Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Søkeresultat Min tilpasning Informasjon


Panteregister

Sør-Hedmark
Løten
Aadalen (Gnr 224)
Aadalen nordre (Bnr 9) 3.4 Aadals brug (Bnr 1) 3.1
Aadals brug (Bnr 1) 3.1 Aadals Brug (Bnr 1) 3.3
Aalsvold Møllebrug (Bnr 1) 3.1 Drakonmyren (Bnr 1) 3.1
Et Qværnebrug af Aadalen (Bnr 1) 3.1 Gamlebo (Forpakterbiligen) (Bnr 14) 3.4
Grindstuen (Bnr 2) 3.1 Grindstuen (Bnr 2) 3.3
Idrettsplassen (Bnr 6) 3.4 Ingeniørboligen (Bnr 12) 3.4
Jordstykket av Aadalen (Bnr 1) 3.1 Kultomten (Bnr 1) 3.2
Maihaugen (Bnr 10) 3.4 Moskau (Bnr 3) 3.3
Moskau nordre (Bnr 8) 3.4 Murgården (Bnr 11) 3.4
Myre (Bnr 7) 3.4 Parken (Bnr 13) 3.4
Skogheim (Bnr 4) 3.4 Sole (Bnr 5) 3.4
Svartelvbruget (Bnr 1) 3.1 Verksmesterboligen (Bnr 15) 3.4
Øvre Tregård (Bnr 16) 3.4
Aalsvold (Gnr 223)
Aadalssveen (Bnr 3) 3.1 Aalsvold (Bnr 1) 3.1
Aalsvold (Bnr 1) 3.2 Dragonmyren (Bnr 7) 3.4
Ekeberg og Aasmarkstykket (Bnr 2) 3.1 Ekebergshaugen (Bnr 4) 3.2
Ljasmedmyren (Bnr 8) 3.4 Spikerklypperiet (Bnr 9) 3.4
Stensberg (Bnr 5) 3.2 Stensberg vestre (Bnr 10) 3.4
Ålsvold søndre (Bnr 6) 3.4
Aanestad (Gnr 155)
Aanestad (Bnr 1) 3.1 Lillehagen (Bnr 2) 3.4
Torvestad (Bnr 3) 3.4
Aarsrud nordre (Gnr 73)
Aarsrud nordre (Bnr 1) 3.1 Bakken (Bnr 2) 3.2
Bækkelund (Bnr 4) 3.4 Stenset vestre (Bnr 3) 3.3
Aarsrudsveen (Gnr 91)
Aarsrudsveen (Bnr 1) 3.1 Bakstad (Bnr 2) 3.2
Bakstad (Bnr 2) 3.4
Aasvold (Gnr 223)
Aadalssveen (Bnr 3) 3.4 Aasmarkstykket (Bnr 2) 3.2
Almenningsstykket (Gnr 273)
Almenningsstykket (Bnr 1) 3.4
Balke (Gnr 10)
Balke (Bnr 1) 3.1 Balke nordre (Bnr 2) 3.1
Balke nordre (Bnr 2) 3.2 Balke Ødegaard (Bnr 8) 3.3
Grønli (Bnr 7) 3.3 Moen (Bnr 6) 3.3
Sandbakken (Bnr 3) 3.2 Solvang (Bnr 4) 3.3
Svestuen (Bnr 9) 3.3 Vestli (Bnr 5) 3.3
Bastaasen (Gnr 234)
Bastaasen (Bnr 1) 3.1
Benningstad lille (Gnr 227)
Sjurstuen (Bnr 9) 3.3
Benningstad lille (Gnr 227)
Aaset (Bnr 8) 3.2 Benningstad lille (Bnr 1) 3.1
Benningstad lille (Bnr 1) 3.4 Benningstad søndre (Bnr 1) 3.1
Bjørnbakken (Bnr 6) 3.2 Bjørnbakken østre (Bnr 17) 3.4
Engebakken (Bnr 10) 3.2 Engebakken østre (Bnr 16) 3.4
Fløtholen (Bnr 5) 3.2 Fløtholen østre (Bnr 14) 3.4
Hageløkken (Bnr 3) 3.2 Langhagen (Bnr 11) 3.3
Myrlund (Bnr 13) 3.4 Nygaard (Bnr 2) 3.1
Nygård østre (Bnr 15) 3.4 Nyværelset (Bnr 7) 3.1
Nyværelset (Bnr 7) 3.3 Sjurstuen (Bnr 9) 3.1
Vestli (Bnr 12) 3.3 Volla (Bnr 4) 3.2
Benningstad store (Gnr 229)
Benningstad store (Bnr 1) 3.1 Hagen (Bnr 3) 3.3
Sørli (Bnr 2) 3.1
Berg (Gnr 196)
Arneberg (Bnr 66) 3.4 Berg (Bnr 60) 3.4
Berg midre (Bnr 62) 3.4 Berg vestre (Bnr 6) 3.3
Berg vestre med Bergsveen m.m. (Bnr 6) 3.1 Berg østre med Nestadjordet (Bnr 1) 3.1
Bergsveen (Bnr 6) 3.1 Besshøi (Bnr 4) 3.2
Bilit (Bnr 42) 3.4 Bilit (Bnr 44) 3.4
Bilit vestre (Bnr 65) 3.4 Bilit østre (Bnr 43) 3.4
Biografen (Bnr 49) 3.4 Borg (Bnr 37) 3.3
Borgly (Bnr 64) 3.4 Bristol (Bnr 50) 3.4
Bøndernes Hus (Bnr 67) 3.4 Elisenberg (Bnr 56) 3.4
Flaagaajordet (Bnr 6) 3.2 Fredli (Bnr 58) 3.4
Frydenberg (Bnr 8) 3.2 Frydenberg (Bnr 8) 3.4
Frydenlund (Bnr 19) 3.1 Frydenlund (Bnr 16) 3.2
Granberg (Bnr 25) 3.1 Haug (Bnr 23) 3.1
Heimdal (Bnr 20) 3.1 Heimdal (Bnr 20) 3.4
Herberg (Bnr 17) 3.2 Hjemstad (Bnr 14) 3.2
Hurven (Bnr 57) 3.4 Ile (Bnr 35) 3.2
Kilde (Bnr 7) 3.2 Kilde (Bnr 7) 3.4
Koldberg (Bnr 11) 3.2 Liberg (Bnr 36) 3.1
Liberg (Bnr 36) 3.4 Lilleberg (Bnr 3) 3.2
Lilleberg (Bnr 3) 3.4 Lindberg (Bnr 51) 3.4
Løberg (Bnr 21) 3.2 Løberg (Bnr 21) 3.3
Løberg søndre (Bnr 24) 3.1 Løberg søndre (Bnr 24) 3.3
Løiten Potetbus Sidespor (Bnr 48) 3.4 Løiten Trævarefabrik (Bnr 45) 3.4
Løkken (Bnr 12) 3.2 Magnor (Bnr 55) 3.4
Melby (Bnr 31) 3.3 Moberg (Bnr 32) 3.2
Møllen (Bnr 39) 3.3 Nordberg (Bnr 13) 3.2
Nordhagen (Bnr 22) 3.2 Nordhagen søndre (Bnr 46) 3.4
Nyberg (Bnr 28) 3.2 Samhold (Bnr 41) 3.4
Smeby (Bnr 5) 3.2 Snippen (Bnr 59) 3.4
Sparebanken (Bnr 38) 3.3 Stabursløkken (Bnr 61) 3.4
Stafsberg (Bnr 40) 3.3 Søberg nordre (Bnr 30) 3.3
Sørberg (Bnr 9) 3.2 Tingberg (Bnr 15) 3.2
Tomten (Bnr 27) 3.2 Tomteutvidelsen (Bnr 54) 3.4
Trapez (Bnr 53) 3.4 Triangelen (Bnr 52) 3.4
Tønsberg (Bnr 2) 3.1 Tønsberg (Bnr 2) 3.1
Utgaard (Bnr 29) 3.3 Venneberg (Bnr 33) 3.2
Venneberg (Bnr 10) 3.2 Venneberg nordre (Bnr 47) 3.4
Venneberg østre (Bnr 26) 3.3 Vensberg (Bnr 4) 3.2
Vestberg (Bnr 63) 3.4 Wold (Bnr 18) 3.1
Berg østre (Gnr 196)
Nestajordet (Bnr 1) 3.2
Berger (Gnr 39)
Berger (Bnr 1) 3.1 Berger (Bnr 1) 3.4
Berger lille (Bnr 1) 3.1 Berger med Budor sæter (Bnr 1) 3.1
Bergersnippen (Bnr 6) 3.4 Bergersveen (Bnr 1) 3.1
Bratli (Bnr 5) 3.3 Engseth (Bnr 7) 3.4
Fjeld (Bnr 3) 3.1 Jordstykket (Bnr 1) 3.1
Moe (Bnr 4) 3.3
Bergseng (Gnr 36)
Bergseng (Bnr 1) 3.1
Bergset (Gnr 66)
Bakken (Bnr 2) 3.2 Bergset (Bnr 1) 3.1
Vestli (Bnr 3) 3.4
Besseby (Gnr 209)
Bakmoen (Bnr 3) 3.2 Besseby (Bnr 1) 3.1
Besseby vestre (Bnr 2) 3.2 Elvarheim (Bnr 5) 3.4
Vestby (Bnr 4) 3.4
Bjørke nordre (Gnr 212)
Bjørke nordre (Bnr 1) 3.1 Eggen nordre (Bnr 2) 3.4
Vesthagen (Bnr 3) 3.4
Bjørke vestre (Gnr 213)
Bjartheim (Bnr 10) 3.1 Bjørke vestre (Bnr 1) 3.1
Eggen (Bnr 6) 3.1 Granberg (Bnr 5) 3.2
Linderud (Bnr 8) 3.1 Linderud (Bnr 8) 3.4
Linderud søndre (Bnr 11) 3.1 Linderud vestre (Bnr 12) 3.4
Nyberg (Bnr 7) 3.1 Nyberg (Bnr 7) 3.4
Nyberg søndre (Bnr 9) 3.3 Solbakken nordre (Bnr 13) 3.4
Storødegaarden (Bnr 2) 3.1 Søbak (Bnr 4) 3.2
Sørhagen (Bnr 3) 3.2
Bjørke østre (Gnr 214)
Bjerkeli (Bnr 11) 3.2 Bjørke søndre (Bnr 10) 3.2
Bjørke østre (Bnr 1) 3.1 Bjørke østre (Bnr 1) 3.2
Bjørke østre (Bnr 1) 3.3 Bjørke østre (Bnr 1) 3.3
Bjørkli (Bnr 3) 3.2 Bjørkmoen (Bnr 1) 3.2
Bjørkmoen (Bnr 5) 3.2 Bjørnstad (Bnr 2) 3.1
Folkehjem (Bnr 6) 3.2 Graaberg (Bnr 4) 3.2
Hauglund (Bnr 13) 3.3 Hauglund (Bnr 16) 3.4
Huseby (Bnr 9) 3.2 Opseth (Bnr 14) 3.3
Rosenberg (Bnr 8) 3.2 Skjærbæk (Bnr 15) 3.4
Stensbak (Bnr 7) 3.2 Thorsgaard (Bnr 12) 3.3
Bjørnstad (Gnr 172)
Bjørnstad (Bnr 1) 3.1 Bjørnstad (Bnr 1) 3.2
Bjørnstad søndre (Bnr 3) 3.3 Bjørnstad vestre (Bnr 2) 3.1
Norstad (Bnr 4) 3.3
Bløtmyren (Gnr 173)
Bløtmyren (Bnr 1) 3.1 Myhr (Bnr 1) 3.2
Brandsrud (Gnr 119)
Brandsrud (Bnr 1) 3.1 Brandsrud søndre (Bnr 5) 3.2
Brandsrud østre (Bnr 6) 3.2 Løkken (Bnr 4) 3.2
Nordløkken (Bnr 3) 3.2 Nordløkken (Bnr 3) 3.2
Stuen (Bnr 2) 3.2
Brenna (Gnr 158)
Brenna (Bnr 1) 3.1 Brenna (Bnr 1) 3.4
Brennholen lille (Gnr 128)
Bjørnrud (Bnr 2) 3.1 Brennholen lille (Bnr 1) 3.1
Brennholstuen m.m. (Gnr 131)
Brenholstuen (Bnr 1) 3.4 Brennholstuen med Indhegningen (Bnr 1) 3.1
Heimdal (Bnr 2) 3.4 Innhegningen (Bnr 1) 3.1
Solbakken (Bnr 3) 3.4
Brevad (Gnr 83)
Brevad (Bnr 1) 3.1 Brevad (Bnr 1) 3.2
Engen (Bnr 5) 3.2 Foskum (Bnr 1) 3.3
Furali (Bnr 7) 3.3 Jordet (Bnr 4) 3.2
Sagholmen (Bnr 2) 3.2 Stenset (Bnr 6) 3.2
Tanga (Bnr 3) 3.2
Brottet (Gnr 60)
Brottet (Bnr 1) 3.1
By (Gnr 220)
Aasgaard (Bnr 6) 3.4 By (Bnr 1) 3.1
By (Bnr 1) 3.4 By Mølle (Bnr 8) 3.4
Byvold (Bnr 2) 3.2 Engen (Bnr 3) 3.4
Kalfaret (Bnr 4) 3.4 Kalfaret II (Bnr 7) 3.4
Kalfaret III (Bnr 9) 3.4 Nordby (Bnr 5) 3.4
Bækengen nordre (Gnr 271)
Bækengen nordre (Bnr 1) 3.1
Bækengen søndre (Gnr 270)
Bækengen søndre (Bnr 1) 3.1
Bækken (Gnr 239)
Bækken (Bnr 1) 3.1 Bækkeskogen (Bnr 2) 3.2
Bækkum (Gnr 115)
Aalborg (Bnr 3) 3.4 Bækkum (Bnr 1) 3.1
Lilleløkken (Bnr 2) 3.4
Dalen (Gnr 248)
Dalen (Bnr 1) 3.1 Engebakken (Bnr 3) 3.2
Fjellberg (Bnr 8) 3.4 Lømo (Bnr 6) 3.4
Sørsveen vestre (Bnr 2) 3.1 Søsveen (Bnr 5) 3.3
Søsveen østre (Bnr 1) 3.1 Tajet (Bnr 4) 3.2
Vestberg (Bnr 7) 3.4
Dotterud (Gnr 52)
Dotterud (Bnr 1) 3.1
Dyreng (Gnr 184)
Dyreng (Bnr 1) 3.1 Hafslund (Bnr 5) 3.3
Sveen østre (Bnr 2) 3.2
Dyreng (Dyri) (Gnr 184)
Dyreng (Dyri) (Bnr 1) 3.4 Dyrihagen (Bnr 11) 3.4
Dyristuen (Bnr 10) 3.4 Engemoen nordre (Bnr 13) 3.4
Hagajordet (Bnr 6) 3.4 Møistad (Bnr 15) 3.4
Møistad østre (Bnr 16) 3.4 Nordre Dyriskog (Bnr 7) 3.4
Stubstad (Bnr 14) 3.4 Søeng (Bnr 9) 3.4
Søhagen (Bnr 12) 3.4 Søndre Dyriskog (Bnr 8) 3.4
Dyrhaug (Dyri) (Gnr 184)
Møistad søndre (Bnr 17) 3.4
Dyri (Gnr 184)
Bjørklund (Bnr 3) 3.3 Fjeldvang (Bnr 4) 3.3
Ebru (Gnr 151)
Ebru (Bnr 1) 3.1 Ebru (Bnr 1) 3.1
Kjernli (Bnr 5) 3.4 Nordgaard (Bnr 4) 3.4
Rundhaug (Bnr 3) 3.1 Østjordet (Bnr 2) 3.2
Østjordet (Bnr 2) 3.4
Ekern (Gnr 125)
Ekrumshagen (Bnr 2) 3.3
Ekrum (Gnr 125)
Ekrum (Bnr 1) 3.1
Enerholmen (Gnr 146)
Enerholmen (Bnr 1) 3.1
Enge østre (Gnr 195)
Aarvold (Bnr 4) 3.2 Engebakken søndre (Bnr 8) 3.3
Engelhaug vestre (Gnr 221)
Aas (Bnr 3) 3.1 Aas (Bnr 6) 3.2
Engelhaug vestre (Bnr 1) 3.1 Engelhaug vestre (Bnr 1) 3.4
Engeli (Bnr 22) 3.3 Engevoll (Bnr 30) 3.4
Englaugbakken (Bnr 12) 3.1 Fagerhaug (Bnr 14) 3.1
Fagertun (Bnr 9) 3.1 Fagertun (Bnr 17) 3.3
Fjeldstad (Bnr 10) 3.1 Fjærgaard østre (Bnr 26) 3.4
Fornebo (Bnr 32) 3.4 Furuset (Bnr 13) 3.1
Granly (Bnr 16) 3.3 Granly søndre (Bnr 27) 3.4
Haglund (Bnr 8) 3.2 Hegg (Bnr 33) 3.3
Holmen (Bnr 3) 3.1 Holtan (Bnr 28) 3.4
Lundvoll (Bnr 31) 3.4 Moen (Bnr 2) 3.1
Moen (Engelaugsmoen) (Bnr 2) 3.3 Nyhuset (Bnr 3) 3.3
Nyhuset med Holmen og Aas (Bnr 3) 3.1 Nyhuset med Holmen og Aas (Bnr 3) 3.2
Nyhussagen (Bnr 4) 3.2 Skjærgaard (Bnr 24) 3.4
Skjærstad (Bnr 5) 3.2 Skog (Bnr 18) 3.3
Skoghaug (Bnr 29) 3.4 Skoglund (Bnr 19) 3.3
Skønhaug (Bnr 15) 3.1 Solbakken østre (Bnr 25) 3.4
Sollien (Bnr 23) 3.4 Solstad (Bnr 7) 3.2
Steinhaug (Bnr 21) 3.3 Stensbak (Bnr 20) 3.3
Vardhaug (Bnr 11) 3.1 Wardhaug (Bnr 11) 3.4
Engelhaug østre (Gnr 222)
Berggrund (Bnr 26) 3.4 Elvartun (Bnr 21) 3.3
Elvartun østre (Bnr 38) 3.4 Elverhøi (Bnr 9) 3.2
Engelhaug (Bnr 1) 3.2 Engelhaug østre (Bnr 1) 3.1
Engelhaug østre (Bnr 1) 3.2 Engelhaug østre (Bnr 1) 3.3
Engelhaug østre (Bnr 1) 3.3 Engelhaug østre (Bnr 1) 3.4
Engelhaugsbakken (Bnr 29) 3.4 Engvold (Bnr 19) 3.3
Falkheim (Bnr 11) 3.2 Falkheim (Bnr 11) 3.2
Fjælgaard (Bnr 2) 3.1 Fjærgaard vestre (Bnr 3) 3.2
Furubakken (Bnr 6) 3.2 Furuli (Bnr 15) 3.3
Grindbakken (Bnr 7) 3.2 Grøndal (Bnr 22) 3.4
Hammer (Bnr 23) 3.4 Hasselbakken (Bnr 14) 3.3
Hauge (Bnr 24) 3.4 Huse (Bnr 27) 3.4
Klevfosberget (Bnr 5) 3.2 Klevfoss (Bnr 4) 3.2
Klevfoss (Bnr 10) 3.2 Klevfoss (Bnr 4) 3.4
Langeland (Bnr 20) 3.3 Liland (Bnr 40) 3.4
Lindby (Bnr 34) 3.4 Lysgaard (Bnr 12) 3.2
Lysgaard (Bnr 12) 3.4 Nerby (Bnr 30) 3.4
Nyborg (Bnr 25) 3.4 Sandvold (Bnr 35) 3.4
Skaugaard (Bnr 31) 3.4 Skjærbakken (Bnr 17) 3.3
Skjærstad søndre (Bnr 39) 3.4 Solbakken (Bnr 8) 3.2
Solly (Bnr 37) 3.4 Solvang (Bnr 18) 3.3
Sommerro (Bnr 13) 3.2 Stenberg søndre (Bnr 32) 3.4
Stensli (Bnr 33) 3.4 Stensrud (Bnr 16) 3.3
Tangen (Bnr 36) 3.4 Vinterly (Bnr 28) 3.4
Vårli (Bnr 41) 3.4
Enger nordre (Gnr 81)
Enger nordre (Bnr 1) 3.1 Enger nordre (Bnr 1) 3.3
Kvernengen (Bnr 3) 3.2 Nordengen (Bnr 2) 3.1
Nordengen (Bnr 2) 3.4
Enger østre (Gnr 195)
Engebakken (Bnr 7) 3.2 Enger søndre (Bnr 2) 3.1
Enger søndre (Bnr 2) 3.1 Enger østre (Bnr 1) 3.1
Karlsminde (Bnr 6) 3.2 Moen (Bnr 5) 3.2
Sletten (Bnr 3) 3.1
Engesvemyren (Gnr 245)
Engesvemyren (Bnr 1) 3.1
Finstad lille (Gnr 201)
Allergodt (Bnr 5) 3.3 Allergot (Bnr 5) 3.1
Finstad lille østre (Bnr 1) 3.1 Finstad lille vestre (Bnr 6) 3.3
Finstad lille, østre og vestre (Bnr 1) 3.1 Hagensveen (Bnr 8) 3.3
Hovedtransformatoren (Bnr 9) 3.3 Sameia (Bnr 4) 3.1
Sameia (Bnr 4) 3.1 Storødegaarden (Bnr 2) 3.1
Storødegaarden (Bnr 2) 3.1 Transformatoren (Bnr 7) 3.1
Veien (Bnr 10) 3.3 Verkstedtomten (Bnr 11) 3.3
Finstad store (Gnr 200)
Finstad store (Bnr 1) 3.1 Lindstad (Bnr 7) 3.4
Løiten Gamlehjem (Bnr 6) 3.3 Parken (Bnr 8) 3.4
Rosenlund (Bnr 5) 3.3 Skalbergsæteren (Bnr 2) 3.1
Sveen (Bnr 3) 3.1 Sveen (Bnr 3) 3.3
Ødegaarden (Bnr 4) 3.1 Ødegaarden (Finstadødegården) (Bnr 4) 3.4
Flakstad (Gnr 186)
Flakstad (Bnr 1) 3.1 Helset (Bnr 2) 3.1
Foskum (Gnr 82)
Foskum (Bnr 1) 3.1 Slaatten (Bnr 2) 3.1
Frønset (Gnr 124)
Frønset (Bnr 1) 3.1 Østerløkken (Bnr 2) 3.1
Fuglbrenna (Gnr 105)
Fuglbrenna (Bnr 1) 3.1 Fuglbrenna (Bnr 2) 3.3
Fuglset (Gnr 14)
Frang (Bnr 5) 3.2 Fuglset (Bnr 1) 3.1
Fuglset (Bnr 1) 3.3 Furuset (Bnr 3) 3.2
Hagastuen (Bnr 4) 3.2 Myrstykket (Bnr 7) 3.3
Sandmoen (Bnr 2) 3.2 Stensby (Bnr 8) 3.4
Vesterhagen (Bnr 6) 3.3
Færgen (Gnr 194)
Færgen (Bnr 1) 3.1 Færgen (Bnr 1) 3.4
Gauksletten (Gnr 170)
Gauksletten (Bnr 1) 3.1 Gauksletten østre (Bnr 2) 3.2
Rydningen (Bnr 3) 3.2
Gjerloug (Gnr 32)
Fladhagan (Bnr 7) 3.4 Gjerloug med Gjerlougstykket (Bnr 1) 3.1
Gjerlougstykket (Bnr 1) 3.2 Kjeldsberg (Bnr 6) 3.4
Kjeldsrud (Bnr 4) 3.3 Nylund (Bnr 9) 3.4
Skovby vestre (Bnr 3) 3.3 Skovby østre (Bnr 2) 3.3
Solhaug (Bnr 5) 3.3 Søbakken (Bnr 8) 3.4
Gjevaldsbraaten (Gnr 92)
Braaten (Bnr 2) 3.3 Braaten østre (Bnr 3) 3.4
Gjevaldsbraaten med Nordbraaten (Bnr 1) 3.1 Nordbraaten (Bnr 1) 3.1
Granlien (Gnr 109)
Granlien (Bnr 1) 3.1 Li (Bnr 2) 3.3
Lie vestre (Bnr 3) 3.4
Grefsheim (Gnr 166)
Grefsheim (Bnr 1) 3.1 Grefsheim (Bnr 1) 3.4
Greften (Gnr 93)
Greften (Bnr 1) 3.1
Grims-Kroksti (Gnr 44)
Grims-Kroksti med Kroksti østre (Bnr 1) 3.1 Grimskroksti med Kroksti østre (Bnr 1) 3.1
Lysaker (Bnr 5) 3.4 Tømte-Husum (Bnr 2) 3.1
Østli (Bnr 4) 3.3
Grimset (Gnr 3)
Bergli (Bnr 13) 3.4 Birkely vestre (Bnr 2) 3.3
Birkely vestre (Bnr 2) 3.3 Bratvold (Bnr 15) 3.4
Bratås (Bnr 14) 3.4 Bureisningsfelt av Birkely nr. I (Bnr 9) 3.4
Furubakken (Bnr 3) 3.4 Grimset (Bnr 1) 3.1
Grimset (Bnr 1) 3.4 Grimset nedre (Bnr 1) 3.1
Grimset øvre (Bnr 1) 3.1 Grimsetmoen vestre (Bnr 6) 3.4
Grindal (Bnr 5) 3.4 Grinnåker (Bnr 10) 3.4
Haugseth (Bnr 4) 3.4 Hørningen (Bnr 7) 3.4
Torstad (Bnr 11) 3.4 Volla (Bnr 8) 3.4
Åsheim (Bnr 12) 3.4
Grindereng (Gnr 23)
Aarsrud søndre (Bnr 1) 3.1
Grindereng m.m. (Gnr 23)
Hoel (Bnr 2) 3.3
Grindereng m.m. (Gnr 23)
Aarsbak (Bnr 13) 3.3 Aarsli (Bnr 5) 3.3
Aarsli søndre (Bnr 14) 3.3 Aarsrudhagen (Bnr 28) 3.4
Aashaug (Bnr 9) 3.3 Aashaug søndre (Bnr 21) 3.4
Baahus (Bnr 7) 3.3 Bakkehuset (Bnr 23) 3.4
Bakketun (Bnr 18) 3.4 Bakketun nordre (Bnr 19) 3.4
Broberg (Bnr 22) 3.4 Bø (Bnr 10) 3.3
Centralen (Bnr 15) 3.4 Engen (Bnr 29) 3.4
Gjæseng (Bnr 8) 3.3 Granerud (Bnr 31) 3.4
Granli (Bnr 16) 3.4 Grindereng med Aarsrud søndre (Bnr 1) 3.1
Grindereng med Aarsrud søndre (Bnr 1) 3.1 Grindereng med Aarsrud søndre (Bnr 1) 3.3
Hoel søndre (Bnr 4) 3.3 Kjellbo (Bnr 17) 3.4
Korsvold (Bnr 6) 3.3 Løiten sygehjem (Bnr 3) 3.3
Magnor nordre (Bnr 24) 3.4 Sofiero (Bnr 25) 3.4
Spanestad søndre (Bnr 26) 3.4 Spånestad mittre (Bnr 30) 3.4
Spånestad nordre (Bnr 27) 3.4 Sæten nordre (Bnr 12) 3.1
Sæter (Bnr 11) 3.1 Tveit (Bnr 20) 3.4
Grylling vestre (Gnr 79)
Grylling vestre (Bnr 1) 3.1 Grylling-Hagen (Bnr 1) 3.1
Mælum (Bnr 3) 3.1 Skjøllendal (Bnr 2) 3.2
Grylling østre (Gnr 77)
Flaten (Bnr 5) 3.4 Grylling østre (Bnr 1) 3.1
Lilleengen (Bnr 4) 3.4 Nyløkken (Bnr 2) 3.1
Slaattum (Bnr 3) 3.1
Gryllingslaatten (Gnr 78)
Gryllingslaatten (Bnr 1) 3.2
Græsbakken (Gnr 272)
Græsbakken (Bnr 1) 3.1
Grøholt (Gnr 22)
Grøholt (Bnr 1) 3.1 Grøholtbakken (Bnr 2) 3.4
Grøholthagen (Bnr 3) 3.4
Grøholt øde (Gnr 21)
Grøholt øde (Bnr 1) 3.1
Grønsveen (Gnr 233)
Grønsveen nordre (Bnr 1) 3.1 Grønsveen nordre (Bnr 1) 3.2
Grønsveen søndre (Bnr 3) 3.1 Grønsveen østre (Bnr 4) 3.4
Lille Grønsveen (Bnr 2) 3.2
Hagen (Gnr 249)
Hagen (Bnr 1) 3.1 Kværndalen (Bnr 4) 3.1
Skog (Bnr 3) 3.1 Skog (Bnr 3) 3.2
Skog (Bnr 2) 3.2
Halstenshov (Gnr 53)
Dalby (Bnr 2) 3.1 Engen (Bnr 1) 3.1
Halstenshov med Engen og Lillehov (Bnr 1) 3.1 Halstenshov med Engen og Lillehov (Bnr 1) 3.4
Halstenshovlien (Bnr 4) 3.4 Lillehof (Bnr 1) 3.1
Værge (Bnr 3) 3.3
Hammeren (Gnr 236)
Hammeren (Bnr 1) 3.2
Haneknæ (Gnr 254)
Haneknæ (Bnr 1) 3.1 Haneknæ (Bnr 1) 3.4
Haneknæ skog med sæteren Røken (Bnr 2) 3.2 Haneknæhagen (Bnr 7) 3.3
Olehusa (Bnr 9) 3.4 Olehuset (Bnr 4) 3.1
Olehuset vestre (Bnr 5) 3.1 Stenberg (Bnr 3) 3.2
Svenkerud (Bnr 8) 3.4 Vestberg (Bnr 6) 3.1
Haugen (Gnr 41)
Haugen (Bnr 1) 3.1 Haugsæteren (Bnr 2) 3.1
Haverbækken (Gnr 260)
Haverbækken (Bnr 1) 3.1 Haverbækken (Bnr 1) 3.4
Heggelund (Gnr 180)
Heggelund (Bnr 1) 3.1
Heggen (Gnr 225)
Heggen (Bnr 1) 3.1 Heggen (Bnr 1) 3.4
Heggen nedre (Bnr 2) 3.2
Herdal (Gnr 232)
Aakjernsrydningen (Bnr 2) 3.1 Baldrup (Bnr 3) 3.2
Evenstad (Bnr 7) 3.2 Hagen og Sæteren (Bnr 8) 3.2
Havningen (Bnr 4) 3.2 Heggenjordet (Bnr 6) 3.2
Herdal med Hagen (Bnr 1) 3.1 Herdal med Hagen og Aakjernsrydning (Bnr 1) 3.2
Herdal nedre (Bnr 9) 3.4 Herdalshagen (Bnr 1) 3.1
Nylendjordet (Bnr 5) 3.2
Hestvold (Gnr 6)
Hestvold (Bnr 1) 3.1
Hjelseng (Gnr 71)
Breigjot (Bnr 4) 3.3 Hjelseng (Bnr 1) 3.1
Hjelsengengen (Bnr 3) 3.1 Hjelsengengen (Bnr 3) 3.4
Lilleengen (Bnr 2) 3.1
Hjelsengsveen (Gnr 64)
Hjelsengsveen (Bnr 1) 3.1
Hoff (Gnr 182)
Berg nordre (Bnr 3) 3.4 Hoff vestre (Bnr 1) 3.1
Lillehoff (Bnr 2) 3.2 Lillehoffshagen (Bnr 4) 3.4
Hoffs-Ødegaarden (Gnr 183)
Hoffs-Ødegaarden (Bnr 1) 3.1 Narsæteren (Bnr 2) 3.1
Holen nordre (Gnr 101)
Furuly (Bnr 2) 3.3 Holaker (Bnr 3) 3.1
Holen nordre (Bnr 1) 3.1 Holen nordre (Bnr 1) 3.1
Norr (Bnr 4) 3.4 Stuen (Bnr 2) 3.1
Holen vestre (Gnr 69)
Holen vestre (Bnr 1) 3.1
Holen østre (Gnr 192)
Bjerkly (Bnr 6) 3.4 Bækkelund (Bnr 2) 3.1
Holen østre (Bnr 1) 3.1 Holstad (Bnr 4) 3.4
Nystykket (Bnr 3) 3.1 Nystykket søndre (Bnr 5) 3.4
Hommerstad nedre (Gnr 202)
Breidablik (Bnr 2) 3.1 Fjeld (Bnr 4) 3.3
Hommerstad nedre (Bnr 1) 3.1 Sameia østre (Bnr 3) 3.3
Hommerstad øvre (Gnr 203)
Bjøkerud vestre (Bnr 2) 3.3 Hommerstad øvre (Bnr 1) 3.1
Nedhagen (Bnr 3) 3.3 Thune (Bnr 4) 3.3
Thune østre (Bnr 5) 3.4
Hougstad (Gnr 219)
Furahøgd (Bnr 2) 3.3 Hougstad (Bnr 1) 3.1
Svestad (Bnr 3) 3.4 Sølstad (Bnr 4) 3.4
Hovind (Gnr 51)
Bækkevold (Bnr 4) 3.3 Hovind vestre og østre (Bnr 1) 3.1
Hovind østre (Bnr 1) 3.1 Hovindhagen (Bnr 5) 3.4
Vesterengen (Bnr 3) 3.1 Vesterhagen (Bnr 2) 3.1
Hovinsveen (Gnr 59)
Hovinløkken (Bnr 2) 3.2 Hovinsveen (Bnr 1) 3.1
Husum vestre (Gnr 152)
Husum vestre (Bnr 1) 3.1
Husum østre (Gnr 154)
Husum østre (Bnr 1) 3.1
Hvitholen (Gnr 130)
Hvitholen (Bnr 1) 3.1
Høgholen (Gnr 171)
Høgholen (Bnr 1) 3.1
Høgvold (Gnr 262)
Høgvold (Bnr 1) 3.1
Høllingstad (Gnr 206)
Høllingstad (Bnr 1) 3.1 Høllingstad-Ødegaard (Bnr 2) 3.1
Høllingstadbakken (Bnr 3) 3.4
Hønningstad nedre (Gnr 8)
Fosheim (Bnr 3) 3.4 Hønningstad nedre (Bnr 1) 3.1
Lie (Bnr 2) 3.3
Hønningstad øvre (Gnr 9)
Hønningstad øvre med Stabburstykket (Bnr 1) 3.1 Hønningstad øvre med Stabburstykket (Bnr 1) 3.1
Mo (Bnr 2) 3.1
Igulstad (Gnr 48)
Granhøi (Bnr 5) 3.1 Igulstad med Brennsæterløken (Bnr 1) 3.1
Igulstad med Brennsæterløken (Bnr 1) 3.1 Igulstad med Brennsæterløkken (Bnr 1) 3.1
Petersheim (Bnr 4) 3.2 Sveen (Bnr 2) 3.1
Sveen med Sveen søndre (Bnr 3) 3.1 Sveen vestre (Bnr 3) 3.1
Ilseng (Gnr 226)
Brovold Skole (Bnr 3) 3.3 Brustad (Bnr 6) 3.4
Elvarheim (Bnr 5) 3.4 Ilseng (Bnr 1) 3.1
Ilseng (Bnr 1) 3.4 Paradis (Bnr 4) 3.4
Tempelengen (Bnr 2) 3.3
Imset (Gnr 37)
Bakken (Bnr 3) 3.1 Hagen (Bnr 5) 3.1
Imset med Bakken (Bnr 1) 3.1 Imsetbakken (Bnr 1) 3.1
Imsethagen (Bnr 5) 3.4 Lillehagen (Bnr 2) 3.1
Sveen (Bnr 4) 3.1
Indby (Gnr 129)
Indby (Bnr 1) 3.2
Jevnaker (Gnr 11)
Jevnaker (Bnr 1) 3.1 Jevnaker (Bnr 1) 3.4
Lilleaker (Bnr 2) 3.2 Nordaker (Bnr 4) 3.3
Østberg (Bnr 3) 3.2
Johanstad (Gnr 259)
Johanstad (Bnr 1) 3.1 Johanstad mellem (Bnr 3) 3.4
Johanstad nordre (Bnr 2) 3.4
Jonsholen (Gnr 153)
Jonsholen (Bnr 1) 3.1
Jordbroen (Gnr 266)
Jordbroen (Bnr 1) 3.1
Jordstykke av almenn (Gnr 231)
Jorstykke av almenningen (Bnr 1) 3.2 Slaatsveen østre (Bnr 1) 3.2
Jønsberg (Gnr 177)
Jønsberg (Bnr 1) 3.1 Jønsberg (Bnr 1) 3.4
Storødegaarden (Bnr 2) 3.2 Østnæs (Bnr 3) 3.3
Østnæs østre (Bnr 4) 3.3
Jønsrud (Gnr 126)
Brennholen (Bnr 1) 3.1
Jønsrudbakken (Gnr 127)
Jønsrudbakken vestre (Bnr 2) 3.2 Jønsrudbakken østre (Bnr 1) 3.1
Kaldsveen (Gnr 35)
Halstenshovstuen (Bnr 1) 3.1 Kaldsveen (Bnr 1) 3.4
Kaldsveen m. Nystuen m.m. (Bnr 1) 3.1 Nystuen (Bnr 1) 3.1
Østby (Bnr 2) 3.2
Karlstad (Gnr 88)
Karlstad (Bnr 1) 3.1
Karterud (Gnr 97)
Karterud (Bnr 1) 3.1 Slaatten (Bnr 2) 3.1
Stuen (Bnr 3) 3.1
Karud nordre (Gnr 25)
Granlund (Bnr 6) 3.3 Høie (Bnr 8) 3.3
Jelheim (Bnr 12) 3.4 Jeslie (Bnr 11) 3.4
Karud nordre (Bnr 1) 3.1 Karud nordre (Bnr 1) 3.4
Kildevang (Bnr 13) 3.3 Myrvold (Bnr 7) 3.3
Myrvold nordre (Bnr 10) 3.4 Ryen (Bnr 4) 3.3
Stenbak (Bnr 2) 3.2 Ullermyren (Bnr 5) 3.3
Øvergaard (Bnr 3) 3.3 Øverli (Bnr 9) 3.3
Karud søndre (Gnr 24)
Karud søndre (Bnr 1) 3.1 Kongstad (Bnr 4) 3.4
Ullermyren (Bnr 3) 3.3 Ullermyrstykket og Skogekren (Bnr 2) 3.1
Ullernmyrstykket og Skogekren (Bnr 2) 3.1 Vangen (Bnr 5) 3.4
Kavlediket (Gnr 116)
Kavlediket (Bnr 1) 3.1
Kjels-Rustad (Gnr 208)
Kjels-Rustad (Bnr 1) 3.1
Kjernli (Gnr 252)
Kjernli (Bnr 1) 3.2
Kjøs (Gnr 123)
Kjøs (Bnr 1) 3.1 Kjøsødegården (Bnr 2) 3.4
Kjøstad (Gnr 197)
Bjerkerud (Bnr 3) 3.1 Bjørkli (Bnr 5) 3.4
Fredheim (Bnr 2) 3.2 Heimdal (Bnr 4) 3.3
Kjøstad (Bnr 1) 3.1
Kleppen (Gnr 199)
Bakkerud (Bnr 13) 3.3 Bjørkesæteren (Bnr 2) 3.2
Brug (Bnr 12) 3.3 Engemoen (Bnr 18) 3.3
Furudal (Bnr 9) 3.3 Furudal søndre (Bnr 25) 3.4
Godal (Bnr 10) 3.3 Godal (Bnr 17) 3.3
Grandal (Bnr 23) 3.4 Grandal øvre (Bnr 24) 3.4
Granheim (Bnr 15) 3.3 Granlund (Bnr 11) 3.3
Haugli (Bnr 19) 3.4 Haugli (Bnr 22) 3.4
Kleppen (Bnr 1) 3.1 Kleppen (Bnr 1) 3.1
Kleppen (Bnr 1) 3.4 Kvarnbakken (Bnr 20) 3.4
Modal (Bnr 16) 3.3 Moen (Bnr 3) 3.2
Moen vestre (Bnr 21) 3.4 Myrvold (Bnr 4) 3.2
Myrvold (Bnr 14) 3.3 Nysted (Bnr 8) 3.3
Skogly (Bnr 5) 3.2 Sletvold (Bnr 7) 3.3
Øverli (Bnr 6) 3.2
Klette (Gnr 80)
Alfei nordre (Bnr 4) 3.1 Alfeie søndre (Bnr 5) 3.2
Alfeie søndre (Bnr 5) 3.2 Alfeie vestre (Bnr 7) 3.2
Alfeie østre (Bnr 6) 3.2 Klette (Bnr 1) 3.1
Nordhagen (Bnr 3) 3.1 Sveen (Bnr 2) 3.1
Klokkergaarden (Gnr 19)
Klokkergaarden (Bnr 1) 3.1 Lund nordre (Bnr 2) 3.2
Stav (Bnr 3) 3.4
Knutsdalen (Gnr 228)
Aasbakken (Bnr 4) 3.1 Engen (Bnr 2) 3.2
Indgjerdingen (Bnr 3) 3.1 Knutsdalen (Bnr 1) 3.1
Knutsdalen (Bnr 1) 3.2 Knutsdalen (Bnr 1) 3.4
Nybak (Bnr 6) 3.1 Nybak (Bnr 6) 3.4
Nyhus (Bnr 5) 3.1 Sandbak (Bnr 7) 3.2
Stensby (Bnr 8) 3.4
Kolbuen (Gnr 238)
Grinderengstykket (Bnr 3) 3.2 Kolbuen (Bnr 1) 3.1
Kolbuen vestre (Bnr 2) 3.2 Kolbuen vestre (Bnr 2) 3.2
Kolbulen (Gnr 238)
Hjemli (Bnr 4) 3.3
Koldset (Gnr 230)
Gammelstuen (Bnr 3) 3.1 Grinden (Bnr 2) 3.1
Koldset (Bnr 1) 3.1 Koldset østre (Bnr 10) 3.4
Nystuen (Bnr 5) 3.1 Nystuen (Bnr 5) 3.4
Rydningstad (Bnr 4) 3.1 Sambu (Bnr 11) 3.4
Sambu (før Stubsveen) (Bnr 9) 3.4 Slaatsveen (Bnr 6) 3.1
Sveløkken (Bnr 7) 3.1 Toreløkken (Bnr 8) 3.1
Kongletorp nordre (Gnr 135)
Kongletorp nordre (Bnr 1) 3.1
Kongletorp søndre (Gnr 134)
Kongletorp søndre (Bnr 1) 3.1
Korilstad (Gnr 185)
Hagastua (Bnr 2) 3.3 Korilstad (Bnr 1) 3.1
Korsbakken m.m. (Gnr 55)
Halstenshovbrenna (Bnr 2) 3.1 Korsbakken (Bnr 1) 3.1
Korslund (Gnr 265)
Korslund (Bnr 1) 3.1 Korslund (Bnr 1) 3.1
Korslund søndre (Bnr 2) 3.1
Kroksti nedre (Gnr 42)
Framstad (Bnr 6) 3.4 Kroksti nedre (Bnr 1) 3.1
Solhøi (Bnr 2) 3.3 Solhøi (Bnr 3) 3.4
Solhøi nordre (Bnr 4) 3.4 Solhøi søndre (Bnr 5) 3.4
Kurud (Gnr 216)
Falkenberg (Bnr 7) 3.3 Fredheim (Bnr 4) 3.1
Fredheim (Bnr 2) 3.2 Fredheim nordre (Bnr 8) 3.4
Granli (Bnr 3) 3.2 Kurud (Bnr 1) 3.1
Lindstad (Bnr 6) 3.3 Simenstad (Bnr 5) 3.3
Kvinkholen vestre (Gnr 57)
Kvinkholen vestre (Bnr 1) 3.1 Kvinkholen vestre (Bnr 1) 3.3
Kvinkholen østre (Gnr 56)
Kvinkholen østre (Bnr 1) 3.1
Kvæstad (Gnr 49)
Kvæstad (Bnr 1) 3.1 Kvæstad mellem (Bnr 2) 3.2
Kvæstad øde (Gnr 50)
Ingulstadstykket (Bnr 1) 3.1 Kvæstad øde med Torp øde m.m. (Bnr 1) 3.1
Væstad (Bnr 2) 3.1 Øde-Torp (Bnr 1) 3.2
Langset vestre (Gnr 98)
Engebakken (Bakken) (Bnr 1) 3.1 Engekrogen (Bnr 5) 3.3
Holmen (Bnr 6) 3.3 Langset vestre med Engebaken (Bnr 1) 3.1
Langsetholmen (Bnr 8) 3.3 Orhaug (Bnr 7) 3.3
Petersborg nordre (Bnr 2) 3.1 Petersborg nordre (Bnr 2) 3.4
Petersborg søndre (Bnr 3) 3.1 Petersborg søndre (Bnr 3) 3.2
Petersborg søndre (Bnr 3) 3.3 Slaatbakken (Bnr 4) 3.2
Langset østre (Gnr 99)
Langset østre (Bnr 1) 3.1 Slaatten (Bnr 2) 3.1
Langvegg (Gnr 176)
Langvegg (Bnr 1) 3.1 Langvegg (Bnr 1) 3.1
Løkken (Bnr 2) 3.2 Sønsthagen (Bnr 6) 3.4
Sønsthagen midtre (Bnr 4) 3.4 Sønsthagen vestre (Bnr 5) 3.4
Sønsthagen østre (Bnr 3) 3.4
Libak (Gnr 141)
Libak (Bnr 1) 3.1 Libak (Bnr 1) 3.4
Lien (Gnr 142)
Lien (Bnr 1) 3.1 Lihagen (Bnr 2) 3.2
Limenholt (Gnr 132)
Lier (Bnr 5) 3.4 Limenholt (Bnr 1) 3.4
Limenholt nordre (Bnr 2) 3.2 Limenholt søndre (Bnr 1) 3.1
Lindbo (Bnr 6) 3.4 Linholt (Bnr 3) 3.3
Sandås nordre (Bnr 4) 3.4
Linsveen (Gnr 85)
Linsveen (Bnr 1) 3.1
Linsveen øvre (Gnr 86)
Linsveen øvre (Bnr 1) 3.1 Linsveen øvre (Bnr 1) 3.1
Linsvemyren (Gnr 87)
Linsvemyren (Bnr 1) 3.1
Liven (Gnr 163)
Elstad (Bnr 8) 3.3 Engen (Bnr 3) 3.1
Fredheim (Bnr 6) 3.1 Føderaadstykket (Bnr 2) 3.2
Liven søndre (Bnr 2) 3.3 Liven søndre med føderaadstykket (Bnr 2) 3.1
Liven østre (Bnr 1) 3.1 Løkken (Bnr 4) 3.1
Opaker (Bnr 9) 3.4 Opaker (Solvang) (Bnr 7) 3.3
Stuen (Bnr 5) 3.1
Livenbakken (Gnr 164)
Bakken (Bnr 1) 3.1 Livenbakken (Bnr 1) 3.1
Livenbakken (Bnr 1) 3.1
Lund vestre (Gnr 33)
Jordstykke av grd. Lund (Stuen) (Bnr 2) 3.2 Lund vestre (Bnr 1) 3.1
Stuen (Bnr 2) 3.1 Søby (Bnr 3) 3.4
Lundgaard (Gnr 145)
Lundgaard (Bnr 1) 3.1 Stener (Bnr 2) 3.2
Løiten almenning (Gnr )
Løiten almenning (Bnr ) 3.2 Løiten almenning (Bnr ) 3.4
Løiten almenning (Bnr ) 3.4 Løiten almenning (Bnr ) 3.4
Løken lille (Gnr 218)
Bakken (Bnr 9) 3.4 Fjærgaard nordre (Bnr 3) 3.2
Holmlund (Bnr 2) 3.2 Løken lille (Bnr 1) 3.1
Løvstad (Bnr 7) 3.2 Myrli (Bnr 8) 3.2
Rekstad (Bnr 4) 3.2 Rekstadbakken (Bnr 6) 3.2
Sørgaard (Bnr 5) 3.2
Løken store (Gnr 217)
Aadalsbrug Station (Bnr 8) 3.4 Aadalsbruk Jernbanestation (Bnr 11) 3.4
Aadalsbruks stations utvidelse (Bnr 15) 3.4 Bækkedal (Bnr 18) 3.4
Fredly (Bnr 9) 3.4 Fure (Bnr 16) 3.4
Furuset (Bnr 6) 3.3 Kringsjaa (Bnr 12) 3.4
Lybæk (Bnr 3) 3.2 Løken skole (Bnr 5) 3.2
Løken skole (Bnr 4) 3.2 Løken skole (Bnr 7) 3.3
Løken store (Bnr 1) 3.1 Løken store (Bnr 1) 3.3
Løken store (Bnr 1) 3.4 Løkenhagen (Bnr 10) 3.4
Solbakken (Bnr 14) 3.4 Solberg (Bnr 13) 3.4
Solberg nordre (Bnr 19) 3.4 Solheim (Bnr 2) 3.2
Solvang nordre (Bnr 20) 3.4 Søbak vestre (Bnr 17) 3.4
Løten prestegaard (Gnr 20)
Alm (Bnr 16) 3.4 Borgestad (Bnr 17) 3.4
Doksrud (Bnr 2) 3.2 Gammelsrud østre (Bnr 19) 3.4
Gimle (Bnr 6) 3.2 Gimle (Bnr 6) 3.4
Hagen (Bnr 12) 3.3 Hagen nordre (Bnr 18) 3.4
Holsrud (Bnr 9) 3.3 Kilde østre (Bnr 3) 3.2
Kirkenær (Bnr 8) 3.3 Løiten Potetbu (Bnr 15) 3.4
Nesta (Bnr 4) 3.2 Nestin (Bnr 10) 3.3
Næstad (Bnr 11) 3.3 Prestegaarden (Bnr 1) 3.1
Rokoløkken (Bnr 14) 3.4 Skrinhagen (Bnr 5) 3.2
Steen (Bnr 13) 3.3 Støre (Bnr 7) 3.3
Løvbak (Gnr 104)
Løvbak (Bnr 1) 3.1
Løvhaugen (Gnr 179)
Løvhaugen (Bnr 1) 3.1 Løvhaugen (Bnr 1) 3.3
Løvhaugengen (Bnr 2) 3.3
Løvlien (Gnr 108)
Lilleløkken (Bnr 3) 3.3 Lømo (Bnr 4) 3.4
Løvlien (Bnr 1) 3.1 Løvlien (Bnr 1) 3.3
Løvlien østre (Bnr 2) 3.1 Løvlien østre (Bnr 2) 3.1
Løvlien nordre (Gnr 106)
Løvlien nordre (Bnr 1) 3.1 Løvlien nordre (Bnr 1) 3.3
Marken (Gnr 140)
Marken (Bnr 1) 3.1
Mattisrud (Gnr 90)
Mattisrud (Bnr 1) 3.1
Moen (Gnr 54)
Moen (Bnr 1) 3.1 Moen (Bnr 1) 3.2
Moen (Bnr 1) 3.2
Moløkken (Gnr 72)
Moløkken (Bnr 1) 3.1
Morthoff (Gnr 34)
Langerud (Bnr 6) 3.4 Lysted (Bnr 5) 3.4
Morthoff (Bnr 1) 3.1 Rydningen med Kaldsveen vestre (Bnr 3) 3.1
Rydningen med Kaldsveen vestre (Bnr 3) 3.2 Rønningen (Bnr 4) 3.3
Vestby (Bnr 2) 3.1 Vestby (Bnr 2) 3.4
Mosjøberget (Gnr 167)
Mosjøberget (Bnr 2) 3.1 Østerhaug (Bnr 1) 3.1
Murstad (Gnr 122)
Murstad (Bnr 1) 3.1 Murstadengen (Bnr 3) 3.3
Murstadstykket (Bnr 4) 3.4 Olstad (Bnr 2) 3.1
Myki (Gnr 65)
Myki lille (Bnr 3) 3.1 Myki store (Bnr 1) 3.1
Mykirydningen (Bnr 4) 3.3 Rekstad (Bnr 2) 3.2
Nordby (Gnr 89)
Nordby (Bnr 1) 3.1 Nordby (Bnr 1) 3.3
Nordby Skog (Bnr 2) 3.4
Norderhoug vestre (Gnr 16)
Aaberg (Bnr 19) 3.4 Aagaard (Bnr 28) 3.4
Aldershvile (Bnr 17) 3.3 Alderslyst (Bnr 8) 3.3
Brovold (Bnr 9) 3.3 Brovoldpløien (Bnr 15) 3.3
Bæk (Bnr 2) 3.3 Bæk (Bnr 48) 3.4
Dalby (Bnr 23) 3.4 Damstuen (Bnr 13) 3.3
Elverhøi (Bnr 6) 3.3 Fagerhøi (Bnr 12) 3.3
Havnehagen med Brovoldpløien (Bnr 14) 3.3 Heggedal (Bnr 37) 3.4
Heggedal vestre (Bnr 41) 3.4 Høistad (Bnr 36) 3.4
Ingelsrud (Bnr 3) 3.3 Ingelstad (Bnr 16) 3.3
Kjerverud (Bnr 43) 3.4 Lundby (Bnr 31) 3.4
Lunde (Bnr 18) 3.3 Løvaas (Bnr 38) 3.4
Løvaas vestre (Bnr 39) 3.4 Melby (Bnr 10) 3.3
Melby østre (Bnr 32) 3.4 Nervold (Bnr 45) 3.4
Norderhoug vestre (Bnr 1) 3.1 Norderhov vestre (Bnr 1) 3.3
Nyland (Bnr 11) 3.3 Nyland (Bnr 21) 3.4
Opstad (Bnr 27) 3.4 Opstad vestre (Bnr 40) 3.4
Opstad østre (Bnr 29) 3.4 Skogli (Bnr 22) 3.4
Skogli (Bnr 46) 3.4 Skogli østre (Bnr 33) 3.4
Sletvold (Bnr 44) 3.4 Smedjetomten (Bnr 5) 3.3
Sole (Bnr 7) 3.3 Stendal (Bnr 42) 3.4
Sønderhaug (Bnr 24) 3.4 Sønderhaug østre (Bnr 34) 3.4
Sørlund (Bnr 35) 3.4 Talhaug (Bnr 30) 3.4
Trekanten (Bnr 4) 3.3 Tønset søndre (Bnr 47) 3.4
Vesterhaug (Bnr 20) 3.4 Vesterhaug søndre (Bnr 26) 3.4
Vestmoen (Bnr 25) 3.4
Norderhoug østre (Gnr 17)
Bakkebø (Bnr 9) 3.4 Hagaløkken (Bnr 8) 3.4
Huse (Bnr 3) 3.2 Klokkergårdstriangelen (Bnr 10) 3.4
Korsmo (Bnr 7) 3.4 Lund Engeslet (Bnr 1) 3.1
Løiten Brænderi (Bnr 5) 3.4 Norderhaug Mølle (Bnr 6) 3.4
Norderhoug østre (Bnr 1) 3.1 Norderhoug østre (Bnr 1) 3.4
Nordvi (Bnr 2) 3.2 Nybrått (Bnr 12) 3.4
Stav østre (Bnr 11) 3.4 Østgaard (Bnr 4) 3.4
Østgaard østre (Bnr 4) 3.1
Nordset (Gnr 84)
Engen (Bnr 4) 3.2 Engen og Nordset (Bnr 2) 3.2
Engen og Nordsted (Bnr 2) 3.4 Formo (Bnr 6) 3.3
Kvernhusløkken (Bnr 5) 3.1 Kvernhusløkken (Bnr 5) 3.1
Langengen (Bnr 3) 3.2 Nordset (Bnr 1) 3.1
Nordset (Bnr 1) 3.1 Nordsetengen (Bnr 2) 3.2
Nordsted (Bnr 2) 3.2 Skogli (Bnr 7) 3.4
Nordsveen (Gnr 102)
Nordsveen (Bnr 1) 3.1 Nyborg (Bnr 2) 3.1
Ophus (Bnr 3) 3.2
Nordvi-Ødegaarden (Gnr 178)
Nordvi-Ødegaarden (Bnr 1) 3.1 Østlund (Bnr 2) 3.3
Nybruget (Gnr 190)
Nybruget (Bnr 1) 3.1
Nybuaasen (Gnr 251)
Nybuaasen (Bnr 1) 3.1
Nyjordet (Gnr 117)
Engen (Bnr 2) 3.1 Nyjordet (Bnr 1) 3.1
Nysveen (Gnr 168)
Nysveen (Bnr 1) 3.1 Nysveen vestre (Bnr 2) 3.2
Nysverydningen (Gnr 169)
Nysverydningen (Bnr 1) 3.2
Nøkleby (Gnr 243)
Bergerjordet (Bnr 11) 3.4 Berget (Bnr 3) 3.2
Braaten (Bnr 2) 3.2 Kjernsholen (Bnr 10) 3.4
Nordsveen vestre (Bnr 5) 3.2 Nøkleby (Bnr 1) 3.1
Nøkleby (Bnr 1) 3.4 Nøklebyskogen (Bnr 4) 3.1
Nøklebyskogen (Bnr 4) 3.2 Nøklebyskogen (Bnr 4) 3.4
Oppegaardsbakken (Bnr 7) 3.3 Skogrettighet (Bnr 6) 3.2
Østlund (Bnr 8) 3.3 Østlund vestre (Bnr 9) 3.4
Nørseng (Gnr 15)
Furulund (Bnr 2) 3.3 Furulund (Bnr 2) 3.3
Mørstad (Bnr 3) 3.4 Nørseng (Bnr 1) 3.1
Ommang nordre (Gnr 210)
Bakken (Bnr 3) 3.2 Ommang nordre (Bnr 1) 3.1
Ommang nordre (Bnr 1) 3.2 Solhaug (Bnr 4) 3.2
Ødegaarden (Bnr 2) 3.2 Østhagen (Bnr 5) 3.4
Ommang søndre (Gnr 211)
Blekevold (Bnr 4) 3.2 Ommang søndre (Bnr 1) 3.1
Ommang søndre (Bnr 1) 3.4 Ommangsbakken søndre (Bnr 7) 3.4
Rogne (Bnr 6) 3.4 Selby (Bnr 5) 3.4
Sæterrettighed i Skalberget (Bnr 2) 3.1 Volden (Bnr 3) 3.2
Oppegaard (Gnr 244)
1ste Tillæg til Oppegaard Skole (Bnr 18) 3.4 2det Tillæg til Oppegaard Skole (Bnr 19) 3.4
Dammen og Damsagen (Bnr 7) 3.1 Dammen og Damsagen (Bnr 7) 3.1
Engen (Bnr 3) 3.1 Engesveen (Bnr 9) 3.1
Engesverydningen (Bnr 10) 3.1 Fjeldhaug (Bnr 13) 3.3
Lillegaard (Bnr 14) 3.3 Negaard (Bnr 2) 3.2
Nordløkken (Bnr 8) 3.1 Nordløkken (Bnr 12) 3.2
Nygaard (Bnr 17) 3.3 Oppegaard (Bnr 1) 3.1
Oppegaard (Bnr 1) 3.2 Oppegaard (Bnr 1) 3.2
Oppegaard søndre (Bnr 15) 3.3 Skjærbakken (Bnr 11) 3.1
Stuen og Nordløkken (Bnr 8) 3.1 Trofastrud vestre (Bnr 5) 3.2
Øie nordre og søndre (Bnr 4) 3.1 Øie nordre og søndre (Bnr 4) 3.2
Øie søndre (Bnr 4) 3.1 Øie søndre (Bnr 20) 3.4
Øie østre (Bnr 6) 3.1 Øiestad (Bnr 16) 3.2
Øiestad (Bnr 16) 3.2
Oset (Gnr 258)
Oset (Bnr 1) 3.1 Oset skole (Bnr 2) 3.4
Oset skole (Bnr 3) 3.4 Oset vestre (Bnr 4) 3.4
Overud (Gnr 149)
Overud (Bnr 1) 3.1
Petersborg (Gnr 110)
Løkken (Bnr 3) 3.2 Petersborg (Bnr 1) 3.1
Petersborg (Bnr 4) 3.2 Petersborg (Bnr 5) 3.2
Petersborg (Bnr 6) 3.2 Petersborg (Bnr 7) 3.2
Petersborg (Bnr 8) 3.2 Petersborg (Bnr 9) 3.2
Petersborg (Bnr 10) 3.2 Petersborg (Bnr 11) 3.2
Petersborg (Bnr 12) 3.2 Petersborg (Bnr 13) 3.2
Petersborg (Bnr 13) 3.2 Petersborg (Bnr 14) 3.2
Petersborg (Bnr 15) 3.2 Petersborg (Bnr 16) 3.2
Petersborg (Bnr 17) 3.2 Petersborg (Bnr 18) 3.2
Petersborg (Bnr 19) 3.2 Petersborg (Bnr 20) 3.2
Petersborg (Bnr 21) 3.2 Petersborg (Bnr 22) 3.2
Petersborg (Bnr 23) 3.2 Petersborg (Bnr 24) 3.2
Petersborg (Bnr 25) 3.2 Petersborg (Bnr 26) 3.2
Petersborg (Bnr 27) 3.2 Petersborg (Bnr 28) 3.2
Petersborg (Bnr 29) 3.2 Petersborg (Bnr 30) 3.2
Petersborg (Bnr 31) 3.2 Petersborg (Bnr 32) 3.2
Petersborg (Bnr 33) 3.2 Petersborg (Bnr 34) 3.2
Petersborg (Bnr 34) 3.2 Petersborg (Bnr 36) 3.2
Petersborg (Bnr 37) 3.2 Petersborg (Bnr 38) 3.2
Petersborg (Bnr 39) 3.2 Petersborg (Bnr 40) 3.2
Petersborg (Bnr 41) 3.2 Petersborg (Bnr 42) 3.2
Petersborg (Bnr 1) 3.2 Petersborg vestre (Bnr 4) 3.4
Østborg (Bnr 2) 3.2
Raadelsmyren (Gnr 147)
Raadelsmyren (Bnr 1) 3.1
Raadelsrydningen (Gnr 148)
Raadelsrydningen (Bnr 1) 3.1
Rasmusløkken ø og v. (Gnr 107)
Rasmusløkken ø. v. m/ Persholsveen (Bnr 1) 3.1
Rasmusløkken ø. og v (Gnr 107)
Persholsveen (Bnr 1) 3.1 Rasmusløkken ø. og v. m/ Persholsve (Bnr 1) 3.1
Rasmusløkken ø.m.m (Gnr 107)
Rasmusløkken østre og vestre m.m. (Bnr 1) 3.3
Ringnes (Gnr 67)
Havnerydningen (Bnr 4) 3.2 Nordre Ringnæsrydningen (Bnr 2) 3.1
Ringnes (Bnr 1) 3.1 Ringnes nordre (Bnr 3) 3.1
Ringnes skole (Bnr 6) 3.4 Rydningen (Bnr 2) 3.1
Sæterløkke paa Aalsæteren (Bnr 5) 3.2
Ringnes-Ødegaarden (Gnr 68)
Bækkelund (Bnr 3) 3.4 Rignes-Ødegaarden (Bnr 1) 3.1
Ringnesødegaarden (Bnr 1) 3.4 Ødegaardsløkken (Bnr 2) 3.1
Riseng (Gnr 118)
Bakken (Bnr 4) 3.1 Hagen (Bnr 3) 3.1
Nordby (Bnr 6) 3.1 Riseng (Bnr 1) 3.1
Risengstuen (Stuen) (Bnr 2) 3.3 Stuen (Bnr 2) 3.1
Østerhagen (Bnr 5) 3.1
Rogstad lille (Gnr 120)
Risengbakken II (Bnr 2) 3.1 Rogstad lille (Bnr 1) 3.1
Rydlann (Bnr 3) 3.4
Rogstad store (Gnr 121)
Frogner (Bnr 6) 3.1 Haakenstad (Bnr 7) 3.3
Hagenlund (Bnr 16) 3.4 Jønsrud nordre (Bnr 4) 3.3
Jønsrud skole (Bnr 8) 3.4 Jønsrud vestre (Bnr 15) 3.4
Kvarstad (Bnr 13) 3.4 Lindbo vestre (Bnr 12) 3.4
Ramsøi (Bnr 5) 3.1 Rogstad (Bnr 3) 3.3
Rogstad nordre (Bnr 10) 3.4 Rogstad vestre (Bnr 2) 3.1
Rogstad østre (Bnr 1) 3.1 Rogstad østre (Bnr 1) 3.4
Sandås (Bnr 9) 3.4 Sandås østre (Bnr 11) 3.4
Stensrud (Bnr 14) 3.4
Roko (Gnr 240)
Birkeby (Bnr 31) 3.4 Bjørnstad (Bnr 29) 3.3
Brønsdalen (Bnr 32) 3.4 Engen (Bnr 4) 3.1
Havningen (Bnr 2) 3.1 Havningen (Bnr 2) 3.1
Havningen (Bnr 2) 3.1 Høiby (Bnr 28) 3.3
Jonstuen (Bnr 9) 3.1 Jonstuen (Bnr 9) 3.4
Lilleengen (Bnr 23) 3.2 Nerby (Bnr 15) 3.1
Nerby (Bnr 15) 3.4 Nordengen (Bnr 3) 3.1
Nordengen (Bnr 3) 3.4 Nordhavningen (Bnr 21) 3.2
Nordre Lilleengen (Bnr 26) 3.3 Olsstuen (Bnr 10) 3.1
Roko (Bnr 1) 3.1 Roko (Bnr 1) 3.3
Roko søndre (Bnr 6) 3.1 Roko østre (Bnr 7) 3.1
Roko østre (Bnr 7) 3.2 Sandbæk (Bnr 25) 3.3
Sandbækengen (Bnr 5) 3.1 Skog (Bnr 20) 3.2
Skogrettighet i gnr. 240/12 (Bnr 22) 3.1 Storsveen (Bnr 27) 3.3
Sveen (Bnr 24) 3.3 Søndre Rokoskog (Bnr 14) 3.1
Søndre Rokoskog (Bnr 14) 3.2 Sørby (Bnr 13) 3.1
Sørhavningen og Østhavningen (Bnr 18) 3.2 Varbergsteigen og Nordhavningen (Bnr 17) 3.1
Vardbergsteigen (Bnr 16) 3.1 Vardebergsteigen (Bnr 16) 3.2
Vardebergsteigen (Bnr 17) 3.4 Vestengen (Bnr 8) 3.1
Vestre Rokoskog (Bnr 11) 3.1 Østby (Bnr 19) 3.2
Østhavningen (Bnr 18) 3.2 Østli (Bnr 30) 3.4
Østre Rokoskog (Bnr 12) 3.1
Rokoskogen (Gnr 257)
Rokoskogen (Bnr 1) 3.1 Rokoskogen (Bnr 1) 3.4
Rom nordre (Gnr 111)
Rom nordre (Bnr 1) 3.1
Rom søndre (Gnr 112)
Rom søndre (Bnr 1) 3.1
Rom vestre (Gnr 113)
Rom vestre (Bnr 1) 3.1 Rom Vestre (Bnr 1) 3.3
Roset (Gnr 162)
Høistad (Bnr 6) 3.3 Liven nordre (Bnr 1) 3.1
Liven nordre (Bnr 4) 3.3 Livenhagen (Bnr 2) 3.2
Livensveen med Livenslaatten (Bnr 3) 3.1 Roset med Liven nordre (Bnr 1) 3.1
Roset med Liven nordre (Bnr 1) 3.3 Roset søndre (Bnr 5) 3.3
Rustad lille (Gnr 207)
Remsa (Bnr 3) 3.2 Rustad lille (Bnr 1) 3.1
Rønningen (Bnr 2) 3.3 Rønningen vestre (Bnr 4) 3.4
Rustad store (Gnr 205)
Rustad store (Bnr 1) 3.1 Rustadbakken østre (Bnr 2) 3.3
Rydningen (Gnr 235)
Rydningen (Bnr 1) 3.1
Rydningstad (Gnr 62)
Engen (Bnr 2) 3.1 Rydningstad (Bnr 1) 3.1
Rødmoen (Gnr 114)
Rød (Bnr 2) 3.2 Rødmoen (Bnr 1) 3.1
Sveslaatten (Bnr 3) 3.2
Rømmen lille m.m. (Gnr 30)
Bakken (Bnr 2) 3.1 Graav-Engeslet (Bnr 1) 3.1
Grav (Bnr 3) 3.3 Hagabakken (Bnr 4) 3.3
Hougstykket (Bnr 1) 3.1 Rømmebakken vestre (Bnr 7) 3.4
Rømmen lille med Grav Engeslet m.m (Bnr 1) 3.1 Rømmeneie (Bnr 5) 3.3
Torshovengea (Bnr 6) 3.4
Rømmen store (Gnr 31)
Rømmen store (Bnr 1) 3.1
Røne (Gnr 45)
Norrøne (Bnr 4) 3.3 Rønaasen (Bnr 3) 3.3
Røne (Bnr 1) 3.1 Solli (Bnr 2) 3.1
Sagaabakken mellem (Gnr 137)
Bredsvold (Bnr 4) 3.1 Nordberg (Bnr 3) 3.2
Sagaabakken mellem (Bnr 1) 3.1 Østersveen (Bnr 2) 3.2
Sagaabakken nordre (Gnr 138)
Hansløkken (Bnr 3) 3.2 Sagaabakken nordre med Sakserud (Bnr 1) 3.1
Sagaabakken nordre med Sakserud (Bnr 1) 3.2 Sagatun (Bnr 4) 3.4
Sakserud (Bnr 1) 3.1 Smedstad (Bnr 2) 3.1
Sagaabakken søndre (Gnr 136)
Anberg (Bnr 3) 3.2 Myren (Bnr 5) 3.2
Myrhagen (Bnr 2) 3.2 Myrvang (Bnr 8) 3.1
Persby (Bnr 4) 3.2 Sagaabakken søndre (Bnr 1) 3.1
Sagaabakken søndre (Bnr 7) 3.1 Sagaabakken søndre (Bnr 1) 3.1
Saglund (Bnr 10) 3.4 Simenstad (Bnr 9) 3.3
Sæterløkken (Bnr 6) 3.2
Sandaaker (Gnr 261)
Sandaaker (Bnr 1) 3.1
Sandbækken (Gnr 263)
Bakkelund (Bnr 5) 3.4 Bakken (Bnr 2) 3.1
Rydningen (Bnr 3) 3.2 Sandbækken med Løkken (Bnr 1) 3.1
Sandbækken med Løkken (Bnr 1) 3.4 Sandbækløkken (Bnr 1) 3.2
Sandvik (Bnr 4) 3.4
Sande (Gnr 1)
Frørenseriet (Bnr 5) 3.4 Løiten Frørenseri (Bnr 4) 3.4
Sandberg (Bnr 2) 3.1 Sande (Bnr 1) 3.1
Sandlund (Bnr 3) 3.2
Seglen (Gnr 26)
Høiby (Bnr 10) 3.2 Myreng (Bnr 16) 3.3
Negaard (Bnr 9) 3.2 Nilsby (Bnr 4) 3.1
Nilsbyengen (Bnr 14) 3.3 Nybø (Bnr 20) 3.3
Nyengen (Bnr 13) 3.3 Præstsveen (Bnr 2) 3.1
Seglahagan (Bnr 17) 3.3 Seglamyra (Bnr 12) 3.3
Seglen med Skramstaddelen (Bnr 1) 3.1 Seglen med Skramstaddelen (Bnr 1) 3.1
Skaalerud (Bnr 18) 3.3 Skramstaddelen (Bnr 1) 3.2
Søbyengen (Bnr 15) 3.3 Søplet (Bnr 6) 3.1
Sørby (Bnr 5) 3.1 Ullermyren (Bnr 11) 3.3
Viberg (Bnr 19) 3.3 Ødegaarden (Bnr 3) 3.1
Ødegaarden (Bnr 3) 3.3 Østby (Bnr 7) 3.2
Østereng (Bnr 8) 3.2
Sigstad (Gnr 156)
Hagastuen (Bnr 4) 3.4 Haraset (Bnr 3) 3.4
Livenløkken (Bnr 1) 3.1 Sigstad med Livenløkken (Bnr 1) 3.1
Sterud (Bnr 2) 3.3
Sjølien (Gnr 144)
Engen (Bnr 2) 3.1 Sjølien (Bnr 1) 3.1
Sjølien nordre (Bnr 3) 3.2
Skaarholen (Gnr 267)
Skaarholen (Bnr 1) 3.1
Skillingstad (Gnr 7)
Skillingstad (Bnr 1) 3.1 Solbakken (Bnr 3) 3.4
Solvang (Bnr 4) 3.4 Ødegaarden med skov (Bnr 2) 3.2
Skjerve (Gnr 198)
Bæk (Bnr 3) 3.2 Bæk (Bnr 3) 3.2
Bæk (Bnr 3) 3.4 Løkken (Bnr 2) 3.2
Midtlund (Bnr 6) 3.3 Norbæk (Bnr 4) 3.3
Skjerve (Bnr 1) 3.1 Solbakken (Bnr 5) 3.3
Skogsrud (Gnr 264)
Ruud (Bnr 3) 3.4 Skogsrud (Bnr 1) 3.1
Skogsrudholen (Bnr 2) 3.2 Skogsrudholen (Bnr 2) 3.4
Skogstad (Bnr 3) 3.4
Skramstad lille (Gnr 28)
Asplund (Bnr 5) 3.3 Nygaard (Bnr 2) 3.2
Skramstadbakken (Bnr 3) 3.3 Strand (Bnr 4) 3.2
Øistykket (Bnr 1) 3.2
Skramstad vestre (Gnr 5)
Bratvold (Bnr 3) 3.3 Nymoen (Bnr 2) 3.2
Skramstad vestre med sætersløkken (Bnr 1) 3.1 Sætersløkken (Bnr 1) 3.2
Skramstad østre (Gnr 29)
Elvbakken (Bnr 6) 3.4 Gaarden (Bnr 5) 3.1
Gaarder (Bnr 5) 3.4 Skramstad lille (Bnr 2) 3.1
Skramstad lille (Bnr 2) 3.4 Skramstad østre (Bnr 1) 3.1
Skramstadødegården (Bnr 3) 3.4 Ødegaarden (Bnr 3) 3.1
Ødegaardsløkken (Bnr 4) 3.1
Skøien (Gnr 204)
Skjøien (Bnr 1) 3.1
Slaatten (Gnr 103)
Slaatten (Bnr 1) 3.1
Slagsveen (Gnr 143)
Slagsveen (Bnr 1) 3.1
Snekkersveen (Gnr 139)
Snekkersveen (Bnr 1) 3.1
Solberg nedre (Gnr 256)
Avjordet (Bnr 3) 3.1 Avjordet (Bnr 3) 3.1
Badstuløkken (Bnr 9) 3.2 Bronkebakken (Bnr 15) 3.2
Bæk (Bnr 25) 3.2 Bækkevold (Bnr 18) 3.2
Bækli (Bnr 35) 3.4 Dunderbakken øvre (Bnr 4) 3.1
Enger (Bnr 17) 3.2 Enger (Bnr 30) 3.3
Fuglesang (Bnr 34) 3.4 Hestehagen (Bnr 20) 3.2
Hestehagen nordre (Bnr 22) 3.2 Husengen (Bnr 33) 3.3
Husum (Bnr 16) 3.2 Høgsveen (Bnr 5) 3.1
Høgsveen (Bnr 32) 3.3 Høgsveen med Steensveen (Bnr 8) 3.2
Høvsveen med Stensveen (Bnr 8) 3.1 Kjernsholen (Bnr 6) 3.1
Kjernsholsløkken (Bnr 14) 3.2 Linstad (Bnr 21) 3.2
Lundby med Lundby vestre (Bnr 11) 3.1 Lundby med Lunndby vestre (Bnr 11) 3.2
Løkken med Badstuløkken (Bnr 9) 3.1 Midtli (Bnr 19) 3.2
Midtli nordre (Bnr 27) 3.1 Monsrud (Bnr 2) 3.1
Monsrudtangen (Bnr 37) 3.4 Nybak (Bnr 24) 3.2
Rognerud (Bnr 36) 3.4 Rydningstad (Bnr 10) 3.1
Røken (Bnr 23) 3.2 Skog (Bnr 13) 3.2
Solbakken (Bnr 29) 3.1 Solbakken (Bnr 31) 3.1
Solberg nedre (Bnr 1) 3.1 Solberg nedre (Bnr 1) 3.3
Solberg nedre skog (Bnr 13) 3.4 Solbergshagen (Bnr 26) 3.2
Stensbak (Bnr 28) 3.1 Sveen (Bnr 7) 3.1
Sørberg (Bnr 12) 3.1
Solberg øvre (Gnr 255)
Akerløkken (Bnr 12) 3.2 Bækkevold (Bnr 6) 3.2
Dunderbakken nedre (Bnr 2) 3.1 Heggeli (Bnr 16) 3.4
Kalstad (Bnr 9) 3.2 Kalveløkken (Bnr 7) 3.2
Kjeldal (Bnr 5) 3.2 Kjeldal nedre (Bnr 11) 3.2
Kjeldal nedre (Bnr 11) 3.2 Kjeldalsengen (Bnr 10) 3.2
Kjernsholen (Bnr 4) 3.2 Kroken (Bnr 3) 3.1
Lilleløkken (Bnr 13) 3.2 Mellum (Bnr 14) 3.4
Røken (Bnr 8) 3.2 Solberg øvre (Bnr 1) 3.1
Solberg øvre (Bnr 1) 3.3 Øvre Solberg skog (Bnr 15) 3.4
Spangen (Gnr 38)
Spangen (Bnr 1) 3.1
Stabberud (Gnr 157)
Butterud (Bnr 2) 3.1 Granerud (Bnr 3) 3.2
Linnes (Bnr 4) 3.4 Myrvang (Bnr 5) 3.4
Stabberud (Bnr 1) 3.1
Stafseng (Gnr 46)
Bakken (Bnr 2) 3.4 Stafseng (Bnr 1) 3.1
Stenberg vestre (Gnr 63)
Stenberg vestre (Bnr 1) 3.1
Stenberg østre (Gnr 133)
Stenberg østre (Bnr 1) 3.1 Stenberg østre (Bnr 1) 3.4
Stenborg (Bnr 2) 3.4 Stenholen (Bnr 3) 3.4
Stensaasen (Gnr 250)
Stensaasen (Bnr 1) 3.1 Stensaasen (Bnr 1) 3.4
Stensaasskogen (Bnr 3) 3.1 Stensaasskogen (Bnr 3) 3.2
Stenset (Bnr 2) 3.1
Stenset (Gnr 74)
Stenset (Bnr 1) 3.2
Storødegaarden (Gnr 175)
Storødegaarden (Bnr 1) 3.1
Stubberud (Gnr 268)
Stubberud (Bnr 1) 3.1 Stubberud (Bnr 1) 3.4
Svartbækken nordre (Gnr 95)
Svartbækken nordre (Bnr 1) 3.1 Svartbækken nordre (Bnr 1) 3.4
Svartbækken s. m.m. (Gnr 96)
Granholen (Bnr 2) 3.4 Surendal (Bnr 1) 3.1
Svartbækken søndre (Bnr 1) 3.4 Svartbækken søndre med Surendal (Bnr 1) 3.1
Sveen vestre (Gnr 12)
Sveberg (Bnr 2) 3.1 Sveberg (Bnr 2) 3.4
Sveen vestre (Bnr 1) 3.1
Sveen østre (Gnr 174)
Alme (Bnr 5) 3.3 Elvang (Bnr 6) 3.3
Evenstad (Bnr 2) 3.2 Hanstad (Bnr 3) 3.2
Opstad (Bnr 8) 3.4 Sveen østre (Bnr 1) 3.1
Sveen østre (Bnr 1) 3.2 Sveen østre (Bnr 1) 3.4
Svendby (Bnr 4) 3.2 Svestad (Bnr 7) 3.4
Svenby (Gnr 269)
Svenby (Bnr 1) 3.1
Svestad (Gnr 94)
Svestad (Bnr 1) 3.1 Svestad (Bnr 1) 3.4
Svestad søndre (Bnr 2) 3.2
Sæter (Gnr 76)
Bakketun (nu Fredly) (Bnr 3) 3.4 Hagasæter (Bnr 4) 3.4
Midtthun (Bnr 2) 3.3 Sæter (Bnr 1) 3.1
Sørsveen (Gnr 247)
Bakken (Bnr 2) 3.1 Sørsveen (Bnr 1) 3.1
Talbak (Gnr 159)
Talbak (Bnr 1) 3.1
Tangnes (Gnr 181)
Dyrisveen (Bnr 3) 3.2 Firkanten (Bnr 14) 3.4
Haagenstu (Bnr 13) 3.4 Hoff østre (Bnr 1) 3.1
Hov midtre (Bnr 9) 3.2 Hov østre (Bnr 2) 3.2
Hov østre (Bnr 2) 3.4 Hovslund (Bnr 4) 3.2
Steengaard (Bnr 8) 3.3 Tangnes (Bnr 1) 3.1
Tangnes (Bnr 1) 3.3 Tangneshagen (Bnr 10) 3.2
Østmo (Bnr 11) 3.3 Østnes (Bnr 6) 3.1
Østnes lille (Bnr 15) 3.4 Østraat (Bnr 7) 3.3
Østvang (Bnr 5) 3.2 Østvang (Bnr 12) 3.3
Tobru (Gnr 150)
Kjølstad (Bnr 2) 3.3 Linløkken (Bnr 3) 3.3
Tobru (Bnr 1) 3.1
Tobæk (Gnr 189)
Lilleløkken (Bnr 2) 3.4 Tobæk (Bnr 1) 3.1
Tobæk (Bnr 1) 3.4
Tofsrud (Gnr 2)
Birkely (Bnr 2) 3.1 Birkelymoen (Bnr 4) 3.3
Brudal (Bnr 3) 3.1 Granli (Bnr 6) 3.4
Løvmo (Bnr 8) 3.4 Moen (Bnr 5) 3.4
Sleteng (Bnr 11) 3.4 Sønsterud (Bnr 10) 3.4
Sønstevoll (Bnr 9) 3.4 Tofsrud (Bnr 1) 3.1
Åsheim nedre (Bnr 7) 3.4
Tom (Gnr 58)
Rydningen (Bnr 2) 3.1 Tom (Bnr 1) 3.1
Tomsrydningen (Bnr 2) 3.2
Tomte (Gnr 70)
Tomte (Bnr 1) 3.1 Tomte lille (Bnr 2) 3.1
Torp store (Gnr 75)
Torp store (Bnr 1) 3.1
Torp søndre (Gnr 4)
Bratli (Bnr 2) 3.1 Torp søndre (Bnr 1) 3.1
Torshaug (Gnr 40)
Brandvold (Bnr 2) 3.4 Gravenga (Bnr 3) 3.4
Torshaug (Bnr 1) 3.1 Torshaug (Bnr 1) 3.1
Totberget (Gnr 253)
Totberg skog (Bnr 2) 3.2 Totberget (Bnr 1) 3.1
Trofastrud (Gnr 246)
Trofastrud (Bnr 1) 3.1 Trofastrud (Bnr 1) 3.2
Trosthol (Gnr 215)
Bakketun (Bnr 25) 3.4 Fram østre (Bnr 26) 3.4
Framm (Bnr 18) 3.3 Frydenberg (Bnr 20) 3.4
Frydenlund (Bnr 7) 3.2 Frydenlund (Bnr 7) 3.2
Furulund (Bnr 13) 3.1 Furulund (Bnr 5) 3.2
Furulund (Bnr 13) 3.4 Furulund (Bnr 5) 3.4
Graf (Bnr 9) 3.2 Graf (Bnr 9) 3.2
Huseby søndre (Bnr 22) 3.4 Huset (Bnr 2) 3.1
Huset (Bnr 2) 3.3 Husfaldet (Bnr 3) 3.1
Kapeltomten (Bnr 28) 3.4 Lilleholt (Bnr 12) 3.2
Lund (Bnr 10) 3.2 Mellum (Bnr 14) 3.2
Myrholt (Bnr 17) 3.3 Norum (Bnr 19) 3.3
Ophus (Bnr 21) 3.4 Skogstad (Bnr 11) 3.2
Smedby (Bnr 4) 3.1 Stenberg (Bnr 8) 3.2
Stenberg (Bnr 8) 3.4 Stenberg vestre (Bnr 15) 3.1
Søberg (Bnr 23) 3.4 Trosthol (Bnr 1) 3.1
Trosthol (Bnr 1) 3.4 Trosthol søndre (Bnr 16) 3.1
Trostholhuset nordre (Bnr 27) 3.4 Østberg (Bnr 6) 3.2
Østby (Bnr 24) 3.4
Trætteberg (Gnr 47)
Nordberg (Bnr 3) 3.1 Skjold (Bnr 4) 3.3
Trætteberg (Bnr 1) 3.1 Trættebergeiet (Bnr 2) 3.1
Trømnes (Gnr 191)
Ringvold (Bnr 2) 3.3 Trømnes (Bnr 1) 3.1
Tømmerholen (Gnr 165)
Hoel (Bnr 3) 3.3 Tømmerholen (Bnr 1) 3.1
Tømmerholen (Bnr 1) 3.2 Øverby (Bnr 2) 3.1
Tønset (Gnr 13)
Bronlaug (Bnr 7) 3.4 Haugli (Bnr 6) 3.4
Nordal (Bnr 5) 3.3 Smeddal (Bnr 3) 3.3
Sveberg (Bnr 8) 3.4 Tønset (Bnr 1) 3.1
Tønsetengen (Bnr 2) 3.1 Tønsetengen (Bnr 4) 3.3
Vea (Gnr 188)
Baardsengen (Bnr 7) 3.2 Bækkedal (Bnr 5) 3.2
Ekredalen (Bnr 3) 3.2 Gaukerud (Bnr 14) 3.2
Gresbakken (Bnr 16) 3.3 Grøndalen (Bnr 10) 3.2
Hagen (Bnr 6) 3.2 Haugjordet (Bnr 12) 3.2
Ingstad (Bnr 13) 3.2 Kongshaug (Bnr 9) 3.2
Nordli (Bnr 2) 3.2 Tvistli (Bnr 15) 3.3
Vea (Bnr 1) 3.1 Vealund (Bnr 8) 3.2
Vestli (Bnr 11) 3.2 Østjordet (Bnr 4) 3.2
Veen (Gnr 18)
Valby (Bnr 3) 3.4 Valbye (Bnr 2) 3.1
Vangli (Bnr 4) 3.4 Veen (Bnr 1) 3.1
Veen (Bnr 1) 3.1 Vennerslyst (Bnr 2) 3.1
Vennerslyst (Bnr 2) 3.1
Veideborg (Gnr 241)
Blekmyren (Bnr 6) 3.2 Osmyren nedre (Bnr 4) 3.2
Osmyren øvre (Bnr 5) 3.2 Veideborg (Bnr 1) 3.1
Veideborg skog vestre (Bnr 2) 3.1 Veideborgskog mellem (Bnr 7) 3.2
Veideborgskog østre (Bnr 3) 3.2
Vemstad (Gnr 193)
Vemstad (Bnr 1) 3.1 Østli (Bnr 2) 3.1
Vestgaard (Gnr 61)
Graner (Bnr 4) 3.4 Nordli (Bnr 3) 3.2
Rydningen (Bnr 2) 3.1 Vestgaard (Bnr 1) 3.1
Viverstad (Gnr 160)
Eneberg (Bnr 3) 3.2 Engelund (Bnr 8) 3.4
Engen (Bnr 6) 3.2 Palerud (Bnr 9) 3.4
Rydningen (Bnr 2) 3.1 Stensby (Bnr 5) 3.2
Synstad (Bnr 4) 3.2 Viverstad (Bnr 1) 3.1
Viverstad (Bnr 1) 3.2 Viverstadengen (Bnr 7) 3.2
Viverstadstuen (Gnr 161)
Vivelstadstuen (Bnr 1) 3.1
Voldmo (Gnr 237)
Voldmo (Bnr 1) 3.1
Vølestad (Gnr 27)
Bækkesveen (Bnr 4) 3.1 Stuen (Bnr 2) 3.1
Søbakken (Bnr 7) 3.4 Vestby (Bnr 8) 3.4
Vollestadhagen (Bnr 6) 3.4 Vølestad (Bnr 1) 3.1
Vølestad nedre (Bnr 3) 3.1 Vølestad nedre (Bnr 3) 3.2
Vølestad nedre (Bnr 3) 3.2 Østby (Bnr 5) 3.1
Ytterborg (Gnr 242)
Ytterborg (Bnr 1) 3.1
Yttersborg (Gnr 242)
Bjølseth (Bnr 8) 3.4 Bjølseth østre (Bnr 7) 3.4
Præstmyren (Bnr 3) 3.2 Sagbraaten (Bnr 6) 3.3
Vestre Yttersborgskog (Bnr 5) 3.2 Yttersborg nordre (Bnr 2) 3.2
Østre Yttersborgskog (Bnr 4) 3.2
Øde-Kroksti (Gnr 43)
Fredsvold (Bnr 4) 3.1 Kroksti v. m. Sæterl. i Maarlien (Bnr 1) 3.1
Kroksti v. m. sæterløkke i Maarlien (Bnr 1) 3.2 Melvold (Bnr 6) 3.4
Melvold søndre (Bnr 7) 3.4 Nordvold (Bnr 5) 3.3
Nyborg (Bnr 3) 3.1 Ødekroksti (Bnr 1) 3.4
Østerhagen (Bnr 2) 3.1