Skannet arkivmateriale

Ål herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Ål

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Sire

(6)

Tellingskrets 2: Skjerping

(8)

Tellingskrets 3: Opheim

(10)

Tellingskrets 4: Sata (østre)

(12)

Tellingskrets 5: Sata (vestre)

(14)

Tellingskrets 6: Bergsgard

(16)

Tellingskrets 7: Tveito

(18)

Tellingskrets 8: Leveld

(20)

Tellingskrets 9: Søndre Vats

(22)

Tellingskrets 10: Nordre Vats

(24)

Tellingskrets 11: Kvinnegardslia

(26)

Tellingskrets 12: Øvre Ål

(28)

Tellingskrets 13: Nedre Ål (østre)

(30)

Tellingskrets 14: Nedre Ål (vestre)

(32)

Tellingskrets 15: Skattebøl

(34)

Tellingskrets 16: Breie

(36)

Tellingskrets 1

Huslister

(39)

Personsedler

(98)

Tellingskrets 2

Huslister

(331)

Personsedler

(371)

Tellingskrets 3

Huslister

(594)

Personsedler

(654)

Tellingskrets 4

Huslister

(980)

Personsedler

(1033)

Tellingskrets 5

Huslister

(1335)

Personsedler

(1360)

Tellingskrets 6

Huslister

(1468)

Personsedler

(1520)

Tellingskrets 7

Huslister

(1781)

Personsedler

(1826)

Tellingskrets 8

Huslister

(2029)

Personsedler

(2092)

Tellingskrets 9

Huslister

(2445)

Personsedler

(2479)

Tellingskrets 10

Huslister

(2661)

Personsedler

(2692)

Tellingskrets 11

Huslister

(2848)

Personsedler

(2869)

Tellingskrets 12

Huslister

(2969)

Personsedler

(3006)

Tellingskrets 13

Huslister

(3212)

Personsedler

(3257)

Tellingskrets 14

Huslister

(3507)

Personsedler

(3542)

Tellingskrets 15

Huslister

(3708)

Personsedler

(3753)

Tellingskrets 16

Huslister

(3994)

Personsedler

(4042)