Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:




Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned
Vennligst bruk vår nye løsning, da denne gamle versjonen ikke lenger vedlikeholdes, og feiler for en del kilder.

NB! Denne gamle løsningen vil bli stengt 2. mai 2016!

Permante lenker vil fortsatt virke etter denne dagen. De vil da slå opp i ny løsning.

Før du starter:

Dette er Digitalarkivets tjeneste for navigering i og fremvisning av skannede kirkebøker (som bilder). Den kommer i tillegg til den tjenesten for søking i digitalt transkriberte kilder (tekstlige databaser) som Digitalarkivet har hatt siden 1998.

  • Hvert valg du gjør til venstre gjennomføres ved å klikke på feltets tilhørende [>]-knapp eller [Utfør]-knappen under feltene. Hvis "Javascript" er aktivert i din webleser, vil oppdatering skje automatisk ved valg. [>]-knappene er da unødvendige og forsvinner etter første valg.
  • Valg av fylke gir et nytt felt for valg av underliggende prestegjeld/sokn/menighet osv.
  • Valg av kirkeboktype gir et nytt felt for valg av underliggende listetype (døpte, viede, begravede osv.).
  • Forsøk å la være å bruke Back/Tilbake-knappen i webleseren! Bruk heller tjenestens egne "tilbakeknapper" på de ulike sidene, hhv. [Opphev valg], [Mitt utvalg] og [Innholdssiden].
  • Skannede kirkebøker må metodisk sett brukes på samme måte som originalprotokollen eller mikrofilmutgaven: Man må lete etter de opplysningene man vil finne. Det er f.eks. ikke mulig å søke etter personer i skannet materiale.

Vi anbefaler at du leser hele Brukerveiledningen og informasjonen Om tjenesten.