Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogdemanntall 11, 1664


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Jæren og Dalane fogderi

1664.05.13

(1)

Bjerkreim skipreide

1664.05.13

(2-3)

Hetland skipreide

1664.05.13

(16-17)

Lund skipreide

1664.05.13

(32-33)

Sokndal skipreide

1664.05.13

(48-49)

Egersund skipreide

1664.05.13

(60-61)

Voll skipreide

1664.05.13

(68-69)

Kvia skipreide

1664.05.13

(78-79)

Haugland skipreide

1664.05.13

(84-85)

Haug skipreide

1664.05.13

(92-93)

Klepp skipreide

1664.05.13

(98-99)

Gjesdal skipreide

1664.05.13

(104-105)

Gand skipreide

1664.05.13

(110-111)

Jåtten skipreide

1664.05.13

(118-119)

Sola skipreide

1664.05.13

(124-125)

Goa skipreide

1664.05.13

(130-131)

Bjerkreim skipreide

udatert

(144-145)

Hetland skipreide

udatert

(158-159)

Lund skipreide

udatert

(174-175)

Sokndal skipreide

udatert

(190-191)

Egersund skipreide

udatert

(202-203)

Voll skipreide

udatert

(210-211)

Kvia skipreide

udatert

(220-221)

Haugland skipreide

udatert

(224-225)

Haug skipreide

udatert

(230-231)

Klepp skipreide

udatert

(236-237)

Gjesdal skipreide

udatert

(244-245)

Gand skipreide

udatert

(254-255)

Jåtten skipreide

udatert

(270-271)

Sola skipreide

udatert

(278-279)

Goa skipreide

udatert

(288-289)