Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Brukerveiledning

Fra denne startsiden kan du navigere eller søke deg fram til et utvalg kirkebøker eller lister (handlingstyper) innenfor disse. Dette utvalget vises til høyre på skjermen. Ved å klikke på lenken til den ønskede boka/lista kommer du til en innholdsside. Fra denne kan du klikke deg rett inn til bildet av den første siden for det ønskede året innenfor ønsket liste.

Til venstre finner du i utgangspunktet fire utfyllingsfelt, to av dem med egen nedtrekksmeny. Feltene kan benyttes i vilkårlig rekkefølge. Klikk på [>]-knappen (eller [Utfør]-knappen nederst) for hvert valg for å oppdatere de øvrige nedtrekksmenyene og utvalget til høyre. Hvis "Javascript" er aktivert i din nettleser, skjer oppdateringen automatisk, og [>]-knappene forsvinner etter første valg. (Husk å avslutte med Enter i felt uten meny.) Hvis du vil starte navigeringen på nytt, klikker du på [Opphev valg]. Feltene benyttes slik:

Velg fylke: Velg et fylke fra nedtrekksmenyen. Merk at Bergen er eget fylke i denne menyen (i realiteten frem til 1972). Under "Utlandet" finnes kirkebøker fra de norske sjømannskirkene m.m.

Velg prestegjeld/sokn: Etter at du har valgt fylke, får du opp et nytt felt med meny for valg av prestegjeld/sokn (eller menigheter i noen større byer) innenfor dette fylket. Kun prestegjeld/sokn med kirkebøker som hittil er lagt ut, er med i menyen.

Velg kirkeboktype: Hvis du vil avgrense utvalget ditt, kan du i menyen her velge én av kirkeboktypene. Ministerialbøker (sokneprestens bøker) og klokkerbøker er de "vanlige" kirkeboktypene. Bøkene til residerende kapellan har ofte samme innhold. Også andre protokoller fra prestearkivene regnes med blant kirkebøkene.

Velg listetype: Etter at du har valgt kirkeboktype, får du opp et nytt felt med meny for valg av listetype (handlingstype). Her kan du om ønskelig avgrense utvalget ditt til kirkebøker som inneholder denne bestemte listetypen, f.eks. liste over konfirmerte. NB: Valg av listetype gir bare mening dersom den valgte kirkeboktypen er ministerialbok, klokkerbok eller boka til residerende kapellan. Ved valg av listetype går programmet over i "listemodus", og utvalget til høyre på skjermen vil bestå av lister, ikke hele kirkebøker.

Angi periode: Du kan avgrense utvalget ditt ved å angi ønsket tidsperiode for kirkebøkene. Her kan det angis et enkelt årstall, f.eks. 1850, eller et årstallsintervall, f.eks. 1850-1880. Systemet vil ikke gjenkjenne andre typer tidsangivelser. Ved angivelse av 1850-1880 vil utvalget kun inneholde kirkebøker som dekker hele eller deler av denne perioden.

Søk i navn på prestegjeld/sokn: Ved hjelp av dette feltet kan du utføre "fritekstsøk" etter kirkebøker i de feltene i databasen som inneholder navn på prestegjeld, sokn eller menighet. Store og små bokstaver behandles likt. Søk på "nes" vil bl.a. gi treff på Nes prgj, Rødenes prgj, Nesna sokn og Johannes menighet. NB: Det søkes ikke i fylkesnavn.

Merk: Systemet husker det utvalget du har gjort i inntil 30 minutter etter at du sist bladde i bildene eller oppdaterte siden. Etter dette må du navigere deg frem på nytt. Som en følge av denne 30-minuttersgrensen kan lenken som står i adressefeltet i din nettleser heller ikke lagres som en permanent referanse (bokmerke). På siden som viser bildene av de enkelte kirkeboksidene, vil det øverst være en valgmeny hvor du kan be om å få vist bildedinformasjon. Når du slår på denne funksjonen vil det presenteres to linker som kan brukes som permanente referanser. Permanent sidelenke vil gjennopprette hele utvalget ditt, og en vil da kunne bla fram og tilbake i kilden. Permanent bildelenke peker direkte til bildet uten annen informasjon eller formatering.