Skannet arkivmateriale

Sunnhordland fogderi, Nordhordland fogderi, Fogdemanntall 13, 1665


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Sunnhordland fogderi

1665.03.18

(mangler)

Os skipreide

1665.03.18

(2-3)

Strandvik skipreide

1665.03.18

(16-17)

Strandebarm skipreide

1665.03.18

(30-31)

Kvinnherad skipreide

1665.03.18

(44-45)

Skånevik skipreide

1665.03.18

(58-59)

Etne skipreide

1665.03.18

(72-73)

Fjelberg skipreide

1665.03.18

(84-85)

Førde skipreide

1665.03.18

(94-95)

Føyen skipreide

1665.03.18

(106-107)

Oppdal skipreide

1665.03.18

(124-125)

Våg skipreide

1665.03.18

(142-143)

Nordhordland fogderi

1665.01

(156-157)

Lindås prestegjeld

1665.01

(160-161)

Fana prestegjeld

1665.01

(190-191)

Sund prestegjeld

1665.01

(204-205)

Hamre prestegjeld

1665.01

(220-221)

Haus prestegjeld

1665.01

(254-255)

Manger prestegjeld

1665.01

(276-277)

Eivindvik prestegjeld

1665.01

(296-297)

Tienderegister

1665.01

(310-311)