Skannet arkivmateriale

Eiker og Lier fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi, Brunla fogderi, Fogdemanntall 5, 1664


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Ringerike og Hallingdal fogderi

Manntall mangler

(1)

Buskerud fogderi

Manntall mangler

(4-5)

Hurum og Røyken fogderi

Manntall mangler

(8-9)

Eiker og Lier fogderi

(12-13)

Eiker prestegjeld

1664.01

(14-15)

Lier prestegjeld

1664.01

(36-37)

Lier prestegjeld

1664.01

Tønsberg len (Strømsgodset)

(46-47)

Lier prestegjeld

1664.11.20

Flatbygd-fjerdingen

(52-53)

Lier prestegjeld

1664.11.20

Oddevall-fjerdingen

(56-57)

Lier prestegjeld

1664.11.20

Syllingdal sogn

(62-63)

Lier prestegjeld

1664.11.20

Tranby sogn

(66-67)

Lier prestegjeld

1664.11.20

Reistad-fjerdingen

(70-71)

Lier prestegjeld

1664.11.20

Strømsgodset

(74-75)

Eiker prestegjeld

1664.11.20

Sem fjerding

(78-79)

Eiker prestegjeld

1664.11.20

Ristvet fjerding

(82-83)

Eiker prestegjeld

1664.11.20

Sanden fjerding

(84-85)

Eiker prestegjeld

1664.11.20

Millesvik fjerding

(90-91)

Eiker prestegjeld

1664.11.20

Hedenstad fjerding

(92-93)

Eiker prestegjeld

1664.11.20

Fiskum fjerding

(96-97)

Eiker prestegjeld

1664.11.20

Tillegg

(100-101)

Numedal og Sandsvær fogderi

1664.11.02

(106-107)

Rollag prestegjeld

1664.11.02

Rollag sogn

(110-111)

Rollag prestegjeld

1664.11.02

Nore sogn

(116-117)

Rollag prestegjeld

1664.11.02

Uvdal sogn

(120-121)

Flesberg prestegjeld

1664.11.02

(126-127)

Sandsvær prestegjeld

1664.11.02

(132-133)

Brunla fogderi

1664.12.12

(148-149)

Sandeherred prestegjeld

1664.12.12

Sandeherred sogn

(154-155)

Sandeherred prestegjeld, Nøtterøy prestegjeld

1664.12.12

Kodal sogn, Tjøme sogn

(178-179)

Nøtterøy prestegjeld

1664.12.12

Tjøme sogn

(180-181)

Tjølling prestegjeld

1664.12.12

Tjølling sogn

(186-187)

Hedrum prestegjeld

1664.12.12

Hedrum sogn

(204-205)

Hedrum prestegjeld

1664.12.12

Kodal sogn

(216-217)

Hedrum prestegjeld

1664.12.12

Kvelde sogn

(220-221)

Hedrum prestegjeld

1664.12.12

Hvarnes sogn

(224-225)

Brunlanes prestegjeld

1664.12.12

Tanum sogn

(228-229)

Brunlanes prestegjeld

1664.12.12

Berg sogn

(238-239)

Brunlanes prestegjeld

1664.12.12

Stavern, Helgeroa

(248-249)

Brunlanes prestegjeld

1664.12.12

Kjose sogn

(250-251)

Tønsberg len

Manntall mangler

(262-263)