Skannet arkivmateriale

Senja og Tromsø fogderi, Manntall 19, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Senja fogderi

(1)

Trondenes sogn

1701.12.09

Sand tingsted

(6-7)

Trondenes sogn

1701.12.09

Kvæfjord tingsted

(12-13)

Trondenes sogn

1701.12.09

Fauskevåg tingsted

(14-15)

Trondenes sogn

1701.12.09

Astafjord tingsted

(24-25)

Trondenes sogn

1701.12.09

Kvæfjord tingsted, Fauskevåg tingsted

(26-27)

Trondenes sogn

1701.12.09

Finner

(28-29)

Sand og Nedergård sogn

1701.12.12

Sand tingsted

(30-31)

Sand og Nedergård sogn

1701.12.12

Finner

(36-37)

Kvæfjord sogn

1701.12.15

Kvæfjord tingsted

(36-37)

Kvæfjord sogn

1701.12.15

Finner

(48-49)

Astafjord sogn

1701.12.19

Astafjord tingsted

(50-51)

Astafjord sogn

1701.12.19

Dyrøy tingsted

(62-63)

Astafjord sogn

1701.12.19

Gisund tingsted

(72-73)

Astafjord sogn

1701.12.19

Astafjord tingsted, husmenn

(80-81)

Astafjord sogn

1701.12.19

Dyrøy tingsted, husmenn

(82-83)

Astafjord sogn

1701.12.19

Gisund tingsted, husmenn

(84-85)

Astafjord sogn

1701.12.19

Finner

(86-87)

Gryllefjord og Torsken sogn

1702.02.10

Gryllefjord tingsted

(90-91)

Berg, Mefjord og Øyfjord sogn

1702.02.14

Berg sogn

(96-97)

Berg, Mefjord og Øyfjord sogn

1702.02.14

Mefjord menighet, Øyfjord menighet

(102-103)

Berg, Mefjord og Øyfjord sogn

1702.02.14

Baltestad tingsted

(104-105)

Tromsø fogderi

(138-139)

Skjervøy tingsted

1702.04.04

Skjervøy sogn

(142-143)

Helgøy tingsted

1702.04.20

Karlsøy sogn

(154-155)

Helgøy tingsted

1702.04.20

Helgøy sogn

(166-167)

Helgøy tingsted

1702.04.20

Tromsø sogn

(174-175)

Hillesøy tingsted

1702.05.02

Hillesøy sogn

(186-187)

Finnmark (Vardøhus) fogderi

mangler

(196-197)