Skannet arkivmateriale

Finnås herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Finnås

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Mosterøy

(4)

Tellingskrets 2: Håvik og Spissøy

(6)

Tellingskrets 3a: Sakseid og Børøy

(8)

Tellingskrets 3b: Sakseid og Børøy

(10)

Tellingskrets 4: Hillestveit og Andal

(12)

Tellingskrets 5: Espevær

(14)

Tellingskrets 6: Tjong

(16)

Tellingskrets 7: Nøkling

(18)

Tellingskrets 8: Gilje og Hisken

(20)

Tellingskrets 9: Meling

(22)

Tellingskrets 10: Erevik og Habbestad

(24)

Tellingskrets 11: Katle

(26)

Tellingskrets 12: Robberstad og Klubben

(28)

Tellingskrets 13: Rolsnes

(30)

Tellingskrets 14a: Follerøy

(32)

Tellingskrets 14b: Follerøy

(34)

Tellingskrets 15: Otterøy

(36)

Tellingskrets 1

Huslister

(39)

Personsedler

(134)

Tellingskrets 2

Huslister

(723)

Personsedler

(769)

Tellingskrets 3

Huslister

(1033)

Personsedler

(1112)

Tellingskrets 4

Huslister

(1587)

Personsedler

(1674)

Tellingskrets 5

Huslister

(2186)

Personsedler

(2202)

Tellingskrets 6

Huslister

(2313)

Personsedler

(2348)

Tellingskrets 7

Huslister

(2539)

Personsedler

(2633)

Tellingskrets 8

Huslister

(3294)

Personsedler

(3372)

Tellingskrets 9

Huslister

(3855)

Personsedler

(3930)

Tellingskrets 10

Huslister

(4421)

Personsedler

(4515)

Tellingskrets 11

Huslister

(5102)

Personsedler

(5123)

Tellingskrets 12

Huslister

(5243)

Personsedler

(5291)

Tellingskrets 13

Huslister

(5575)

Personsedler

(5586)

Tellingskrets 14

Huslister

(5661)

Personsedler

(5703)

Tellingskrets 15

Huslister

(5934)

Personsedler

(5941)

Skipslister

Personsedler

(5978)

Oppgave over kreaturhold, utsæd m.v.

Tellingskrets 1

(5982)

Tellingskrets 2

(6171)

Tellingskrets 3

(6262)

Tellingskrets 4

(6419)

Tellingskrets 5

(6592)

Tellingskrets 6

(6623)

Tellingskrets 7

(6692)

Tellingskrets 8

(6879)

Tellingskrets 9

(7034)

Tellingskrets 10

(7183)

Tellingskrets 11

(7370)

Tellingskrets 12

(7411)

Tellingskrets 13

(7506)

Tellingskrets 14

(7527)

Tellingskrets 15

(7610)