Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøkerKildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Prestegjeld/sokn eller embete:
Maria

Kirkeboktype:
Ministerialbok
Nummer (arkivreferanse):
C 5
Periode:
1960 - 1993
Oppbevaringssted:
Statsarkivet i Bergen

Antall skannede sider/bilder: 188
ListetypeÅr (Side)År (Side)År (Side)
Konfirmerte ---- (001b-2a)
1960 (002b-3a)
1961 (003b-4a)
1962 (010b-11a)
1963 (015b-16a)
1964 (019b-20a)
1965 (021b-22a)
1966 (024b-25a)
1967 (027b-28a)
1968 (029b-30a)
1969 (031b-32a)
1970 (034b-35a)
1971 (036b-37a)
1972 (038b-39a)
1973 (041b-42a)
1974 (043b-44a)
1975 (045b-46a)
1977 (048b-49a)
1978 (049b-50a)
1979 (050b-51a)
1980 (052b-53a)
1981 (053b-54a)
1982 (055b-56a)
1983 (058b-59a)
1984 (060b-61a)
1985 (063b-64a)
1986 (066b-67a)
1987 (067b-68a)
1988 (069b-70a)
1989 (071b-72a)
1990 (074b-75a)
1991 (076b-77a)
1992 (078b-79a)
1993 (080b-81a)
Ekteviede ---- (082b-83a)
1963 (083b-84a)
1964 (088b-89a)
1965 (100b-101a)
1966 (112b-113a)
1967 (129b-130a)
1968 (150b-151a)
1969 (171b-172a)
tittel- og registersider m.m. ---- (---)
  
notat- og visitassider m.m. ---- (---)
1961-1993 (---)
 
Innerperm ---- (---)
  
Ytterperm ---- (---)
  
filmingsplakater ---- (---)