Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Om tjenesten

Dette er Digitalarkivets nettjeneste for navigering i og fremvisning av skannede kirkebøker og borgerlige vigselsbøker. Den ble lansert 8. november 2005. De fleste bøkene er skannet fra mikrofilm, men nyere bøker er skannet fra original. Nye bøker vil bli digitalisert etter hvert som de blir avlevert til statsarkivene.

Bøkene er indekserte, dvs. at det er bygd opp en detaljert innholdsfortegnelse til dem i en database. Bøkene legges ut på nettet først når de er indeksert. Indekseringen går ned på sidenivå. Det betyr at du kan navigere deg fram til starten av en bestemt bok, til starten av hver enkelt liste (handlingstype) i denne, eller til starten av hvert år innenfor lista. Derfra kan du bla deg forover og bakover i boka, eller du kan velge å følge den utvalgte lista kronologisk, selv om den "hopper" frem og tilbake i den originale boka ("listemodus"). Det er ikke mulig å søke etter personer på navn i det skannede materialet.

Den eldste norske kirkeboka starter i 1623 (Andebu i Vestfold). Du kan lese mer om kirkebøkene hos Digitalarkivet og Arkivverket.

Av personvernhensyn kan ikke alle kirkebokslistene legges ut på nettet helt frem til vår tid. Med utgangspunkt i lovverket er det fastsatt grenser for de "nyere" listetypene. Den generelle klausulen er 60 år, men for listetyper som kan vise dødsårsak, er klausulen utvidet til 80 år. Døpte og konfirmerte kommer i en særstilling, da listetypene rammes av at opplysninger om adopsjoner foretatt etter adopsjonsloven av 1935, krever 100 års klausul. Pr. 1. januar 2015 er følgende tilgjengelig:

  - Fødte og døpte t.o.m. 1929
  - Konfirmerte t.o.m. 1934
  - Viede, trolovede og lysninger - ingen begrensning
  - Viede (borgelig) t.o.m. 1954
  - Døde, begravede og dødfødte t.o.m. 1934
  - Inn- og utflyttede - ingen begrensning
  - Inn- og utmeldte av statskirken t.o.m. 1954
  - Lister angående dissentere t.o.m. 1954

Når du navigerer eller blar deg frem over disse årstallsgrensene, vil du få opp en melding om at siden ikke kan vises.

Tjenesten byr på varige nettadresser til kirkeboksidene (fra bildevisningssiden). Brukerne kan fritt legge opp lenker til enkeltsider i tjenesten fra sine egne nettsider. Enkeltbilder kan også lastes ned og brukes i publikasjoner, dersom brukerne mener utskriftskvaliteten er god nok. Ved slik bruk oppgis Digitalarkivet som kilde til bildene.