Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Før du starter:

Dette er Digitalarkivets tjeneste for navigering i og fremvisning av skannede kirkebøker (som bilder). Den kommer i tillegg til den tjenesten for søking i digitalt transkriberte kilder (tekstlige databaser) som Digitalarkivet har hatt siden 1998.

  • Hvert valg du gjør til venstre gjennomføres ved å klikke på feltets tilhørende [>]-knapp eller [Utfør]-knappen under feltene. Hvis "Javascript" er aktivert i din webleser, vil oppdatering skje automatisk ved valg. [>]-knappene er da unødvendige og forsvinner etter første valg.
  • Valg av fylke gir et nytt felt for valg av underliggende prestegjeld/sokn/menighet osv.
  • Valg av kirkeboktype gir et nytt felt for valg av underliggende listetype (døpte, viede, begravede osv.).
  • Forsøk å la være å bruke Back/Tilbake-knappen i webleseren! Bruk heller tjenestens egne "tilbakeknapper" på de ulike sidene, hhv. [Opphev valg], [Mitt utvalg] og [Innholdssiden].
  • Skannede kirkebøker må metodisk sett brukes på samme måte som originalprotokollen eller mikrofilmutgaven: Man må lete etter de opplysningene man vil finne. Det er f.eks. ikke mulig å søke etter personer i skannet materiale.

Vi anbefaler at du leser hele Brukerveiledningen og informasjonen Om tjenesten.