Skannet arkivmateriale

Frogn herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Frogn

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1a: Kirkefjerdingens krets

(4)

Tellingskrets 1b: Kirkefjerdingens krets

(6)

Tellingskrets 2: Dal krets

(8)

Tellingskrets 3: Solbergfjerdingen og Digerud

(10)

Tellingskrets 1

Huslister

(15)

Personsedler

(133)

Tellingskrets 2

Huslister

(1172)

Personsedler

(1268)

Tellingskrets 3

Huslister

(1803)

Personsedler

(1910)

Huslister

(2533)

Personsedler

(2551)

Huslister

(2613)

Personsedler

(2631)

Huslister

(2711)

Personsedler

(2725)