Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Søkeresultat Min tilpasning Informasjon


Panteregister

Vinger og Odal
Vinger
Aaserud (Gnr 67)
Aaserud (Bnr 8) 3.11 Aaserud (Bnr 9) 3.11
Aaserud (Bnr 14) 3.11 Aaserud (Bnr 15) 3.11
Aaserud (Bnr 17) 3.11 Aaserud (Bnr 20) 3.11
Aaserud (Bnr 21) 3.11 Aaserud (Bnr 22) 3.11
Aaserud (Bnr 23) 3.11 Aaserud (Bnr 24) 3.11
Aaserud (Bnr 28) 3.11 Aaserud (Bnr 30) 3.11
Aaserud (Bnr 33) 3.11 Aaserud (Bnr 36) 3.11
Aaserud (Bnr 39) 3.11 Aaserud (Bnr 40) 3.11
Aaserud (med Varildlien) (Bnr 1) 3.11 Aaserud (med Varlien) (Bnr 16) 3.11
Aaserud (skog) (Bnr 5) 3.11 Aaserud (skog) (Bnr 5) 3.11
Aaserud (skogteig nr. 1) (Bnr 55) 3.11 Aaserud (skogteig nr. 2) (Bnr 56) 3.11
Aaserud (skogteig nr. 3.) (Bnr 57) 3.11 Aaserud (skogteig nr.4) (Bnr 58) 3.11
Aaserudhaget (Bnr 35) 3.11 Aaserudholtet (Bnr 77) 3.11
Aaserudseter (Bnr 92) 3.12 Bekkedal (Bnr 85) 3.11
Berger (Bnr 81) 3.11 Bjerke (Bnr 82) 3.11
Bolig (Bnr 51) 3.11 Brenna (Bnr 18) 3.11
Bruåsen (Bnr 37) 3.11 Bråten (Bnr 43) 3.11
Bråten (Bnr 49) 3.11 Engelsrud (Bnr 63) 3.11
Fornebo (Bnr 83) 3.11 Hagan (Bnr 79) 3.11
Hanshaugen (Bnr 7) 3.11 Hanshaugseteren (Bnr 45) 3.11
Haug (Bnr 76) 3.11 Haugen (Bnr 41) 3.11
Haugli (Bnr 80) 3.11 Heimen (Bnr 90) 3.12
Husmo (Bnr 50) 3.11 Husmo (Bnr 73) 3.11
Husmo (Bnr 74) 3.11 Høgåsen teig nr.1 (Bnr 78) 3.11
Jansrudvangen (Bnr 59) 3.11 Jensmoen og Rinden (Bnr 10) 3.11
Lebakken (Bnr 75) 3.11 Li (Bnr 61) 3.11
Lyvik (Bnr 64) 3.11 Malmtorpet (Bnr 4) 3.11
Myhrvold (Bnr 34) 3.11 Norderud (Bnr 71) 3.11
Norderud (Bnr 72) 3.11 Nytorpet (Bnr 44) 3.11
Persbråten (Bnr 27) 3.11 Pynten (Bnr 60) 3.11
Sagteppen (Bnr 3) 3.11 Sagåsen (Bnr 52) 3.11
Sjøheim (Bnr 69) 3.11 Skoger (Bnr 91) 3.12
Skogheim (Bnr 48) 3.11 Skogli (Bnr 47) 3.11
Skåliteig vestre (Bnr 86) 3.11 Solbakken (Bnr 84) 3.11
Solhaug (Bnr 38) 3.11 Solstua (Bnr 70) 3.11
Soltun (Bnr 88) 3.11 Sommerro (Bnr 87) 3.11
Steinhaug (Bnr 67) 3.11 Stenholmlien (Bnr 25) 3.11
Strand nordre (Bnr 12) 3.11 Strand søndre (Bnr 13) 3.11
Sullersetervangen (Bnr 32) 3.11 Sundkroken (Bnr 29) 3.11
Svensmoen (Bnr 2) 3.11 Syvershaget (Bnr 26) 3.11
Sæteren (Bnr 11) 3.11 Teppa (Bnr 19) 3.11
Tolåberget (Bnr 66) 3.11 Tolåen (Bnr 62) 3.11
Torshaug (Bnr 65) 3.11 Trollhaugen (Bnr 68) 3.11
Vangli (Bnr 89) 3.12 Varalbakken (Bnr 6) 3.11
Varildengen (Bnr 46) 3.11 Varildlien (Bnr 53) 3.11
Østberg (Bnr 54) 3.11 Åberg (Bnr 42) 3.11
Åsheim (Bnr 31) 3.11
Aasum (Gnr 34)
Aasum (Bnr 1) 3.6 Aasum (Bnr 2) 3.6
Aasum (Bnr 3) 3.6 Aasum (Bnr 4) 3.6
Aasum (Bnr 5) 3.6 Aasum (Bnr 6) 3.6
Aasum (Bnr 10) 3.6 Aasum (Bnr 11) 3.6
Aasum (Bnr 12) 3.6 Aasum nedre (Bnr 7) 3.6
Aasum nedre (Bnr 8) 3.6 Aasum nedre (Bnr 9) 3.6
Boger (Gnr 48)
Boger (Bnr 1) 3.7 Hagen (Bnr 2) 3.7
Skogtun (Bnr 3) 3.7
Bottelsrud (Gnr 64)
Bottelsrud (Bnr 1) 3.10 Bottelsrud (Bnr 1) 3.10
Bottelsrud (Bnr 3) 3.10 Bottelsrud (Bnr 4) 3.10
Gunnarsholmen (Bnr 6) 3.10 Nyborg (Bnr 5) 3.10
Vestby (Bnr 2) 3.10
Brødbøl (Gnr 58)
Aasgaard (Bnr 4) 3.9 Bruket (Bnr 37) 3.9
Bruket (Bnr 38) 3.9 Brødal (1/4 part av møllebruk m.m.) (Bnr 7) 3.9
Brødbøl (Bnr 1) 3.9 Brødbøl (Bnr 2) 3.9
Brødbøl (Bnr 3) 3.9 Brødbøl (Bnr 5) 3.9
Brødbøl (Bnr 6) 3.9 Brødbøl (Bnr 7) 3.9
Brødbøl (Bnr 7) 3.9 Brødbøl (Bnr 7) 3.9
Brødbøl (Bnr 7) 3.9 Brødbøl (Bnr 7) 3.9
Brødbøl (Bnr 9) 3.9 Brødbøl (Bnr 10) 3.9
Brødbøl (Bnr 11) 3.9 Brødbøl (Bnr 12) 3.9
Brødbølbråten (Bnr 40) 3.9 Brødbølfoss (Bnr 20) 3.9
Brødbølfoss (Bnr 22) 3.9 Brødbøll nordre (Bnr 34) 3.9
Brødbølmon (Bnr 39) 3.9 Brødbølåsen (Bnr 36) 3.9
Delet (Bnr 33) 3.9 Eikåsen (Bnr 32) 3.9
Elvebakken (Bnr 14) 3.9 Elvebakken (Bnr 15) 3.9
Elvebakken (Bnr 18) 3.9 Engene (Bnr 26) 3.9
Fallet (Bnr 31) 3.9 Foseim (Bnr 13) 3.9
Foshaug (Bnr 24) 3.9 Fossen (Bnr 19) 3.9
Fossen (Bnr 23) 3.9 Fosshaug (Bnr 29) 3.9
Kuskemoen (Bnr 30) 3.9 Kvenna (Bnr 21) 3.9
Mellemgården (Bnr 35) 3.9 Mellemgårdskogen nordre (Bnr 41) 3.9
Mellemgårdsskogen nordre (Bnr 41) 3.9 Møllebruk (Bnr 7) 3.9
Storfaldet (Bnr 8) 3.9 Thorsrud (Bnr 27) 3.9
Thorsrud søndre (Bnr 25) 3.9 Vestgaarden (Bnr 17) 3.9
Østerheim (Bnr 28) 3.9
Børgen (Gnr 25)
Børgen (Bnr 1) 3.4
Bøslungen nordre (Gnr 20)
Bøslungen nordre (Bnr 2) 3.4 Bøslungen nordre (Bnr 3) 3.4
Bøslungen nordre (Bnr 4) 3.4 Skog (Bnr 1) 3.4
Bøslungen søndre (Gnr 19)
Bakkesten (Bnr 4) 3.3 Bøslungen søndre (Bnr 1) 3.3
Bøslungen søndre (Bnr 3) 3.3 Holmen (Bnr 2) 3.3
Solgløtt (Bnr 6) 3.3 Solodden (Bnr 5) 3.3
Bøslungsæteren (Gnr 21)
Bøslungsæteren (Bnr 1) 3.4 Bøslungsæteren (Bnr 2) 3.4
Bøslungsæteren (Bnr 3) 3.4 Bøslungsæteren (Bnr 4) 3.4
Bøslungsæteren (Bnr 2) 3.4 Bøslungsæteren (Bnr 5) 3.4
Gubbevangen (Bnr 6) 3.4
Digerud (Gnr 29)
Aurbakken (Bnr 29) 3.5 Bjartho (Bnr 45) 3.5
Bjørkeli (Bnr 66) 3.12 Bjørklund (Bnr 64) 3.12
Bjørklund (Bnr 51) 3.5 Bækkehel (Bnr 44) 3.5
Digerud (Bnr 54) 3.5 Digerud (Bnr 55) 3.5
Digerud (Bnr 1) 3.5 Digerud (Bnr 2) 3.5
Digerud (Bnr 3) 3.5 Digerud (Bnr 4) 3.5
Digerud (Bnr 5) 3.5 Digerud (Bnr 6) 3.5
Digerud (Bnr 7) 3.5 Digerud (Bnr 8) 3.5
Digerud (Bnr 9) 3.5 Digerud (Bnr 10) 3.5
Digerud (Bnr 11) 3.5 Digerud (Bnr 12) 3.5
Digerud (Bnr 13) 3.5 Digerud (Bnr 14) 3.5
Digerud (Bnr 14) 3.5 Digerud (Bnr 15) 3.5
Digerud (Bnr 16) 3.5 Digerud (Bnr 17) 3.5
Digerud (Bnr 18) 3.5 Digerud (Bnr 19) 3.5
Digerud (Bnr 20) 3.5 Digerud (Bnr 21) 3.5
Digerud (Bnr 22) 3.5 Digerud (Bnr 23) 3.5
Digerud (Bnr 24) 3.5 Digerud (Bnr 25) 3.5
Digerud (Bnr 26) 3.5 Digerud (Bnr 27) 3.5
Digerud (Bnr 28) 3.5 Digerud (Bnr 13) 3.5
Digerud (Bnr 30) 3.5 Digerud (Bnr 32) 3.5
Digerud (Bnr 34) 3.5 Digerud (Bnr 35) 3.5
Digerud (Bnr 36) 3.5 Digerud (Bnr 37) 3.5
Digerud (Bnr 14) 3.5 Digerud (Bnr 43) 3.5
Digerud (Bnr 46) 3.5 Digerud (Bnr 14) 3.5
Digerud (Bnr 52) 3.5 Digerud (Bnr 53) 3.5
Fagerli (Bnr 48) 3.5 Grunn til jernbanen (Bnr ) 3.5
Grunn til jernbanen (Bnr ) 3.5 Hage (Bnr 31) 3.5
Helsodden (Bnr 63) 3.12 Kikut (Bnr 61) 3.12
Laulia (Bnr 50) 3.5 Lauvlia (Bnr 56) 3.5
Løvlie (Bnr 40) 3.5 Nerli (Bnr 33) 3.5
Nordli (Bnr 41) 3.5 Nordli (Bnr 42) 3.5
Se: Kongsvinger serie 2, fol. 399a (Bnr ) 3.5 Skogteig (Bnr 38) 3.5
Solheim (Bnr 39) 3.5 Solvik (Bnr 62) 3.12
Solås (Bnr 57) 3.5 Solås nedre (Bnr 60) 3.12
Storhaugen (Bnr 47) 3.5 Tillegg til Vestereng (Bnr 65) 3.12
Utsikten (Bnr 49) 3.5 Vestereng (Bnr 58) 3.12
Åsli (Bnr 59) 3.12
Eidsberg nedre (Gnr 40)
Aasheim (Bnr 17) 3.7 Bergstua (Bnr 19) 3.7
Bjerkebo (Bnr 18) 3.7 Edsbergløkken (Bnr 13) 3.7
Eidsberg nedre (Bnr 14) 3.7 Eidsberg nedre (Bnr 1) 3.7
Eidsberg nedre (Bnr 2) 3.7 Eidsberg nedre (Bnr 3) 3.7
Eidsberg nedre (Bnr 3) 3.7 Eidsberg nedre (Bnr 5) 3.7
Eidsberg nedre (Bnr 10) 3.7 Eidsberg nedre (Bnr 12) 3.7
Eidsberg nedre (Berget) (Bnr 8) 3.7 Eidsberg nedre (skog) (Bnr 7) 3.7
Eiedsberg nedre (Bnr 8) 3.7 Hellerud (Bnr 4) 3.7
Hellerud (Bnr 6) 3.7 Hellerud (Bnr 11) 3.7
Holmen (Bnr 15) 3.7 Indgjerdingen (Bnr 9) 3.7
Skog (Bnr 16) 3.7
Eidsberg øvre (Gnr 39)
Eidsberg øvre (Bnr 1) 3.7 Eidsberg øvre (Bnr 3) 3.7
Eidsberg øvre (Bnr 4) 3.7 Eidsberg øvre (Bnr 5) 3.7
Eidsberg øvre (Bnr 6) 3.7 Eidsberg øvre (Bnr 7) 3.7
Eidsberg øvre (Bnr 8) 3.7 Eidsberg øvre (Bnr 10) 3.7
Eidsberg øvre (Bnr 11) 3.7 Eidsberg øvre (Bnr 16) 3.7
Eidsberg øvre (Eidsbergbraaten) (Bnr 2) 3.7 Eidsberg øvre (Eidsbergbraaten) (Bnr 9) 3.7
Eidsbergbraaten (Bnr 12) 3.7 Granheim (Bnr 15) 3.7
Hagenheim (Bnr 14) 3.7 Hagerud (Bnr 18) 3.7
Tangen (Bnr 13) 3.7 Viken (Bnr 17) 3.7
Ellingsrud (Gnr 18)
Ellingsrud (Bnr 3) 3.3 Ellingsrud (Bnr 4) 3.3
Ellingsrud (Bnr 8) 3.3 Ellingsrud (Bnr 9) 3.3
Ellingsrud (Bnr 10) 3.3 Ellingsrud (Bnr 11) 3.3
Ellingsrud (skog) (Bnr 2) 3.3 Høiby (Bnr 1) 3.3
Høiby (Bnr 7) 3.3 Skog (Bnr 6) 3.3
Sæteren (Bnr 5) 3.3
Fagernes (Gnr 70)
Bakken (Bnr 42) 3.11 Bakken (Bnr 44) 3.11
Bakken (Bnr 45) 3.11 Bakken (2 skogteige) (Bnr 43) 3.11
Bedehustomten (Bnr 124) 3.12 Berget (Bnr 101) 3.12
Berget (Bnr 118) 3.12 Bjørkeli (Bnr 125) 3.12
Bråten (Bnr 108) 3.12 Dahl (Bnr 116) 3.12
Fagarnes (Bnr 4) 3.11 Fagernes (Bnr 26) 3.11
Fagernes (Bnr 1) 3.11 Fagernes (Bnr 4) 3.11
Fagernes (Bnr 9) 3.11 Fagernes (Bnr 10) 3.11
Fagernes (Bnr 11) 3.11 Fagernes (Bnr 16) 3.11
Fagernes (Bnr 20) 3.11 Fagernes (Bnr 21) 3.11
Fagernes (Bnr 22) 3.11 Fagernes (Bnr 25) 3.11
Fagernes (Bnr 28) 3.11 Fagernes (Bnr 78) 3.12
Fagernes (Bnr 80) 3.12 Fagernes (Bnr 83) 3.12
Fagernes (Bnr 84) 3.12 Fagernes (Bnr 85) 3.12
Fagernes (Bnr 86) 3.12 Fagernes (Bnr 87) 3.12
Fagernes (Bnr 88) 3.12 Fagernes (Bnr 90) 3.12
Fagernes (Bnr 94) 3.12 Fagernes (Bnr 96) 3.12
Fagernes (Bnr 97) 3.12 Fagernes (Bnr 107) 3.12
Fagernes (Bnr 136) 3.12 Fagernes (Fagernessætra) (Bnr 79) 3.12
Fagernes (skog9 (Bnr 24) 3.11 Fredheim av Holmen vestre (Bnr 131) 3.12
Furuholdt (Bnr 137) 3.12 Furuholdt (Bnr 141) 3.12
Granheim (Bnr 126) 3.12 Gransbraaten (Bnr 23) 3.11
Gravvikmoen (Bnr 91) 3.12 Hagbakken (Bnr 100) 3.12
Hammar (Bnr 112) 3.12 Hansbråten (Bnr 120) 3.12
Haugen av Tangen nordre (Bnr 139) 3.12 Haugli (Bnr 143) 3.12
Heimtun av Bakken (Bnr 132) 3.12 Hestebækken (Bnr 2) 3.11
Holmen (Bnr 67) 3.12 Holmen (Bnr 69) 3.12
Holmen (Bnr 72) 3.12 Holmen (Holmen vannfall m.m.) (Bnr 66) 3.12
Holmen (skog) (Bnr 71) 3.12 Holmen (vannfall m.m.) (Bnr 66) 3.12
Holmen (vannfall) (Bnr 70) 3.12 Holmen (Vestby) (Bnr 8) 3.11
Holmen vestre (Bnr 95) 3.12 Holmseteren (Bnr 68) 3.12
Holmsæteren (Bnr 7) 3.11 Husbehovsrett (Bnr 104) 3.12
Jonsrud (Bnr 17) 3.11 Jonsrud (Bnr 19) 3.11
Kampbakken (Bnr 138) 3.12 Kampmyrbråten (Bnr 93) 3.12
Kridtberget (Solvang) (Bnr 3) 3.11 Kvernheim (Bnr 110) 3.12
Langbråten (Bnr 111) 3.12 Lomviken (Bnr 18) 3.11
Lomvikholtet (Bnr 27) 3.11 Lund (Bnr 115) 3.12
Lund (Bnr 145) 3.12 Lundhaug (Bnr 63) 3.12
Masterud (Bnr 89) 3.12 Masterud nedre (Bnr 74) 3.12
Masterud nedre (Bnr 75) 3.12 Masterud nedre (Bnr 76) 3.12
Masterud øvre (Bnr 54) 3.12 Masterud øvre (Bnr 56) 3.12
Masterud øvre (skog) (Bnr 55) 3.12 Masterud øvre (skogteig) (Bnr 57) 3.12
Masterudbakken (Bnr 105) 3.12 Mellem (Bnr 6) 3.11
Mellmgaardstangen (Bnr 77) 3.12 Mellmstagården (Bnr 92) 3.12
Mengaaen (Bnr 60) 3.12 Mengen (Bnr 50) 3.12
Mengen (Bnr 51) 3.12 Nabben av Tangen (Bnr 130) 3.12
Nordgaardtagen (Bnr 46) 3.11 Nordgårdstangen (Bnr 113) 3.12
Nordgårdstangen (Bnr 119) 3.12 Nygaard (Bnr 47) 3.12
Nygaard (Bnr 48) 3.12 Nygaard (Bnr 49) 3.12
Nygaard (Bnr 81) 3.12 Nygaard (Kritbergsteigen) (Bnr 52) 3.12
Nygaard (Mengen) (Bnr 53) 3.12 Nygårdssæter (Bnr 140) 3.12
Opseth (Bnr 98) 3.12 Parsell av Nordgårdstangen (Bnr 121) 3.12
Parsell av Nordgårdstangen (Bnr 122) 3.12 Parsell av Nordgårdstangen (Bnr 123) 3.12
Rintrud av Sikåen (Bnr 129) 3.12 Rydningen (Bnr 11) 3.11
Sagteppa (Bnr 61) 3.12 Sagteppa (Bnr 64) 3.12
Sagteppa (Bnr 65) 3.12 Sikaaen (Bnr 5) 3.11
Skjæret (Bnr 99) 3.12 Skjæret (Bnr 147) 3.12
Skjæret (Bnr 148) 3.12 Skog (Bnr 58) 3.12
Skogtun (Bnr 144) 3.12 Skulerud (Bnr 62) 3.12
Solbakken (Bnr 134) 3.12 Solheim (Bnr 117) 3.12
Solstua (Bnr 128) 3.12 Sørli (Bnr 36) 3.11
Sørli (Bnr 37) 3.11 Sørli (en skogteig) (Bnr 38) 3.11
Sørli (et jordstykke) (Bnr 39) 3.11 Tangen (Bnr 82) 3.12
Tangen nordre (Bnr 31) 3.11 Tangen nordre (Mengen) (Bnr 59) 3.12
Tangen søndre (Bnr 40) 3.11 Tangen søndre (Bnr 41) 3.11
Tangenseteren (Bnr 102) 3.12 Tobakbergsteigen (Bnr 73) 3.12
Tomtebergbråten (Bnr 103) 3.12 Tomteberget (Bnr 29) 3.11
Tomteberget (Bnr 30) 3.11 Tomteberget (Bnr 32) 3.11
Tomteberget (Bnr 35) 3.11 Tomteberget, Kamphaug, 4 skogteige (Bnr 33) 3.11
Tomteberget, Svensbraaten (Bnr 34) 3.11 Tomtebergteigen (Bnr 133) 3.12
Tomten (Bnr 14) 3.11 Tomten (Bnr 15) 3.11
Tomten (en skogteig) (Bnr 13) 3.11 Tomten (skogteig) (Bnr 12) 3.11
Vang (Bnr 106) 3.12 Vesleteigen (Bnr 135) 3.12
Vestli (Bnr 142) 3.12 Østby (Bnr 109) 3.12
Østli (Bnr 127) 3.12 Øverby (Bnr 146) 3.12
Åsli (Bnr 114) 3.12
Gjermshus nedre (Gnr 13)
Enger (Bnr 7) 3.2 Enger (Bnr 8) 3.2
Furukollen (Bnr 22) 3.2 Gjermshus nedre (Bnr 1) 3.2
Gjermshus nedre (Bnr 2) 3.2 Gjermshus nedre (Bnr 3) 3.2
Gjermshus nedre (Bnr 4) 3.2 Gjermshus nedre (Bnr 5) 3.2
Gjermshus nedre (Bnr 6) 3.2 Gjermshus nedre (Bnr 11) 3.2
Gjermshus nedre (Bnr 12) 3.2 Gjermshus nedre (Bnr 13) 3.2
Gjermshus nedre (Bnr 14) 3.2 Gjermshus nedre (Bnr 23) 3.2
Haget (Bnr 21) 3.2 Knausen (Bnr 19) 3.2
Lastetomt (Bnr 20) 3.2 Linneset (Bnr 17) 3.2
Rævberget (Bnr 16) 3.2 Snoka (Bnr 9) 3.2
Snoka (Bnr 10) 3.2 Snoka (Bnr 15) 3.2
Solbakken (Bnr 18) 3.2
Gjermshus søndre (Gnr 14)
Asphaug (Bnr 25) 3.3 Bekkeli (Bnr 39) 3.3
Berget (Bnr 5) 3.2 Bergli (Bnr 34) 3.3
Blaaserjordet (Bnr 28) 3.3 Engen (Bnr 21) 3.3
Gjermshus søndre (Bnr 1) 3.2 Gjermshus søndre (Bnr 4) 3.2
Gjermshus søndre (Bnr 7) 3.2 Gjermshus søndre (Bnr 8) 3.2
Gjermshus søndre (Bnr 9) 3.2 Gjermshus søndre (Bnr 10) 3.2
Gjermshus søndre (Bnr 12) 3.2 Gjermshus søndre (Bnr 13) 3.2
Gjermshus søndre (Bnr 14) 3.2 Gjermshus søndre (Bnr 15) 3.3
Gjermshus søndre (Bnr 16) 3.3 Gjermshus søndre (Bnr 17) 3.3
Gjermshus søndre (Bnr 18) 3.3 Gjermshus søndre (Bnr 19) 3.3
Gjermshus søndre (Bnr 22) 3.3 Gjermshus søndre (Bnr 23) 3.3
Gjermshus søndre (Bnr 24) 3.3 Gjermshusengen (Bnr 32) 3.3
Gjermstad søndre (skog) (Bnr 30) 3.3 Gjærmshus søndre (Libæk skogteig) (Bnr 6) 3.2
Granlund (Bnr 33) 3.3 Hagerud (Bnr 35) 3.3
Ilerud (Bnr 26) 3.3 Moen (Bnr 2) 3.2
Moen (Bnr 3) 3.2 Paulsrud (Bnr 27) 3.3
Sjøstrand (Bnr 38) 3.3 Skogly (Bnr 20) 3.3
Solbakken (Bnr 36) 3.3 Solheim (Bnr 29) 3.3
Solås (Bnr 37) 3.3 Søstuteigen (Bnr 31) 3.3
Vangen (Bnr 11) 3.2
Gjermshus øvre (Gnr 12)
Akersund (Bnr 35) 3.2 Bjørkeli (Bnr 48) 3.2
Bjørneborg (Bnr 49) 3.2 Engedalsteigen (Bnr 22) 3.2
Fjeldberg (Bnr 39) 3.2 Flygind (Bnr 11) 3.2
Flygind (Bnr 12) 3.2 Fossheim (Bnr 41) 3.2
Furubakken (Bnr 42) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 1) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 2) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 3) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 5) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 7) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 10) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 13) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 14) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 15) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 16) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 17) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 18) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 19) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 20) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 24) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 25) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 26) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 27) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 28) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 31) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 32) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 33) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 37) 3.2
Gjermshus øvre (Bnr 40) 3.2 Gjermshus øvre (Bnr 50) 3.2
Gjermshus øvre (2 skogteiger) (Bnr 8) 3.2 Gropen (Bnr 4) 3.2
Gropen (Bnr 4) 3.2 Halmo (Bnr 34) 3.2
Høygård (Bnr 51) 3.2 Lillebo (Bnr 46) 3.2
Løvås (Bnr 54) 3.2 Mellem (Bnr 9) 3.2
Mellem og Gropen (Bnr 4) 3.2 Rudi (Bnr 43) 3.2
Sandberg (Bnr 30) 3.2 Skoggløtt (Bnr 53) 3.2
Solbakken (Bnr 38) 3.2 Solbakken (Bnr 45) 3.2
Solgløt (Bnr 44) 3.2 Solheim (Bnr 29) 3.2
Sopseth (Bnr 47) 3.2 Stenbroen (Bnr 23) 3.2
Storbraaten (Bnr 21) 3.2 Tørmoen (Bnr 36) 3.2
Vennlien (Bnr 52) 3.2 Vennlien (Bnr 55) 3.2
Øverby (Bnr 6) 3.2
Gjøsgaarden (Gnr 5)
(Lysa) (Bnr 3) 3.1 Enger (Bnr 5) 3.1
Gjøsgaarden (jordeiendommen) (Bnr 2) 3.1 Skog (Bnr 1) 3.1
Smedstad (Bnr 4) 3.1 Strandli (Bnr 6) 3.1
Greager ytre (Gnr 46)
Greager ytre (Bnr 1) 3.7 Greager ytre (Bnr 2) 3.7
Greager ytre (Bnr 3) 3.7 Greager ytre (Bnr 4) 3.7
Greager ytre (Bnr 5) 3.7 Greager ytre (Bnr 6) 3.7
Greager ytre (Bnr 7) 3.7 Greager ytre (Bnr 9) 3.7
Rud (Bnr 8) 3.7 Rud (Bnr 10) 3.7
Skogli (Bnr 13) 3.7 Skræddergaarden (Bnr 12) 3.7
Søli (Bnr 11) 3.7
Greager øvre (Gnr 47)
Greager øvre (Bnr 1) 3.7 Greager øvre (Bnr 2) 3.7
Greager øvre (Bnr 3) 3.7
Grønnerud (Gnr 44)
Grønnerud (Bnr 1) 3.7 Grønnerud (Bnr 2) 3.7
Kalbakken (Bnr 6) 3.7 Nordre skogen (Bnr 4) 3.7
Øiset skole (Bnr 3) 3.7 Øiset skole (Bnr 5) 3.7
Gulli (Gnr 35)
Gulli (Bnr 1) 3.6 Gulli (Bnr 2) 3.6
Gulli (Bnr 6) 3.6 Gulli (Bnr 7) 3.6
Magnuspladsen (Bnr 3) 3.6 Magnuspladsen (Bnr 4) 3.6
Skogli (Bnr 8) 3.6 Åsli (Bnr 5) 3.6
Gumpungrud (Gnr 10)
Abbortangen (Bnr 14) 3.2 Furuly (Bnr 10) 3.2
Granli (Bnr 2) 3.2 Granli (Bnr 3) 3.2
Granli (Bnr 4) 3.2 Granli (Bnr 5) 3.2
Granli (Bnr 6) 3.2 Granli (Bnr 7) 3.2
Granli (Bnr 8) 3.2 Granli (Bnr 12) 3.2
Granli (Bnr 13) 3.2 Granli (Bnr 17) 3.2
Granli (Bnr 1) 3.2 Granli mølle (Bnr 9) 3.2
Statsbanens eiendom (Bnr 11) 3.2 Talleraas (Bnr 16) 3.2
Tussebo (Bnr 15) 3.2
Gungpungrud (Gnr 10)
Granli (Bnr 1) 3.2
Gylterud (Gnr 65)
Aspelund (Bnr 25) 3.10 Billingen (Bnr 3) 3.10
Bjørkelien (Bnr 4) 3.10 Bovi (Bnr 24) 3.10
Gylterud (Bnr 1) 3.10 Gylterud (Bnr 2) 3.10
Gylterud (Bnr 6) 3.10 Gylterud (Bnr 7) 3.10
Gylterud (Bnr 8) 3.10 Gylterud (Bnr 9) 3.10
Gylterud (Bnr 10) 3.10 Gylterud (Bnr 12) 3.10
Gylterud (Bnr 15) 3.10 Gylterud (Bnr 17) 3.10
Gylterud (Bnr 18) 3.10 Gylterud (Bnr 19) 3.10
Gylterud (Bnr 20) 3.10 Gylterud (Bnr 22) 3.10
Gylterud (Bnr 23) 3.10 Gylterud (2 skogstykker) (Bnr 14) 3.10
Gylterud (En skogteig) (Bnr 11) 3.10 Gylterud (Skogteig nr. 9) (Bnr 16) 3.10
Kjellerhullien (Bnr 26) 3.10 Monsrud (Bnr 5) 3.10
Sletmoen (Bnr 13) 3.10 Sundheim (Bnr 21) 3.10
Haakerud (Gnr 60)
Haakerud (Bnr 1) 3.9 Haakerud (Bnr 2) 3.9
Haakerud (Bnr 3) 3.9 Haakerud (Bnr 4) 3.9
Haakerud (Bnr 5) 3.9 Haakerud (Bnr 7) 3.9
Haakerud (Bnr 8) 3.9 Haakerud (Bnr 9) 3.9
Haakerud (Bnr 10) 3.9 Haakerud (Bnr 11) 3.9
Haakerud (Bnr 12) 3.9 Haakerud (Bnr 13) 3.9
Haakerud (Bnr 14) 3.9 Haakerud (Bnr 15) 3.9
Haakerud (Bnr 16) 3.9 Haakerud (Bnr 18) 3.9
Haakerud (skog) (Bnr 6) 3.9 Haakerud (skog) (Bnr 17) 3.9
Haakerud (Vråna øvre) (Bnr 19) 3.9 Løvås (Bnr 20) 3.9
Skovli (Bnr 23) 3.9 Skovli (Bnr 24) 3.9
Solheim (Bnr 22) 3.9 Solvin (Bnr 21) 3.9
Holer (Gnr 23)
Aasberget (Bnr 11) 3.4 Havn (Bnr 15) 3.4
Holer (Bnr 1) 3.4 Holer (Bnr 1) 3.4
Holer (Bnr 2) 3.4 Holer (Bnr 6) 3.4
Holer (Bnr 8) 3.4 Holer (Bnr 9) 3.4
Holer (Bnr 12) 3.4 Holer (Bnr 13) 3.4
Holer (en sagtomt) (Bnr 5) 3.4 Holer (skog m.v.) (Bnr 10) 3.4
Holer (sæteren) (Bnr 4) 3.4 Holer (Værhaug) (Bnr 7) 3.4
Holer søndre (Bnr 14) 3.4 Skog (Bnr 3) 3.4
Holt (Gnr 28)
Aaslund (Bnr 34) 3.5 Bakkehuset (Bnr 76) 3.12
Delbæk (Bnr 48) 3.5 Engebraaten (Bnr 17) 3.5
Fossbakken (Bnr 51) 3.5 Granholt (Bnr 38) 3.5
Granlund (Bnr 66) 3.6 Grund til jernbanen (Bnr 1) 3.4
Hasla (Bnr 75) 3.12 Haug (Bnr 35) 3.5
Heimtun (Bnr 74) 3.12 Holt (Bnr 1) 3.4
Holt (Bnr 1) 3.4 Holt (Bnr 1) 3.4
Holt (Bnr 1) 3.4 Holt (Bnr 2) 3.4
Holt (Bnr 3) 3.4 Holt (Bnr 4) 3.4
Holt (Bnr 1) 3.4 Holt (Bnr 5) 3.5
Holt (Bnr 6) 3.5 Holt (Bnr 7) 3.5
Holt (Bnr 10) 3.5 Holt (Bnr 11) 3.5
Holt (Bnr 12) 3.5 Holt (Bnr 13) 3.5
Holt (Bnr 14) 3.5 Holt (Bnr 15) 3.5
Holt (Bnr 16) 3.5 Holt (Bnr 18) 3.5
Holt (Bnr 19) 3.5 Holt (Bnr 21) 3.5
Holt (Bnr 22) 3.5 Holt (Bnr 23) 3.5
Holt (Bnr 24) 3.5 Holt (Bnr 25) 3.5
Holt (Bnr 26) 3.5 Holt (Bnr 27) 3.5
Holt (Bnr 28) 3.5 Holt (Bnr 29) 3.5
Holt (Bnr 31) 3.5 Holt (Bnr 32) 3.5
Holt (Bnr 41) 3.5 Holt (Bnr 45) 3.5
Holt (Bnr 46) 3.5 Holt (Bnr 50) 3.5
Holt (Bnr 53) 3.5 Holt (Bnr 58) 3.5
Holt (Bnr 62) 3.5 Holt (Bnr 63) 3.5
Holt (Bnr 69) 3.6 Holt (Bnr 70) 3.6
Holt (Bnr 69) 3.6 Hvelven (Bnr 57) 3.5
Jonheim (Bnr 37) 3.5 Jørnseth (Bnr 67) 3.6
Kilden (Bnr 55) 3.5 Knausen (Bnr 59) 3.5
Knotten (Bnr 68) 3.6 Liholt (Bnr 47) 3.5
Lorentsobrænna (Bnr 40) 3.5 Lønhaugen (Bnr 54) 3.5
Morgengry (Bnr 43) 3.5 Nerstad (Bnr 52) 3.5
Nylænden (Bnr 30) 3.5 Roa (Bnr 8) 3.5
Rå (Bnr 65) 3.6 Råenga (Bnr 64) 3.6
Se: Kongsvinger fol. 408 (Bnr ) 3.4 Se: Kongsvinger serie 2, fol. 408 (Bnr ) 3.4
Skogen (Bnr 20) 3.5 Skogheim (Bnr 73) 3.6
Skogly (Bnr 39) 3.5 Skogstad (Bnr 72) 3.6
Skogvold (Bnr 42) 3.5 Solbakken (Bnr 36) 3.5
Sollien (Bnr 33) 3.5 Solstua (Bnr 60) 3.5
Solstua (Bnr 71) 3.6 Sørholth (Bnr 49) 3.5
Torsrudteig (Bnr 9) 3.5 Vold (Bnr 44) 3.5
Vossestranna (Bnr 61) 3.5 Vossestua (Bnr 56) 3.5
Hov (Vinger (prestgd (Gnr 3)
Bjerke (Bnr 27) 3.1
Hov (Vinger prestgd) (Gnr 3)
Bakken (Bnr 20) 3.1 Engelsrud (Bnr 23) 3.1
Fjeldhaug (Bnr 10) 3.1 Fjeldhaug (Bnr 12) 3.1
Gjennestad (Bnr 19) 3.1 Granerud (Bnr 16) 3.1
Holtet (Bnr 22) 3.1 Hov (Bnr 7) 3.1
Hovlund (Bnr 29) 3.1 Kirkevold (Bnr 30) 3.1
Linnås (Bnr 17) 3.1 Mensrud (Bnr 24) 3.1
Mensrudhavnen (Bnr 6) 3.1 Monsrud (Bnr 25) 3.1
Nordby (Bnr 14) 3.1 Nordhov (Bnr 8) 3.1
Norhov (Bnr 28) 3.1 Parsell av Hov (Bnr 7) 3.1
Prestegaarden (Bnr 1) 3.1 Prestegaarden (Bnr 2) 3.1
Prestegaarden (Bnr 3) 3.1 Prestegaarden (Bnr 4) 3.1
Skau (Bnr 21) 3.1 Slåtten (Bnr 26) 3.1
Solheim (Bnr 11) 3.1 Solheim (Bnr 18) 3.1
Storengen (Bnr 5) 3.1 Tangen (Bnr 9) 3.1
Vestli (Bnr 13) 3.1 Østli (Bnr 15) 3.1
Huvenes (Gnr 36)
Aaseby (Bnr 27) 3.6 Aasum skole (Bnr 29) 3.6
Enger (Bnr 11) 3.6 Holtengen (Bnr 23) 3.6
Huvenes (Bnr 28) 3.6 Huvenes (Bnr 1) 3.6
Huvenes (Bnr 3) 3.6 Huvenes (Bnr 4) 3.6
Huvenes (Bnr 5) 3.6 Huvenes (Bnr 7) 3.6
Huvenes (Bnr 12) 3.6 Huvenes (Bnr 15) 3.6
Huvenes (Bnr 17) 3.6 Huvenes (en del av skogteig nr. 2) (Bnr 6) 3.6
Huvenes (O. Huvenes skog) (Bnr 19) 3.6 Huvenes (Svartholmen) (Bnr 13) 3.6
Høgda (Bnr 9) 3.6 Høgda (Bnr 10) 3.6
Høideteigen (Bnr 24) 3.6 Kroken (Bnr 2) 3.6
Kroken (Bnr 2) 3.6 Lund (Bnr 21) 3.6
Maarudbrenna (Bnr 14) 3.6 Neset (Bnr 18) 3.6
Parsel av Holtengen (Bnr 25) 3.6 Parsel av Holtengen (Bnr 26) 3.6
Solbakken (Bnr 30) 3.12 Steinbakken (Bnr 22) 3.6
Svartholmen (Bnr 8) 3.6 Svartholmen (Bnr 16) 3.6
Svartholmstranden (Bnr 20) 3.6
Ingelsrud (Gnr 62)
Bjørkli (Bnr 18) 3.10 Ingelsrud (Bnr 1) 3.10
Ingelsrud (Bnr 2) 3.10 Ingelsrud (Bnr 4) 3.10
Ingelsrud (Bnr 5) 3.10 Ingelsrud (Bnr 9) 3.10
Ingelsrud (Bnr 11) 3.10 Ingelsrud (Bnr 12) 3.10
Ingelsrud (Bnr 13) 3.10 Ingelsrud (Bnr 14) 3.10
Ingelsrud (Moen) (Bnr 10) 3.10 Ingelsrud (Snipmoen) (Bnr 8) 3.10
Løvkjølen (Bnr 7) 3.10 Samvirke (Bnr 17) 3.10
Skog (Bnr 3) 3.10 Skog (Bnr 6) 3.10
Søndre Østmarkens missjonshus (Bnr 15) 3.10 Tjernsmo (Bnr 16) 3.10
Kabberud (Gnr 9)
Bergimellem (Bnr 5) 3.1 Bergimellem (Bnr 15) 3.2
Fjellheim (Bnr 16) 3.2 Kabberud (Bnr 1) 3.1
Kabberud (Bnr 2) 3.1 Kabberud (Bnr 3) 3.1
Kabberud (Bnr 2) 3.1 Kabberud (Bnr 1) 3.1
Kabberud (Bnr 3) 3.1 Kabberud (Bnr 2) 3.1
Kabberud (Bnr 2) 3.1 Kabberud (Bnr 2) 3.1
Kabberud (Bnr 1) 3.1 Kabberud (Bnr 4) 3.1
Kabberud (Bnr 6) 3.1 Kabberud (Bnr 7) 3.1
Kabberud (Bnr 9) 3.1 Kabberud (Bnr 13) 3.1
Kabberud (Bnr 14) 3.1 Kabberudbraaten (Bnr 12) 3.1
Kabberue (Bnr 2) 3.1 Moa (Bnr 17) 3.2
Moen (Bnr 10) 3.1 Moen (en skogteig) (Bnr 11) 3.1
Moen og Petersbraaten (Bnr 8) 3.1 Solås (Bnr 18) 3.2
Karterud (Gnr 63)
Bjerke (Bnr 32) 3.10 Jægerteppa og nedre Karterud (Bnr 23) 3.10
Karterud (Bnr 1) 3.10 Karterud (Bnr 1) 3.10
Karterud (Bnr 3) 3.10 Karterud (Bnr 3) 3.10
Karterud (Bnr 3) 3.10 Karterud (Bnr 5) 3.10
Karterud (Bnr 7) 3.10 Karterud (Bnr 8) 3.10
Karterud (Bnr 9) 3.10 Karterud (Bnr 10) 3.10
Karterud (Bnr 11) 3.10 Karterud (Bnr 17) 3.10
Karterud (Bnr 18) 3.10 Karterud (Bnr 19) 3.10
Karterud (Bnr 20) 3.10 Karterud (Bnr 21) 3.10
Karterud (Bnr 22) 3.10 Karterud nordre (Bnr 24) 3.10
Larsmon søndre (Bnr 26) 3.10 Mobæk (Bnr 12) 3.10
Moen (Bnr 6) 3.10 Pettermon (Bnr 27) 3.10
Samuelsbråten (Bnr 25) 3.10 Skog (Bnr 13) 3.10
Skog (Bnr 14) 3.10 Skog (Bnr 15) 3.10
Skog (Bnr 16) 3.10 Sæteren (Bnr 2) 3.10
Sæteren (Bnr 4) 3.10 Sørum (Bnr 28) 3.10
Sørum østre (Bnr 31) 3.10
Kartrud (Gnr 63)
Bjerke av Kartrud skog (Bnr 30) 3.10 Larsmon av Karterud skog (Bnr 29) 3.10
Kolbjørnsrud (Gnr 66)
Ampionstopet (Bnr 30) 3.10 Ampionstorpet (Bnr 30) 3.10
Andreasbråten (Bnr 71) 3.11 Ausmarka skytterlags bane (Bnr 51) 3.10
Bergli (Bnr 61) 3.11 Brenna (Bnr 47) 3.10
Fjeldvang (Bnr 62) 3.11 Fredhjem (Bnr 69) 3.11
Glitne (Bnr 52) 3.10 Granlien (Bnr 22) 3.10
Grasli (Bnr 72) 3.11 Grasli søndre (Bnr 57) 3.11
Gylterud (Bnr 28) 3.10 Gylterud (Bnr 29) 3.10
Gylterud (skog) (Bnr 28) 3.10 Hagen (Bnr 58) 3.11
Hammarbråten (Bnr 76) 3.11 Hammer (Bnr 20) 3.10
Hammer (Bnr 20) 3.10 Hammer (Bnr 20) 3.10
Hammer søndre (Bnr 65) 3.11 Hammer søndre (Bnr 80) 3.12
Haugen (en teig) (Bnr 40) 3.10 Heia (Bnr 73) 3.11
Heimdal (Bnr 70) 3.11 Holmestrand (Bnr 75) 3.11
Kjellerhullet (Bnr 5) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 1) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 1) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 3) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 4) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 6) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 7) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 8) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 9) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 10) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 11) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 21) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 23) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 24) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 26) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 31) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 33) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 39) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 41) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 43) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 44) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 45) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 44) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 49) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 50) 3.10 Kolbjørnsrud (Bnr 54) 3.10
Kolbjørnsrud (Bnr 55) 3.11 Kolbjørnsrud (del av teig nr. 13) (Bnr 34) 3.10
Kolbjørnsrud (lensmannsteigen) (Bnr 42) 3.10 Kolbjørnsrud (seter) (Bnr 9) 3.10
Kolbjørnsrud (skog) (Bnr 25) 3.10 Kolbjørnsrud (skog) (Bnr 27) 3.10
Kolbjørnsrud (skogteig nr. 15) (Bnr 2) 3.10 Kolgjørnsrud (skogteig nr. 16) (Bnr 14) 3.10
Korseth (Bnr 86) 3.12 Lilleengen (Bnr 4) 3.10
Myrvang (Bnr 59) 3.11 Myrvang (Bnr 81) 3.12
Nerli (Bnr 78) 3.12 Nes (Bnr 67) 3.11
Nordli (Bnr 79) 3.12 Nyhus (Bnr 66) 3.11
Nyland (Bnr 56) 3.11 Sandbakken (Bnr 63) 3.11
Skogtun (Bnr 77) 3.12 Skredderengen (Bnr 68) 3.11
Solaas (Bnr 74) 3.11 Solbakken (Bnr 85) 3.12
Stenberg (Bnr 82) 3.12 Svartbækken (Bnr 38) 3.10
Svensrud (Bnr 12) 3.10 Svensrud (Bnr 15) 3.10
Svensrud (Bnr 16) 3.10 Svensrud (Bnr 17) 3.10
Svensrud (Bnr 18) 3.10 Svensrud nedre (Bnr 87) 3.12
Svensrudengen (Bnr 19) 3.10 Syversengen (Bnr 64) 3.11
Sæteren (Bnr 13) 3.10 Sørenhaget (Bnr 32) 3.10
Sørli (Bnr 35) 3.10 Sørli (Bnr 36) 3.10
Sørli (Bnr 37) 3.10 Trollstua av Vangen (Bnr 83) 3.12
Tune (Bnr 84) 3.12 Vangen (Bnr 53) 3.10
Vesterås (Bnr 60) 3.11 Øgterstellet (Bnr 48) 3.10
Kurud (Gnr 30)
Aanerud (Bnr 97) 3.5 Aspeli (Bnr 79) 3.5
Bakken (Bnr 20) 3.5 Bakkeåsen (Bnr 73) 3.5
Benterud (Bnr 78) 3.5 Bjerkelia (Bnr 77) 3.5
Bjerkelia øvre (Bnr 89) 3.5 Bjørnebo (Bnr 107) 3.12
Bjørnevika (Bnr 110) 3.12 Bjørnlia (Bnr 101) 3.5
Bjørnseth (Bnr 40) 3.5 Brath (Bnr 90) 3.5
Brenna (Bnr 82) 3.5 Dahl (Bnr 96) 3.5
Damslett (Bnr 113) 3.12 Elvsett (Bnr 87) 3.5
Fagerhøi (Bnr 93) 3.5 Fagerhøi (Bnr 66) 3.5
Fagertun (Bnr 60) 3.5 Fagertun (Bnr 71) 3.5
Glomli (Bnr 85) 3.5 Granli (Bnr 88) 3.5
Granlia (Bnr 91) 3.5 Grønlia (Bnr 98) 3.5
Haugen (Bnr 59) 3.5 Haugli (Bnr 69) 3.5
Heia (Bnr 95) 3.5 Hyttebo (Bnr 74) 3.5
Ila (Bnr 111) 3.12 Jotun (Bnr 108) 3.12
Kjerringslaatten (Bnr 12) 3.5 Kringsjå (Bnr 102) 3.5
Kurud (Bnr 105) 3.12 Kurud (Bnr 112) 3.12
Kurud (Bnr 114) 3.12 Kurud (Bnr 115) 3.12
Kurud (Bnr 116) 3.12 Kurud (Bnr 117) 3.12
Kurud (Bnr 118) 3.12 Kurud (Bnr 119) 3.12
Kurud (Bnr 120) 3.12 Kurud (Bnr 121) 3.12
Kurud (Bnr 122) 3.12 Kurud (Bnr 123) 3.12
Kurud (Bnr 124) 3.12 Kurud (Bnr 1) 3.5
Kurud (Bnr 3) 3.5 Kurud (Bnr 4) 3.5
Kurud (Bnr 5) 3.5 Kurud (Bnr 6) 3.5
Kurud (Bnr 7) 3.5 Kurud (Bnr 103) 3.5
Kurud (Bnr 8) 3.5 Kurud (Bnr 9) 3.5
Kurud (Bnr 10) 3.5 Kurud (Bnr 11) 3.5
Kurud (Bnr 13) 3.5 Kurud (Bnr 15) 3.5
Kurud (Bnr 16) 3.5 Kurud (Bnr 17) 3.5
Kurud (Bnr 13) 3.5 Kurud (Bnr 13) 3.5
Kurud (Bnr 18) 3.5 Kurud (Bnr 18) 3.5
Kurud (Bnr 104) 3.5 Kurud (Bnr 19) 3.5
Kurud (Bnr 7) 3.5 Kurud (Bnr 22) 3.5
Kurud (Bnr 23) 3.5 Kurud (Bnr 23) 3.5
Kurud (Bnr 25) 3.5 Kurud (Bnr 28) 3.5
Kurud (Bnr 29) 3.5 Kurud (Bnr 30) 3.5
Kurud (Bnr 31) 3.5 Kurud (Bnr 32) 3.5
Kurud (Bnr 33) 3.5 Kurud (Bnr 34) 3.5
Kurud (Bnr 35) 3.5 Kurud (Bnr 94) 3.5
Kurud (Bnr 36) 3.5 Kurud (Bnr 37) 3.5
Kurud (Bnr 38) 3.5 Kurud (Bnr 39) 3.5
Kurud (Bnr 41) 3.5 Kurud (Bnr 42) 3.5
Kurud (Bnr 43) 3.5 Kurud (Bnr 44) 3.5
Kurud (Bnr 45) 3.5 Kurud (Bnr 46) 3.5
Kurud (Bnr 47) 3.5 Kurud (Bnr 48) 3.5
Kurud (Bnr 49) 3.5 Kurud (Bnr 99) 3.5
Kurud (Bnr 100) 3.5 Kurud (Bnr 54) 3.5
Kurud (Bnr 13) 3.5 Kurud (Bnr 58) 3.5
Kurud (Bnr 62) 3.5 Kurud (Bnr 63) 3.5
Kurud (Bnr 64) 3.5 Kurud (Bnr 68) 3.5
Kurud (Bnr 72) 3.5 Kurud (Bnr 70) 3.5
Kurud (Hyttebakken) (Bnr 2) 3.5 Kurud (Jord) (Bnr 26) 3.5
Kurud (skog) (Bnr 21) 3.5 Kurud skog (Bnr 106) 3.12
Kurusand (Bnr 55) 3.5 Larsplads (Bnr 27) 3.5
Lia (Bnr 52) 3.5 Løvaas (Bnr 86) 3.5
Løvlund (Bnr 83) 3.5 Løvlund (Bnr 75) 3.5
Skogli (Bnr 67) 3.5 Skogly (Bnr 56) 3.5
Solbakken (Bnr 109) 3.12 Solbakken (Bnr 51) 3.5
Solberg (Bnr 53) 3.5 Solhaug (Bnr 50) 3.5
Solheim (Bnr 61) 3.5 Solheim (Bnr 65) 3.5
Solstua (Bnr 84) 3.5 Soltun (Bnr 76) 3.5
Svenskehaugen (Bnr 81) 3.5 Torp (Bnr 80) 3.5
Øverby (Bnr 57) 3.5
Kvisler (Gnr 41)
Eide (Bnr 6) 3.7 Kvisler (Bnr 1) 3.7
Kvisler (Bnr 2) 3.7 Kvisler (Bnr 4) 3.7
Kvisler (Hellerud) Tjernet (Bnr 3) 3.7 Kvisler (Høiden) (Bnr 5) 3.7
Langeland mellem m.m (Gnr 50)
Langeland mellem (Bnr 3) 3.8 Langeland mellem (Bnr 4) 3.8
Langeland mellem (Bnr 5) 3.8 Langeland mellem (skog) (Bnr 2) 3.8
Langeland mellem (Øverjordet9 (Bnr 2) 3.8 Langeland mellem med Vangen øvre (Bnr 1) 3.8
Langeland øvre (Gnr 51)
Hebergløkken (Bnr 4) 3.8 Kjonejordet (Bnr 3) 3.8
Langeland østre (Bnr 13) 3.8 Langeland øvre (Bnr 6) 3.8
Langeland øvre (Bnr 10) 3.8 Langeland øvre (Bnr 12) 3.8
Langeland øvre (Hebergløkken) (Bnr 9) 3.8 Langeland øvre (Sorenskrivergaarden (Bnr 2) 3.8
Linløkken (Bnr 2) 3.8 Lunden (Bnr 1) 3.8
Lunden (Bnr 1) 3.8 Lunden (Bnr 1) 3.8
Lunden (Bnr 14) 3.8 Lunden (Bnr 15) 3.8
Lunden (Bnr 16) 3.8 Lunden (Bnr 17) 3.8
Lundstua (Bnr 11) 3.8 Opset (Bnr 7) 3.8
Solhaug (Bnr 8) 3.8 Vardheim (Bnr 5) 3.8
Lerud (Gnr 57)
Aaeng (Bnr 7) 3.8 Broen (Bnr 10) 3.8
Elverhøi (Bnr 8) 3.8 Kilen (Bnr 11) 3.8
Lerud (Bnr 1) 3.8 Lerud (Bnr 2) 3.8
Lerud (Bnr 3) 3.8 Lerud (Bnr 4) 3.8
Lerud (Bnr 5) 3.8 Lerud (Bnr 6) 3.8
Lervang (Bnr 13) 3.8 Myrvang (Bnr 9) 3.8
Vangen (Bnr 12) 3.8
Lier med Føsker (Gnr 24)
Askehuset (Bnr 7) 3.4 Flaen (Bnr 22) 3.4
Føsker (Bnr 1) 3.4 Kletta skog (Bnr 10) 3.4
Kletta skog (Bnr 11) 3.4 Kletta skog (Bnr 16) 3.4
Lier (Bnr 1) 3.4 Lier (Bnr 5) 3.4
Lier (Bnr 6) 3.4 Lier (Bnr 17) 3.4
Lier (Bnr 21) 3.4 Lier (Bnr 1) 3.4
Lier (Bnr 27) 3.4 Lier (Bnr 28) 3.4
Lier (husbehovsrett m.m) (Bnr 20) 3.4 Lier (Raalien) (Bnr 1) 3.4
Lier (skog) (Bnr 1) 3.4 Lier (skog) (Bnr 2) 3.4
Lier (skolejord) (Bnr 14) 3.4 Lierrastad (Bnr 24) 3.4
Lierrødningen (Bnr 29) 3.4 Norum (Bnr 26) 3.4
Raalien (Bnr 8) 3.4 Raalien (Bnr 12) 3.4
Raalien (sætervang) (Bnr 9) 3.4 Rydningen (Bnr 1) 3.4
Rydningen (Bnr 3) 3.4 Rydningen (Bnr 4) 3.4
Sagtomten (Bnr 18) 3.4 Soløia (Bnr 24) 3.4
Tollerudholtet (Bnr 23) 3.4 Vestvold (Bnr 30) 3.4
Lier med føsker (Gnr 24)
Vrangsagen (Bnr 13) 3.4
Lier med Føsker (Gnr 24)
Vrangsagen (Bnr 15) 3.4 Østli (Bnr 19) 3.4
Nesteby (Gnr 4)
Granvik (Bnr 9) 3.1 Mellem (Bnr 5) 3.1
Mellem søndre (Bnr 3) 3.1 Mellem søndre (Bnr 6) 3.1
Nesteby (Bnr 1) 3.1 Nesteby (Bnr 8) 3.1
Svendsrud (Bnr 2) 3.1 Tjernsby (Bnr 4) 3.1
Tjernsby (Bnr 7) 3.1
Nor vestre (Gnr 27)
Aadengen (Bnr 3) 3.4 Aspelund (Bnr 23) 3.4
Barbakken (Bnr 60) 3.4 Berger (Bnr 61) 3.4
Bergtun (Bnr 77) 3.4 Brattvold (Bnr 72) 3.4
Bækkeli (Bnr 24) 3.4 Bækkevold (Bnr 39) 3.4
Bækkevold (Bnr 46) 3.4 Eiketun (Bnr 66) 3.4
Eiketun (Bnr 25) 3.4 Elverhaug (Bnr 54) 3.4
Fagerheim (Bnr 56) 3.4 Fagertun (Bnr 21) 3.4
Fredheim (Bnr 74) 3.4 Fredheim (Bnr 55) 3.4
Furuseth (Bnr 65) 3.4 Furuseth (Bnr 65) 3.4
Gjervold (Bnr 45) 3.4 Granaas (Bnr 31) 3.4
Granheim (Bnr 82) 3.12 Granlia (Bnr 69) 3.4
Haugerbakken (Bnr 5) 3.4 Haugerbakken (Bnr 7) 3.4
Haugerbakken II (Bnr 51) 3.4 Holtteppen (Bnr 8) 3.4
Nor (Bnr 75) 3.4 Nor vestre (Bnr 78) 3.12
Nor vestre (Bnr 79) 3.12 Nor vestre (Bnr 80) 3.12
Nor vestre (Bnr 81) 3.12 Nor vestre (Bnr 71) 3.4
Nor vestre (Bnr 1) 3.4 Nor vestre (Bnr 2) 3.4
Nor vestre (Bnr 1) 3.4 Nor vestre (Bnr 4) 3.4
Nor vestre (Bnr 12) 3.4 Nor vestre (Bnr 14) 3.4
Nor vestre (Bnr 15) 3.4 Nor vestre (Bnr 16) 3.4
Nor vestre (Bnr 17) 3.4 Nor vestre (Bnr 18) 3.4
Nor vestre (Bnr 19) 3.4 Nor vestre (Bnr 20) 3.4
Nor vestre (Bnr 22) 3.4 Nor vestre (Bnr 30) 3.4
Nor vestre (Bnr 33) 3.4 Nor vestre (Bnr 37) 3.4
Nor vestre (Bnr 48) 3.4 Nor vestre (Bnr 49) 3.4
Nor vestre (Hjørnet) (Bnr 68) 3.4 Nor vestre (Skog og 2 husmannspl.) (Bnr 9) 3.4
Nordby (Bnr 36) 3.4 Nordhaget (Bnr 26) 3.4
Nordli (Bnr 32) 3.4 Nore (Bnr 29) 3.4
Norheim (Bnr 10) 3.4 Norhøi (Bnr 53) 3.4
Norlia (Bnr 34) 3.4 Norløkken (Bnr 35) 3.4
Norset (Bnr 44) 3.4 Norstua (Bnr 27) 3.4
Norstua (Bnr 28) 3.4 Rastad søndre (Bnr 11) 3.4
Rognli (Bnr 52) 3.4 Rognlia (Bnr 67) 3.4
Sandstad (Bnr 38) 3.4 Se: Kongsvinger serie 2, fol. 406 (Bnr ) 3.4
Skogli (Bnr 62) 3.4 Skogli (Bnr 62) 3.4
Skogli (Bnr 58) 3.4 Sletten (Bnr 57) 3.4
Solbakken (Bnr 43) 3.4 Solbakken (Bnr 43) 3.4
Sole (Bnr 40) 3.4 Solheim (Bnr 47) 3.4
Sollia (Bnr 59) 3.4 Solvang (Bnr 73) 3.4
Solvang (Bnr 42) 3.4 Solvang (Bnr 50) 3.4
Sundstuen (Bnr 6) 3.4 Torgerud (Bnr 41) 3.4
Venstad (Bnr 76) 3.4 Viborg (Bnr 70) 3.4
Volden (Bnr 63) 3.4 Øverby (Bnr 13) 3.4
Åsheim (Bnr 64) 3.4
Nor østre (Gnr 26)
Bjørndalen (Bnr 13) 3.4 Bjørndalen (Bnr 24) 3.4
Hagen (Bnr 20) 3.4 Kirkekroken (Bnr 17) 3.4
Mellem-Rastad (Bnr 23) 3.4 Nor østre (Bnr 2) 3.4
Nor østre (Bnr 4) 3.4 Nor østre (Bnr 6) 3.4
Nor østre (Bnr 7) 3.4 Nor østre (Bnr 8) 3.4
Nor østre (Bnr 9) 3.4 Nor østre (Bnr 10) 3.4
Nor østre (Bnr 14) 3.4 Nor østre (Bnr 16) 3.4
Nor østre (Bnr 14) 3.4 Nor østre (Bnr 21) 3.4
Nor østre (Bnr 22) 3.4 Nor østre (Langerud) (Bnr 1) 3.4
Nor østre (Myrteig) (Bnr 15) 3.4 Nor østre (nordre Langerud) (Bnr 1) 3.4
Nor østre (Svendsrud) (Bnr 3) 3.4 Nordby (Bnr 19) 3.4
Norlien (Bnr 11) 3.4 Norlien (Bnr 25) 3.4
Norstrand (Bnr 12) 3.4 Sagbakken (Bnr 18) 3.4
Vennersborg (Bnr 5) 3.4 Vennersborg (Bnr 5) 3.4
Nyhus (Gnr 45)
Agre (Bnr 7) 3.7 Nyhus (Bnr 1) 3.7
Nyhus (Bnr 2) 3.7 Nyhus (Bnr 3) 3.7
Nyhus (Bnr 4) 3.7 Nyhus (Bnr 5) 3.7
Nyhus (Bnr 6) 3.7
Overud (Gnr 8)
Hellerud nedre (Bnr 2) 3.1 Overud (Bnr 1) 3.1
Rustad nordre (Gnr 1)
Autobruk (Bnr 37) 3.1 Delerud nedre (Bnr 13) 3.1
Delerud østre (Bnr 20) 3.1 Fagertun (Bnr 25) 3.1
Mo (Bnr 38) 3.1 Nyheim (Bnr 26) 3.1
Roverudbroen (Bnr 4) 3.1 Rustad (Bnr 27) 3.1
Rustad (Bnr 28) 3.1 Rustad (Bnr 29) 3.1
Rustad (Bnr 30) 3.1 Rustad (Bnr 35) 3.1
Rustad (Bnr 39) 3.1 Rustad nordre (Bnr 1) 3.1
Rustad nordre (Bnr 2) 3.1 Rustad nordre (Bnr 5) 3.1
Rustad nordre (Bnr 2) 3.1 Rustad nordre (Bnr 6) 3.1
Rustad nordre (Bnr 7) 3.1 Rustad nordre (Bnr 9) 3.1
Rustad nordre (Bnr 10) 3.1 Rustad nordre (Bnr 11) 3.1
Rustad nordre (Bnr 12) 3.1 Rustad nordre (Bnr 15) 3.1
Rustad nordre (Bnr 16) 3.1 Rustad nordre (Bnr 17) 3.1
Rustad nordre (Bnr 18) 3.1 Rustad nordre (Bnr 19) 3.1
Rustad nordre (Bnr 21) 3.1 Rustad nordre (Bnr 22) 3.1
Rustad nordre (Bnr 23) 3.1 Rustad nordre (Bnr 24) 3.1
Rustad nordre (Bnr 31) 3.1 Rustad nordre (Bnr 32) 3.1
Rustad nordre (Bnr 33) 3.1 Rustad nordre (Bnr 34) 3.1
Rustad nordre (Sæterskogen) (Bnr 3) 3.1 Rydningen (Bnr 8) 3.1
Seljestad (Bnr 36) 3.1 Soli (Bnr 40) 3.1
Vildmyren (Bnr 14) 3.1
Rustad søndre (Gnr 2)
Bjerke (Bnr 5) 3.1 Borgen (Bnr 18) 3.1
Borgen (Bnr 19) 3.1 Rustad søndre (Bnr 1) 3.1
Rustad søndre (Bnr 2) 3.1 Rustad søndre (Bnr 3) 3.1
Rustad søndre (Bnr 4) 3.1 Rustad søndre (Bnr 6) 3.1
Rustad søndre (Bnr 7) 3.1 Rustad søndre (Bnr 8) 3.1
Rustad søndre (Bnr 9) 3.1 Rustad søndre (Bnr 10) 3.1
Rustad søndre (Bnr 11) 3.1 Rustad søndre (Bnr 12) 3.1
Rustad søndre (Bnr 13) 3.1 Rustad søndre (Bnr 15) 3.1
Rustad søndre (Bnr 16) 3.1 Rustad søndre (Bnr 17) 3.1
Slaatten (Bnr 14) 3.1
Sesselrud (Gnr 31)
Badstuen (Bnr 14) 3.6 Badstuen (Aasen) (Bnr 13) 3.6
Bæreivangen (Bnr 29) 3.6 Haugen (Bnr 25) 3.6
Lie (Bnr 19) 3.6 Reidarhaug (Bnr 30) 3.6
Sesselrud (Bnr 5) 3.6 Sesselrud (Bnr 6) 3.6
Sesselrud (Bnr 7) 3.6 Sesselrud (Bnr 9) 3.6
Sesselrud (Bnr 10) 3.6 Sesselrud (Bnr 11) 3.6
Sesselrud (Bnr 12) 3.6 Sesselrud (Bnr 16) 3.6
Sesselrud (Bnr 17) 3.6 Sesselrud (Bnr 27) 3.6
Sesselrud (Bnr 29) 3.6 Sesselrud (Bnr 31) 3.6
Sesselrud (Bnr 32) 3.6 Sesselrud (Raalien) (Bnr 2) 3.6
Sesselrud (Sæterskog) (Bnr 4) 3.6 Sesselrudbraaten (Bnr 15) 3.6
Sesselrudbraaten (Bnr 18) 3.6 Sesselrudbraaten (Bnr 20) 3.6
Sesselrudholmen (Bnr 22) 3.6 Skog (Bnr 1) 3.6
Skog (Bnr 3) 3.6 Skog (Bnr 8) 3.6
Stølen (Bnr 24) 3.6 Svendsrudgutua (Bnr 21) 3.6
Vålstrand (Bnr 26) 3.6 Vålvik (Bnr 23) 3.6
Sigernes m.m. (Gnr 22)
Aaen (Bnr 1) 3.4 Gauklia (Bnr 30) 3.4
Haukelien (Bnr 31) 3.4 Husbehovsrett (Bnr 17) 3.4
Kampemyrteig (Bnr 32) 3.4 Nergaarden (Bnr 26) 3.4
Nordli (Bnr 14) 3.4 Sigernes (Bnr 2) 3.4
Sigernes (Bnr 2) 3.4 Sigernes (Bnr 2) 3.4
Sigernes (Bnr 3) 3.4 Sigernes (Bnr 4) 3.4
Sigernes (Bnr 6) 3.4 Sigernes (Bnr 7) 3.4
Sigernes (Bnr 10) 3.4 Sigernes (Bnr 15) 3.4
Sigernes (Bnr 16) 3.4 Sigernes (Bnr 18) 3.4
Sigernes (Bnr 19) 3.4 Sigernes (Bnr 20) 3.4
Sigernes (Bnr 21) 3.4 Sigernes (Bnr 22) 3.4
Sigernes (Bnr 23) 3.4 Sigernes (Bnr 24) 3.4
Sigernes (Bnr 2) 3.4 Sigernes (Haukelien) (Bnr 11) 3.4
Sigernes (Kjensli) (Bnr 5) 3.4 Sigernes (Paulsmoen) (Bnr 9) 3.4
Sigernes (skog) (Bnr 12) 3.4 Sigernes nordre (Bnr 13) 3.4
Sigernes nordre (Bnr 13) 3.4 Sigernes nordre teig (Bnr 33) 3.4
Skog (Bnr 25) 3.4 Skogheim (Bnr 34) 3.4
Utsikt (Bnr 29) 3.4 Vangen (Bnr 8) 3.4
Sjøli (Gnr 11)
Bo (Bnr 10) 3.2 Bo (Bnr 12) 3.2
Granborg (Bnr 14) 3.2 Nordli (Bnr 13) 3.2
Sjøli (Bnr 1) 3.2 Sjøli (Bnr 2) 3.2
Sjøli (Bnr 4) 3.2 Sjøli (Bnr 5) 3.2
Sjøli (Bnr 7) 3.2 Sjøli (Bnr 8) 3.2
Sjøli nedre (Bnr 9) 3.2 Sjølimyren (Bnr 6) 3.2
Skog (Bnr 3) 3.2 Tarvelien (Bnr 11) 3.2
Skansgaarden (Gnr 6)
Breanna (Bnr 7) 3.1 Knauserud (Bnr 6) 3.1
Lysen (Bnr 12) 3.1 Mellandstorpet (Bnr 15) 3.1
Nytorpet nordre (Bnr 8) 3.1 Nytorpet søndre (Bnr 9) 3.1
Sagli (Bnr 11) 3.1 Skansgaarden (Bnr 1) 3.1
Skansgaarden (Bnr 3) 3.1 Skansgaarden (Bnr 5) 3.1
Skansgaarden (sæterskogen) (Bnr 2) 3.1 Skogstad (Bnr 14) 3.1
Smedstad nordre (Bnr 10) 3.1 Solbakken (Bnr 4) 3.1
Øiangen (Bnr 13) 3.1
Skinnarbøl (Gnr 7)
Benterud (Bnr 4) 3.1 Langtjernteigen (Bnr 5) 3.1
Skalfuruberget (Bnr 3) 3.1 Skinnarbøl (Bnr 1) 3.1
Skinnarbøl (Bnr 2) 3.1
Skulerud (Gnr 68)
Alfheim (Bnr 41) 3.11 Berger (Bnr 4) 3.11
Bergteigen (Bnr 58) 3.11 Breidablik (Bnr 26) 3.11
Bækken nordre (Bnr 37) 3.11 Bækken søndre (Bnr 36) 3.11
Bøhn (Bnr 33) 3.11 Dalheim (Bnr 40) 3.11
Damtjernengen (Bnr 28) 3.11 Granlunn (Bnr 54) 3.12
Haug (Bnr 51) 3.12 Heimskogen (Bnr 56) 3.12
Holmby (Bnr 6) 3.11 Katrinebråten (Bnr 44) 3.11
Kirketeppa (Bnr 57) 3.11 Kjernsli (Bnr 39) 3.11
Kjernsli (Bnr 59) 3.12 Kovholmen (Bnr 29) 3.11
Moen (Bnr 15) 3.11 Moen (Bnr 16) 3.11
Moen (Bnr 17) 3.11 Nytomten, Kjelling og Kjæreholmen (Bnr 13) 3.11
Skaubo (Bnr 50) 3.12 Skog (Bnr 19) 3.11
Skolehave (Bnr 34) 3.11 Skulerud (Bnr 1) 3.11
Skulerud (Bnr 1) 3.11 Skulerud (Bnr 2) 3.11
Skulerud (Bnr 3) 3.11 Skulerud (Bnr 5) 3.11
Skulerud (Bnr 7) 3.11 Skulerud (Bnr 7) 3.11
Skulerud (Bnr 7) 3.11 Skulerud (Bnr 11) 3.11
Skulerud (Bnr 10) 3.11 Skulerud (Bnr 11) 3.11
Skulerud (Bnr 12) 3.11 Skulerud (Bnr 18) 3.11
Skulerud (Bnr 23) 3.11 Skulerud (Bnr 24) 3.11
Skulerud (Bnr 25) 3.11 Skulerud (Bnr 27) 3.11
Skulerud (Bnr 32) 3.11 Skulerud (Bnr 46) 3.11
Skulerud (Bnr 1) 3.11 Skulerud (Bnr 53) 3.12
Skulerud (Bnr 55) 3.12 Skulerud (fremskogen) (Bnr 21) 3.11
Skulerud (seterskogen) (Bnr 20) 3.11 Skulerud skog (Bnr 19) 3.11
Skulerud skole (Bnr 42) 3.11 Skulerud søndre (Bnr 52) 3.12
Skulerud søndre (Bnr 52) 3.12 Skulerudhagen (Bnr 30) 3.11
Skulerudhagen (Bnr 31) 3.11 Skulerudmoen (Bnr 7) 3.11
Skulerudmoen (Bnr 11) 3.11 Skulerudvangen (Bnr 22) 3.11
Skulerudvangen (Bnr 38) 3.11 Solhaug (Bnr 35) 3.11
Solheim (Bnr 48) 3.11 Sten (Bnr 49) 3.12
Tangen (Bnr 9) 3.11 Varaldengen (Bnr 14) 3.11
Vellrudstorpet (Bnr 8) 3.11 Vesleberget (Bnr 45) 3.11
Vesleberget (Bnr 45) 3.11 Veslemo (Bnr 43) 3.11
Vestheim (Bnr 47) 3.11
Skyrud (Gnr 38)
Gransletten (Bnr 23) 3.7 Haugen (Bnr 10) 3.6
Krakaliteigene (Bnr 22) 3.7 Skyrud (Bnr 1) 3.6
Skyrud (Bnr 2) 3.6 Skyrud (Bnr 3) 3.6
Skyrud (Bnr 4) 3.6 Skyrud (Bnr 5) 3.6
Skyrud (Bnr 8) 3.6 Skyrud (Bnr 11) 3.6
Skyrud (Bnr 16) 3.7 Skyrud (Bnr 17) 3.7
Skyrud (Bnr 16) 3.7 Skyrud (Bnr 18) 3.7
Skyrud (Bnr 19) 3.7 Skyrud (Bnr 20) 3.7
Skyrud (Bnr 25) 3.7 Skyrud (2 kvernfald) (Bnr 13) 3.6
Skyrud (en del av teig nr. 12) (Bnr 12) 3.6 Skyrud (Heien) (Bnr 15) 3.7
Skyrud (Skitjernteig nr. 9 m.m.) (Bnr 14) 3.7 Skyrud (skog) (Bnr 6) 3.6
Skyrud (skog) (Bnr 7) 3.6 Skyrud (teig 12 i Blokkjærn skogsk. (Bnr 9) 3.6
Soltun (Bnr 24) 3.7 Tangen (Bnr 21) 3.7
Snare (Gnr 15)
Aabo (Bnr 21) 3.3 Bruberg (Bnr 22) 3.3
Engebraaten (Bnr 15) 3.3 Furulund (Bnr 13) 3.3
Furuset (Bnr 17) 3.3 Hagli (Bnr 25) 3.3
Holter (Bnr 27) 3.3 Linnås (Bnr 28) 3.3
Moen (Bnr 16) 3.3 Moteppen (Bnr 18) 3.3
Posteringen (Bnr 9) 3.3 Skogly (Bnr 23) 3.3
Snare (Bnr 1) 3.3 Snare (Bnr 2) 3.3
Snare (Bnr 3) 3.3 Snare (Bnr 4) 3.3
Snare (Bnr 5) 3.3 Snare (Bnr 6) 3.3
Snare (Bnr 7) 3.3 Snare (Bnr 8) 3.3
Snare (Bnr 10) 3.3 Snare (Bnr 11) 3.3
Snare (Bnr 12) 3.3 Snare (Bnr 14) 3.3
Snare (Bnr 19) 3.3 Snare (Bnr 24) 3.3
Snarebroen (Bnr 20) 3.3 Solborg (Bnr 26) 3.3
Solhaug (Bnr 29) 3.3
Solberg (Gnr 69)
Bergheim (Bnr 21) 3.12 Brunsberg (Bnr 15) 3.11
Elverhøi (Bnr 11) 3.11 Hagateppa (Bnr 4) 3.11
Hagateppa (Bnr 4) 3.11 Klakadalen (Bnr 5) 3.11
Nordhagen (Bnr 8) 3.11 Nordheim (Bnr 9) 3.11
Raparbergteig (Bnr 17) 3.11 Sikaaen (Bedafors) (Bnr 2) 3.11
Sjøvika (Bnr 16) 3.11 Skogen (Bnr 3) 3.11
Solberg (Bnr 14) 3.11 Solberg (Bnr 18) 3.11
Solberg (Bnr 19) 3.11 Solberg (Bnr 1) 3.11
Solberg (Bnr 3) 3.11 Solberg (Bnr 3) 3.11
Solbergengen (Bnr 12) 3.11 Solbergsvangen (Bnr 10) 3.11
Solbergsæter (Bnr 20) 3.11 Solheim (Bnr 13) 3.11
Sydhagen (Bnr 7) 3.11 Øster (Bnr 6) 3.11
Øverby (Bnr 22) 3.12
Spetalen (Gnr 37)
Braaten (Bnr 19) 3.6 Brøttum (Bnr 40) 3.12
Grubebakken (Bnr 4) 3.6 Grubebakken (Bnr 4) 3.6
Juven nedre skog (Bnr 33) 3.6 Juvmoen (Bnr 35) 3.6
Kilen (Bnr 32) 3.6 Kilen (Bnr 32) 3.6
Lilleheim (Bnr 41) 3.12 Lund (Bnr 29) 3.6
Mellem (Bnr 7) 3.6 Mellem (Bnr 8) 3.6
Mellem (Bnr 36) 3.6 Moen (Bnr 25) 3.6
Rallerudsetra (Bnr 38) 3.6 Skog (Bnr 18) 3.6
Skog (Bnr 34) 3.6 Skyrudhaugen nordre (Bnr 28) 3.6
Skyrudhaugen nordre (Bnr 30) 3.6 Skyrudtangen (Bnr 39) 3.6
Snekkerstuen (Bnr 37) 3.6 Spetalan (skog9 (Bnr 9) 3.6
Spetalen (Bnr 1) 3.6 Spetalen (Bnr 2) 3.6
Spetalen (Bnr 6) 3.6 Spetalen (Bnr 11) 3.6
Spetalen (Bnr 12) 3.6 Spetalen (Bnr 14) 3.6
Spetalen (Bnr 17) 3.6 Spetalen (Bnr 20) 3.6
Spetalen (Bnr 21) 3.6 Spetalen (Bnr 22) 3.6
Spetalen (Bnr 23) 3.6 Spetalen (Bnr 24) 3.6
Spetalen (Bnr 26) 3.6 Spetalen (Bnr 18) 3.6
Spetalen (2 skogteiger) (Bnr 13) 3.6 Spetalen (Monsrud) (Bnr 5) 3.6
Spetalen (sag med tomt) (Bnr 16) 3.6 Spetalen (skog) (Bnr 10) 3.6
Spetalen (Teig nr. 9 i hjemskogen) (Bnr 3) 3.6 Spetalen skog (Bnr 31) 3.6
Spetalen(skog9 (Bnr 15) 3.6
Spigernes m.m. (Gnr 22)
Granaas (Bnr 27) 3.4 Sjøstua (Bnr 28) 3.4
Strengelsrud (Gnr 17)
Aasbergaasen (Bnr 4) 3.3 Bergimellem (Bnr 6) 3.3
Finsrudrydningen og Torkelsbyrydn. (Bnr 7) 3.3 Husbehovsret (Bnr 14) 3.3
Lykkebo (Bnr 15) 3.3 Mariaasen (Bnr 10) 3.3
Mariaasen (Bnr 10) 3.3 Mariaasen (Bnr 10) 3.3
Sjøenden (Bnr 3) 3.3 Sjøenden (Bnr 3) 3.3
Skogli (Bnr 17) 3.3 Strengelsrud (Bnr 1) 3.3
Strengelsrud (Bnr 2) 3.3 Strengelsrud (Bnr 8) 3.3
Strengelsrud (Bnr 9) 3.3 Strengelsrud (Bnr 11) 3.3
Strengelsrud (Bnr 12) 3.3 Strengelsrud (Bnr 13) 3.3
Strengelsrud (Bnr 16) 3.3 Strengelsrud (Aasberget) (Bnr 5) 3.3
Strengelsrud (Halve Bergimellem) (Bnr 9) 3.3 Strengelsrudteppa (Bnr 18) 3.3
Strengelsrudteppa (Bnr 19) 3.3 Åsberget skog (Bnr 20) 3.3
Stømner ytre (Gnr 33)
Kollien (Bnr 14) 3.6 Raaliaasen (Bnr 12) 3.6
Raaliteigen (Bnr 13) 3.6 Sellanrå (Bnr 15) 3.6
Stømner ytre (Bnr 1) 3.6 Stømner ytre (Bnr 2) 3.6
Stømner ytre (Bnr 4) 3.6 Stømner ytre (Bnr 5) 3.6
Stømner ytre (Bnr 6) 3.6 Stømner ytre (Bnr 7) 3.6
Stømner ytre (Bnr 8) 3.6 Stømner ytre (Bnr 9) 3.6
Stømner ytre (Bogerpladsen) (Bnr 3) 3.6 Sæterskog og Larsliteigen (Bnr 11) 3.6
Tverteigen (Bnr 10) 3.6
Stømner øvre (Gnr 32)
Kollien (Bnr 23) 3.6 Onstad (Bnr 20) 3.6
Raalien (Bnr 17) 3.6 Stormyrens skog og havnebraate (Bnr 18) 3.6
Strand (Bnr 19) 3.6 Stømner øvre (Bnr 1) 3.6
Stømner øvre (Bnr 5) 3.6 Stømner øvre (Bnr 6) 3.6
Stømner øvre (Bnr 7) 3.6 Stømner øvre (Bnr 8) 3.6
Stømner øvre (Bnr 10) 3.6 Stømner øvre (Bnr 11) 3.6
Stømner øvre (Bnr 12) 3.6 Stømner øvre (Bnr 13) 3.6
Stømner øvre (Bnr 14) 3.6 Stømner øvre (Bnr 15) 3.6
Stømner øvre (Bnr 16) 3.6 Stømner øvre (Bnr 21) 3.6
Stømner øvre (Bnr 22) 3.6 Stømner øvre (Bnr 24) 3.6
Stømner øvre (plass Bakken m.m.) (Bnr 4) 3.6 Stømner øvre (Raalien) (Bnr 2) 3.6
Stømner øvre (skog) (Bnr 3) 3.6 Stømner øvre (Skogteig nr.2) (Bnr 9) 3.6
Sæter nordre (Gnr 56)
Engen (Bnr 11) 3.8 Haug/Snertingdal (Bnr 13) 3.8
Krokengen (Bnr 2) 3.8 Krokengen (Bnr 2) 3.8
Kvernen (Bnr 23) 3.8 Leraasen (Bnr 17) 3.8
Leraasen (Bnr 25) 3.8 Lerengen (Bnr 26) 3.8
Løkken (Bnr 6) 3.8 Løkken (Bnr 7) 3.8
Mellem (Bnr 21) 3.8 Skogly (Bnr 27) 3.8
Snertingdal (Bnr 8) 3.8 Snertingdal mittre (Bnr 22) 3.8
Sæer nordre (Bnr 2) 3.8 Sæter nordre (Bnr 1) 3.8
Sæter nordre (Bnr 3) 3.8 Sæter nordre (Bnr 4) 3.8
Sæter nordre (Bnr 5) 3.8 Sæter nordre (Bnr 10) 3.8
Sæter nordre (Bnr 12) 3.8 Sæter nordre (Bnr 14) 3.8
Sæter nordre (Bnr 15) 3.8 Sæter nordre (et skogstykke) (Bnr 9) 3.8
Sætersæter nordre (Bnr 18) 3.8 Sætersæter nordre (Bnr 19) 3.8
Sætesæter søndre (Bnr 20) 3.8 Sørli (Bnr 16) 3.8
Tangen søndre (Bnr 24) 3.8
Sæter søndre (Gnr 54)
Berg (Bnr 26) 3.8 Bjerkehaugen (Bnr 24) 3.8
Engebretsjordet m.m. (Bnr 20) 3.8 Glomstad (Bnr 28) 3.8
Kanten (Bnr 29) 3.12 Skansen (Bnr 16) 3.8
Skjæret (Bnr 8) 3.8 Skog (Bnr 5) 3.8
Skogly (Bnr 30) 3.12 Solhaug (Bnr 27) 3.8
Stenberg (Bnr 15) 3.8 Sundet (Bnr 6) 3.8
Sæter skog (Bnr 23) 3.8 Sæter søndre (Bnr 2) 3.8
Sæter søndre (Bnr 3) 3.8 Sæter søndre (Bnr 4) 3.8
Sæter søndre (Bnr 7) 3.8 Sæter søndre (Bnr 9) 3.8
Sæter søndre (Bnr 10) 3.8 Sæter søndre (Bnr 11) 3.8
Sæter søndre (Bnr 13) 3.8 Sæter søndre (Bnr 14) 3.8
Sæter søndre (Bnr 17) 3.8 Sæter søndre (Bnr 18) 3.8
Sæter søndre (Bnr 19) 3.8 Sæter søndre (Barnehjemmet) (Bnr 12) 3.8
Sæter søndre (Traastad søndre) (Bnr 8) 3.8 Sæter søndre og nordre m/Tronsrud (Bnr 1) 3.8
Sæterløkken (Bnr 25) 3.8 Vardehytta (Bnr 21) 3.8
Vinger Revefarm (Bnr 22) 3.8
Tollevsrud (Gnr 16)
Aabraaten (Bnr 10) 3.3 Andersrud (Bnr 1) 3.3
Andersrud (Bnr 3) 3.3 Andersrud (Bnr 15) 3.3
Bjørklund (Bnr 12) 3.3 Braaten (Bnr 5) 3.3
Braaten (Bnr 8) 3.3 Jørgenseth (Bnr 16) 3.3
Kultomten (Bnr 14) 3.3 Tollevsrud (Bnr 2) 3.3
Tollevsrud (Bnr 7) 3.3 Tollevsrud (Bnr 11) 3.3
Tollevsrud (Bnr 13) 3.3 Vrangsagen (Bnr 4) 3.3
Vrangsagen (Bnr 5) 3.3 Vrangsagen (Bnr 9) 3.3
Vrangsagen nedre (Bnr 6) 3.3
Traastad nordre (Gnr 52)
Alvspladsen vestre (Bnr 1) 3.8 Traastad nordre (Bnr 1) 3.8
Traastad nordre (Bnr 2) 3.8
Traastad søndre (Gnr 52)
Alvspladsen (Bnr 1) 3.8 Alvspladsen (Bnr 2) 3.8
Alvspladsen (Bnr 4) 3.8 Avlspladsen (Bnr 21) 3.8
Fjeldheim (Bnr 8) 3.8 Fredbo (Bnr 18) 3.8
Fredheim (Bnr 10) 3.8 Furukollen (Bnr 15) 3.8
Idrettsplassen (Bnr 13) 3.8 Løkken (Bnr 14) 3.8
Rolighet (Rammsløkken) (Bnr 2) 3.8 Smedheim (Bnr 12) 3.8
Solheim (Bnr 9) 3.8 Sysla (Bnr 11) 3.8
Traastad søndre (Bnr 5) 3.8 Traastad søndre (Bnr 6) 3.8
Traastad søndre (Bnr 16) 3.8 Traastad søndre (Bnr 17) 3.8
Traastad søndre (Bnr 19) 3.8 Traastad søndre (Bnr 20) 3.8
Traastad søndre (Vingers prestegrd) (Bnr 7) 3.8
Traastads søndre (Gnr 52)
Alvspladsen (Winsnesløkken) (Bnr 3) 3.8
Tronsrud (Gnr 55)
Kvernen (Bnr 2) 3.8 Kvernen (Bnr 7) 3.8
Leraasen (Bnr 9) 3.8 Lerengen (Bnr 10) 3.8
Mellem (Bnr 4) 3.8 Snertingdal mittre (Bnr 5) 3.8
Sæterløkken (Bnr 12) 3.8 Sætersundet (Bnr 11) 3.8
Sørli (Bnr 6) 3.8 Tangen søndre (Bnr 8) 3.8
Tronsrud (Bnr 3) 3.8 Tronsrud (Tangen) (Bnr 1) 3.8
Utgaarden (Gnr 59)
Aas (Bnr 56) 3.9 Berget (Bnr 1) 3.9
Berget (Bnr 1) 3.9 Bjerkelien (Bnr 42) 3.9
Bratli (Bnr 87) 3.12 Brødbølfoss (Bnr 58) 3.9
Brødbølfoss (Bnr 65) 3.9 Brødbølfossen (Bnr 63) 3.9
Brødbølfossen (Bnr 64) 3.9 Brødbølfossen (Bnr 66) 3.9
Brødbølfossen (Bnr 67) 3.9 Elvebakken (Bnr 57) 3.9
Fagerli (Bnr 86) 3.12 Fjelltun (Bnr 76) 3.9
Fjeltun (Bnr 75) 3.9 Flaen (Bnr 79) 3.12
Flaen (Bnr 80) 3.12 Flaen (Bnr 81) 3.12
Flaen (Bnr 82) 3.12 Floen (Bnr 78) 3.12
Fosseskiftet (Bnr 60) 3.9 Fosseskiftet (Bnr 61) 3.9
Fosseskiftet (Bnr 62) 3.9 Fossteppa (Bnr 85) 3.12
Fredheim (Bnr 68) 3.9 Granaas (Bnr 83) 3.12
Grøndalssagens tomt (Bnr 73) 3.9 Haget (Bnr 59) 3.9
Hallteigen (Bnr 12) 3.9 Hallteigen (Bnr 22) 3.9
Haugen (Bnr 46) 3.9 Husmandskiftet (Bnr 40) 3.9
Johanskiftet (Bnr 38) 3.9 Kjærrebraaten (Bnr 55) 3.9
Kjærret vestre (Bnr 44) 3.9 Larsbråten (Bnr 71) 3.9
Laveskiftet (Bnr 37) 3.9 Laveskiftet (Bnr 53) 3.9
Lekeplass (Bnr 84) 3.12 Lilleengteigen (Bnr 72) 3.9
Linnerud (Bnr 19) 3.9 Linnerud (Bnr 77) 3.9
Nodre Tangteig (Bnr 88) 3.12 Oppistuen (Bnr 69) 3.9
Solstad (Bnr 70) 3.9 Solstua (Bnr 74) 3.9
Sæteraasen (Bnr 13) 3.9 Sæterteppa (Bnr 54) 3.9
Sørjordet (Bnr 39) 3.9 Tangen (Bnr 89) 3.12
Tangen (Bnr 90) 3.12 Tangen (Bnr 91) 3.12
Tangen (Bnr 92) 3.12 Tangen (Bnr 93) 3.12
Tangen (Bnr 94) 3.12 Tæppa og Storbraaten (Bnr 43) 3.9
Utgaarden (Bnr 95) 3.12 Utgaarden (Bnr 1) 3.9
Utgaarden (Bnr 1) 3.9 Utgaarden (Bnr 1) 3.9
Utgaarden (Bnr 2) 3.9 Utgaarden (Bnr 2) 3.9
Utgaarden (Bnr 4) 3.9 Utgaarden (Bnr 6) 3.9
Utgaarden (Bnr 7) 3.9 Utgaarden (Bnr 8) 3.9
Utgaarden (Bnr 9) 3.9 Utgaarden (Bnr 10) 3.9
Utgaarden (Bnr 11) 3.9 Utgaarden (Bnr 13) 3.9
Utgaarden (Bnr 13) 3.9 Utgaarden (Bnr 13) 3.9
Utgaarden (Bnr 13) 3.9 Utgaarden (Bnr 13) 3.9
Utgaarden (Bnr 15) 3.9 Utgaarden (Bnr 18) 3.9
Utgaarden (Bnr 20) 3.9 Utgaarden (Bnr 20) 3.9
Utgaarden (Bnr 23) 3.9 Utgaarden (Bnr 24) 3.9
Utgaarden (Bnr 26) 3.9 Utgaarden (Bnr 27) 3.9
Utgaarden (Bnr 28) 3.9 Utgaarden (Bnr 29) 3.9
Utgaarden (Bnr 33) 3.9 Utgaarden (Bnr 35) 3.9
Utgaarden (Bnr 36) 3.9 Utgaarden (Bnr 41) 3.9
Utgaarden (Bnr 45) 3.9 Utgaarden (Bnr 49) 3.9
Utgaarden (Bnr 51) 3.9 Utgaarden (Bnr 52) 3.9
Utgaarden (Berget) (Bnr 34) 3.9 Utgaarden (Fladen) (Bnr 14) 3.9
Utgaarden (Haget) (Bnr 25) 3.9 Utgaarden (kun jord) (Bnr 2) 3.9
Utgaarden (kun jord) (Bnr 3) 3.9 Utgaarden (kun jord) (Bnr 5) 3.9
Utgaarden (sæteren) (Bnr 30) 3.9 Utgaarden (sæteren) (Bnr 31) 3.9
Utgaarden (sæteren) (Bnr 32) 3.9 Veststuen (Bnr 47) 3.9
Østby (Bnr 16) 3.9 Østby (Bnr 17) 3.9
Østby (Bnr 48) 3.9 Østli (Bnr 50) 3.9
Vangen ytre (Gnr 49)
Bjørkli (Bnr 9) 3.8 Kilen (Bnr 3) 3.8
Kilen (Bnr 4) 3.8 Lilleskjæret (Bnr 6) 3.8
Skogly (Bnr 8) 3.8 Skogtun (Bnr 7) 3.8
Solbakken (Bnr 10) 3.8 Vangen ytre (Bnr 1) 3.8
Vangen ytre (Bnr 2) 3.8 Vangen østre (Bnr 5) 3.8
Varildskogen (Gnr 71)
Aronstorp nedre (Bnr 6) 3.12 Aronstorpet (Bnr 5) 3.12
Granås (Bnr 7) 3.12 Varildskogen (Bnr 1) 3.12
Varildskogen (Nordby) (Bnr 4) 3.12 Varildskogen (søndre) (Bnr 2) 3.12
Viker (Bnr 3) 3.12
Øiset nedre (Gnr 42)
Hakestuen (Bnr 6) 3.7 Hakestuen (Bnr 13) 3.7
Hakestufaldet (Bnr 7) 3.7 Hakestufallet (Bnr 14) 3.7
Hovland (Bnr 9) 3.7 Mellem (Bnr 11) 3.7
Perstua (Bnr 10) 3.7 Øiset nedre (Bnr 1) 3.7
Øiset nedre (Bnr 2) 3.7 Øiset nedre (Bnr 3) 3.7
Øiset nedre (Bnr 4) 3.7 Øiset nedre (Bnr 5) 3.7
Øiset nedre (Bnr 8) 3.7 Øisethøgda (Bnr 12) 3.7
Øiset øvre (Gnr 43)
Bergset (Bnr 13) 3.7 Kalmyren (Bnr 12) 3.7
Kjølen (Bnr 11) 3.7 Svarthus (Bnr 6) 3.7
Øiset øvre (Bnr 1) 3.7 Øiset øvre (Bnr 2) 3.7
Øiset øvre (Bnr 3) 3.7 Øiset øvre (Bnr 4) 3.7
Øiset øvre (Bnr 7) 3.7 Øiset øvre (Bnr 9) 3.7
Øiset øvre (Bnr 10) 3.7 Øiset øvre (Bnr 14) 3.7
Øiset øvre (Kjølen) (Bnr 5) 3.7 Øiset øvre (Our) (Bnr 8) 3.7
Østgaarden (Gnr 61)
Aaberg (Bnr 5) 3.10 Aamot (Bnr 7) 3.10
Aasli (Bnr 16) 3.10 Aasmoen (Bnr 14) 3.10
Dristigs Idrettsplass (Bnr 28) 3.10 Granbo (Bnr 25) 3.10
Grøndalen sags lastetomt (Bnr 22) 3.10 Hasselbakken (Bnr 31) 3.12
Laukjølen (Bnr 20) 3.10 Nyholth (Bnr 26) 3.10
Sandberg (Bnr 30) 3.12 Sandmo (Bnr 24) 3.10
Sjøstrand (Bnr 17) 3.10 Skogheim (Bnr 19) 3.10
Snekkermoen (Bnr 8) 3.10 Snekkermoen (Bnr 10) 3.10
Solhaug (Bnr 27) 3.10 Tunvall (Bnr 29) 3.12
Valåsmoen (Bnr 21) 3.10 Vestli (Bnr 15) 3.10
Østgaarden (Bnr 1) 3.10 Østgaarden (Bnr 1) 3.10
Østgaarden (Bnr 3) 3.10 Østgaarden (Bnr 3) 3.10
Østgaarden (Bnr 3) 3.10 Østgaarden (Bnr 4) 3.10
Østgaarden (Bnr 6) 3.10 Østgaarden (Bnr 9) 3.10
Østgaarden (Bnr 11) 3.10 Østgaarden (Bnr 12) 3.10
Østgaarden (Bnr 23) 3.10 Østgaarden (skog) (Bnr 2) 3.10
Østgaarden handelsted (Botne) (Bnr 13) 3.10 Østmoen (Bnr 18) 3.10