Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Prestegjelds- og soknehistorikk

Vi forventer ikke at brukerne av denne tjenesten på forhånd skal vite hvilke prestegjeld og menigheter som eksisterte til enhver tid, og hvilke sokn de inneholdt. Men dette kan være nødvendig for å finne ut i hvilken kirkebok man bør lete etter de opplysningene man er på jakt etter.

En historisk database over prestegjeld og sokn i Norge er under utarbeidelse hos oss, og vil etter hvert bli knyttet til denne kirkebokstjenesten. Inntil denne basen er klar vil vi henvise brukerne til den prestegjelds- og soknehistorikken som allerede finnes i tilknytning til kirkebøkene i vårt mikrofilmregister.

For å hente fram historikken velg aktuelt fylke under "Kirkebøker" og deretter det sannsynlige prestegjeldet eller soknet. Historikken kommer øverst i kirkeboksoversikten for hvert prestegjeld eller sokn. Den varierer i omfang og detaljeringsgrad fra fylke til fylke. (Merk: Kirkebøkene er ordnet soknevis i fylkene Aust- og Vest-Agder, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland, og prestegjeldsvis i resten av landet).