Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Min tilpasning Informasjon


Fritekstøk på eiendommer

Her kan du enkelt søke på følgende områder:


Dekning på søket

Du foretar søk på tvers i registrene basert på hva du har skrevet inn. Søkene kan også gi treff i merknadsfelt. Et slikt treff vil du først kunne lese når du velger å vise bildeinformasjonen på bildedvisningssiden. Fritekstsøkefeltet kan brukes direkte uten at andre valg er gjort. Det kan være en rask vei for å finne informasjon du søker om du allerede har noe informasjon. Du får treff dersom teksten du legger inn forekommer inne i navn og ord.

Notasjon

Du kan skrive inntil tre elementer i fritekstfeltet. Det første elementet kan bestå av flere ord. Gyldige skilletegn er mellomrom ( ), skråstrek (/), punktum (.) eller komma (,). Det skilles ikke mellom store og små bokstaver.

Eksempler på fritekstsøk