Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg prestegjeld/sokn:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Utvalget ditt omfatter 5 kilder:

Ullevål sykehus: 1906-1914, Dåpsbok
Ullevål sykehus: 1906-1926, Dåpsbok
Ullevål sykehus: 1907-1924, Dåpsbok
Ullevål sykehus: 1914-1921, Dåpsbok
Ullevål sykehus: 1921-1969, Lysningsprotokoll