Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg prestegjeld/sokn:


Velg kirkeboktype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Utvalget ditt omfatter 6 kilder:

Hå: 1758-1758, Sjeleregister
Hå: 1787-1812, Ministerialbok
Hå: 1812-1817, Ministerialbok
Hå: 1815-1825, Ministerialbok
Hå: 1828-1840, Ministerialbok
Hå: 1886-1890, Lysningsprotokoll