Skannet arkivmateriale

Selbu fogderi, Stjørdal fogderi, Namdal fogderi, Fogdemanntall 19, 1664 - 1665


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Fosen fogderi

Manntall mangler

(1)

Inderøy fogderi

Manntall mangler

(4-5)

Selbu fogderi

1664.11.24

(8-9)

Selbu prestegjeld

1664.11.24

Selbu sogn

(12-13)

Selbu prestegjeld

1664.11.24

Tydal sogn

(32-33)

Stjørdal fogderi

1665.01.18

(36-37)

Verdal prestegjeld

1665.01.18

Forren tinglag

(40-41)

Verdal prestegjeld

1665.01.18

Haug tinglag

(48-49)

Skogn prestegjeld

1665.01.18

Gjete tinglag

(58-59)

Skogn prestegjeld

1665.01.18

Vold tinglag

(66-67)

Frosta prestegjeld

1665.01.18

Åsen tinglag

(76-77)

Frosta prestegjeld

1665.01.18

Frosta tinglag

(82-83)

Leksvik prestegjeld

1665.01.18

Leksvik sogn

(90-91)

Leksvik prestegjeld

1665.01.18

Stranda sogn

(96-97)

Stjørdal prestegjeld

1665.01.18

Arnstad tinglag

(100-101)

Stjørdal prestegjeld

1665.01.18

Børstad tinglag

(110-111)

Stjørdal prestegjeld

1665.01.18

Meråker

(118-119)

Stjørdal prestegjeld

1665.01.18

Rød tinglag

(122-123)

Namdal fogderi

1665.04.10

(134-135)

Overhalla prestegjeld

1665.04.10

(138-139)

Namdalseid

1665.04.10

Beitstad sogn

(158-159)

Namdalseid

1665.04.10

Brønnøy sogn, Bindal fjerding

(162-163)

Nærøy prestegjeld

1665.04.10

Leka fjerding

(168-169)

Nærøy prestegjeld

1665.04.10

Vikna fjerding

(176-177)

Nærøy prestegjeld

1665.04.10

Folda fjerding

(180-181)

Nærøy prestegjeld

1665.04.10

Løfsnes fjerding

(184-185)

Nærøy prestegjeld

1665.04.10

Strandsittere og værmenn

(192-193)

Fosnes prestegjeld

1665.04.10

Flatanger fjerding

(194-195)

Fosnes prestegjeld

1665.04.10

Jøa fjerding

(200-201)

Fosnes prestegjeld

1665.04.10

Otterøy fjerding

(204-205)

Fosnes prestegjeld

1665.04.10

Sunden fjerding (Klinga, Vemundvik)

(208-209)

Fosnes prestegjeld

1665.04.10

Strandsittere og værmenn

(214-215)