Lenke til Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter


Start Veiledning Tjenesten Min tilpasning Informasjon


Dette er en foreløpig tjeneste for navigering i skannede tinglysningsdokumenter. Tjenesten er fremdeles under utvikling.

Tinglysningsdokumentene er anslått til å utgjøre ca. 14 millioner sider. Antall indekserte, og dermed tilgjengelige, sider i øyeblikket kan leses ut fra prosjektstatusen til venstre. Pantebøkene fra 1945-1947 er inntil videre ikke tilgjengelige.

Skannet tinglysingsmateriale

Tinglysingsmaterialet består av:

Tinglysingsmaterialet befinner seg i arkivene etter sorenskriverne på landet, og byfogdene eller byskriverne i de større byene.

Inngang

Denne nettjenesten tilbyr tre ulike innganger til tinglysingsmaterialet: