Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg prestegjeld/sokn:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:




Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Utvalget ditt omfatter 10 kilder:

Lier / Frogner: 1874-1898, Klokkerbok
Lier / Frogner: 1883-1894, Ministerialbok
Lier / Frogner: 1895-1900, Ministerialbok
Lier / Frogner: 1899-1911, Klokkerbok
Lier / Frogner: 1901-1908, Ministerialbok
Lier / Frogner: 1911-1919, Klokkerbok
Lier / Frogner: 1916-1928, Fødselsregister
Lier / Frogner: 1918-1928, Ministerialbok
Lier / Frogner: 1920-1932, Klokkerbok
Lier / Frogner: 1932-1942, Klokkerbok