Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogdemanntall 8, 1664 - 1665


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Alfabetisk register

(mangler)

Råbyggelaget fogderi

1664.01.13

(1)

Herefoss sogn

1664.01.13

(2-3)

Vegårshei

1664.01.13

(4-5)

Åmli sogn

1664.01.13

(8-9)

Gjøvdal sogn

1664.01.13

(12-13)

Froland sogn

1664.01.13

(14-15)

Vegusdal sogn østen Sundet

1664.01.13

(16-17)

Tovdal (Lille Topdal)

1664.01.13

(18-19)

Vegusdal sogn vesten Sundet

1664.01.13

(20-21)

Evje sogn

1664.01.13

(24-25)

Bykle sogn

1664.01.13

(26-27)

Valle sogn

1664.01.13

(28-29)

Hylestad sogn, Austad sogn

1664.01.13

(32-33)

Sandnes sogn

1664.01.13

(34-35)

Bygland sogn

1664.01.13

(36-37)

Årdal sogn

1664.01.13

(38-39)

Hornnes sogn

1664.01.13

(40-41)

Åseral sogn

1664.01.13

(42-43)

Iveland sogn

1664.01.13

(48-49)

Hægeland sogn

1664.01.13

(52-53)

1665.12.26

(60-61)

Herefoss sogn

1665.12.26

(62-63)

Vegårshei

1665.12.26

(66-67)

Åmli sogn

1665.12.26

(72-73)

Gjøvdal sogn

1665.12.26

(78-79)

Froland sogn, Vegusdal sogn østen Sundet

1665.12.26

(80-81)

Vegusdal sogn østen Sundet

1665.12.26

(82-83)

Tovdal (Lille Topdal)

1665.12.26

(84-85)

Vegusdal sogn vesten Sundet

1665.12.26

(86-87)

Evje sogn

1665.12.26

(92-93)

Bykle sogn

1665.12.26

(98-99)

Valle sogn

1665.12.26

(100-101)

Hylestad sogn

1665.12.26

(106-107)

Austad sogn

1665.12.26

(108-109)

Sandnes sogn

1665.12.26

(112-113)

Bygland sogn

1665.12.26

(114-115)

Årdal sogn

1665.12.26

(118-119)

Åseral sogn

1665.12.26

(120-121)

Hornnes sogn

1665.12.26

(126-127)

Iveland sogn

1665.12.26

(132-133)

Hægeland sogn

1665.12.26

(142-143)