Skannet arkivmateriale

Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi, Nedre Romerike fogderi, Manntall 1, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi

(1)

Rygge prestegjeld

1701.03.27

(6-7)

Idd og Marker fogderi

mangler

(50-51)

Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi

mangler

(54-55)

Aker og Follo fogderi

mangler

(58-59)

Nedre Romerike fogderi

(62-63)

Fet prestegjeld

1701.08.17

(68-69)

Fet prestegjeld

1701.08.17

Husmenn

(84-85)

Fet prestegjeld

1701.08.17

Sager og sagmestere

(90-91)

Enebakk prestegjeld

1701.08.19

(94-95)

Enebakk prestegjeld

1701.08.19

Husmenn

(110-111)

Enebakk prestegjeld

1701.08.19

Sager og sagmestere

(120-121)

Skedsmo prestegjeld

1701.08.22

(122-123)

Skedsmo prestegjeld

1701.08.22

Husmenn

(140-141)

Skedsmo prestegjeld

1701.08.22

Sager og sagmestere

(152-153)

Sørum prestegjeld

1701.08.24

(158-159)

Sørum prestegjeld

1701.08.24

Husmenn

(166-167)

Sørum prestegjeld

1701.08.24

Sager og sagmestere

(170-171)

Sørum prestegjeld

1701.08.24

Arbeidsfolk ved Bingens lense

(172-173)

Aurskog prestegjeld

1701.08.25

(174-175)

Aurskog prestegjeld

1701.08.25

Husmenn

(186-187)

Aurskog prestegjeld

1701.08.25

Sager og sagmestere

(194-195)

Høland prestegjeld

1701.08.26

(196-197)

Høland prestegjeld

1701.08.26

Husmenn

(218-219)

Øvre Romerike fogderi

mangler

(234-235)

Hedemarken fogderi

mangler

(238-239)