Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Manntall 4, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Jæren og Dalane fogderi

(mangler)

Stavanger prestegjeld

1701.08.25

Vår Frue (Hetland) sogn

(3)

Stavanger prestegjeld

1701.08.25

Riskekverven

(6-7)

Stavanger prestegjeld

1701.08.25

Åmøy, Hetland prestegård

(10-11)

Stavanger prestegjeld

1701.08.25

Randaberg sogn

(12-13)

Stavanger prestegjeld

1701.08.26

Madla sogn

(20-21)

Helleland prestegjeld

1701.08.30

Helleland sogn

(24-25)

Helleland prestegjeld

1701.08.30

Bjerkreim sogn

(42-43)

Helleland prestegjeld

1701.08.30

Heskestad sogn

(70-71)

Lund prestegjeld

1701.09.02

Lund sogn

(86-87)

Lund prestegjeld

1701.09.02

Bakke sogn

(101-102)

Lund prestegjeld

1701.09.02

Tonstad sogn

(111-112)

Sokndal prestegjeld

1701.09.06

Sokndal sogn

(119-120)

Egersund prestegjeld

1701.09.10

Egersund sogn

(159-160)

Egersund prestegjeld

1701.09.10

Ogna sogn

(193-194)

Bø prestegjeld

1701.09.13

Nærbø sogn

(205-206)

Bø prestegjeld

1701.09.13

Bø sogn

(213-214)

Bø prestegjeld

1701.09.13

Varhaug sogn

(225-226)

Klepp prestegjeld

1701.09.15

Klepp sogn

(245-246)

Klepp prestegjeld

1701.09.15

Orre sogn

(255-256)

Klepp prestegjeld

1701.09.15

Bore sogn

(261-262)

Time (Lye) prestegjeld

1701.09.17

Time sogn

(269-270)

Time (Lye) prestegjeld

1701.09.17

Gjesdal sogn

(297-298)

Høyland prestegjeld

1701.09.19

Høyland sogn

(311-312)

Høyland prestegjeld

1701.09.19

Soma sogn

(329-330)

Håland prestegjeld

1701.09.19

Håland sogn

(337-338)

Håland prestegjeld

1701.09.19

Sola sogn

(343-344)

Håland prestegjeld

1701.09.19

Tjora sogn

(351-352)