Skannet arkivmateriale

Helgeland fogderi, Manntall 16, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Helgeland fogderi

(mangler)

Rødøy prestegjeld

1701.10.21

Meløy fjerding

(8-9)

Rødøy prestegjeld

1701.10.21

Rødøy fjerding

(20-21)

Rødøy prestegjeld

1701.10.21

Lurøy fjerding og Træna

(30-31)

Brønnøy prestegjeld

1701.11.08

Velfjorden fjerding

(40-41)

Brønnøy prestegjeld

1701.11.08

Vega fjerding

(50-51)

Brønnøy prestegjeld

1701.11.08

Nordsem fjerding

(58-59)

Brønnøy prestegjeld

1701.11.08

Bindal fjerding

(68-69)

Brønnøy prestegjeld

1701.11.08

Sørsem fjerding

(74-75)

Alstahaug prestegjeld

1701.10.25

Rana fjerding

(88-89)

Alstahaug prestegjeld

1701.10.25

Nesna fjerding

(114-115)

Alstahaug prestegjeld

1701.11.14

Vefsn fjerding

(128-129)

Alstahaug prestegjeld

1701.11.27

Tjøtta fjerding

(160-161)

Alstahaug prestegjeld

1701.11.27

Alstahaug fjerding

(172-173)

Alstahaug prestegjeld

1701.11.27

Herøy fjerding

(184-185)