Skannet arkivmateriale

Hole herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Hole

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Stein

(4)

Tellingskrets 2: Årnes

(6)

Tellingskrets 3: Bønsnes

(9)

Tellingskrets 4: Hole fjerding

(11)

Tellingskrets 5: Utstranda

(16)

Tellingskrets 6: Nordre Tyristrand

(18)

Tellingskrets 7: Søndre Tyristrand

(22)

Tellingskrets 1

Huslister

(25)

Personsedler

(127)

Tellingskrets 2

Huslister

(652)

Personsedler

(736)

Tellingskrets 3

Huslister

(1118)

Personsedler

(1221)

Tellingskrets 4

Huslister

(1731)

Personsedler

(1847)

Tellingskrets 5

Huslister

(2440)

Personsedler

(2534)

Tellingskrets 6

Huslister

(2970)

Personsedler

(3103)

Tellingskrets 7

Huslister

(3881)

Personsedler

(3983)