Skannet arkivmateriale

Nordmøre fogderi, Fogdemanntall 17, 1664


Viktig melding

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Nordmøre fogderi

1664

(1)

Kvernes prestegjeld

1664

(2-3)

Aure prestegjeld

1664

(34-35)

Stangvik prestegjeld

1664

(72-73)

Sunndal prestegjeld

1664

(126-127)

Tingvoll prestegjeld

1664

(146-147)