Skannet arkivmateriale

Nordhordland fogderi, Voss fogderi, Manntall 7, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Nordhordland fogderi

Fana prestegjeld

1701.09.03

(1)

Fana prestegjeld

1701.09.13

Fana sogn

(28-29)

Fana prestegjeld

1701.09.13

Birkeland sogn

(48-49)

Sund prestegjeld

1701.09.06

(65)

Domkirkesognet (Askøy)

1701.09.09

(92-93)

Manger prestegjeld

1701.09.10

(104-105)

Eivindvik prestegjeld

1701.09.13

(140-141)

Lindås prestegjeld

1701.09.14

(164-165)

Hamre prestegjeld

1701.09.17

(208-209)

Haus prestegjeld

1701.09.20

(260-261)

Voss fogderi

Voss prestegjeld

1701.09.28

(292-293)