Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg prestegjeld/sokn:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Utvalget ditt omfatter 817 kilder:

Bakklandet: 1847-1878, Ministerialbok
Bakklandet: 1851-1860, Ministerialbok
Bakklandet: 1851-1869, Klokkerbok
Bakklandet: 1861-1865, Ministerialbok
Bakklandet: 1870-1885, Klokkerbok
Bakklandet: 1870-1885, Klokkerbok
Bakklandet: 1886-1895, Klokkerbok
Bakklandet: 1886-1897, Klokkerbok
Bakklandet: 1894-1898, Klokkerbok
Bakklandet: 1895-1899, Klokkerbok
Bakklandet: 1897-1900, Klokkerbok
Bakklandet: 1901-1911, Ministerialbok
Bakklandet: 1906-1912, Lysningsprotokoll
Bakklandet: 1911-1920, Ministerialbok
Bakklandet: 1912-1916, Lysningsprotokoll
Bakklandet: 1914-1927, Lysningsprotokoll
Bakklandet: 1917-1932, Ministerialbok
Bakklandet: 1917-1931, Ministerialbok
Bakklandet: 1917-1933, Ministerialbok
Bakklandet: 1919-1927, Lysningsprotokoll
Bakklandet: 1923-1937, Ministerialbok
Bakklandet: 1928-1950, Klokkerbok
Bakklandet: 1931-1945, Ministerialbok
Bakklandet: 1932-1946, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1841-1850, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1866-1877, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1878-1892, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1878-1892, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1878-1892, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1892-1900, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1893-1900, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1893-1900, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1901-1906, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1901-1908, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1901-1906, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1908-1916, Ministerialbok
Bakklandet (Bakke): 1916-1920, Fødselsregister
Bakklandet (Bakke): 1916-1921, Lysningsprotokoll
Bakklandet (Bakke): 1920-1928, Fødselsregister
Bakklandet (Bakke): 1923-1942, Klokkerbok
Bjugn: 1866-1914, Klokkerbok
Bjugn: 1866-1872, Ministerialbok
Bjugn: 1916-1923, Fødselsregister
Bjugn / Bjugn: 1915-1945, Klokkerbok
Bjugn / Nes: 1866-1910, Klokkerbok
Bjugn / Nes: 1910-1937, Klokkerbok
Bjugn / Stjørna: 1866-1893, Klokkerbok
Bjugn / Stjørna: 1894-1919, Klokkerbok
Bjugn / Stjørna: 1919-1947, Klokkerbok
Bjørnør: 1732-1801, Ministerialbok
Bjørnør: 1794-1794, Sjeleregister
Bjørnør: 1802-1831, Ministerialbok
Bjørnør: 1818-1831, Ministerialbok
Bjørnør: 1818-1868, Klokkerbok
Bjørnør: 1831-1846, Ministerialbok
Bjørnør: 1867-1878, Ministerialbok
Bjørnør / Osen: 1867-1882, Klokkerbok
Bjørnør / Osen: 1879-1896, Ministerialbok
Bjørnør / Osen: 1883-1908, Klokkerbok
Bjørnør / Osen: 1897-1912, Ministerialbok
Bjørnør / Osen: 1909-1935, Klokkerbok
Bjørnør / Osen: 1912-1924, Ministerialbok
Bjørnør / Roan: 1846-1857, Ministerialbok
Bjørnør / Roan: 1858-1867, Ministerialbok
Bjørnør / Roan: 1873-1888, Klokkerbok
Bjørnør / Roan: 1879-1893, Ministerialbok
Bjørnør / Roan: 1889-1904, Klokkerbok
Bjørnør / Roan: 1894-1904, Ministerialbok
Bjørnør / Roan: 1904-1923, Klokkerbok
Bjørnør / Roan: 1905-1919, Ministerialbok
Bjørnør / Roan: 1923-1948, Klokkerbok
Bjørnør / Stokksund: 1867-1889, Klokkerbok
Bjørnør / Stokksund: 1879-1893, Ministerialbok
Bjørnør / Stokksund: 1890-1904, Klokkerbok
Bjørnør / Stokksund: 1905-1920, Klokkerbok
Bjørnør / Stokksund: 1921-1937, Klokkerbok
Bjørnør / Stoksund: 1894-1913, Ministerialbok
Bjørnør / Stoksund: 1914-1931, Ministerialbok
Byneset: 1667-1684, Ministerialbok
Byneset: 1846-1859, Ministerialbok
Byneset: 1859-1877, Ministerialbok
Byneset: 1898-1907, Ministerialbok
Byneset: 1907-1923, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1702-1753, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1754-1802, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1803-1816, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1816-1847, Klokkerbok
Byneset / Buvik: 1816-1828, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1829-1845, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1843-1847, Klokkerbok
Byneset / Buvik: 1878-1895, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1885-1908, Klokkerbok
Byneset / Buvik: 1895-1908, Ministerialbok
Byneset / Buvik: 1909-1939, Klokkerbok
Byneset / Byneset: 1702-1753, Ministerialbok
Byneset / Byneset: 1754-1802, Ministerialbok
Byneset / Byneset: 1803-1816, Ministerialbok
Byneset / Byneset: 1816-1828, Ministerialbok
Byneset / Byneset: 1816-1845, Klokkerbok
Byneset / Byneset: 1829-1845, Ministerialbok
Byneset / Byneset: 1834-1845, Klokkerbok
Byneset / Byneset: 1874-1908, Klokkerbok
Byneset / Byneset: 1878-1897, Ministerialbok
Byneset / Byneset: 1909-1929, Klokkerbok
Byneset / Børsa: 1702-1735, Ministerialbok
Byneset / Børsa: 1735-1753, Ministerialbok
Byneset / Børsa: 1754-1803, Ministerialbok
Byneset / Børsa: 1803-1816, Ministerialbok
Børsa: 1817-1829, Ministerialbok
Børsa: 1830-1856, Ministerialbok
Børsa: 1856-1878, Ministerialbok
Børsa: 1916-1938, Klokkerbok
Børsa / Børsa: 1817-1837, Klokkerbok
Børsa / Børsa: 1867-1915, Klokkerbok
Børsa / Børsa: 1879-1905, Ministerialbok
Børsa / Geitastrand: 1879-1904, Ministerialbok
Børsa / Geitastrand: 1905-1946, Klokkerbok
Børsa / Skaun: 1817-1836, Klokkerbok
Børsa / Skaun: 1849-1867, Klokkerbok
Børsa / Skaun: 1867-1929, Klokkerbok
Børsa / Skaun: 1879-1907, Ministerialbok
Børsa / Skaun: 1929-1950, Klokkerbok
Fosen Prosti: 1794-1794, Sjeleregister
Fosen Prosti: 1826-1827, Sjeleregister
Frøya: 1871-1880, Lysningsprotokoll
Frøya: 1901-1917, Lysningsprotokoll
Frøya / Hallaren: 1878-1893, Klokkerbok
Frøya / Hallaren: 1882-1897, Ministerialbok
Frøya / Hallaren: 1893-1910, Klokkerbok
Frøya / Hallaren: 1910-1938, Klokkerbok
Frøya / Nord-Frøya (Sletta): 1910-1924, Ministerialbok
Frøya / Nord-Frøya (Sletta): 1935-1948, Klokkerbok
Frøya / Sletta: 1866-1877, Klokkerbok
Frøya / Sletta: 1866-1877, Klokkerbok
Frøya / Sletta: 1877-1878, Ministerialbok
Frøya / Sletta: 1878-1891, Klokkerbok
Frøya / Sletta: 1879-1889, Ministerialbok
Frøya / Sletta: 1887-1891, Klokkerbok
Frøya / Sletta: 1889-1902, Ministerialbok
Frøya / Sletta: 1891-1908, Klokkerbok
Frøya / Sletta: 1902-1910, Ministerialbok
Frøya / Sletta: 1909-1922, Klokkerbok
Frøya / Sletta: 1922-1934, Klokkerbok
Frøya / Sør-Frøya (Hallaren): 1898-1915, Ministerialbok
Haltdalen: 1745-1804, Ministerialbok
Haltdalen: 1805-1816, Ministerialbok
Haltdalen: 1879-1890, Klokkerbok
Haltdalen: 1908-1933, Klokkerbok
Haltdalen / Haltdalen: 1817-1829, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1817-1878, Klokkerbok
Haltdalen / Haltdalen: 1829-1845, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1829-1845, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1846-1859, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1860-1869, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1870-1878, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1879-1890, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1891-1907, Ministerialbok
Haltdalen / Haltdalen: 1891-1907, Klokkerbok
Haltdalen / Singsås: 1817-1860, Klokkerbok
Haltdalen / Singsås: 1817-1829, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1829-1845, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1829-1845, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1846-1859, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1860-1869, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1861-1889, Klokkerbok
Haltdalen / Singsås: 1870-1878, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1879-1890, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1889-1899, Klokkerbok
Haltdalen / Singsås: 1891-1909, Ministerialbok
Haltdalen / Singsås: 1899-1915, Klokkerbok
Haltdalen / Singsås: 1916-1939, Klokkerbok
Haltdalen / Ålen: 1817-1829, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1829-1845, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1829-1845, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1846-1859, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1860-1869, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1870-1879, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1871-1933, Klokkerbok
Haltdalen / Ålen: 1879-1890, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1891-1906, Ministerialbok
Haltdalen / Ålen: 1933-1950, Klokkerbok
Heimdal: 1973-1980, Dagregister
Heimdal: 1984-2001, Dagregister
Hemne: 1717-1756, Ministerialbok
Hemne: 1757-1794, Ministerialbok
Hemne: 1795-1818, Ministerialbok
Hemne: 1818-1830, Ministerialbok
Hemne: 1830-1840, Ministerialbok
Hemne: 1841-1851, Ministerialbok
Hemne: 1852-1868, Ministerialbok
Hemne: 1868-1878, Ministerialbok
Hemne: 1869-1878, Klokkerbok
Hemne: 1914-1933, Klokkerbok
Hemne / Heim: 1884-1906, Ministerialbok
Hemne / Heim: 1884-1905, Klokkerbok
Hemne / Heim: 1906-1921, Klokkerbok
Hemne / Heim: 1921-1941, Klokkerbok
Hemne / Hemne: 1879-1895, Ministerialbok
Hemne / Hemne: 1879-1898, Klokkerbok
Hemne / Hemne: 1896-1910, Ministerialbok
Hemne / Hemne: 1899-1914, Klokkerbok
Hemne / Hemne: 1921-1946, Klokkerbok
Hemne / Hemne: 1933-1950, Klokkerbok
Hemne / Vinje: 1879-1912, Ministerialbok
Hemne / Vinje: 1879-1912, Klokkerbok
Hitra: 1736-1775, Ministerialbok
Hitra: 1775-1818, Ministerialbok
Hitra: 1871-1881, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1818-1826, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1827-1842, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1843-1851, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1852-1860, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1861-1870, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1866-1873, Klokkerbok
Hitra / Dolm: 1866-1873, Klokkerbok
Hitra / Dolm: 1874-1891, Klokkerbok
Hitra / Dolm: 1882-1901, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1892-1916, Klokkerbok
Hitra / Dolm: 1896-1922, Ministerialbok
Hitra / Dolm: 1917-1928, Klokkerbok
Hitra / Dolm: 1927-1948, Klokkerbok
Hitra / Fillan: 1866-1872, Klokkerbok
Hitra / Fillan: 1873-1882, Klokkerbok
Hitra / Fillan: 1882-1899, Ministerialbok
Hitra / Fillan: 1883-1898, Klokkerbok
Hitra / Fillan: 1899-1940, Klokkerbok
Hitra / Fillan: 1899-1923, Ministerialbok
Hitra / Fillan: 1928-1968, Klokkerbok
Hitra / Fillan, Nordbotten: 1923-1961, Klokkerbok
Hitra / Kvenvær: 1882-1899, Ministerialbok
Hitra / Kvenvær: 1898-1919, Klokkerbok
Hitra / Kvenvær: 1899-1919, Ministerialbok
Hitra / Kvenvær: 1919-1942, Klokkerbok
Hitra / Kvenvær: 1943-1945, Klokkerbok
Hitra / Nord-Frøya (Sletta): 1846-1876, Ministerialbok
Hitra / Nordbotn: 1901-1916, Ministerialbok
Hitra / Nordbotn: 1901-1930, Klokkerbok
Hitra / Sandstad: 1890-1905, Klokkerbok
Hitra / Sandstad: 1890-1920, Ministerialbok
Klæbu: 1741-1749, Ministerialbok
Klæbu: 1749-1782, Ministerialbok
Klæbu: 1783-1815, Ministerialbok
Klæbu: 1843-1862, Ministerialbok
Klæbu: 1863-1898, Lysningsprotokoll
Klæbu: 1899-1916, Lysningsprotokoll
Klæbu / Klæbu: 1816-1843, Ministerialbok
Klæbu / Klæbu: 1816-1865, Klokkerbok
Klæbu / Klæbu: 1863-1879, Ministerialbok
Klæbu / Klæbu: 1865-1883, Klokkerbok
Klæbu / Klæbu: 1880-1898, Ministerialbok
Klæbu / Klæbu: 1884-1906, Klokkerbok
Klæbu / Klæbu: 1898-1916, Ministerialbok
Klæbu / Klæbu: 1907-1925, Klokkerbok
Klæbu / Klæbu: 1917-1924, Ministerialbok
Klæbu / Klæbu: 1926-1946, Klokkerbok
Klæbu / Tiller: 1816-1865, Klokkerbok
Klæbu / Tiller: 1816-1843, Ministerialbok
Klæbu / Tiller: 1849-1865, Klokkerbok
Klæbu / Tiller: 1863-1879, Ministerialbok
Klæbu / Tiller: 1866-1895, Klokkerbok
Klæbu / Tiller: 1880-1900, Ministerialbok
Klæbu / Tiller: 1896-1914, Klokkerbok
Klæbu / Tiller: 1900-1916, Ministerialbok
Klæbu / Tiller: 1915-1945, Klokkerbok
Klæbu / Tiller: 1917-1924, Ministerialbok
Klæbu / Tiller: 1925-1943, Ministerialbok
Klæbu / Tiller: 1961-1967, Ministerialbok
Klæbu / Tiller: 1967-1970, Ministerialbok
Malvik / Hommelvik: 1910-1936, Klokkerbok
Malvik / Hommelvik: 1936-1942, Klokkerbok
Malvik / Hommelvik: 1942-1947, Klokkerbok
Malvik / Malvik: 1904-1940, Klokkerbok
Meldal: 1682-1698, Ministerialbok
Meldal: 1705-1725, Ministerialbok
Meldal: 1725-1751, Ministerialbok
Meldal: 1751-1775, Ministerialbok
Meldal: 1776-1815, Ministerialbok
Meldal: 1799-1852, Ministerialbok
Meldal: 1816-1831, Klokkerbok
Meldal: 1827-1866, Kladd til kirkebok
Meldal: 1829-1860, Ministerialbok
Meldal: 1852-1900, Ministerialbok
Meldal: 1929-1939, Klokkerbok
Meldal / Meldal: 1816-1829, Ministerialbok
Meldal / Meldal: 1861-1881, Ministerialbok
Meldal / Meldal: 1882-1893, Ministerialbok
Meldal / Meldal: 1888-1901, Klokkerbok
Meldal / Meldal: 1902-1914, Klokkerbok
Meldal / Meldal: 1914-1928, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1775-1783, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1795-1807, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1813-1818, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1816-1860, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1816-1829, Ministerialbok
Meldal / Rennebu: 1818-1822, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1822-1829, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1829-1860, Ministerialbok
Meldal / Rennebu: 1829-1836, Klokkerbok
Meldal / Rennebu: 1837-1861, Klokkerbok
Melhus: 1732-1742, Klokkerbok
Melhus: 1826-1841, Ministerialbok
Melhus: 1842-1852, Ministerialbok
Melhus: 1850-1852, Ministerialbok
Melhus: 1850-1866, Lysningsprotokoll
Melhus: 1852-1861, Ministerialbok
Melhus: 1858-1861, Ministerialbok
Melhus: 1862-1873, Ministerialbok
Melhus: 1867-1894, Lysningsprotokoll
Melhus: 1873-1886, Ministerialbok
Melhus: 1916-1948, Dagregister
Melhus: 1939-1952, Dagregister
Melhus / Flå: 1740-1767, Ministerialbok
Melhus / Flå: 1768-1815, Ministerialbok
Melhus / Flå: 1799-1816, Klokkerbok
Melhus / Flå: 1816-1869, Klokkerbok
Melhus / Flå: 1816-1826, Ministerialbok
Melhus / Flå: 1826-1841, Ministerialbok
Melhus / Flå: 1870-1886, Klokkerbok
Melhus / Flå: 1887-1905, Ministerialbok
Melhus / Flå: 1887-1910, Klokkerbok
Melhus / Flå: 1906-1936, Ministerialbok
Melhus / Flå: 1911-1941, Klokkerbok
Melhus / Hølonda: 1740-1767, Ministerialbok
Melhus / Hølonda: 1768-1815, Ministerialbok
Melhus / Hølonda: 1793-1815, Klokkerbok
Melhus / Hølonda: 1816-1857, Klokkerbok
Melhus / Hølonda: 1816-1826, Ministerialbok
Melhus / Hølonda: 1826-1841, Ministerialbok
Melhus / Hølonda: 1858-1886, Klokkerbok
Melhus / Hølonda: 1887-1905, Ministerialbok
Melhus / Hølonda: 1887-1914, Klokkerbok
Melhus / Hølonda: 1901-1914, Klokkerbok
Melhus / Hølonda: 1906-1931, Ministerialbok
Melhus / Hølonda: 1915-1937, Klokkerbok
Melhus / Hølonda: 1937-1984, Klokkerbok
Melhus / Leinstrand: 1740-1767, Ministerialbok
Melhus / Leinstrand: 1768-1815, Ministerialbok
Melhus / Leinstrand: 1816-1886, Klokkerbok
Melhus / Leinstrand: 1816-1826, Ministerialbok
Melhus / Leinstrand: 1826-1841, Ministerialbok
Melhus / Leinstrand: 1862-1886, Klokkerbok
Melhus / Leinstrand: 1887-1906, Ministerialbok
Melhus / Leinstrand: 1887-1909, Klokkerbok
Melhus / Leinstrand: 1902-1938, Klokkerbok
Melhus / Melhus: 1740-1767, Ministerialbok
Melhus / Melhus: 1768-1815, Ministerialbok
Melhus / Melhus: 1802-1815, Klokkerbok
Melhus / Melhus: 1816-1826, Ministerialbok
Melhus / Melhus: 1816-1852, Klokkerbok
Melhus / Melhus: 1826-1841, Ministerialbok
Melhus / Melhus: 1852-1879, Klokkerbok
Melhus / Melhus: 1879-1911, Klokkerbok
Melhus / Melhus: 1887-1908, Ministerialbok
Melhus / Melhus: 1908-1930, Ministerialbok
Melhus / Melhus: 1912-1933, Klokkerbok
Nidaros Stift: 1796-1796, Sjeleregister
Oppdal: 1739-1780, Ministerialbok
Oppdal: 1781-1793, Ministerialbok
Oppdal: 1792-1805, Ministerialbok
Oppdal: 1806-1815, Ministerialbok
Oppdal: 1811-1824, Klokkerbok
Oppdal: 1821-1847, Ministerialbok
Oppdal: 1825-1833, Klokkerbok
Oppdal: 1848-1872, Ministerialbok
Oppdal: 1872-1881, Ministerialbok
Oppdal: 1881-1894, Ministerialbok
Oppdal: 1912-1930, Ministerialbok
Oppdal / Lønset: 1792-1840, Klokkerbok
Oppdal / Lønset: 1816-1821, Ministerialbok
Oppdal / Lønset: 1845-1851, Klokkerbok
Oppdal / Oppdal: 1816-1821, Ministerialbok
Oppdal / Oppdal: 1895-1911, Ministerialbok
Orkdal: 1695-1716, Ministerialbok
Orkdal: 1776-1799, Ministerialbok
Orkdal: 1800-1826, Ministerialbok
Orkdal: 1816-1893, Klokkerbok
Orkdal: 1826-1839, Ministerialbok
Orkdal: 1837-1845, Ministerialbok
Orkdal: 1840-1853, Ministerialbok
Orkdal: 1854-1869, Ministerialbok
Orkdal: 1870-1880, Ministerialbok
Orkdal: 1873-1884, Klokkerbok
Orkdal: 1881-1895, Ministerialbok
Orkdal: 1881-1894, Ministerialbok
Orkdal: 1885-1898, Klokkerbok
Orkdal: 1894-1913, Ministerialbok
Orkdal: 1899-1912, Ministerialbok
Orkdal: 1912-1936, Klokkerbok
Orkdal / Orkanger (Øra): 1909-1924, Klokkerbok
Orkdal / Orkanger (Øra): 1925-1953, Klokkerbok
Orkdal / Orkanger (Øra): 1945-1950, Klokkerbok
Orkdal / Orkdal: 1715-1742, Klokkerbok
Orkdal / Orkdal: 1743-1765, Klokkerbok
Orkdal / Orkdal: 1766-1789, Klokkerbok
Orkdal / Orkdal: 1791-1815, Klokkerbok
Orkdal / Skaun: 1742-1790, Ministerialbok
Orkdal / Skaun: 1791-1816, Ministerialbok
Orkdal / Svorkmo: 1730-1755, Ministerialbok
Orkdal / Svorkmo: 1756-1794, Ministerialbok
Orkdal / Svorkmo: 1816-1867, Klokkerbok
Orkdal / Svorkmo: 1873-1892, Klokkerbok
Orkdal / Svorkmo: 1893-1915, Ministerialbok
Rennebu: 1861-1879, Ministerialbok
Rennebu: 1873-1891, Klokkerbok
Rennebu: 1880-1896, Ministerialbok
Rennebu: 1892-1912, Klokkerbok
Rennebu: 1897-1907, Ministerialbok
Rennebu: 1913-1940, Klokkerbok
Rennebu / Berkåk: 1913-1935, Klokkerbok
Rennebu / Rennebu: 1908-1923, Ministerialbok
Rennebu / Rennebu: 1941-1950, Klokkerbok
Røros: 1691-1700, Ministerialbok
Røros: 1720-1731, Ministerialbok
Røros: 1727-1766, Ministerialbok
Røros: 1767-1797, Ministerialbok
Røros: 1798-1808, Ministerialbok
Røros: 1798-1810, Klokkerbok
Røros: 1806-1816, Ministerialbok
Røros: 1817-1828, Ministerialbok
Røros: 1829-1844, Ministerialbok
Røros: 1829-1879, Klokkerbok
Røros: 1829-1855, Klokkerbok
Røros: 1845-1859, Ministerialbok
Røros: 1860-1878, Ministerialbok
Røros: 1880-1895, Klokkerbok
Røros: 1884-1918, Lysningsprotokoll
Røros / Brekken: 1880-1896, Klokkerbok
Røros / Brekken: 1891-1902, Ministerialbok
Røros / Brekken: 1897-1918, Klokkerbok
Røros / Brekken: 1919-1970, Klokkerbok
Røros / Glåmos: 1926-1968, Klokkerbok
Røros / Landsoknet: 1926-1954, Klokkerbok
Røros / Røros: 1879-1890, Ministerialbok
Røros / Røros: 1890-1898, Ministerialbok
Røros / Røros: 1896-1905, Klokkerbok
Røros / Røros: 1899-1908, Ministerialbok
Røros / Røros: 1906-1925, Klokkerbok
Røros / Røros: 1926-1954, Klokkerbok
Selbu: 1699-1737, Ministerialbok
Selbu: 1740-1746, Klokkerbok
Selbu: 1766-1776, Klokkerbok
Selbu: 1801-1815, Ministerialbok
Selbu: 1860-1877, Ministerialbok
Selbu: 1913-1940, Klokkerbok
Selbu / Selbu: 1757-1801, Ministerialbok
Selbu / Selbu: 1816-1824, Ministerialbok
Selbu / Selbu: 1816-1831, Klokkerbok
Selbu / Selbu: 1824-1842, Ministerialbok
Selbu / Selbu: 1832-1842, Klokkerbok
Selbu / Selbu: 1842-1858, Klokkerbok
Selbu / Selbu: 1843-1859, Ministerialbok
Selbu / Selbu: 1859-1868, Klokkerbok
Selbu / Selbu: 1869-1888, Klokkerbok
Selbu / Selbu: 1878-1891, Ministerialbok
Selbu / Selbu: 1889-1913, Klokkerbok
Selbu / Selbu: 1891-1902, Ministerialbok
Selbu / Selbustrand: 1902-1950, Klokkerbok
Selbu / Tydal: 1776-1790, Ministerialbok
Selbu / Tydal: 1816-1861, Klokkerbok
Selbu / Tydal: 1816-1824, Ministerialbok
Selbu / Tydal: 1824-1842, Ministerialbok
Selbu / Tydal: 1843-1859, Ministerialbok
Selbu / Tydal: 1862-1887, Ministerialbok
Selbu / Tydal: 1888-1907, Klokkerbok
Selbu / Tydal: 1908-1930, Klokkerbok
Selbu / Tydal: 1930-1949, Klokkerbok
Soknedal: 1816-1892, Klokkerbok
Soknedal: 1816-1842, Ministerialbok
Soknedal: 1848-1872, Ministerialbok
Soknedal: 1865-1878, Ministerialbok
Soknedal: 1923-1940, Klokkerbok
Stadsbygd: 1700-1734, Ministerialbok
Stadsbygd: 1735-1750, Ministerialbok
Stadsbygd: 1751-1790, Ministerialbok
Stadsbygd: 1760-1798, Ministerialbok
Stadsbygd: 1791-1805, Ministerialbok
Stadsbygd: 1806-1815, Ministerialbok
Stadsbygd: 1816-1825, Ministerialbok
Stadsbygd: 1826-1838, Ministerialbok
Stadsbygd: 1837-1847, Ministerialbok
Stadsbygd: 1848-1857, Ministerialbok
Stadsbygd: 1858-1869, Ministerialbok
Stadsbygd: 1870-1884, Ministerialbok
Stadsbygd: 1900-1918, Ministerialbok
Stadsbygd / Lensvik: 1880-1893, Klokkerbok
Stadsbygd / Lensvik: 1894-1899, Klokkerbok
Stadsbygd / Lensvik: 1899-1908, Klokkerbok
Stadsbygd / Lensvik: 1925-1949, Klokkerbok
Stadsbygd / Rissa: 1881-1884, Klokkerbok
Stadsbygd / Rissa: 1885-1896, Ministerialbok
Stadsbygd / Rissa: 1896-1911, Ministerialbok
Stadsbygd / Rissa: 1911-1929, Ministerialbok
Stadsbygd / Stadsbygd: 1880-1903, Klokkerbok
Stadsbygd / Stadsbygd: 1885-1900, Ministerialbok
Stadsbygd / Stadsbygd: 1895-1905, Klokkerbok
Stadsbygd / Stadsbygd: 1917-1930, Klokkerbok
Strinda: 1895-1917, Residerende kapellans bok
Strinda / Bakke: 1727-1779, Ministerialbok
Strinda / Bakke: 1754-1819, Klokkerbok
Strinda / Bakke: 1780-1797, Ministerialbok
Strinda / Bakke: 1798-1817, Ministerialbok
Strinda / Bakke: 1818-1850, Ministerialbok
Strinda / Bakke: 1826-1840, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1727-1780, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1781-1817, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1797-1820, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1817-1827, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1819-1823, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1821-1831, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1826-1840, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1831-1843, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1844-1863, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1848-1861, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1862-1876, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1864-1889, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1877-1886, Ministerialbok
Strinda / Bratsberg: 1890-1912, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1912-1938, Klokkerbok
Strinda / Bratsberg: 1938-1952, Klokkerbok
Strinda / Byåsen: 1854-1881, Klokkerbok
Strinda / Byåsen: 1881-1896, Klokkerbok
Strinda / Byåsen: 1897-1914, Klokkerbok
Strinda / Byåsen (Havstein): 1914-1938, Klokkerbok
Strinda / Byåsen (Havstein): 1938-1942, Klokkerbok
Strinda / Byåsen (Havstein): 1943-1946, Klokkerbok
Strinda / Byåsen (Havstein): 1947-1950, Klokkerbok
Strinda / Hommelvik: 1889-1910, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1727-1780, Ministerialbok
Strinda / Lade: 1757-1819, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1781-1817, Ministerialbok
Strinda / Lade: 1797-1829, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1823-1840, Ministerialbok
Strinda / Lade: 1829-1840, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1841-1849, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1850-1859, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1860-1877, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1866-1877, Ministerialbok
Strinda / Lade: 1878-1886, Ministerialbok
Strinda / Lade: 1878-1894, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1886-1893, Ministerialbok
Strinda / Lade: 1894-1907, Ministerialbok
Strinda / Lade: 1895-1910, Klokkerbok
Strinda / Lade: 1938-1947, Klokkerbok
Strinda / Lade, Bakke: 1817-1824, Klokkerbok
Strinda / Lade, Bakke: 1818-1823, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1727-1780, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1754-1797, Klokkerbok
Strinda / Malvik: 1781-1817, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1797-1816, Klokkerbok
Strinda / Malvik: 1817-1835, Klokkerbok
Strinda / Malvik: 1819-1823, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1823-1831, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1826-1840, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1831-1842, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1834-1850, Klokkerbok
Strinda / Malvik: 1843-1879, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1848-1856, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1850-1888, Klokkerbok
Strinda / Malvik: 1857-1865, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1865-1877, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1878-1893, Ministerialbok
Strinda / Malvik: 1878-1903, Klokkerbok
Strinda / Malvik: 1894-1906, Ministerialbok
Strinda / Mostadmarken: 1728-1778, Ministerialbok
Strinda / Ranheim: 1905-1921, Klokkerbok
Strinda / Ranheim: 1922-1941, Klokkerbok
Strinda / Reitgjerdet: 1862-1869, Ministerialbok
Strinda / Reitgjerdet: 1894-1919, Ministerialbok
Strinda / Strinda (Moholt): 1907-1915, Ministerialbok
Strinda / Strinda (Moholt): 1916-1935, Ministerialbok
Strinda / Strinda (Moholt): 1940-1948, Klokkerbok
Strinda (Lade): 1815-1833, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1841-1847, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1848-1856, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1849-1854, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1854-1861, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1856-1865, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1861-1872, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1873-1889, Ministerialbok
Strinda (Lade): 1911-1937, Klokkerbok
Strinda (Moholt): 1930-1939, Klokkerbok
Støren: 1747-1790, Ministerialbok
Støren: 1816-1842, Ministerialbok
Støren: 1816-1837, Klokkerbok
Støren: 1848-1869, Ministerialbok
Støren: 1863-1878, Ministerialbok
Støren: 1887-1914, Dagregister
Støren: 1891-1912, Dagregister
Støren: 1912-1931, Dagregister
Støren: 1914-1936, Dagregister
Støren: 1936-1951, Ministerialbok
Støren / Budal: 1788-1815, Ministerialbok
Støren / Budal: 1887-1908, Klokkerbok
Støren / Budal: 1889-1929, Ministerialbok
Støren / Budal: 1907-1929, Klokkerbok
Støren / Budal: 1930-1947, Klokkerbok
Støren / Horg: 1690-1746, Ministerialbok
Støren / Horg: 1788-1815, Ministerialbok
Støren / Horg: 1802-1808, Klokkerbok
Støren / Horg: 1809-1824, Klokkerbok
Støren / Horg: 1816-1842, Ministerialbok
Støren / Horg: 1816-1833, Klokkerbok
Støren / Horg: 1825-1827, Klokkerbok
Støren / Horg: 1843-1849, Ministerialbok
Støren / Horg: 1849-1870, Ministerialbok
Støren / Horg: 1849-1889, Klokkerbok
Støren / Horg: 1862-1878, Ministerialbok
Støren / Horg: 1878-1890, Ministerialbok
Støren / Horg: 1890-1904, Klokkerbok
Støren / Horg: 1891-1934, Ministerialbok
Støren / Horg: 1904-1918, Klokkerbok
Støren / Horg: 1918-1932, Klokkerbok
Støren / Horg: 1928-1935, Klokkerbok
Støren / Soknedal: 1696-1746, Ministerialbok
Støren / Soknedal: 1788-1815, Ministerialbok
Støren / Soknedal: 1812-1841, Klokkerbok
Støren / Soknedal: 1843-1848, Ministerialbok
Støren / Soknedal: 1878-1890, Ministerialbok
Støren / Soknedal: 1891-1923, Ministerialbok
Støren / Soknedal: 1893-1922, Klokkerbok
Støren / Støren: 1690-1746, Ministerialbok
Støren / Støren: 1788-1815, Ministerialbok
Støren / Støren: 1891-1923, Ministerialbok
Støren / Støren: 1904-1931, Klokkerbok
Støren / Støren og Budal: 1843-1848, Ministerialbok
Støren / Støren, Budal: 1878-1890, Ministerialbok
Støren / Støren, Budal: 1886-1890, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1679-1728, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1702-1714, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1713-1728, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1729-1769, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1729-1761, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1762-1783, Diverse
Trondheim / Domkirken: 1766-1877, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1770-1819, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1783-1818, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1784-1801, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1802-1830, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1807-1836, Residerende kapellans bok
Trondheim / Domkirken: 1815-1821, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1820-1821, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1821-1831, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1821-1881, Residerende kapellans bok
Trondheim / Domkirken: 1830-1841, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1831-1839, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1833-1834, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1835-1837, Dagregister
Trondheim / Domkirken: 1837-1855, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1839-1847, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1840-1847, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1841-1852, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1842-1869, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1846-1881, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1848-1857, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1852-1866, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1854-1877, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1856-1881, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1857-1865, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1864-1881, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1866-1877, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1866-1877, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1867-1883, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1870-1911, Lysningsprotokoll
Trondheim / Domkirken: 1870-1878, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1877-1878, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1877-1891, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1877-1891, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1878-1883, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1882-1931, Residerende kapellans bok
Trondheim / Domkirken: 1882-1898, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1884-1897, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1891-1911, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1891-1911, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1898-1911, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1900-1907, Residerende kapellans bok
Trondheim / Domkirken: 1902-1911, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1904-1925, Ministerialbok
Trondheim / Domkirken: 1911-1921, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1911-1931, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1915-1917, Lysningsprotokoll
Trondheim / Domkirken: 1921-1934, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1928-1941, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1931-1946, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1935-1946, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1942-1946, Klokkerbok
Trondheim / Domkirken: 1943-1944, Ministerialbok
Trondheim / E. C. Dahls Stiftelse: 1911-1918, Ministerialbok
Trondheim / E. C. Dahls Stiftelse: 1916-1920, Fødselsregister
Trondheim / E. C. Dahls Stiftelse: 1920-1924, Fødselsregister
Trondheim / E. C. Dahls Stiftelse: 1924-1928, Fødselsregister
Trondheim / Hospitalet: 1815-1825, Ministerialbok
Trondheim / Hospitalet: 1815-1873, Klokkerbok
Trondheim / Hospitalet: 1826-1867, Ministerialbok
Trondheim / Hospitalet: 1868-1883, Ministerialbok
Trondheim / Hospitalet: 1884-1938, Ministerialbok
Trondheim / Hospitalet: 1907-1938, Ministerialbok
Trondheim / Hospitalet: 1907-1933, Klokkerbok
Trondheim / Ila: 1879-1895, Ministerialbok
Trondheim / Ila: 1879-1895, Ministerialbok
Trondheim / Ila: 1896-1932, Ministerialbok
Trondheim / Ila: 1907-1962, Klokkerbok
Trondheim / Ila: 1923-1941, Klokkerbok
Trondheim / Ila: 1923-1941, Klokkerbok
Trondheim / Ila: 1923-1951, Klokkerbok
Trondheim / Ila: 1941-1952, Klokkerbok
Trondheim / Kretsfengselet: 1841-1864, Ministerialbok
Trondheim / Kretsfengselet: 1841-1869, Ministerialbok
Trondheim / Kretsfengselet: 1870-1918, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1908-1916, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1908-1918, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1908-1923, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1908-1954, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1916-1920, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1916-1922, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1916-1938, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1916-1920, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1918-1930, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1918-1930, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1920-1937, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1920-1937, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1922-1942, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1925-1936, Ministerialbok
Trondheim / Lademoen: 1930-1933, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1938-1949, Klokkerbok
Trondheim / Lademoen: 1942-1949, Klokkerbok
Trondheim / Regionssykehuset: 1902-1920, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1732-1774, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1744-1773, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1759-1812, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1774-1814, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1774-1814, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1774-1814, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1815-1821, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1815-1832, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1821-1875, Residerende kapellans bok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1821-1839, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1821-1840, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1833-1845, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1840-1854, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1844-1867, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1846-1856, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1848-1859, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1849-1861, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1853-1858, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1856-1872, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1859-1864, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1860-1872, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1864-1872, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1865-1879, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1865-1877, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1872-1879, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1872-1894, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1873-1879, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1878-1902, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1879-1895, Residerende kapellans bok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1880-1917, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1880-1901, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1880-1913, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1892-1908, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1895-1910, Ministerialbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1897-1905, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1902-1919, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1904-1914, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1911-1924, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1919-1939, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1919-1932, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1922-1949, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1925-1951, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1933-1940, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1940-1947, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1940-1949, Klokkerbok
Trondheim / Vår Frue kirke: 1947-1950, Klokkerbok
Tydal: 1851-1861, Klokkerbok
Tydal: 1861-1887, Klokkerbok
Vinje: 1869-1879, Klokkerbok
Vinje: 1913-1939, Klokkerbok
Ørland: 1709-1731, Ministerialbok
Ørland: 1733-1761, Ministerialbok
Ørland: 1767-1818, Ministerialbok
Ørland: 1818-1825, Ministerialbok
Ørland: 1818-1825, Klokkerbok
Ørland: 1826-1841, Ministerialbok
Ørland: 1842-1856, Ministerialbok
Ørland: 1857-1875, Ministerialbok
Ørland: 1869-1892, Klokkerbok
Ørland: 1876-1878, Ministerialbok
Ørland: 1879-1893, Ministerialbok
Ørland: 1893-1910, Ministerialbok
Ørland: 1913-1938, Klokkerbok
Ørland: 1914-1940, Klokkerbok
Ørland / Agdenes: 1869-1891, Klokkerbok
Ørland / Agdenes: 1879-1905, Ministerialbok
Ørland / Agdenes: 1892-1918, Klokkerbok
Ørland / Agdenes: 1918-1948, Klokkerbok
Ørland / Ørland: 1893-1912, Klokkerbok
Åfjord: 1750-1779, Ministerialbok
Åfjord: 1780-1801, Ministerialbok
Åfjord: 1802-1826, Ministerialbok
Åfjord: 1818-1830, Ministerialbok
Åfjord: 1830-1847, Ministerialbok
Åfjord: 1847-1860, Ministerialbok
Åfjord: 1861-1873, Ministerialbok
Åfjord: 1873-1879, Ministerialbok
Åfjord: 1922-1936, Klokkerbok
Åfjord / Jøssund: 1879-1901, Klokkerbok
Åfjord / Jøssund: 1880-1894, Ministerialbok
Åfjord / Jøssund: 1895-1907, Ministerialbok
Åfjord / Jøssund: 1901-1925, Klokkerbok
Åfjord / Jøssund: 1924-1939, Klokkerbok
Åfjord / Å: 1777-1788, Klokkerbok
Åfjord / Å: 1866-1879, Klokkerbok
Åfjord / Å: 1880-1894, Ministerialbok
Åfjord / Å: 1880-1898, Klokkerbok
Åfjord / Å: 1895-1907, Ministerialbok
Åfjord / Å: 1899-1922, Klokkerbok
Åfjord / Å: 1908-1922, Ministerialbok
Åfjord / Å: 1937-1950, Klokkerbok