Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøkerKildeinformasjon

Fylke:
Nord-Trøndelag
Prestegjeld/sokn eller embete:
Overhalla

Kirkeboktype:
Ministerialbok
Nummer (arkivreferanse):
764A05
Periode:
1799 - 1816
Oppbevaringssted:
Statsarkivet i Trondheim
Merknader:
Lista med dødfødte, inneholder forhørene i anledningen dødfødte barn i perioden 1804-1810. Notatside, pag.0-1: "Fortegnelse over de Attester og Angivelser Sognepræsten aarlig haver at afgive..". Annen liste, pag. 2-3: Spesifikasjon over kontribusjonen for kirkene i Overhalla. Annen liste, pag. 566-567: Opphevelser av trolovelser.

Antall skannede sider/bilder: 256
ListetypeÅr (Side)År (Side)År (Side)
Dødfødte 1804-1805 (538-539)
1806-1808 (540-541)
1808-1809 (542-543)
1810 (544-545)
Kronologisk liste 1799 (010-11)
1800 (036-37)
1801 (100-101)
1802 (112-113)
1803 (148-149)
1804 (184-185)
1805 (216-217)
1806 (242-243)
1807 (262-263)
1808 (282-283)
1809 (302-303)
1810 (320-321)
1811 (340-341)
1812 (360-361)
1813 (388-389)
1814 (416-417)
1815 (442-443)
1816 (470-471)
Annen liste ---- (002-3)
1803-1810 (566-567)
 
tittel- og registersider m.m. ---- (---)
  
notat- og visitassider m.m. ---- (---)
1799-1805 (---)