Lenke til Arkivverkets internettsider

Skannede kirkebøker

Velg fylke:


Velg kirkeboktype:


Velg listetype:


Angi periode:


Søk i navn på prestegjeld/sokn/embete:
Startsiden
Brukerveiledning
Om tjenesten
Soknehistorikk
Tilbakemelding
Nye kirkebøker siste måned

Utvalget ditt omfatter 14 kilder:

Akershus
Aker sorenskriveri: 1920-1928, Register til vigselsbok (borgerlig)
Aker sorenskriveri: 1929-1933, Register til vigselsbok (borgerlig)
Aker sorenskriveri: 1933-1942, Register til vigselsbok (borgerlig)
Aker sorenskriveri: 1942-1943, Register til vigselsbok (borgerlig)
Aker sorenskriveri: 1943-1944, Register til vigselsbok (borgerlig)
Aker sorenskriveri: 1946-1946, Register til vigselsbok (borgerlig)
Aker sorenskriveri: 1947-1947, Register til vigselsbok (borgerlig)
Oslo
Oslo byfogd: 1886-1910, Register til vigselsbok (borgerlig)
Oslo byfogd: 1886-1910, Register til vigselsbok (borgerlig)
Oslo byfogd: 1911-1925, Register til vigselsbok (borgerlig)
Oslo byfogd: 1926-1937, Register til vigselsbok (borgerlig)
Oslo byfogd: 1937-1943, Register til vigselsbok (borgerlig)
Oslo byfogd: 1943-1946, Register til vigselsbok (borgerlig)
Oslo byfogd: 1946-1950, Register til vigselsbok (borgerlig)