Skannet arkivmateriale

Ytre Sogn fogderi, Indre Sogn fogderi, Manntall 8, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Ytre Sogn fogderi

(1)

Vik prestegjeld

1701.09.07

(2-3)

Leikanger prestegjeld

1701.09.08

(28-29)

Aurland prestegjeld

1701.09.08

(52-53)

Voss prestegjeld

1701.09.08

(68-69)

Askvoll prestegjeld

1701.09.08

(76-77)

Eivindvik prestegjeld

1701.09.08

(84-85)

Etterskrift

1701.09.13

(108-109)

Indre Sogn fogderi

(112-113)

Lærdal prestegjeld

1701.09.08

(114-115)

Sogndal prestegjeld

1701.08.31

(130-131)

Luster prestegjeld

1701.09.05

(150-151)

Hafslo prestegjeld

1701.09.02

(166-167)