Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøkerKildeinformasjon

Fylke:
Sør-Trøndelag
Prestegjeld/sokn eller embete:
Strinda
Malvik

Kirkeboktype:
Ministerialbok
Nummer (arkivreferanse):
606A02 /2
Periode:
1781 - 1817
Oppbevaringssted:
Statsarkivet i Trondheim
Merknader:
Den originale kirkeboken er ført felles for Lade, Malvik og Bratsberg sokn, i avdelinger for hvert av soknene. I den digitaliserte versjonen er sidene for hvert sokn samlet og fremstår som egne bøker.

Antall skannede sider/bilder: 79
ListetypeÅr (Side)År (Side)År (Side)
Kronologisk liste 1781 (200)
1782 (203-204)
1783 (207-208)
1784 (209-210)
1785 (213-214)
1786 (217-218)
1787 (221-222)
1788 (225-226)
1789 (227-228)
1790 (231-232)
1791 (233-234)
1792 (235-236)
1793 (239-240)
1794 (241-242)
1795 (245-246)
1796 (247-248)
1797 (251-252)
1798 (255-256)
1799 (261-262)
1800 (265-266)
1801 (269-270)
1802 (273-274)
1803 (279-280)
1804 (285-286)
1805 (289-290)
1806 (293-294)
1807 (297-298)
1808 (303-304)
1809 (307-308)
1810 (311-312)
1811 (315-316)
1812 (319-320)
1813 (325-326)
1814 (327-328)
1815 (333-334)
1816 (337-338)
1817 (345-346)
tittel- og registersider m.m. ---- (---)