
Elvebakken (Bnr 14) 3. serie 9 Elvebakken (Bnr 15) 3. serie 9
Elvebakken (Bnr 18) 3. serie 9 Engene (Bnr 26) 3. serie 9
Fallet (Bnr 31) 3. serie 9 Foseim (Bnr 13) 3. serie 9
Foshaug (Bnr 24) 3. serie 9 Fossen (Bnr 19) 3. serie 9
Fossen (Bnr 23) 3. serie 9 Fosshaug (Bnr 29) 3. serie 9
Kuskemoen (Bnr 30) 3. serie 9 Kvenna (Bnr 21) 3. serie 9
Mellemgården (Bnr 35) 3. serie 9 Mellemgårdskogen nordre (Bnr 41) 3. serie 9
Mellemgårdsskogen nordre (Bnr 41) 3. serie 9 Møllebruk (Bnr 7) 3. serie 9
Storfaldet (Bnr 8) 3. serie 9 Thorsrud (Bnr 27) 3. serie 9
Thorsrud søndre (Bnr 25) 3. serie 9 Vestgaarden (Bnr 17) 3. serie 9
Østerheim (Bnr 28) 3. serie 9
Børgen (Gnr 25)
Børgen (Bnr 1) 3. serie 4
Bøslungen nordre (Gnr 20)
Bøslungen nordre (Bnr 2) 3. serie 4 Bøslungen nordre (Bnr 3) 3. serie 4
Bøslungen nordre (Bnr 4) 3. serie 4 Skog (Bnr 1) 3. serie 4
Bøslungen søndre (Gnr 19)
Bakkesten (Bnr 4) 3. serie 3 Bøslungen søndre (Bnr 1) 3. serie 3
Bøslungen søndre (Bnr 3) 3. serie 3 Holmen (Bnr 2) 3. serie 3
Solgløtt (Bnr 6) 3. serie 3 Solodden (Bnr 5) 3. serie 3
Bøslungsæteren (Gnr 21)
Bøslungsæteren (Bnr 1) 3. serie 4 Bøslungsæteren (Bnr 2) 3. serie 4
Bøslungsæteren (Bnr 3) 3. serie 4 Bøslungsæteren (Bnr 4) 3. serie 4
Bøslungsæteren (Bnr 2) 3. serie 4 Bøslungsæteren (Bnr 5) 3. serie 4
Gubbevangen (Bnr 6) 3. serie 4
Digerud (Gnr 29)
Aurbakken (Bnr 29) 3. serie 5 Bjartho (Bnr 45) 3. serie 5
Bjørkeli (Bnr 66) 3. serie 12 Bjørklund (Bnr 64) 3. serie 12
Bjørklund (Bnr 51) 3. serie 5 Bækkehel (Bnr 44) 3. serie 5
Digerud (Bnr 54) 3. serie 5 Digerud (Bnr 55) 3. serie 5
Digerud (Bnr 1) 3. serie 5 Digerud (Bnr 2) 3. serie 5
Digerud (Bnr 3) 3. serie 5 Digerud (Bnr 4) 3. serie 5
Digerud (Bnr 5) 3. serie 5 Digerud (Bnr 6) 3. serie 5
Digerud (Bnr 7) 3. serie 5 Digerud (Bnr 8) 3. serie 5
Digerud (Bnr 9) 3. serie 5 Digerud (Bnr 10) 3. serie 5
Digerud (Bnr 11) 3. serie 5 Digerud (Bnr 12) 3. serie 5
Digerud (Bnr 13) 3. serie 5 Digerud (Bnr 14) 3. serie 5
Digerud (Bnr 14) 3. serie 5 Digerud (Bnr 15) 3. serie 5
Digerud (Bnr 16) 3. serie 5 Digerud (Bnr 17) 3. serie 5
Digerud (Bnr 18) 3. serie 5 Digerud (Bnr 19) 3. serie 5
Digerud (Bnr 20) 3. serie 5 Digerud (Bnr 21) 3. serie 5
Digerud (Bnr 22) 3. serie 5 Digerud (Bnr 23) 3. serie 5
Digerud (Bnr 24) 3. serie 5 Digerud (Bnr 25) 3. serie 5
Digerud (Bnr 26) 3. serie 5 Digerud (Bnr 27) 3. serie 5
Digerud (Bnr 28) 3. serie 5 Digerud (Bnr 13) 3. serie 5
Digerud (Bnr 30) 3. serie 5 Digerud (Bnr 32) 3. serie 5
Digerud (Bnr 34) 3. serie 5 Digerud (Bnr 35) 3. serie 5
Digerud (Bnr 36) 3. serie 5 Digerud (Bnr 37) 3. serie 5
Digerud (Bnr 14) 3. serie 5 Digerud (Bnr 43) 3. serie 5
Digerud (Bnr 46) 3. serie 5 Digerud (Bnr 14) 3. serie 5
Digerud (Bnr 52) 3. serie 5 Digerud (Bnr 53) 3. serie 5
Fagerli (Bnr 48) 3. serie 5 Grunn til jernbanen (Bnr ) 3. serie 5
Grunn til jernbanen (Bnr ) 3. serie 5 Hage (Bnr 31) 3. serie 5
Helsodden (Bnr 63) 3. serie 12 Kikut (Bnr 61) 3. serie 12
Laulia (Bnr 50) 3. serie 5 Lauvlia (Bnr 56) 3. serie 5
Løvlie (Bnr 40) 3. serie 5 Nerli (Bnr 33) 3. serie 5
Nordli (Bnr 41) 3. serie 5 Nordli (Bnr 42) 3. serie 5
Se: Kongsvinger serie 2, fol. 399a (Bnr ) 3. serie 5 Skogteig (Bnr 38) 3. serie 5
Solheim (Bnr 39) 3. serie 5 Solvik (Bnr 62) 3. serie 12
Solås (Bnr 57) 3. serie 5 Solås nedre (Bnr 60) 3. serie 12
Storhaugen (Bnr 47) 3. serie 5 Tillegg til Vestereng (Bnr 65) 3. serie 12
Utsikten (Bnr 49) 3. serie 5 Vestereng (Bnr 58) 3. serie 12
Åsli (Bnr 59) 3. serie 12
Eidsberg nedre (Gnr 40)
Aasheim (Bnr 17) 3. serie 7 Bergstua (Bnr 19) 3. serie 7
Bjerkebo (Bnr 18) 3. serie 7 Edsbergløkken (Bnr 13) 3. serie 7
Eidsberg nedre (Bnr 14) 3. serie 7 Eidsberg nedre (Bnr 1) 3. serie 7
Eidsberg nedre (Bnr 2) 3. serie 7 Eidsberg nedre (Bnr 3) 3. serie 7
Eidsberg nedre (Bnr 3) 3. serie 7 Eidsberg nedre (Bnr 5) 3. serie 7
Eidsberg nedre (Bnr 10) 3. serie 7 Eidsberg nedre (Bnr 12) 3. serie 7
Eidsberg nedre (Berget) (Bnr 8) 3. serie 7 Eidsberg nedre (skog) (Bnr 7) 3. serie 7
Eiedsberg nedre (Bnr 8) 3. serie 7 Hellerud (Bnr 4) 3. serie 7
Hellerud (Bnr 6) 3. serie 7 Hellerud (Bnr 11) 3. serie 7
Holmen (Bnr 15) 3. serie 7 Indgjerdingen (Bnr 9) 3. serie 7
Skog (Bnr 16) 3. serie 7
Eidsberg øvre (Gnr 39)
Eidsberg øvre (Bnr 1) 3. serie 7 Eidsberg øvre (Bnr 3) 3. serie 7
Eidsberg øvre (Bnr 4) 3. serie 7 Eidsberg øvre (Bnr 5) 3. serie 7
Eidsberg øvre (Bnr 6) 3. serie 7 Eidsberg øvre (Bnr 7) 3. serie 7
Eidsberg øvre (Bnr 8) 3. serie 7 Eidsberg øvre (Bnr 10) 3. serie 7
Eidsberg øvre (Bnr 11) 3. serie 7 Eidsberg øvre (Bnr 16) 3. serie 7
Eidsberg øvre (Eidsbergbraaten) (Bnr 2) 3. serie 7 Eidsberg øvre (Eidsbergbraaten) (Bnr 9) 3. serie 7
Eidsbergbraaten (Bnr 12) 3. serie 7 Granheim (Bnr 15) 3. serie 7
Hagenheim (Bnr 14) 3. serie 7 Hagerud (Bnr 18) 3. serie 7
Tangen (Bnr 13) 3. serie 7 Viken (Bnr 17) 3. serie 7
Ellingsrud (Gnr 18)
Ellingsrud (Bnr 3) 3. serie 3 Ellingsrud (Bnr 4) 3. serie 3
Ellingsrud (Bnr 8) 3. serie 3 Ellingsrud (Bnr 9) 3. serie 3
Ellingsrud (Bnr 10) 3. serie 3 Ellingsrud (Bnr 11) 3. serie 3
Ellingsrud (skog) (Bnr 2) 3. serie 3 Høiby (Bnr 1) 3. serie 3
Høiby (Bnr 7) 3. serie 3 Skog (Bnr 6) 3. serie 3
Sæteren (Bnr 5) 3. serie 3
Fagernes (Gnr 70)
Bakken (Bnr 42) 3. serie 11 Bakken (Bnr 44) 3. serie 11
Bakken (Bnr 45) 3. serie 11 Bakken (2 skogteige) (Bnr 43) 3. serie 11
Bedehustomten (Bnr 124) 3. serie 12 Berget (Bnr 101) 3. serie 12
Berget (Bnr 118) 3. serie 12 Bjørkeli (Bnr 125) 3. serie 12
Bråten (Bnr 108) 3. serie 12 Dahl (Bnr 116) 3. serie 12
Fagarnes (Bnr 4) 3. serie 11 Fagernes (Bnr 26) 3. serie 11
Fagernes (Bnr 1) 3. serie 11 Fagernes (Bnr 4) 3. serie 11
Fagernes (Bnr 9) 3. serie 11 Fagernes (Bnr 10) 3. serie 11
Fagernes (Bnr 11) 3. serie 11 Fagernes (Bnr 16) 3. serie 11
Fagernes (Bnr 20) 3. serie 11 Fagernes (Bnr 21) 3. serie 11
Fagernes (Bnr 22) 3. serie 11 Fagernes (Bnr 25) 3. serie 11
Fagernes (Bnr 28) 3. serie 11 Fagernes (Bnr 78) 3. serie 12
Fagernes (Bnr 80) 3. serie 12 Fagernes (Bnr 83) 3. serie 12
Fagernes (Bnr 84) 3. serie 12 Fagernes (Bnr 85) 3. serie 12
Fagernes (Bnr 86) 3. serie 12 Fagernes (Bnr 87) 3. serie 12
Fagernes (Bnr 88) 3. serie 12 Fagernes (Bnr 90) 3. serie 12
Fagernes (Bnr 94) 3. serie 12 Fagernes (Bnr 96) 3. serie 12
Fagernes (Bnr 97) 3. serie 12 Fagernes (Bnr 107) 3. serie 12
Fagernes (Bnr 136) 3. serie 12 Fagernes (Fagernessætra) (Bnr 79) 3. serie 12
Fagernes (skog9 (Bnr 24) 3. serie 11 Fredheim av Holmen vestre (Bnr 131) 3. serie 12
Furuholdt (Bnr 137) 3. serie 12 Furuholdt (Bnr 141) 3. serie 12
Granheim (Bnr 126) 3. serie 12 Gransbraaten (Bnr 23) 3. serie 11
Gravvikmoen (Bnr 91) 3. serie 12 Hagbakken (Bnr 100) 3. serie 12
Hammar (Bnr 112) 3. serie 12 Hansbråten (Bnr 120) 3. serie 12
Haugen av Tangen nordre (Bnr 139) 3. serie 12 Haugli (Bnr 143) 3. serie 12
Heimtun av Bakken (Bnr 132) 3. serie 12 Hestebækken (Bnr 2) 3. serie 11
Holmen (Bnr 67) 3. serie 12 Holmen (Bnr 69) 3. serie 12
Holmen (Bnr 72) 3. serie 12 Holmen (Holmen vannfall m.m.) (Bnr 66) 3. serie 12
Holmen (skog) (Bnr 71) 3. serie 12 Holmen (vannfall m.m.) (Bnr 66) 3. serie 12
Holmen (vannfall) (Bnr 70) 3. serie 12 Holmen (Vestby) (Bnr 8) 3. serie 11
Holmen vestre (Bnr 95) 3. serie 12 Holmseteren (Bnr 68) 3. serie 12
Holmsæteren (Bnr 7) 3. serie 11 Husbehovsrett (Bnr 104) 3. serie 12
Jonsrud (Bnr 17) 3. serie 11 Jonsrud (Bnr 19) 3. serie 11
Kampbakken (Bnr 138) 3. serie 12 Kampmyrbråten (Bnr 93) 3. serie 12
Kridtberget (Solvang) (Bnr 3) 3. serie 11 Kvernheim (Bnr 110) 3. serie 12
Langbråten (Bnr 111) 3. serie 12 Lomviken (Bnr 18) 3. serie 11
Lomvikholtet (Bnr 27) 3. serie 11 Lund (Bnr 115) 3. serie 12
Lund (Bnr 145) 3. serie 12 Lundhaug (Bnr 63) 3. serie 12
Masterud (Bnr 89) 3. serie 12 Masterud nedre (Bnr 74) 3. serie 12
Masterud nedre (Bnr 75) 3. serie 12 Masterud nedre (Bnr 76) 3. serie 12
Masterud øvre (Bnr 54) 3. serie 12 Masterud øvre (Bnr 56) 3. serie 12
Masterud øvre (skog) (Bnr 55) 3. serie 12 Masterud øvre (skogteig) (Bnr 57) 3. serie 12
Masterudbakken (Bnr 105) 3. serie 12 Mellem (Bnr 6) 3. serie 11
Mellmgaardstangen (Bnr 77) 3. serie 12 Mellmstagården (Bnr 92) 3. serie 12
Mengaaen (Bnr 60) 3. serie 12 Mengen (Bnr 50) 3. serie 12
Mengen (Bnr 51) 3. serie 12 Nabben av Tangen (Bnr 130) 3. serie 12
Nordgaardtagen (Bnr 46) 3. serie 11 Nordgårdstangen (Bnr 113) 3. serie 12
Nordgårdstangen (Bnr 119) 3. serie 12 Nygaard (Bnr 47) 3. serie 12
Nygaard (Bnr 48) 3. serie 12 Nygaard (Bnr 49) 3. serie 12
Nygaard (Bnr 81) 3. serie 12 Nygaard (Kritbergsteigen) (Bnr 52) 3. serie 12
Nygaard (Mengen) (Bnr 53) 3. serie 12 Nygårdssæter (Bnr 140) 3. serie 12
Opseth (Bnr 98) 3. serie 12 Parsell av Nordgårdstangen (Bnr 121) 3. serie 12
Parsell av Nordgårdstangen (Bnr 122) 3. serie 12 Parsell av Nordgårdstangen (Bnr 123) 3. serie 12
Rintrud av Sikåen (Bnr 129) 3. serie 12 Rydningen (Bnr 11) 3. serie 11
Sagteppa (Bnr 61) 3. serie 12 Sagteppa (Bnr 64) 3. serie 12
Sagteppa (Bnr 65) 3. serie 12 Sikaaen (Bnr 5) 3. serie 11
Skjæret (Bnr 99) 3. serie 12 Skjæret (Bnr 147) 3. serie 12
Skjæret (Bnr 148) 3. serie 12 Skog (Bnr 58) 3. serie 12
Skogtun (Bnr 144) 3. serie 12 Skulerud (Bnr 62) 3. serie 12
Solbakken (Bnr 134) 3. serie 12 Solheim (Bnr 117) 3. serie 12
Solstua (Bnr 128) 3. serie 12 Sørli (Bnr 36) 3. serie 11
Sørli (Bnr 37) 3. serie 11 Sørli (en skogteig) (Bnr 38) 3. serie 11
Sørli (et jordstykke) (Bnr 39) 3. serie 11 Tangen (Bnr 82) 3. serie 12
Tangen nordre (Bnr 31) 3. serie 11 Tangen nordre (Mengen) (Bnr 59) 3. serie 12
Tangen søndre (Bnr 40) 3. serie 11 Tangen søndre (Bnr 41) 3. serie 11
Tangenseteren (Bnr 102) 3. serie 12 Tobakbergsteigen (Bnr 73) 3. serie 12
Tomtebergbråten (Bnr 103) 3. serie 12 Tomteberget (Bnr 29) 3. serie 11
Tomteberget (Bnr 30) 3. serie 11 Tomteberget (Bnr 32) 3. serie 11
Tomteberget (Bnr 35) 3. serie 11 Tomteberget, Kamphaug, 4 skogteige (Bnr 33) 3. serie 11
Tomteberget, Svensbraaten (Bnr 34) 3. serie 11 Tomtebergteigen (Bnr 133) 3. serie 12
Tomten (Bnr 14) 3. serie 11 Tomten (Bnr 15) 3. serie 11
Tomten (en skogteig) (Bnr 13) 3. serie 11 Tomten (skogteig) (Bnr 12) 3. serie 11
Vang (Bnr 106) 3. serie 12 Vesleteigen (Bnr 135) 3. serie 12
Vestli (Bnr 142) 3. serie 12 Østby (Bnr 109) 3. serie 12
Østli (Bnr 127) 3. serie 12 Øverby (Bnr 146) 3. serie 12
Åsli (Bnr 114) 3. serie 12
Gjermshus nedre (Gnr 13)
Enger (Bnr 7) 3. serie 2 Enger (Bnr 8) 3. serie 2
Furukollen (Bnr 22) 3. serie 2 Gjermshus nedre (Bnr 1) 3. serie 2
Gjermshus nedre (Bnr 2) 3. serie 2 Gjermshus nedre (Bnr 3) 3. serie 2
Gjermshus nedre (Bnr 4) 3. serie 2 Gjermshus nedre (Bnr 5) 3. serie 2
Gjermshus nedre (Bnr 6) 3. serie 2 Gjermshus nedre (Bnr 11) 3. serie 2
Gjermshus nedre (Bnr 12) 3. serie 2 Gjermshus nedre (Bnr 13) 3. serie 2
Gjermshus nedre (Bnr 14) 3. serie 2 Gjermshus nedre (Bnr 23) 3. serie 2
Haget (Bnr 21) 3. serie 2 Knausen (Bnr 19) 3. serie 2
Lastetomt (Bnr 20) 3. serie 2 Linneset (Bnr 17) 3. serie 2
Rævberget (Bnr 16) 3. serie 2 Snoka (Bnr 9) 3. serie 2
Snoka (Bnr 10) 3. serie 2 Snoka (Bnr 15) 3. serie 2
Solbakken (Bnr 18) 3. serie 2
Gjermshus søndre (Gnr 14)
Asphaug (Bnr 25) 3. serie 3 Bekkeli (Bnr 39) 3. serie 3
Berget (Bnr 5) 3. serie 2 Bergli (Bnr 34) 3. serie 3
Blaaserjordet (Bnr 28) 3. serie 3 Engen (Bnr 21) 3. serie 3
Gjermshus søndre (Bnr 1) 3. serie 2 Gjermshus søndre (Bnr 4) 3. serie 2
Gjermshus søndre (Bnr 7) 3. serie 2 Gjermshus søndre (Bnr 8) 3. serie 2
Gjermshus søndre (Bnr 9) 3. serie 2 Gjermshus søndre (Bnr 10) 3. serie 2
Gjermshus søndre (Bnr 12) 3. serie 2 Gjermshus søndre (Bnr 13) 3. serie 2
Gjermshus søndre (Bnr 14) 3. serie 2 Gjermshus søndre (Bnr 15) 3. serie 3
Gjermshus søndre (Bnr 16) 3. serie 3 Gjermshus søndre (Bnr 17) 3. serie 3
Gjermshus søndre (Bnr 18) 3. serie 3 Gjermshus søndre (Bnr 19) 3. serie 3
Gjermshus søndre (Bnr 22) 3. serie 3 Gjermshus søndre (Bnr 23) 3. serie 3
Gjermshus søndre (Bnr 24) 3. serie 3 Gjermshusengen (Bnr 32) 3. serie 3
Gjermstad søndre (skog) (Bnr 30) 3. serie 3 Gjærmshus søndre (Libæk skogteig) (Bnr 6) 3. serie 2
Granlund (Bnr 33) 3. serie 3 Hagerud (Bnr 35) 3. serie 3
Ilerud (Bnr 26) 3. serie 3 Moen (Bnr 2) 3. serie 2
Moen (Bnr 3) 3. serie 2 Paulsrud (Bnr 27) 3. serie 3
Sjøstrand (Bnr 38) 3. serie 3 Skogly (Bnr 20) 3. serie 3
Solbakken (Bnr 36) 3. serie 3 Solheim (Bnr 29) 3. serie 3
Solås (Bnr 37) 3. serie 3 Søstuteigen (Bnr 31) 3. serie 3
Vangen (Bnr 11) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Gnr 12)
Akersund (Bnr 35) 3. serie 2 Bjørkeli (Bnr 48) 3. serie 2
Bjørneborg (Bnr 49) 3. serie 2 Engedalsteigen (Bnr 22) 3. serie 2
Fjeldberg (Bnr 39) 3. serie 2 Flygind (Bnr 11) 3. serie 2
Flygind (Bnr 12) 3. serie 2 Fossheim (Bnr 41) 3. serie 2
Furubakken (Bnr 42) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 1) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 2) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 3) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 5) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 7) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 10) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 13) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 14) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 15) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 16) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 17) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 18) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 19) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 20) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 24) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 25) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 26) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 27) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 28) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 31) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 32) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 33) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 37) 3. serie 2
Gjermshus øvre (Bnr 40) 3. serie 2 Gjermshus øvre (Bnr 50) 3. serie 2
Gjermshus øvre (2 skogteiger) (Bnr 8) 3. serie 2 Gropen (Bnr 4) 3. serie 2
Gropen (Bnr 4) 3. serie 2 Halmo (Bnr 34) 3. serie 2
Høygård (Bnr 51) 3. serie 2 Lillebo (Bnr 46) 3. serie 2
Løvås (Bnr 54) 3. serie 2 Mellem (Bnr 9) 3. serie 2
Mellem og Gropen (Bnr 4) 3. serie 2 Rudi (Bnr 43) 3. serie 2
Sandberg (Bnr 30) 3. serie 2 Skoggløtt (Bnr 53) 3. serie 2
Solbakken (Bnr 38) 3. serie 2 Solbakken (Bnr 45) 3. serie 2
Solgløt (Bnr 44) 3. serie 2 Solheim (Bnr 29) 3. serie 2
Sopseth (Bnr 47) 3. serie 2 Stenbroen (Bnr 23) 3. serie 2
Storbraaten (Bnr 21) 3. serie 2 Tørmoen (Bnr 36) 3. serie 2
Vennlien (Bnr 52) 3. serie 2 Vennlien (Bnr 55) 3. serie 2
Øverby (Bnr 6) 3. serie 2
Gjøsgaarden (Gnr 5)
(Lysa) (Bnr 3) 3. serie 1 Enger (Bnr 5) 3. serie 1
Gjøsgaarden (jordeiendommen) (Bnr 2) 3. serie 1 Skog (Bnr 1) 3. serie 1
Smedstad (Bnr 4) 3. serie 1 Strandli (Bnr 6) 3. serie 1
Greager ytre (Gnr 46)
Greager ytre (Bnr 1) 3. serie 7 Greager ytre (Bnr 2) 3. serie 7
Greager ytre (Bnr 3) 3. serie 7 Greager ytre (Bnr 4) 3. serie 7
Greager ytre (Bnr 5) 3. serie 7 Greager ytre (Bnr 6) 3. serie 7
Greager ytre (Bnr 7) 3. serie 7 Greager ytre (Bnr 9) 3. serie 7
Rud (Bnr 8) 3. serie 7 Rud (Bnr 10) 3. serie 7
Skogli (Bnr 13) 3. serie 7 Skræddergaarden (Bnr 12) 3. serie 7
Søli (Bnr 11) 3. serie 7
Greager øvre (Gnr 47)
Greager øvre (Bnr 1) 3. serie 7 Greager øvre (Bnr 2) 3. serie 7
Greager øvre (Bnr 3) 3. serie 7
Grønnerud (Gnr 44)
Grønnerud (Bnr 1) 3. serie 7 Grønnerud (Bnr 2) 3. serie 7
Kalbakken (Bnr 6) 3. serie 7 Nordre skogen (Bnr 4) 3. serie 7
Øiset skole (Bnr 3) 3. serie 7 Øiset skole (Bnr 5) 3. serie 7
Gulli (Gnr 35)
Gulli (Bnr 1) 3. serie 6 Gulli (Bnr 2) 3. serie 6
Gulli (Bnr 6) 3. serie 6 Gulli (Bnr 7) 3. serie 6
Magnuspladsen (Bnr 3) 3. serie 6 Magnuspladsen (Bnr 4) 3. serie 6
Skogli (Bnr 8) 3. serie 6 Åsli (Bnr 5) 3. serie 6
Gumpungrud (Gnr 10)
Abbortangen (Bnr 14) 3. serie 2 Furuly (Bnr 10) 3. serie 2
Granli (Bnr 2) 3. serie 2 Granli (Bnr 3) 3. serie 2
Granli (Bnr 4) 3. serie 2 Granli (Bnr 5) 3. serie 2
Granli (Bnr 6) 3. serie 2 Granli (Bnr 7) 3. serie 2
Granli (Bnr 8) 3. serie 2 Granli (Bnr 12) 3. serie 2
Granli (Bnr 13) 3. serie 2 Granli (Bnr 17) 3. serie 2
Granli (Bnr 1) 3. serie 2 Granli mølle (Bnr 9) 3. serie 2
Statsbanens eiendom (Bnr 11) 3. serie 2 Talleraas (Bnr 16) 3. serie 2
Tussebo (Bnr 15) 3. serie 2
Gungpungrud (Gnr 10)
Granli (Bnr 1) 3. serie 2
Gylterud (Gnr 65)
Aspelund (Bnr 25) 3. serie 10 Billingen (Bnr 3) 3. serie 10
Bjørkelien (Bnr 4) 3. serie 10 Bovi (Bnr 24) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 1) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 2) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 6) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 7) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 8) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 9) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 10) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 12) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 15) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 17) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 18) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 19) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 20) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 22) 3. serie 10
Gylterud (Bnr 23) 3. serie 10 Gylterud (2 skogstykker) (Bnr 14) 3. serie 10
Gylterud (En skogteig) (Bnr 11) 3. serie 10 Gylterud (Skogteig nr. 9) (Bnr 16) 3. serie 10
Kjellerhullien (Bnr 26) 3. serie 10 Monsrud (Bnr 5) 3. serie 10
Sletmoen (Bnr 13) 3. serie 10 Sundheim (Bnr 21) 3. serie 10
Haakerud (Gnr 60)
Haakerud (Bnr 1) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 2) 3. serie 9
Haakerud (Bnr 3) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 4) 3. serie 9
Haakerud (Bnr 5) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 7) 3. serie 9
Haakerud (Bnr 8) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 9) 3. serie 9
Haakerud (Bnr 10) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 11) 3. serie 9
Haakerud (Bnr 12) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 13) 3. serie 9
Haakerud (Bnr 14) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 15) 3. serie 9
Haakerud (Bnr 16) 3. serie 9 Haakerud (Bnr 18) 3. serie 9
Haakerud (skog) (Bnr 6) 3. serie 9 Haakerud (skog) (Bnr 17) 3. serie 9
Haakerud (Vråna øvre) (Bnr 19) 3. serie 9 Løvås (Bnr 20) 3. serie 9
Skovli (Bnr 23) 3. serie 9 Skovli (Bnr 24) 3. serie 9
Solheim (Bnr 22) 3. serie 9 Solvin (Bnr 21) 3. serie 9
Holer (Gnr 23)
Aasberget (Bnr 11) 3. serie 4 Havn (Bnr 15) 3. serie 4
Holer (Bnr 1) 3. serie 4 Holer (Bnr 1) 3. serie 4
Holer (Bnr 2) 3. serie 4 Holer (Bnr 6) 3. serie 4
Holer (Bnr 8) 3. serie 4 Holer (Bnr 9) 3. serie 4
Holer (Bnr 12) 3. serie 4 Holer (Bnr 13) 3. serie 4
Holer (en sagtomt) (Bnr 5) 3. serie 4 Holer (skog m.v.) (Bnr 10) 3. serie 4
Holer (sæteren) (Bnr 4) 3. serie 4 Holer (Værhaug) (Bnr 7) 3. serie 4
Holer søndre (Bnr 14) 3. serie 4 Skog (Bnr 3) 3. serie 4
Holt (Gnr 28)
Aaslund (Bnr 34) 3. serie 5 Bakkehuset (Bnr 76) 3. serie 12
Delbæk (Bnr 48) 3. serie 5 Engebraaten (Bnr 17) 3. serie 5
Fossbakken (Bnr 51) 3. serie 5 Granholt (Bnr 38) 3. serie 5
Granlund (Bnr 66) 3. serie 6 Grund til jernbanen (Bnr 1) 3. serie 4
Hasla (Bnr 75) 3. serie 12 Haug (Bnr 35) 3. serie 5
Heimtun (Bnr 74) 3. serie 12 Holt (Bnr 1) 3. serie 4
Holt (Bnr 1) 3. serie 4 Holt (Bnr 1) 3. serie 4
Holt (Bnr 1) 3. serie 4 Holt (Bnr 2) 3. serie 4
Holt (Bnr 3) 3. serie 4 Holt (Bnr 4) 3. serie 4
Holt (Bnr 1) 3. serie 4 Holt (Bnr 5) 3. serie 5
Holt (Bnr 6) 3. serie 5 Holt (Bnr 7) 3. serie 5
Holt (Bnr 10) 3. serie 5 Holt (Bnr 11) 3. serie 5
Holt (Bnr 12) 3. serie 5 Holt (Bnr 13) 3. serie 5
Holt (Bnr 14) 3. serie 5 Holt (Bnr 15) 3. serie 5
Holt (Bnr 16) 3. serie 5 Holt (Bnr 18) 3. serie 5
Holt (Bnr 19) 3. serie 5 Holt (Bnr 21) 3. serie 5
Holt (Bnr 22) 3. serie 5 Holt (Bnr 23) 3. serie 5
Holt (Bnr 24) 3. serie 5 Holt (Bnr 25) 3. serie 5
Holt (Bnr 26) 3. serie 5 Holt (Bnr 27) 3. serie 5
Holt (Bnr 28) 3. serie 5 Holt (Bnr 29) 3. serie 5
Holt (Bnr 31) 3. serie 5 Holt (Bnr 32) 3. serie 5
Holt (Bnr 41) 3. serie 5 Holt (Bnr 45) 3. serie 5
Holt (Bnr 46) 3. serie 5 Holt (Bnr 50) 3. serie 5
Holt (Bnr 53) 3. serie 5 Holt (Bnr 58) 3. serie 5
Holt (Bnr 62) 3. serie 5 Holt (Bnr 63) 3. serie 5
Holt (Bnr 69) 3. serie 6 Holt (Bnr 70) 3. serie 6
Holt (Bnr 69) 3. serie 6 Hvelven (Bnr 57) 3. serie 5
Jonheim (Bnr 37) 3. serie 5 Jørnseth (Bnr 67) 3. serie 6
Kilden (Bnr 55) 3. serie 5 Knausen (Bnr 59) 3. serie 5
Knotten (Bnr 68) 3. serie 6 Liholt (Bnr 47) 3. serie 5
Lorentsobrænna (Bnr 40) 3. serie 5 Lønhaugen (Bnr 54) 3. serie 5
Morgengry (Bnr 43) 3. serie 5 Nerstad (Bnr 52) 3. serie 5
Nylænden (Bnr 30) 3. serie 5 Roa (Bnr 8) 3. serie 5
Rå (Bnr 65) 3. serie 6 Råenga (Bnr 64) 3. serie 6
Se: Kongsvinger fol. 408 (Bnr ) 3. serie 4 Se: Kongsvinger serie 2, fol. 408 (Bnr ) 3. serie 4
Skogen (Bnr 20) 3. serie 5 Skogheim (Bnr 73) 3. serie 6
Skogly (Bnr 39) 3. serie 5 Skogstad (Bnr 72) 3. serie 6
Skogvold (Bnr 42) 3. serie 5 Solbakken (Bnr 36) 3. serie 5
Sollien (Bnr 33) 3. serie 5 Solstua (Bnr 60) 3. serie 5
Solstua (Bnr 71) 3. serie 6 Sørholth (Bnr 49) 3. serie 5
Torsrudteig (Bnr 9) 3. serie 5 Vold (Bnr 44) 3. serie 5
Vossestranna (Bnr 61) 3. serie 5 Vossestua (Bnr 56) 3. serie 5
Hov (Vinger (prestgd (Gnr 3)
Bjerke (Bnr 27) 3. serie 1
Hov (Vinger prestgd) (Gnr 3)
Bakken (Bnr 20) 3. serie 1 Engelsrud (Bnr 23) 3. serie 1
Fjeldhaug (Bnr 10) 3. serie 1 Fjeldhaug (Bnr 12) 3. serie 1
Gjennestad (Bnr 19) 3. serie 1 Granerud (Bnr 16) 3. serie 1
Holtet (Bnr 22) 3. serie 1 Hov (Bnr 7) 3. serie 1
Hovlund (Bnr 29) 3. serie 1 Kirkevold (Bnr 30) 3. serie 1
Linnås (Bnr 17) 3. serie 1 Mensrud (Bnr 24) 3. serie 1
Mensrudhavnen (Bnr 6) 3. serie 1 Monsrud (Bnr 25) 3. serie 1
Nordby (Bnr 14) 3. serie 1 Nordhov (Bnr 8) 3. serie 1
Norhov (Bnr 28) 3. serie 1 Parsell av Hov (Bnr 7) 3. serie 1
Prestegaarden (Bnr 1) 3. serie 1 Prestegaarden (Bnr 2) 3. serie 1
Prestegaarden (Bnr 3) 3. serie 1 Prestegaarden (Bnr 4) 3. serie 1
Skau (Bnr 21) 3. serie 1 Slåtten (Bnr 26) 3. serie 1
Solheim (Bnr 11) 3. serie 1 Solheim (Bnr 18) 3. serie 1
Storengen (Bnr 5) 3. serie 1 Tangen (Bnr 9) 3. serie 1
Vestli (Bnr 13) 3. serie 1 Østli (Bnr 15) 3. serie 1
Huvenes (Gnr 36)
Aaseby (Bnr 27) 3. serie 6 Aasum skole (Bnr 29) 3. serie 6
Enger (Bnr 11) 3. serie 6 Holtengen (Bnr 23) 3. serie 6
Huvenes (Bnr 28) 3. serie 6 Huvenes (Bnr 1) 3. serie 6
Huvenes (Bnr 3) 3. serie 6 Huvenes (Bnr 4) 3. serie 6
Huvenes (Bnr 5) 3. serie 6 Huvenes (Bnr 7) 3. serie 6
Huvenes (Bnr 12) 3. serie 6 Huvenes (Bnr 15) 3. serie 6
Huvenes (Bnr 17) 3. serie 6 Huvenes (en del av skogteig nr. 2) (Bnr 6) 3. serie 6
Huvenes (O. Huvenes skog) (Bnr 19) 3. serie 6 Huvenes (Svartholmen) (Bnr 13) 3. serie 6
Høgda (Bnr 9) 3. serie 6 Høgda (Bnr 10) 3. serie 6
Høideteigen (Bnr 24) 3. serie 6 Kroken (Bnr 2) 3. serie 6
Kroken (Bnr 2) 3. serie 6 Lund (Bnr 21) 3. serie 6
Maarudbrenna (Bnr 14) 3. serie 6 Neset (Bnr 18) 3. serie 6
Parsel av Holtengen (Bnr 25) 3. serie 6 Parsel av Holtengen (Bnr 26) 3. serie 6
Solbakken (Bnr 30) 3. serie 12 Steinbakken (Bnr 22) 3. serie 6
Svartholmen (Bnr 8) 3. serie 6 Svartholmen (Bnr 16) 3. serie 6
Svartholmstranden (Bnr 20) 3. serie 6
Ingelsrud (Gnr 62)
Bjørkli (Bnr 18) 3. serie 10 Ingelsrud (Bnr 1) 3. serie 10
Ingelsrud (Bnr 2) 3. serie 10 Ingelsrud (Bnr 4) 3. serie 10
Ingelsrud (Bnr 5) 3. serie 10 Ingelsrud (Bnr 9) 3. serie 10
Ingelsrud (Bnr 11) 3. serie 10 Ingelsrud (Bnr 12) 3. serie 10
Ingelsrud (Bnr 13) 3. serie 10 Ingelsrud (Bnr 14) 3. serie 10
Ingelsrud (Moen) (Bnr 10) 3. serie 10 Ingelsrud (Snipmoen) (Bnr 8) 3. serie 10
Løvkjølen (Bnr 7) 3. serie 10 Samvirke (Bnr 17) 3. serie 10
Skog (Bnr 3) 3. serie 10 Skog (Bnr 6) 3. serie 10
Søndre Østmarkens missjonshus (Bnr 15) 3. serie 10 Tjernsmo (Bnr 16) 3. serie 10
Kabberud (Gnr 9)
Bergimellem (Bnr 5) 3. serie 1 Bergimellem (Bnr 15) 3. serie 2
Fjellheim (Bnr 16) 3. serie 2 Kabberud (Bnr 1) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 2) 3. serie 1 Kabberud (Bnr 3) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 2) 3. serie 1 Kabberud (Bnr 1) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 3) 3. serie 1 Kabberud (Bnr 2) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 2) 3. serie 1 Kabberud (Bnr 2) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 1) 3. serie 1 Kabberud (Bnr 4) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 6) 3. serie 1 Kabberud (Bnr 7) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 9) 3. serie 1 Kabberud (Bnr 13) 3. serie 1
Kabberud (Bnr 14) 3. serie 1 Kabberudbraaten (Bnr 12) 3. serie 1
Kabberue (Bnr 2) 3. serie 1 Moa (Bnr 17) 3. serie 2
Moen (Bnr 10) 3. serie 1 Moen (en skogteig) (Bnr 11) 3. serie 1
Moen og Petersbraaten (Bnr 8) 3. serie 1 Solås (Bnr 18) 3. serie 2
Karterud (Gnr 63)
Bjerke (Bnr 32) 3. serie 10 Jægerteppa og nedre Karterud (Bnr 23) 3. serie 10
Karterud (Bnr 1) 3. serie 10 Karterud (Bnr 1) 3. serie 10
Karterud (Bnr 3) 3. serie 10 Karterud (Bnr 3) 3. serie 10
Karterud (Bnr 3) 3. serie 10 Karterud (Bnr 5) 3. serie 10
Karterud (Bnr 7) 3. serie 10 Karterud (Bnr 8) 3. serie 10
Karterud (Bnr 9) 3. serie 10 Karterud (Bnr 10) 3. serie 10
Karterud (Bnr 11) 3. serie 10 Karterud (Bnr 17) 3. serie 10
Karterud (Bnr 18) 3. serie 10 Karterud (Bnr 19) 3. serie 10
Karterud (Bnr 20) 3. serie 10 Karterud (Bnr 21) 3. serie 10
Karterud (Bnr 22) 3. serie 10 Karterud nordre (Bnr 24) 3. serie 10
Larsmon søndre (Bnr 26) 3. serie 10 Mobæk (Bnr 12) 3. serie 10
Moen (Bnr 6) 3. serie 10 Pettermon (Bnr 27) 3. serie 10
Samuelsbråten (Bnr 25) 3. serie 10 Skog (Bnr 13) 3. serie 10
Skog (Bnr 14) 3. serie 10 Skog (Bnr 15) 3. serie 10
Skog (Bnr 16) 3. serie 10 Sæteren (Bnr 2) 3. serie 10
Sæteren (Bnr 4) 3. serie 10 Sørum (Bnr 28) 3. serie 10
Sørum østre (Bnr 31) 3. serie 10
Kartrud (Gnr 63)
Bjerke av Kartrud skog (Bnr 30) 3. serie 10 Larsmon av Karterud skog (Bnr 29) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Gnr 66)
Ampionstopet (Bnr 30) 3. serie 10 Ampionstorpet (Bnr 30) 3. serie 10
Andreasbråten (Bnr 71) 3. serie 11 Ausmarka skytterlags bane (Bnr 51) 3. serie 10
Bergli (Bnr 61) 3. serie 11 Brenna (Bnr 47) 3. serie 10
Fjeldvang (Bnr 62) 3. serie 11 Fredhjem (Bnr 69) 3. serie 11
Glitne (Bnr 52) 3. serie 10 Granlien (Bnr 22) 3. serie 10
Grasli (Bnr 72) 3. serie 11 Grasli søndre (Bnr 57) 3. serie 11
Gylterud (Bnr 28) 3. serie 10 Gylterud (Bnr 29) 3. serie 10
Gylterud (skog) (Bnr 28) 3. serie 10 Hagen (Bnr 58) 3. serie 11
Hammarbråten (Bnr 76) 3. serie 11 Hammer (Bnr 20) 3. serie 10
Hammer (Bnr 20) 3. serie 10 Hammer (Bnr 20) 3. serie 10
Hammer søndre (Bnr 65) 3. serie 11 Hammer søndre (Bnr 80) 3. serie 12
Haugen (en teig) (Bnr 40) 3. serie 10 Heia (Bnr 73) 3. serie 11
Heimdal (Bnr 70) 3. serie 11 Holmestrand (Bnr 75) 3. serie 11
Kjellerhullet (Bnr 5) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 1) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 1) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 3) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 4) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 6) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 7) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 8) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 9) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 10) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 11) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 21) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 23) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 24) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 26) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 31) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 33) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 39) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 41) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 43) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 44) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 45) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 44) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 49) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 50) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (Bnr 54) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (Bnr 55) 3. serie 11 Kolbjørnsrud (del av teig nr. 13) (Bnr 34) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (lensmannsteigen) (Bnr 42) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (seter) (Bnr 9) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (skog) (Bnr 25) 3. serie 10 Kolbjørnsrud (skog) (Bnr 27) 3. serie 10
Kolbjørnsrud (skogteig nr. 15) (Bnr 2) 3. serie 10 Kolgjørnsrud (skogteig nr. 16) (Bnr 14) 3. serie 10
Korseth (Bnr 86) 3. serie 12 Lilleengen (Bnr 4) 3. serie 10
Myrvang (Bnr 59) 3. serie 11 Myrvang (Bnr 81) 3. serie 12
Nerli (Bnr 78) 3. serie 12 Nes (Bnr 67) 3. serie 11
Nordli (Bnr 79) 3. serie 12 Nyhus (Bnr 66) 3. serie 11
Nyland (Bnr 56) 3. serie 11 Sandbakken (Bnr 63) 3. serie 11
Skogtun (Bnr 77) 3. serie 12 Skredderengen (Bnr 68) 3. serie 11
Solaas (Bnr 74) 3. serie 11 Solbakken (Bnr 85) 3. serie 12
Stenberg (Bnr 82) 3. serie 12 Svartbækken (Bnr 38) 3. serie 10
Svensrud (Bnr 12) 3. serie 10 Svensrud (Bnr 15) 3. serie 10
Svensrud (Bnr 16) 3. serie 10 Svensrud (Bnr 17) 3. serie 10
Svensrud (Bnr 18) 3. serie 10 Svensrud nedre (Bnr 87) 3. serie 12
Svensrudengen (Bnr 19) 3. serie 10 Syversengen (Bnr 64) 3. serie 11
Sæteren (Bnr 13) 3. serie 10 Sørenhaget (Bnr 32) 3. serie 10
Sørli (Bnr 35) 3. serie 10 Sørli (Bnr 36) 3. serie 10
Sørli (Bnr 37) 3. serie 10 Trollstua av Vangen (Bnr 83) 3. serie 12
Tune (Bnr 84) 3. serie 12 Vangen (Bnr 53) 3. serie 10
Vesterås (Bnr 60) 3. serie 11 Øgterstellet (Bnr 48) 3. serie 10
Kurud (Gnr 30)
Aanerud (Bnr 97) 3. serie 5 Aspeli (Bnr 79) 3. serie 5
Bakken (Bnr 20) 3. serie 5 Bakkeåsen (Bnr 73) 3. serie 5
Benterud (Bnr 78) 3. serie 5 Bjerkelia (Bnr 77) 3. serie 5
Bjerkelia øvre (Bnr 89) 3. serie 5 Bjørnebo (Bnr 107) 3. serie 12
Bjørnevika (Bnr 110) 3. serie 12 Bjørnlia (Bnr 101) 3. serie 5
Bjørnseth (Bnr 40) 3. serie 5 Brath (Bnr 90) 3. serie 5
Brenna (Bnr 82) 3. serie 5 Dahl (Bnr 96) 3. serie 5
Damslett (Bnr 113) 3. serie 12 Elvsett (Bnr 87) 3. serie 5
Fagerhøi (Bnr 93) 3. serie 5 Fagerhøi (Bnr 66) 3. serie 5
Fagertun (Bnr 60) 3. serie 5 Fagertun (Bnr 71) 3. serie 5
Glomli (Bnr 85) 3. serie 5 Granli (Bnr 88) 3. serie 5
Granlia (Bnr 91) 3. serie 5 Grønlia (Bnr 98) 3. serie 5
Haugen (Bnr 59) 3. serie 5 Haugli (Bnr 69) 3. serie 5
Heia (Bnr 95) 3. serie 5 Hyttebo (Bnr 74) 3. serie 5
Ila (Bnr 111) 3. serie 12 Jotun (Bnr 108) 3. serie 12
Kjerringslaatten (Bnr 12) 3. serie 5 Kringsjå (Bnr 102) 3. serie 5
Kurud (Bnr 105) 3. serie 12 Kurud (Bnr 112) 3. serie 12
Kurud (Bnr 114) 3. serie 12 Kurud (Bnr 115) 3. serie 12
Kurud (Bnr 116) 3. serie 12 Kurud (Bnr 117) 3. serie 12
Kurud (Bnr 118) 3. serie 12 Kurud (Bnr 119) 3. serie 12
Kurud (Bnr 120) 3. serie 12 Kurud (Bnr 121) 3. serie 12
Kurud (Bnr 122) 3. serie 12 Kurud (Bnr 123) 3. serie 12
Kurud (Bnr 124) 3. serie 12 Kurud (Bnr 1) 3. serie 5
Kurud (Bnr 3) 3. serie 5 Kurud (Bnr 4) 3. serie 5
Kurud (Bnr 5) 3. serie 5 Kurud (Bnr 6) 3. serie 5
Kurud (Bnr 7) 3. serie 5 Kurud (Bnr 103) 3. serie 5
Kurud (Bnr 8) 3. serie 5 Kurud (Bnr 9) 3. serie 5
Kurud (Bnr 10) 3. serie 5 Kurud (Bnr 11) 3. serie 5
Kurud (Bnr 13) 3. serie 5 Kurud (Bnr 15) 3. serie 5
Kurud (Bnr 16) 3. serie 5 Kurud (Bnr 17) 3. serie 5
Kurud (Bnr 13) 3. serie 5 Kurud (Bnr 13) 3. serie 5
Kurud (Bnr 18) 3. serie 5 Kurud (Bnr 18) 3. serie 5
Kurud (Bnr 104) 3. serie 5 Kurud (Bnr 19) 3. serie 5
Kurud (Bnr 7) 3. serie 5 Kurud (Bnr 22) 3. serie 5
Kurud (Bnr 23) 3. serie 5 Kurud (Bnr 23) 3. serie 5
Kurud (Bnr 25) 3. serie 5 Kurud (Bnr 28) 3. serie 5
Kurud (Bnr 29) 3. serie 5 Kurud (Bnr 30) 3. serie 5
Kurud (Bnr 31) 3. serie 5 Kurud (Bnr 32) 3. serie 5
Kurud (Bnr 33) 3. serie 5 Kurud (Bnr 34) 3. serie 5
Kurud (Bnr 35) 3. serie 5 Kurud (Bnr 94) 3. serie 5
Kurud (Bnr 36) 3. serie 5 Kurud (Bnr 37) 3. serie 5
Kurud (Bnr 38) 3. serie 5 Kurud (Bnr 39) 3. serie 5
Kurud (Bnr 41) 3. serie 5 Kurud (Bnr 42) 3. serie 5
Kurud (Bnr 43) 3. serie 5 Kurud (Bnr 44) 3. serie 5
Kurud (Bnr 45) 3. serie 5 Kurud (Bnr 46) 3. serie 5
Kurud (Bnr 47) 3. serie 5 Kurud (Bnr 48) 3. serie 5
Kurud (Bnr 49) 3. serie 5 Kurud (Bnr 99) 3. serie 5
Kurud (Bnr 100) 3. serie 5 Kurud (Bnr 54) 3. serie 5
Kurud (Bnr 13) 3. serie 5 Kurud (Bnr 58) 3. serie 5
Kurud (Bnr 62) 3. serie 5 Kurud (Bnr 63) 3. serie 5
Kurud (Bnr 64) 3. serie 5 Kurud (Bnr 68) 3. serie 5
Kurud (Bnr 72) 3. serie 5 Kurud (Bnr 70) 3. serie 5
Kurud (Hyttebakken) (Bnr 2) 3. serie 5 Kurud (Jord) (Bnr 26) 3. serie 5
Kurud (skog) (Bnr 21) 3. serie 5 Kurud skog (Bnr 106) 3. serie 12
Kurusand (Bnr 55) 3. serie 5 Larsplads (Bnr 27) 3. serie 5
Lia (Bnr 52) 3. serie 5 Løvaas (Bnr 86) 3. serie 5
Løvlund (Bnr 83) 3. serie 5 Løvlund (Bnr 75) 3. serie 5
Skogli (Bnr 67) 3. serie 5 Skogly (Bnr 56) 3. serie 5
Solbakken (Bnr 109) 3. serie 12 Solbakken (Bnr 51) 3. serie 5
Solberg (Bnr 53) 3. serie 5 Solhaug (Bnr 50) 3. serie 5
Solheim (Bnr 61) 3. serie 5 Solheim (Bnr 65) 3. serie 5
Solstua (Bnr 84) 3. serie 5 Soltun (Bnr 76) 3. serie 5
Svenskehaugen (Bnr 81) 3. serie 5 Torp (Bnr 80) 3. serie 5
Øverby (Bnr 57) 3. serie 5
Kvisler (Gnr 41)
Eide (Bnr 6) 3. serie 7 Kvisler (Bnr 1) 3. serie 7
Kvisler (Bnr 2) 3. serie 7 Kvisler (Bnr 4) 3. serie 7
Kvisler (Hellerud) Tjernet (Bnr 3) 3. serie 7 Kvisler (Høiden) (Bnr 5) 3. serie 7
Langeland mellem m.m (Gnr 50)
Langeland mellem (Bnr 3) 3. serie 8 Langeland mellem (Bnr 4) 3. serie 8
Langeland mellem (Bnr 5) 3. serie 8 Langeland mellem (skog) (Bnr 2) 3. serie 8
Langeland mellem (Øverjordet9 (Bnr 2) 3. serie 8 Langeland mellem med Vangen øvre (Bnr 1) 3. serie 8
Langeland øvre (Gnr 51)
Hebergløkken (Bnr 4) 3. serie 8 Kjonejordet (Bnr 3) 3. serie 8
Langeland østre (Bnr 13) 3. serie 8 Langeland øvre (Bnr 6) 3. serie 8
Langeland øvre (Bnr 10) 3. serie 8 Langeland øvre (Bnr 12) 3. serie 8
Langeland øvre (Hebergløkken) (Bnr 9) 3. serie 8 Langeland øvre (Sorenskrivergaarden (Bnr 2) 3. serie 8
Linløkken (Bnr 2) 3. serie 8 Lunden (Bnr 1) 3. serie 8
Lunden (Bnr 1) 3. serie 8 Lunden (Bnr 1) 3. serie 8
Lunden (Bnr 14) 3. serie 8 Lunden (Bnr 15) 3. serie 8
Lunden (Bnr 16) 3. serie 8 Lunden (Bnr 17) 3. serie 8
Lundstua (Bnr 11) 3. serie 8 Opset (Bnr 7) 3. serie 8
Solhaug (Bnr 8) 3. serie 8 Vardheim (Bnr 5) 3. serie 8
Lerud (Gnr 57)
Aaeng (Bnr 7) 3. serie 8 Broen (Bnr 10) 3. serie 8
Elverhøi (Bnr 8) 3. serie 8 Kilen (Bnr 11) 3. serie 8
Lerud (Bnr 1) 3. serie 8 Lerud (Bnr 2) 3. serie 8
Lerud (Bnr 3) 3. serie 8 Lerud (Bnr 4) 3. serie 8
Lerud (Bnr 5) 3. serie 8 Lerud (Bnr 6) 3. serie 8
Lervang (Bnr 13) 3. serie 8 Myrvang (Bnr 9) 3. serie 8
Vangen (Bnr 12) 3. serie 8
Lier med Føsker (Gnr 24)
Askehuset (Bnr 7) 3. serie 4 Flaen (Bnr 22) 3. serie 4
Føsker (Bnr 1) 3. serie 4 Kletta skog (Bnr 10) 3. serie 4
Kletta skog (Bnr 11) 3. serie 4 Kletta skog (Bnr 16) 3. serie 4
Lier (Bnr 1) 3. serie 4 Lier (Bnr 5) 3. serie 4
Lier (Bnr 6) 3. serie 4 Lier (Bnr 17) 3. serie 4
Lier (Bnr 21) 3. serie 4 Lier (Bnr 1) 3. serie 4
Lier (Bnr 27) 3. serie 4 Lier (Bnr 28) 3. serie 4
Lier (husbehovsrett m.m) (Bnr 20) 3. serie 4 Lier (Raalien) (Bnr 1) 3. serie 4
Lier (skog) (Bnr 1) 3. serie 4 Lier (skog) (Bnr 2) 3. serie 4
Lier (skolejord) (Bnr 14) 3. serie 4 Lierrastad (Bnr 24) 3. serie 4
Lierrødningen (Bnr 29) 3. serie 4 Norum (Bnr 26) 3. serie 4
Raalien (Bnr 8) 3. serie 4 Raalien (Bnr 12) 3. serie 4
Raalien (sætervang) (Bnr 9) 3. serie 4 Rydningen (Bnr 1) 3. serie 4
Rydningen (Bnr 3) 3. serie 4 Rydningen (Bnr 4) 3. serie 4
Sagtomten (Bnr 18) 3. serie 4 Soløia (Bnr 24) 3. serie 4
Tollerudholtet (Bnr 23) 3. serie 4 Vestvold (Bnr 30) 3. serie 4
Lier med føsker (Gnr 24)
Vrangsagen (Bnr 13) 3. serie 4
Lier med Føsker (Gnr 24)
Vrangsagen (Bnr 15) 3. serie 4 Østli (Bnr 19) 3. serie 4
Nesteby (Gnr 4)
Granvik (Bnr 9) 3. serie 1 Mellem (Bnr 5) 3. serie 1
Mellem søndre (Bnr 3) 3. serie 1 Mellem søndre (Bnr 6) 3. serie 1
Nesteby (Bnr 1) 3. serie 1 Nesteby (Bnr 8) 3. serie 1
Svendsrud (Bnr 2) 3. serie 1 Tjernsby (Bnr 4) 3. serie 1
Tjernsby (Bnr 7) 3. serie 1
Nor vestre (Gnr 27)
Aadengen (Bnr 3) 3. serie 4 Aspelund (Bnr 23) 3. serie 4
Barbakken (Bnr 60) 3. serie 4 Berger (Bnr 61) 3. serie 4
Bergtun (Bnr 77) 3. serie 4 Brattvold (Bnr 72) 3. serie 4
Bækkeli (Bnr 24) 3. serie 4 Bækkevold (Bnr 39) 3. serie 4
Bækkevold (Bnr 46) 3. serie 4 Eiketun (Bnr 66) 3. serie 4
Eiketun (Bnr 25) 3. serie 4 Elverhaug (Bnr 54) 3. serie 4
Fagerheim (Bnr 56) 3. serie 4 Fagertun (Bnr 21) 3. serie 4
Fredheim (Bnr 74) 3. serie 4 Fredheim (Bnr 55) 3. serie 4
Furuseth (Bnr 65) 3. serie 4 Furuseth (Bnr 65) 3. serie 4
Gjervold (Bnr 45) 3. serie 4 Granaas (Bnr 31) 3. serie 4
Granheim (Bnr 82) 3. serie 12 Granlia (Bnr 69) 3. serie 4
Haugerbakken (Bnr 5) 3. serie 4 Haugerbakken (Bnr 7) 3. serie 4
Haugerbakken II (Bnr 51) 3. serie 4 Holtteppen (Bnr 8) 3. serie 4
Nor (Bnr 75) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 78) 3. serie 12
Nor vestre (Bnr 79) 3. serie 12 Nor vestre (Bnr 80) 3. serie 12
Nor vestre (Bnr 81) 3. serie 12 Nor vestre (Bnr 71) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 1) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 2) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 1) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 4) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 12) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 14) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 15) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 16) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 17) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 18) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 19) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 20) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 22) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 30) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 33) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 37) 3. serie 4
Nor vestre (Bnr 48) 3. serie 4 Nor vestre (Bnr 49) 3. serie 4
Nor vestre (Hjørnet) (Bnr 68) 3. serie 4 Nor vestre (Skog og 2 husmannspl.) (Bnr 9) 3. serie 4
Nordby (Bnr 36) 3. serie 4 Nordhaget (Bnr 26) 3. serie 4
Nordli (Bnr 32) 3. serie 4 Nore (Bnr 29) 3. serie 4
Norheim (Bnr 10) 3. serie 4 Norhøi (Bnr 53) 3. serie 4
Norlia (Bnr 34) 3. serie 4 Norløkken (Bnr 35) 3. serie 4
Norset (Bnr 44) 3. serie 4 Norstua (Bnr 27) 3. serie 4
Norstua (Bnr 28) 3. serie 4 Rastad søndre (Bnr 11) 3. serie 4
Rognli (Bnr 52) 3. serie 4 Rognlia (Bnr 67) 3. serie 4
Sandstad (Bnr 38) 3. serie 4 Se: Kongsvinger serie 2, fol. 406 (Bnr ) 3. serie 4
Skogli (Bnr 62) 3. serie 4 Skogli (Bnr 62) 3. serie 4
Skogli (Bnr 58) 3. serie 4 Sletten (Bnr 57) 3. serie 4
Solbakken (Bnr 43) 3. serie 4 Solbakken (Bnr 43) 3. serie 4
Sole (Bnr 40) 3. serie 4 Solheim (Bnr 47) 3. serie 4
Sollia (Bnr 59) 3. serie 4 Solvang (Bnr 73) 3. serie 4
Solvang (Bnr 42) 3. serie 4 Solvang (Bnr 50) 3. serie 4
Sundstuen (Bnr 6) 3. serie 4 Torgerud (Bnr 41) 3. serie 4
Venstad (Bnr 76) 3. serie 4 Viborg (Bnr 70) 3. serie 4
Volden (Bnr 63) 3. serie 4 Øverby (Bnr 13) 3. serie 4
Åsheim (Bnr 64) 3. serie 4
Nor østre (Gnr 26)
Bjørndalen (Bnr 13) 3. serie 4 Bjørndalen (Bnr 24) 3. serie 4
Hagen (Bnr 20) 3. serie 4 Kirkekroken (Bnr 17) 3. serie 4
Mellem-Rastad (Bnr 23) 3. serie 4 Nor østre (Bnr 2) 3. serie 4
Nor østre (Bnr 4) 3. serie 4 Nor østre (Bnr 6) 3. serie 4
Nor østre (Bnr 7) 3. serie 4 Nor østre (Bnr 8) 3. serie 4
Nor østre (Bnr 9) 3. serie 4 Nor østre (Bnr 10) 3. serie 4
Nor østre (Bnr 14) 3. serie 4 Nor østre (Bnr 16) 3. serie 4
Nor østre (Bnr 14) 3. serie 4 Nor østre (Bnr 21) 3. serie 4
Nor østre (Bnr 22) 3. serie 4 Nor østre (Langerud) (Bnr 1) 3. serie 4
Nor østre (Myrteig) (Bnr 15) 3. serie 4 Nor østre (nordre Langerud) (Bnr 1) 3. serie 4
Nor østre (Svendsrud) (Bnr 3) 3. serie 4 Nordby (Bnr 19) 3. serie 4
Norlien (Bnr 11) 3. serie 4 Norlien (Bnr 25) 3. serie 4
Norstrand (Bnr 12) 3. serie 4 Sagbakken (Bnr 18) 3. serie 4
Vennersborg (Bnr 5) 3. serie 4 Vennersborg (Bnr 5) 3. serie 4
Nyhus (Gnr 45)
Agre (Bnr 7) 3. serie 7 Nyhus (Bnr 1) 3. serie 7
Nyhus (Bnr 2) 3. serie 7 Nyhus (Bnr 3) 3. serie 7
Nyhus (Bnr 4) 3. serie 7 Nyhus (Bnr 5) 3. serie 7
Nyhus (Bnr 6) 3. serie 7
Overud (Gnr 8)
Hellerud nedre (Bnr 2) 3. serie 1 Overud (Bnr 1) 3. serie 1
Rustad nordre (Gnr 1)
Autobruk (Bnr 37) 3. serie 1 Delerud nedre (Bnr 13) 3. serie 1
Delerud østre (Bnr 20) 3. serie 1 Fagertun (Bnr 25) 3. serie 1
Mo (Bnr 38) 3. serie 1 Nyheim (Bnr 26) 3. serie 1
Roverudbroen (Bnr 4) 3. serie 1 Rustad (Bnr 27) 3. serie 1
Rustad (Bnr 28) 3. serie 1 Rustad (Bnr 29) 3. serie 1
Rustad (Bnr 30) 3. serie 1 Rustad (Bnr 35) 3. serie 1
Rustad (Bnr 39) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 1) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 2) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 5) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 2) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 6) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 7) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 9) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 10) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 11) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 12) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 15) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 16) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 17) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 18) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 19) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 21) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 22) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 23) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 24) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 31) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 32) 3. serie 1
Rustad nordre (Bnr 33) 3. serie 1 Rustad nordre (Bnr 34) 3. serie 1
Rustad nordre (Sæterskogen) (Bnr 3) 3. serie 1 Rydningen (Bnr 8) 3. serie 1
Seljestad (Bnr 36) 3. serie 1 Soli (Bnr 40) 3. serie 1
Vildmyren (Bnr 14) 3. serie 1
Rustad søndre (Gnr 2)
Bjerke (Bnr 5) 3. serie 1 Borgen (Bnr 18) 3. serie 1
Borgen (Bnr 19) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 1) 3. serie 1
Rustad søndre (Bnr 2) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 3) 3. serie 1
Rustad søndre (Bnr 4) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 6) 3. serie 1
Rustad søndre (Bnr 7) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 8) 3. serie 1
Rustad søndre (Bnr 9) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 10) 3. serie 1
Rustad søndre (Bnr 11) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 12) 3. serie 1
Rustad søndre (Bnr 13) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 15) 3. serie 1
Rustad søndre (Bnr 16) 3. serie 1 Rustad søndre (Bnr 17) 3. serie 1
Slaatten (Bnr 14) 3. serie 1
Sesselrud (Gnr 31)
Badstuen (Bnr 14) 3. serie 6 Badstuen (Aasen) (Bnr 13) 3. serie 6
Bæreivangen (Bnr 29) 3. serie 6 Haugen (Bnr 25) 3. serie 6
Lie (Bnr 19) 3. serie 6 Reidarhaug (Bnr 30) 3. serie 6
Sesselrud (Bnr 5) 3. serie 6 Sesselrud (Bnr 6) 3. serie 6
Sesselrud (Bnr 7) 3. serie 6 Sesselrud (Bnr 9) 3. serie 6
Sesselrud (Bnr 10) 3. serie 6 Sesselrud (Bnr 11) 3. serie 6
Sesselrud (Bnr 12) 3. serie 6 Sesselrud (Bnr 16) 3. serie 6
Sesselrud (Bnr 17) 3. serie 6 Sesselrud (Bnr 27) 3. serie 6
Sesselrud (Bnr 29) 3. serie 6 Sesselrud (Bnr 31) 3. serie 6
Sesselrud (Bnr 32) 3. serie 6 Sesselrud (Raalien) (Bnr 2) 3. serie 6
Sesselrud (Sæterskog) (Bnr 4) 3. serie 6 Sesselrudbraaten (Bnr 15) 3. serie 6
Sesselrudbraaten (Bnr 18) 3. serie 6 Sesselrudbraaten (Bnr 20) 3. serie 6
Sesselrudholmen (Bnr 22) 3. serie 6 Skog (Bnr 1) 3. serie 6
Skog (Bnr 3) 3. serie 6 Skog (Bnr 8) 3. serie 6
Stølen (Bnr 24) 3. serie 6 Svendsrudgutua (Bnr 21) 3. serie 6
Vålstrand (Bnr 26) 3. serie 6 Vålvik (Bnr 23) 3. serie 6
Sigernes m.m. (Gnr 22)
Aaen (Bnr 1) 3. serie 4 Gauklia (Bnr 30) 3. serie 4
Haukelien (Bnr 31) 3. serie 4 Husbehovsrett (Bnr 17) 3. serie 4
Kampemyrteig (Bnr 32) 3. serie 4 Nergaarden (Bnr 26) 3. serie 4
Nordli (Bnr 14) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 2) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 2) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 2) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 3) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 4) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 6) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 7) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 10) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 15) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 16) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 18) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 19) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 20) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 21) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 22) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 23) 3. serie 4 Sigernes (Bnr 24) 3. serie 4
Sigernes (Bnr 2) 3. serie 4 Sigernes (Haukelien) (Bnr 11) 3. serie 4
Sigernes (Kjensli) (Bnr 5) 3. serie 4 Sigernes (Paulsmoen) (Bnr 9) 3. serie 4
Sigernes (skog) (Bnr 12) 3. serie 4 Sigernes nordre (Bnr 13) 3. serie 4
Sigernes nordre (Bnr 13) 3. serie 4 Sigernes nordre teig (Bnr 33) 3. serie 4
Skog (Bnr 25) 3. serie 4 Skogheim (Bnr 34) 3. serie 4
Utsikt (Bnr 29) 3. serie 4 Vangen (Bnr 8) 3. serie 4
Sjøli (Gnr 11)
Bo (Bnr 10) 3. serie 2 Bo (Bnr 12) 3. serie 2
Granborg (Bnr 14) 3. serie 2 Nordli (Bnr 13) 3. serie 2
Sjøli (Bnr 1) 3. serie 2 Sjøli (Bnr 2) 3. serie 2
Sjøli (Bnr 4) 3. serie 2 Sjøli (Bnr 5) 3. serie 2
Sjøli (Bnr 7) 3. serie 2 Sjøli (Bnr 8) 3. serie 2
Sjøli nedre (Bnr 9) 3. serie 2 Sjølimyren (Bnr 6) 3. serie 2
Skog (Bnr 3) 3. serie 2 Tarvelien (Bnr 11) 3. serie 2
Skansgaarden (Gnr 6)
Breanna (Bnr 7) 3. serie 1 Knauserud (Bnr 6) 3. serie 1
Lysen (Bnr 12) 3. serie 1 Mellandstorpet (Bnr 15) 3. serie 1
Nytorpet nordre (Bnr 8) 3. serie 1 Nytorpet søndre (Bnr 9) 3. serie 1
Sagli (Bnr 11) 3. serie 1 Skansgaarden (Bnr 1) 3. serie 1
Skansgaarden (Bnr 3) 3. serie 1 Skansgaarden (Bnr 5) 3. serie 1
Skansgaarden (sæterskogen) (Bnr 2) 3. serie 1 Skogstad (Bnr 14) 3. serie 1
Smedstad nordre (Bnr 10) 3. serie 1 Solbakken (Bnr 4) 3. serie 1
Øiangen (Bnr 13) 3. serie 1
Skinnarbøl (Gnr 7)
Benterud (Bnr 4) 3. serie 1 Langtjernteigen (Bnr 5) 3. serie 1
Skalfuruberget (Bnr 3) 3. serie 1 Skinnarbøl (Bnr 1) 3. serie 1
Skinnarbøl (Bnr 2) 3. serie 1
Skulerud (Gnr 68)
Alfheim (Bnr 41) 3. serie 11 Berger (Bnr 4) 3. serie 11
Bergteigen (Bnr 58) 3. serie 11 Breidablik (Bnr 26) 3. serie 11
Bækken nordre (Bnr 37) 3. serie 11 Bækken søndre (Bnr 36) 3. serie 11
Bøhn (Bnr 33) 3. serie 11 Dalheim (Bnr 40) 3. serie 11
Damtjernengen (Bnr 28) 3. serie 11 Granlunn (Bnr 54) 3. serie 12
Haug (Bnr 51) 3. serie 12 Heimskogen (Bnr 56) 3. serie 12
Holmby (Bnr 6) 3. serie 11 Katrinebråten (Bnr 44) 3. serie 11
Kirketeppa (Bnr 57) 3. serie 11 Kjernsli (Bnr 39) 3. serie 11
Kjernsli (Bnr 59) 3. serie 12 Kovholmen (Bnr 29) 3. serie 11
Moen (Bnr 15) 3. serie 11 Moen (Bnr 16) 3. serie 11
Moen (Bnr 17) 3. serie 11 Nytomten, Kjelling og Kjæreholmen (Bnr 13) 3. serie 11
Skaubo (Bnr 50) 3. serie 12 Skog (Bnr 19) 3. serie 11
Skolehave (Bnr 34) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 1) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 1) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 2) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 3) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 5) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 7) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 7) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 7) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 11) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 10) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 11) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 12) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 18) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 23) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 24) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 25) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 27) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 32) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 46) 3. serie 11
Skulerud (Bnr 1) 3. serie 11 Skulerud (Bnr 53) 3. serie 12
Skulerud (Bnr 55) 3. serie 12 Skulerud (fremskogen) (Bnr 21) 3. serie 11
Skulerud (seterskogen) (Bnr 20) 3. serie 11 Skulerud skog (Bnr 19) 3. serie 11
Skulerud skole (Bnr 42) 3. serie 11 Skulerud søndre (Bnr 52) 3. serie 12
Skulerud søndre (Bnr 52) 3. serie 12 Skulerudhagen (Bnr 30) 3. serie 11
Skulerudhagen (Bnr 31) 3. serie 11 Skulerudmoen (Bnr 7) 3. serie 11
Skulerudmoen (Bnr 11) 3. serie 11 Skulerudvangen (Bnr 22) 3. serie 11
Skulerudvangen (Bnr 38) 3. serie 11 Solhaug (Bnr 35) 3. serie 11
Solheim (Bnr 48) 3. serie 11 Sten (Bnr 49) 3. serie 12
Tangen (Bnr 9) 3. serie 11 Varaldengen (Bnr 14) 3. serie 11
Vellrudstorpet (Bnr 8) 3. serie 11 Vesleberget (Bnr 45) 3. serie 11
Vesleberget (Bnr 45) 3. serie 11 Veslemo (Bnr 43) 3. serie 11
Vestheim (Bnr 47) 3. serie 11
Skyrud (Gnr 38)
Gransletten (Bnr 23) 3. serie 7 Haugen (Bnr 10) 3. serie 6
Krakaliteigene (Bnr 22) 3. serie 7 Skyrud (Bnr 1) 3. serie 6
Skyrud (Bnr 2) 3. serie 6 Skyrud (Bnr 3) 3. serie 6
Skyrud (Bnr 4) 3. serie 6 Skyrud (Bnr 5) 3. serie 6
Skyrud (Bnr 8) 3. serie 6 Skyrud (Bnr 11) 3. serie 6
Skyrud (Bnr 16) 3. serie 7 Skyrud (Bnr 17) 3. serie 7
Skyrud (Bnr 16) 3. serie 7 Skyrud (Bnr 18) 3. serie 7
Skyrud (Bnr 19) 3. serie 7 Skyrud (Bnr 20) 3. serie 7
Skyrud (Bnr 25) 3. serie 7 Skyrud (2 kvernfald) (Bnr 13) 3. serie 6
Skyrud (en del av teig nr. 12) (Bnr 12) 3. serie 6 Skyrud (Heien) (Bnr 15) 3. serie 7
Skyrud (Skitjernteig nr. 9 m.m.) (Bnr 14) 3. serie 7 Skyrud (skog) (Bnr 6) 3. serie 6
Skyrud (skog) (Bnr 7) 3. serie 6 Skyrud (teig 12 i Blokkjærn skogsk. (Bnr 9) 3. serie 6
Soltun (Bnr 24) 3. serie 7 Tangen (Bnr 21) 3. serie 7
Snare (Gnr 15)
Aabo (Bnr 21) 3. serie 3 Bruberg (Bnr 22) 3. serie 3
Engebraaten (Bnr 15) 3. serie 3 Furulund (Bnr 13) 3. serie 3
Furuset (Bnr 17) 3. serie 3 Hagli (Bnr 25) 3. serie 3
Holter (Bnr 27) 3. serie 3 Linnås (Bnr 28) 3. serie 3
Moen (Bnr 16) 3. serie 3 Moteppen (Bnr 18) 3. serie 3
Posteringen (Bnr 9) 3. serie 3 Skogly (Bnr 23) 3. serie 3
Snare (Bnr 1) 3. serie 3 Snare (Bnr 2) 3. serie 3
Snare (Bnr 3) 3. serie 3 Snare (Bnr 4) 3. serie 3
Snare (Bnr 5) 3. serie 3 Snare (Bnr 6) 3. serie 3
Snare (Bnr 7) 3. serie 3 Snare (Bnr 8) 3. serie 3
Snare (Bnr 10) 3. serie 3 Snare (Bnr 11) 3. serie 3
Snare (Bnr 12) 3. serie 3 Snare (Bnr 14) 3. serie 3
Snare (Bnr 19) 3. serie 3 Snare (Bnr 24) 3. serie 3
Snarebroen (Bnr 20) 3. serie 3 Solborg (Bnr 26) 3. serie 3
Solhaug (Bnr 29) 3. serie 3
Solberg (Gnr 69)
Bergheim (Bnr 21) 3. serie 12 Brunsberg (Bnr 15) 3. serie 11
Elverhøi (Bnr 11) 3. serie 11 Hagateppa (Bnr 4) 3. serie 11
Hagateppa (Bnr 4) 3. serie 11 Klakadalen (Bnr 5) 3. serie 11
Nordhagen (Bnr 8) 3. serie 11 Nordheim (Bnr 9) 3. serie 11
Raparbergteig (Bnr 17) 3. serie 11 Sikaaen (Bedafors) (Bnr 2) 3. serie 11
Sjøvika (Bnr 16) 3. serie 11 Skogen (Bnr 3) 3. serie 11
Solberg (Bnr 14) 3. serie 11 Solberg (Bnr 18) 3. serie 11
Solberg (Bnr 19) 3. serie 11 Solberg (Bnr 1) 3. serie 11
Solberg (Bnr 3) 3. serie 11 Solberg (Bnr 3) 3. serie 11
Solbergengen (Bnr 12) 3. serie 11 Solbergsvangen (Bnr 10) 3. serie 11
Solbergsæter (Bnr 20) 3. serie 11 Solheim (Bnr 13) 3. serie 11
Sydhagen (Bnr 7) 3. serie 11 Øster (Bnr 6) 3. serie 11
Øverby (Bnr 22) 3. serie 12
Spetalen (Gnr 37)
Braaten (Bnr 19) 3. serie 6 Brøttum (Bnr 40) 3. serie 12
Grubebakken (Bnr 4) 3. serie 6 Grubebakken (Bnr 4) 3. serie 6
Juven nedre skog (Bnr 33) 3. serie 6 Juvmoen (Bnr 35) 3. serie 6
Kilen (Bnr 32) 3. serie 6 Kilen (Bnr 32) 3. serie 6
Lilleheim (Bnr 41) 3. serie 12 Lund (Bnr 29) 3. serie 6
Mellem (Bnr 7) 3. serie 6 Mellem (Bnr 8) 3. serie 6
Mellem (Bnr 36) 3. serie 6 Moen (Bnr 25) 3. serie 6
Rallerudsetra (Bnr 38) 3. serie 6 Skog (Bnr 18) 3. serie 6
Skog (Bnr 34) 3. serie 6 Skyrudhaugen nordre (Bnr 28) 3. serie 6
Skyrudhaugen nordre (Bnr 30) 3. serie 6 Skyrudtangen (Bnr 39) 3. serie 6
Snekkerstuen (Bnr 37) 3. serie 6 Spetalan (skog9 (Bnr 9) 3. serie 6
Spetalen (Bnr 1) 3. serie 6 Spetalen (Bnr 2) 3. serie 6
Spetalen (Bnr 6) 3. serie 6 Spetalen (Bnr 11) 3. serie 6
Spetalen (Bnr 12) 3. serie 6 Spetalen (Bnr 14) 3. serie 6
Spetalen (Bnr 17) 3. serie 6 Spetalen (Bnr 20) 3. serie 6
Spetalen (Bnr 21) 3. serie 6 Spetalen (Bnr 22) 3. serie 6
Spetalen (Bnr 23) 3. serie 6 Spetalen (Bnr 24) 3. serie 6
Spetalen (Bnr 26) 3. serie 6 Spetalen (Bnr 18) 3. serie 6
Spetalen (2 skogteiger) (Bnr 13) 3. serie 6 Spetalen (Monsrud) (Bnr 5) 3. serie 6
Spetalen (sag med tomt) (Bnr 16) 3. serie 6 Spetalen (skog) (Bnr 10) 3. serie 6
Spetalen (Teig nr. 9 i hjemskogen) (Bnr 3) 3. serie 6 Spetalen skog (Bnr 31) 3. serie 6
Spetalen(skog9 (Bnr 15) 3. serie 6
Spigernes m.m. (Gnr 22)
Granaas (Bnr 27) 3. serie 4 Sjøstua (Bnr 28) 3. serie 4
Strengelsrud (Gnr 17)
Aasbergaasen (Bnr 4) 3. serie 3 Bergimellem (Bnr 6) 3. serie 3
Finsrudrydningen og Torkelsbyrydn. (Bnr 7) 3. serie 3 Husbehovsret (Bnr 14) 3. serie 3
Lykkebo (Bnr 15) 3. serie 3 Mariaasen (Bnr 10) 3. serie 3
Mariaasen (Bnr 10) 3. serie 3 Mariaasen (Bnr 10) 3. serie 3
Sjøenden (Bnr 3) 3. serie 3 Sjøenden (Bnr 3) 3. serie 3
Skogli (Bnr 17) 3. serie 3 Strengelsrud (Bnr 1) 3. serie 3
Strengelsrud (Bnr 2) 3. serie 3 Strengelsrud (Bnr 8) 3. serie 3
Strengelsrud (Bnr 9) 3. serie 3 Strengelsrud (Bnr 11) 3. serie 3
Strengelsrud (Bnr 12) 3. serie 3 Strengelsrud (Bnr 13) 3. serie 3
Strengelsrud (Bnr 16) 3. serie 3 Strengelsrud (Aasberget) (Bnr 5) 3. serie 3
Strengelsrud (Halve Bergimellem) (Bnr 9) 3. serie 3 Strengelsrudteppa (Bnr 18) 3. serie 3
Strengelsrudteppa (Bnr 19) 3. serie 3 Åsberget skog (Bnr 20) 3. serie 3
Stømner ytre (Gnr 33)
Kollien (Bnr 14) 3. serie 6 Raaliaasen (Bnr 12) 3. serie 6
Raaliteigen (Bnr 13) 3. serie 6 Sellanrå (Bnr 15) 3. serie 6
Stømner ytre (Bnr 1) 3. serie 6 Stømner ytre (Bnr 2) 3. serie 6
Stømner ytre (Bnr 4) 3. serie 6 Stømner ytre (Bnr 5) 3. serie 6
Stømner ytre (Bnr 6) 3. serie 6 Stømner ytre (Bnr 7) 3. serie 6
Stømner ytre (Bnr 8) 3. serie 6 Stømner ytre (Bnr 9) 3. serie 6
Stømner ytre (Bogerpladsen) (Bnr 3) 3. serie 6 Sæterskog og Larsliteigen (Bnr 11) 3. serie 6
Tverteigen (Bnr 10) 3. serie 6
Stømner øvre (Gnr 32)
Kollien (Bnr 23) 3. serie 6 Onstad (Bnr 20) 3. serie 6
Raalien (Bnr 17) 3. serie 6 Stormyrens skog og havnebraate (Bnr 18) 3. serie 6
Strand (Bnr 19) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 1) 3. serie 6
Stømner øvre (Bnr 5) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 6) 3. serie 6
Stømner øvre (Bnr 7) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 8) 3. serie 6
Stømner øvre (Bnr 10) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 11) 3. serie 6
Stømner øvre (Bnr 12) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 13) 3. serie 6
Stømner øvre (Bnr 14) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 15) 3. serie 6
Stømner øvre (Bnr 16) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 21) 3. serie 6
Stømner øvre (Bnr 22) 3. serie 6 Stømner øvre (Bnr 24) 3. serie 6
Stømner øvre (plass Bakken m.m.) (Bnr 4) 3. serie 6 Stømner øvre (Raalien) (Bnr 2) 3. serie 6
Stømner øvre (skog) (Bnr 3) 3. serie 6 Stømner øvre (Skogteig nr.2) (Bnr 9) 3. serie 6
Sæter nordre (Gnr 56)
Engen (Bnr 11) 3. serie 8 Haug/Snertingdal (Bnr 13) 3. serie 8
Krokengen (Bnr 2) 3. serie 8 Krokengen (Bnr 2) 3. serie 8
Kvernen (Bnr 23) 3. serie 8 Leraasen (Bnr 17) 3. serie 8
Leraasen (Bnr 25) 3. serie 8 Lerengen (Bnr 26) 3. serie 8
Løkken (Bnr 6) 3. serie 8 Løkken (Bnr 7) 3. serie 8
Mellem (Bnr 21) 3. serie 8 Skogly (Bnr 27) 3. serie 8
Snertingdal (Bnr 8) 3. serie 8 Snertingdal mittre (Bnr 22) 3. serie 8
Sæer nordre (Bnr 2) 3. serie 8 Sæter nordre (Bnr 1) 3. serie 8
Sæter nordre (Bnr 3) 3. serie 8 Sæter nordre (Bnr 4) 3. serie 8
Sæter nordre (Bnr 5) 3. serie 8 Sæter nordre (Bnr 10) 3. serie 8
Sæter nordre (Bnr 12) 3. serie 8 Sæter nordre (Bnr 14) 3. serie 8
Sæter nordre (Bnr 15) 3. serie 8 Sæter nordre (et skogstykke) (Bnr 9) 3. serie 8
Sætersæter nordre (Bnr 18) 3. serie 8 Sætersæter nordre (Bnr 19) 3. serie 8
Sætesæter søndre (Bnr 20) 3. serie 8 Sørli (Bnr 16) 3. serie 8
Tangen søndre (Bnr 24) 3. serie 8
Sæter søndre (Gnr 54)
Berg (Bnr 26) 3. serie 8 Bjerkehaugen (Bnr 24) 3. serie 8
Engebretsjordet m.m. (Bnr 20) 3. serie 8 Glomstad (Bnr 28) 3. serie 8
Kanten (Bnr 29) 3. serie 12 Skansen (Bnr 16) 3. serie 8
Skjæret (Bnr 8) 3. serie 8 Skog (Bnr 5) 3. serie 8
Skogly (Bnr 30) 3. serie 12 Solhaug (Bnr 27) 3. serie 8
Stenberg (Bnr 15) 3. serie 8 Sundet (Bnr 6) 3. serie 8
Sæter skog (Bnr 23) 3. serie 8 Sæter søndre (Bnr 2) 3. serie 8
Sæter søndre (Bnr 3) 3. serie 8 Sæter søndre (Bnr 4) 3. serie 8
Sæter søndre (Bnr 7) 3. serie 8 Sæter søndre (Bnr 9) 3. serie 8
Sæter søndre (Bnr 10) 3. serie 8 Sæter søndre (Bnr 11) 3. serie 8
Sæter søndre (Bnr 13) 3. serie 8 Sæter søndre (Bnr 14) 3. serie 8
Sæter søndre (Bnr 17) 3. serie 8 Sæter søndre (Bnr 18) 3. serie 8
Sæter søndre (Bnr 19) 3. serie 8 Sæter søndre (Barnehjemmet) (Bnr 12) 3. serie 8
Sæter søndre (Traastad søndre) (Bnr 8) 3. serie 8 Sæter søndre og nordre m/Tronsrud (Bnr 1) 3. serie 8
Sæterløkken (Bnr 25) 3. serie 8 Vardehytta (Bnr 21) 3. serie 8
Vinger Revefarm (Bnr 22) 3. serie 8
Tollevsrud (Gnr 16)
Aabraaten (Bnr 10) 3. serie 3 Andersrud (Bnr 1) 3. serie 3
Andersrud (Bnr 3) 3. serie 3 Andersrud (Bnr 15) 3. serie 3
Bjørklund (Bnr 12) 3. serie 3 Braaten (Bnr 5) 3. serie 3
Braaten (Bnr 8) 3. serie 3 Jørgenseth (Bnr 16) 3. serie 3
Kultomten (Bnr 14) 3. serie 3 Tollevsrud (Bnr 2) 3. serie 3
Tollevsrud (Bnr 7) 3. serie 3 Tollevsrud (Bnr 11) 3. serie 3
Tollevsrud (Bnr 13) 3. serie 3 Vrangsagen (Bnr 4) 3. serie 3
Vrangsagen (Bnr 5) 3. serie 3 Vrangsagen (Bnr 9) 3. serie 3
Vrangsagen nedre (Bnr 6) 3. serie 3
Traastad nordre (Gnr 52)
Alvspladsen vestre (Bnr 1) 3. serie 8 Traastad nordre (Bnr 1) 3. serie 8
Traastad nordre (Bnr 2) 3. serie 8
Traastad søndre (Gnr 52)
Alvspladsen (Bnr 1) 3. serie 8 Alvspladsen (Bnr 2) 3. serie 8
Alvspladsen (Bnr 4) 3. serie 8 Avlspladsen (Bnr 21) 3. serie 8
Fjeldheim (Bnr 8) 3. serie 8 Fredbo (Bnr 18) 3. serie 8
Fredheim (Bnr 10) 3. serie 8 Furukollen (Bnr 15) 3. serie 8
Idrettsplassen (Bnr 13) 3. serie 8 Løkken (Bnr 14) 3. serie 8
Rolighet (Rammsløkken) (Bnr 2) 3. serie 8 Smedheim (Bnr 12) 3. serie 8
Solheim (Bnr 9) 3. serie 8 Sysla (Bnr 11) 3. serie 8
Traastad søndre (Bnr 5) 3. serie 8 Traastad søndre (Bnr 6) 3. serie 8
Traastad søndre (Bnr 16) 3. serie 8 Traastad søndre (Bnr 17) 3. serie 8
Traastad søndre (Bnr 19) 3. serie 8 Traastad søndre (Bnr 20) 3. serie 8
Traastad søndre (Vingers prestegrd) (Bnr 7) 3. serie 8
Traastads søndre (Gnr 52)
Alvspladsen (Winsnesløkken) (Bnr 3) 3. serie 8
Tronsrud (Gnr 55)
Kvernen (Bnr 2) 3. serie 8 Kvernen (Bnr 7) 3. serie 8
Leraasen (Bnr 9) 3. serie 8 Lerengen (Bnr 10) 3. serie 8
Mellem (Bnr 4) 3. serie 8 Snertingdal mittre (Bnr 5) 3. serie 8
Sæterløkken (Bnr 12) 3. serie 8 Sætersundet (Bnr 11) 3. serie 8
Sørli (Bnr 6) 3. serie 8 Tangen søndre (Bnr 8) 3. serie 8
Tronsrud (Bnr 3) 3. serie 8 Tronsrud (Tangen) (Bnr 1) 3. serie 8
Utgaarden (Gnr 59)
Aas (Bnr 56) 3. serie 9 Berget (Bnr 1) 3. serie 9
Berget (Bnr 1) 3. serie 9 Bjerkelien (Bnr 42) 3. serie 9
Bratli (Bnr 87) 3. serie 12 Brødbølfoss (Bnr 58) 3. serie 9
Brødbølfoss (Bnr 65) 3. serie 9 Brødbølfossen (Bnr 63) 3. serie 9
Brødbølfossen (Bnr 64) 3. serie 9 Brødbølfossen (Bnr 66) 3. serie 9
Brødbølfossen (Bnr 67) 3. serie 9 Elvebakken (Bnr 57) 3. serie 9
Fagerli (Bnr 86) 3. serie 12 Fjelltun (Bnr 76) 3. serie 9
Fjeltun (Bnr 75) 3. serie 9 Flaen (Bnr 79) 3. serie 12
Flaen (Bnr 80) 3. serie 12 Flaen (Bnr 81) 3. serie 12
Flaen (Bnr 82) 3. serie 12 Floen (Bnr 78) 3. serie 12
Fosseskiftet (Bnr 60) 3. serie 9 Fosseskiftet (Bnr 61) 3. serie 9
Fosseskiftet (Bnr 62) 3. serie 9 Fossteppa (Bnr 85) 3. serie 12
Fredheim (Bnr 68) 3. serie 9 Granaas (Bnr 83) 3. serie 12
Grøndalssagens tomt (Bnr 73) 3. serie 9 Haget (Bnr 59) 3. serie 9
Hallteigen (Bnr 12) 3. serie 9 Hallteigen (Bnr 22) 3. serie 9
Haugen (Bnr 46) 3. serie 9 Husmandskiftet (Bnr 40) 3. serie 9
Johanskiftet (Bnr 38) 3. serie 9 Kjærrebraaten (Bnr 55) 3. serie 9
Kjærret vestre (Bnr 44) 3. serie 9 Larsbråten (Bnr 71) 3. serie 9
Laveskiftet (Bnr 37) 3. serie 9 Laveskiftet (Bnr 53) 3. serie 9
Lekeplass (Bnr 84) 3. serie 12 Lilleengteigen (Bnr 72) 3. serie 9
Linnerud (Bnr 19) 3. serie 9 Linnerud (Bnr 77) 3. serie 9
Nodre Tangteig (Bnr 88) 3. serie 12 Oppistuen (Bnr 69) 3. serie 9
Solstad (Bnr 70) 3. serie 9 Solstua (Bnr 74) 3. serie 9
Sæteraasen (Bnr 13) 3. serie 9 Sæterteppa (Bnr 54) 3. serie 9
Sørjordet (Bnr 39) 3. serie 9 Tangen (Bnr 89) 3. serie 12
Tangen (Bnr 90) 3. serie 12 Tangen (Bnr 91) 3. serie 12
Tangen (Bnr 92) 3. serie 12 Tangen (Bnr 93) 3. serie 12
Tangen (Bnr 94) 3. serie 12 Tæppa og Storbraaten (Bnr 43) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 95) 3. serie 12 Utgaarden (Bnr 1) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 1) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 1) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 2) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 2) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 4) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 6) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 7) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 8) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 9) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 10) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 11) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 13) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 13) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 13) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 13) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 13) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 15) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 18) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 20) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 20) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 23) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 24) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 26) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 27) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 28) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 29) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 33) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 35) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 36) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 41) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 45) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 49) 3. serie 9
Utgaarden (Bnr 51) 3. serie 9 Utgaarden (Bnr 52) 3. serie 9
Utgaarden (Berget) (Bnr 34) 3. serie 9 Utgaarden (Fladen) (Bnr 14) 3. serie 9
Utgaarden (Haget) (Bnr 25) 3. serie 9 Utgaarden (kun jord) (Bnr 2) 3. serie 9
Utgaarden (kun jord) (Bnr 3) 3. serie 9 Utgaarden (kun jord) (Bnr 5) 3. serie 9
Utgaarden (sæteren) (Bnr 30) 3. serie 9 Utgaarden (sæteren) (Bnr 31) 3. serie 9
Utgaarden (sæteren) (Bnr 32) 3. serie 9 Veststuen (Bnr 47) 3. serie 9
Østby (Bnr 16) 3. serie 9 Østby (Bnr 17) 3. serie 9
Østby (Bnr 48) 3. serie 9 Østli (Bnr 50) 3. serie 9
Vangen ytre (Gnr 49)
Bjørkli (Bnr 9) 3. serie 8 Kilen (Bnr 3) 3. serie 8
Kilen (Bnr 4) 3. serie 8 Lilleskjæret (Bnr 6) 3. serie 8
Skogly (Bnr 8) 3. serie 8 Skogtun (Bnr 7) 3. serie 8
Solbakken (Bnr 10) 3. serie 8 Vangen ytre (Bnr 1) 3. serie 8
Vangen ytre (Bnr 2) 3. serie 8 Vangen østre (Bnr 5) 3. serie 8
Varildskogen (Gnr 71)
Aronstorp nedre (Bnr 6) 3. serie 12 Aronstorpet (Bnr 5) 3. serie 12
Granås (Bnr 7) 3. serie 12 Varildskogen (Bnr 1) 3. serie 12
Varildskogen (Nordby) (Bnr 4) 3. serie 12 Varildskogen (søndre) (Bnr 2) 3. serie 12
Viker (Bnr 3) 3. serie 12
Øiset nedre (Gnr 42)
Hakestuen (Bnr 6) 3. serie 7 Hakestuen (Bnr 13) 3. serie 7
Hakestufaldet (Bnr 7) 3. serie 7 Hakestufallet (Bnr 14) 3. serie 7
Hovland (Bnr 9) 3. serie 7 Mellem (Bnr 11) 3. serie 7
Perstua (Bnr 10) 3. serie 7 Øiset nedre (Bnr 1) 3. serie 7
Øiset nedre (Bnr 2) 3. serie 7 Øiset nedre (Bnr 3) 3. serie 7
Øiset nedre (Bnr 4) 3. serie 7 Øiset nedre (Bnr 5) 3. serie 7
Øiset nedre (Bnr 8) 3. serie 7 Øisethøgda (Bnr 12) 3. serie 7
Øiset øvre (Gnr 43)
Bergset (Bnr 13) 3. serie 7 Kalmyren (Bnr 12) 3. serie 7
Kjølen (Bnr 11) 3. serie 7 Svarthus (Bnr 6) 3. serie 7
Øiset øvre (Bnr 1) 3. serie 7 Øiset øvre (Bnr 2) 3. serie 7
Øiset øvre (Bnr 3) 3. serie 7 Øiset øvre (Bnr 4) 3. serie 7
Øiset øvre (Bnr 7) 3. serie 7 Øiset øvre (Bnr 9) 3. serie 7
Øiset øvre (Bnr 10) 3. serie 7 Øiset øvre (Bnr 14) 3. serie 7
Øiset øvre (Kjølen) (Bnr 5) 3. serie 7 Øiset øvre (Our) (Bnr 8) 3. serie 7
Østgaarden (Gnr 61)
Aaberg (Bnr 5) 3. serie 10 Aamot (Bnr 7) 3. serie 10
Aasli (Bnr 16) 3. serie 10 Aasmoen (Bnr 14) 3. serie 10
Dristigs Idrettsplass (Bnr 28) 3. serie 10 Granbo (Bnr 25) 3. serie 10
Grøndalen sags lastetomt (Bnr 22) 3. serie 10 Hasselbakken (Bnr 31) 3. serie 12
Laukjølen (Bnr 20) 3. serie 10 Nyholth (Bnr 26) 3. serie 10
Sandberg (Bnr 30) 3. serie 12 Sandmo (Bnr 24) 3. serie 10
Sjøstrand (Bnr 17) 3. serie 10 Skogheim (Bnr 19) 3. serie 10
Snekkermoen (Bnr 8) 3. serie 10 Snekkermoen (Bnr 10) 3. serie 10
Solhaug (Bnr 27) 3. serie 10 Tunvall (Bnr 29) 3. serie 12
Valåsmoen (Bnr 21) 3. serie 10 Vestli (Bnr 15) 3. serie 10
Østgaarden (Bnr 1) 3. serie 10 Østgaarden (Bnr 1) 3. serie 10
Østgaarden (Bnr 3) 3. serie 10 Østgaarden (Bnr 3) 3. serie 10
Østgaarden (Bnr 3) 3. serie 10 Østgaarden (Bnr 4) 3. serie 10
Østgaarden (Bnr 6) 3. serie 10 Østgaarden (Bnr 9) 3. serie 10
Østgaarden (Bnr 11) 3. serie 10 Østgaarden (Bnr 12) 3. serie 10
Østgaarden (Bnr 23) 3. serie 10 Østgaarden (skog) (Bnr 2) 3. serie 10
Østgaarden handelsted (Botne) (Bnr 13) 3. serie 10 Østmoen (Bnr 18) 3. serie 10